Print

ఇశ్రాయేలు పునరాలోచన

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

ఇశ్రాయేలు-పునరాలోచన

ఒకప్పుడు నేను సూపర్ సెషనిస్టుని. నేను సొంత-వేదాంత స్పృహతో జీవితంలో చాలా వరకు యూదు ఇశ్రాయేలు గురించి ఈ విధంగా ఆలోచించాను.

నేను ఇలా చెప్పుటలో అర్థం ఏమిటి? ఒక సూపర్ సెషనిస్ట్ యొక్క విశ్వాసాన్ని నేను వివరిస్తాను. యహువః ప్రేమానురాగాల విషయంలో అన్యజనుల సంఘం యూదు ఇశ్రాయేలును అధిగమించిందని నమ్మడం దీని అర్థం. పాత నిబంధనలో, దేవుడు యూదులు అని పిలువబడే కొద్ది మంది ప్రజలను మరియు ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడే ఒక చిన్న భూమిని మాత్రమే పట్టించుకుంటాడు. కానీ క్రొత్త నిబంధనలో, దేవుడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని, ప్రజలను మాత్రమే కాకుండా భూములను కూడా పట్టించుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఆయన తన చేతుల్లో మొత్తం ప్రపంచాన్ని మరియు అన్యజనులందరిని కలిగి ఉన్నాడు. యూదుల పట్ల ఆయనకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉందని భావించడం అంటే యహువఃకు ప్రత్యేక అభిమానమును ఆపాదించడమే. అయితే, "యాహువః పక్షపాతం చూపడు" (అపొస్తలుల కార్యములు 10:35) అని అపొస్తలుడు ప్రకటించినప్పుడు యహువః అలాంటి అభిమానాన్ని తిరస్కరించాడని పేతురు చెప్పాడు.

యహువః నిజానికి ఇశ్రాయేలుతో నిబంధన చేసెనని సూపర్‌సెషనిస్టులు నమ్ముతారు, (ఆది 12:1-3). కానీ చాలా మంది యూదు ఇశ్రాయేలీయులు తమ మెస్సీయను స్వీకరించడంలో విఫలమైనప్పుడు, యహువః ఆ నిబంధనను అన్యజనుల సంఘానికి బదిలీ చేసెనని, అది నూతన ఇశ్రాయేలుగా మారెనని నమ్ముతారు. యహూషువః చెప్పిన ద్రాక్షతోట యెక్క చెడ్డ కౌలుదారుల/కాపుల ఉపమానంలో వారు నిబంధన యొక్క ఈ బదిలీకి మద్దతును కనుగొంటారు (మత్తయి 21:33-44). ద్రాక్షతోట యజమాని యొక్క సేవకులను రాళ్లతో కొట్టి చంపినవారు నిజమైన ప్రవక్తలను చంపిన యూదులు అని మరియు ఇప్పుడు వారు తనను కూడా చంపబోతున్నారని యహూషువః సూచించాడని, యజమాని “ఆ ద్రాక్షతోటను ఇతర కౌలుదారులకు అప్పగించునని, వారు తమ కాలంలో అతనికి ఫలాలను అందజేయుదురని” ఆయన చెప్పినప్పుడు అతడు అన్యజనులను ఉద్దేశించి మాట్లాడాడని, యహువః యూదులతో ఉంటూ మరియు యహూషువఃను అంగీకరించిన అన్యజనులతో ప్రారంభించాడని చెబుతారు. ఈ అన్యజనులు, తరువాతి తరాలలో సంఘంలో అధిక సంఖ్య గల జనాభాగా వృద్ధి చెంది నిబంధన యొక్క కొత్త యజమానులుగా మారారు అని చెబుతారు.

కాబట్టి, సూపర్‌సెషనిస్టుల‌ విశ్వాసం ప్రకారం నిజమైన ఇశ్రాయేలు ఇకపై యూదు ఇశ్రాయేలు కాదు, అది అన్యజనులు మరియు యూదులతో కూడిన యాహూషువఃను అంగీకరించిన సంఘం. అయితే ఈ సంఘంలో యూదులు స్వల్ప సంఖ్య అయినప్పటికీ, సంఘం ప్రత్యేకించి యూదుల పద్ధతిలో యాహూషువఃను అనుసరించదు. యాహూషువః మరియు పౌలు యూదులు మరియు అన్యజనుల మధ్య వ్యత్యాసాలను రద్దు చేశారని; యూదుల ధర్మం కొత్త "క్రీస్తు చట్టం" ద్వారా అధిగమించబడిందని చెబుతారు (1 కొరింథీ 9:21). ఈ సంఘం వెలుపల ఉన్న యూదులు ఇకపై యహువః దృష్టిలో ప్రత్యేక ఆసక్తిని కలిగి లేరు మరియు ఇశ్రాయేలు దేశానికి గ్రీసు దేశం కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత లేదు.

