Print

Realismul biblic în relație cu Israel

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la autori externi, publicăm doar conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și credințele biblice actuale ale WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar veni direct din WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit o lucrare fără erori. Dacă ești șocat de un conținut [articole/episoade] care nu este publicat în WLC, ține cont de Proverbele 4:18. Înțelegerea noastră a adevărului Său evoluează, pe măsură ce se aruncă mai multă lumină pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde poate fi găsit.

Realismul biblic în relație cu Israel

În așa zisa “teologie a înlocuirii,” dealtfel foarte răspândită, evreii, la propriu, Israelul național nu mai este văzută ca locașul oamenilor de legământ ai lui Yahuwah, ci mai degrabă biserica a înlocuit complet și irevocabil Israelul. Promisiunile de restaurare ale Vechiului Testament pentru Israel sunt „reinterpretate” de această teologie astfel încât să facă din Biserică destinatarul tuturor binecuvântărilor, în timp ce țara Israelului este lăsată să primească doar blestemele lui Yahuwah. Istoric vorbind, biserica Catolică este cea care a adoptat această teologie și a făcut-o pe larg cunoscută. Deasemenea reformatorul protestant Jan Calvin a răspândit-o printre propriii săi adepți iar astăzi este acceptată de mulți așa-numiți „evanghelici” precum și (în mod surprinzător!) Martorii lui Iehova (contrar părerilor propriului lor fondator, C.T. Russell).

Această teologie a înlocuirii este clar invalidată în Romani 11 (și în multe profeții din Vechiul Testament), unde “Israel” înseamnă țara Israelului la propriu și unde Pavel ne spune clar faptul că Yahuwah încă are planuri pentru ei ca națiune (versete 22-32) deoarece sunt “iubiți datorită patriarhilor lor” (v. 28). Biserica medievală a adoptat o metodă „alegorică” de „interpretare” a profețiilor biblice. Acest alegorism continuă să fie prezent în cea mai mare parte a bisericilor care mărturisesc astăzi. Alegorie înseamnă „a spune altceva”. Este o otravă spirituală, pentru că anulează textul Scripturii în numele „tălmăcirii, sau a deslușirii”. Mai direct, „alegorizarea” falsă este un mod sofisticat de a scăpa de un adevăr incomfortabil pe care nu vrei să-l crezi!

Cu mult timp în urmă oamenii care aveau principiile și credința lui Avraam și-au dat seama că această metodă nu era în concordanță cu Scriptura ba chiar era distructivă pentru credința în Evanghelia Împărăției. Evanghelia Împărăției conține informații vitale despre Israelul acum împietrit (nu biserica) și orbit, vrășmaș al Evangheliei (Rom. 11:28). Dar împreună, în viitor, și ei se vor întoarce la Mesia. Între timp, evreii ca persoane se pot alătura, desigur, urmașilor lui Yahushua Mesia și șă devină membri ai „circumciziei” spirituale (Filipeni 3:3; Gal. 6:16, Israel spiritul, nu „Israel trupul” 1 Corinteni 10:18).

A insista asupra unui viitor biblic pentru Israelul național nu înseamnă că noi, ca și creștini, trebuie să fim activi din punct de vedere politic pentru a realiza orice agendă pe care credem noi că o sprijină Biblia. Credem că Biserica nu este chemată spre o astfel de activitate, ci mai degrabă să fie separată de guvernele acestui veac.

Unii vorbesc despre „Dumnezeul evreilor și Dumnezeul musulmanilor” într-un fel care sugerează că acesta este același Dumnezeu. Ne opunem unei astfel de identificări. Dumnezeul evreilor, Yahuwah, este adevăratul Dumnezeu al universului. El este Dumnezeul și Tatăl Domnului Yahushua. El nu este Allah, „Dumnezeul” Islamului. Coranul și Biblia sunt documente foarte diferite. Yahuwah biblic se numește pe Sine Dumnezeul lui Israel. Interpretările false ale Bibliei sunt, de asemenea, capabile să îndepărteze oamenii de Yahuwah, Cel care a inspirat această Carte prețioasă.

Deși credem în restaurarea Israelului ca națiune, aceasta nu înseamnă că vedem actualul guvern al Israelului ca Regatul lui Yahuwah. Nu credem că sionismul este împlinirea tabloului biblic al Israelului care reflectă adevărata credință. Nu credem că israelienii nu fac greșeli grave, așa cum facem cu toții. Israelul nu a fost încă convertit la Evanghelia creștină a mântuirii și nici la conduita morală a Noului Testament. Pavel îi numește „dușmani ai Evangheliei” (Romani 11:28). Ei sunt un guvern lumesc la fel ca toate celelalte guverne actuale. Ei au fost aduși înapoi în patria lor istorică în necredință, așa cum au prezis strămoșii noștrii din credința lui Avraam.

“Cu siguranţă te voi strânge în întregime, Iacove! Cu siguranţă voi aduna rămăşiţa lui Israel!” (Micah 2:12)

Dar ei trebuiau să fie acolo, în țară, în necredința lor, pentru ca Yahuwah să se ocupe de ei în acea țară, așa cum au prezis profeții Săi. Multe profeții se referă la evenimente care nu au loc încă în Israel. În viitor, după Marea Strâmtorare, este de așteptat o pocăință națională colectivă și o întoarcere către Mesia. „Astfel va fi mântuit tot Israelul” (Romani 11:26). Și comentariul lui Mica se potrivește bine: „Cu siguranță vă voi aduna pe toți, Iacob; Voi aduna rămășița Israelului” (Mic. 2:12). Israelul ca întreg se va pocăi în sfârșit. Aceasta nu înseamnă fiecare evreu, doar pentru că este evreu. Toată lumea trebuie să aleagă să se pocăiască și să accepte pe Yahushua și Evanghelia lui a Împărăției (Fapte 8:12).

Biblia nu conține nicio doctrină a mântuirii inevitabile și irezistibile, cu atât mai puțin a unei predestinari duble. Fiecare om trebuie să facă o alegere și, din fericire, Yahuwah dorește ca toți să fie mântuiți (1 Tim. 2:4-5). Faptul că nu toți vor fi mântuiți este o dovadă pozitivă a capacității noastre de a alege, adică de a ne exercita „liberul arbitru” dat de Dumnezeu de a crede și de a asculta adevărul Evangheliei, pentru a fi mântuiți (Evr. 5:9). Ioan 3:36; 12:44-50).


Acest articol non-WLC a fost scris de Bill Wachtel.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC