Print

పూర్వ ఉనికి గురించి ప్రశ్నలు

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

పూర్వ ఉనికి గురించి ప్రశ్నలు

పూర్వ ఉనికి గురించి ప్రశ్నలు

పూర్వ ఉనికి బైబిల్‌కు విరుద్ధంగా ఉండుటతో పాటు, తర్కాన్ని ధిక్కరిస్తుంది. ఈ ప్రశ్నలను పరిగణించండి:

1) యహూషువః తన భూసంబంధమైన పరిచర్యలో ఏ సమయంలో తన పూర్వస్థితిని/ఉనికిని గురించి తెలుసుకున్నాడు?

2) భూమ్మీద కేవలం కొంతకాలం ప్రాతిపదికన మాత్రమే రుణంగా పొందియున్న; తండ్రికి ఉన్న అదే లక్షణాలను కలిగియున్న తన పూర్వ ఉనికిని యహూషువః పూర్తిగా ఎలా గ్రహించగలిగాడు?

3) సిలువకు వెళ్ళడానికి తాను కుస్తీ పడుతున్న నిర్ణయాన్ని యహూషువః ఏ సమయంలో తన పూర్వ స్థితిలో తీసుకున్నాడని అతనికి తెలుసు?

4) సృష్టికి ముందు తండ్రి వలె ఖచ్చితమైన లక్షణాలను పంచుకున్న తన పూర్వజన్మ కుమారునితో తండ్రి ఏ అర్ధవంతమైన సహవాసాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు?

5) తన దైవత్వం నుండి "తన్ను తాను ఖాళీ చేసుకోవాలనే" పూర్వజన్మ కుమారుని "నిర్ణయం” నిజంగా అతను అప్పటికే తండ్రి యొక్క సర్వజ్ఞతను పంచుకున్నట్లు పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ తీసుకున్న నిర్ణయమా?

6) పూర్వ ఉనికిలో ఉన్న కుమారుడు తన మొత్తం ఉనికిని (పదార్థం మరియు సారాంశం) కలిగి ఉన్న ప్రతిదాని నుండి తనను తాను ఖాళీ చేసుకోవడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది. ఏమి మిగిలి ఉంటుంది?

7) యహూషువః తన పునరుత్థాన శరీర స్థితిలో ఉన్నందున, తనకు పూర్వం ఉన్న పదార్ధం మరియు సారాంశం ఎక్కడికి వెళ్ళింది? తిరిగి తండ్రి వద్దకు?

8) పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా తండ్రి యహూషువఃను మరియ గర్భంలో గర్భం ధరింపజేసిన కచ్చితమైన రెండవ క్షణంలో, ముందుగా ఉన్న పదార్ధం మరియు సారాంశం ఏమి చేస్తున్నాయి? అది కూడా ఎందుకు అవసరం?

9) పునరుత్థానం చేయబడిన యహూషువః తాను పూర్వజన్మ కుమారునిగా ఉన్న రోజుల కోసం ఎంతో కాలంగా విలపిస్తున్నాడా? ఆ రోజుల్లో అతనికి శాశ్వతమైన జ్ఞాపకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అతను ఎలా చేయగలడు?


ఇది రాబర్ట్ రెచియా రాసిన వ్యాసం. WLC వ్యాసం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.