నా యవ్వన క్రైస్తవ సంవత్సరాలలో మొదటి రెండున్నర దశాబ్దాలు నేను ఇవన్నీ నమ్మాను. కానీ అప్పుడు నేను మేల్కొలుపు పిలుపు విన్నాను. అది ఇశ్రాయేలులోని టూర్ గైడ్ నుండి సున్నితమైన ప్రశ్నల రూపంలో వచ్చింది, అతడు అక్కడ తీర్థయాత్రలో సంఘస్తుల సమూహాన్ని నడిపించడంలో నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు. నేను బైబిలు ప్రదేశాల కోసం సమూహానికి బోధిస్తున్నప్పుడు, నేను ఇప్పుడే వివరించిన సూపర్‌సెషనిస్ట్ కథనంతో నా వ్యాఖ్యలను వివరించాను. నా గైడ్ బరూక్ క్వాస్నికా నా చాలా ఉపన్యాసాల తర్వాత వ్యక్తిగతంగా నాకు మర్యాదపూర్వకమైన ప్రశ్నలు వేశారు. అతడు ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో తెలుసుకోవాలని నాకు అనిపించింది. అందుకే ఆయన సూచించిన పుస్తకాలు, వ్యాసాలపై వేట కొనసాగించాను.

ఈ విధంగా చాలా సంవత్సరాలు అనుసరించిన తర్వాత, నేను రెండు నిబంధనలలో గల యూదుల వాస్తవికతను చాలా వరకు కోల్పోయానని నేను గ్రహించాను, ఎందుకంటే నేను దానిని కోల్పోయే విధంగా శిక్షణ పొందాను. నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు బైబిలును జాగ్రత్తగా చదివాను (అనుకున్నాను) కానీ నా కళ్ళ ముందు ఉన్నదాన్ని కోల్పోయాను. నా శిక్షణా సమయంలో అలా చెప్పడంతో నేను దానిని కోల్పోయాను.

వెంటనే ప్రారంభించిన భాగం రోమా ​​​​11:28-29. యహూషువఃను అంగీకరించని యూదులు ఇప్పటికీ “తమ పితరులను బట్టి” యహువఃకు “ప్రియులు” అని పౌలు చెప్పాడు. వారి "పిలుపు" (11:29) "సమస్త దేశాలకు వెలుగుగానూ" (యెషయా 42:6; 49:6) మరియు "భూలోకంలోని అన్ని కుటుంబాలకు" "ఆశీర్వాదంగానూ" (ఆది 12: 2-3) ఉండును, అది "తిరుగులేనిది." మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యూదు ఇశ్రాయేలు తన కంటికి రెప్పలా ఉండునని (జెకర్యా 2:8) యహువః చేసిన పిలుపును ఇతర ప్రజలు ఎన్నటికీ రద్దు చేయలేరు. యూదు ఇశ్రాయేలులోని ఎక్కువ భాగం ఇప్పటికీ దాని మెస్సీయను గుర్తించడంలో విఫలమవుతున్నప్పటికీ, అది ఇప్పటికీ తన స్థానంలో ఉంది. విశేషమేమిటంటే, పౌలు తన పరిచర్య చివరిలో, యూదు ఇశ్రాయేలు యొక్క అర్థాన్ని అతని అత్యంత పరిణతి చెందిన ప్రతిబింబాలుగా ఉన్న లేఖలో వ్రాస్తున్నాడు.

తరువాత నేను క్రొత్త నిబంధనలో సంఘాన్ని ఎన్నడూ నూతన ఇశ్రాయేలు అని పిలవలేదని చూశాను. కొత్త నిబంధనలో "ఇశ్రాయేలు" అనే పదం ఎనభై సార్లు ఉపయోగించబడింది. ప్రతి సందర్భంలో, ఇది యూదా ప్రజలను లేదా ఆ భూభాగంలోని యూదా రాజకీయాలను సూచిస్తుంది-లేదా భూభాగాన్ని సూచిస్తుంది.

కానీ గలతీయులు 6:16 గురించి ఏమిటి? ఈ పద్ధతిచొప్పున నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా యహువః ఇశ్రాయేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. ఈ వాక్యం పౌలు ద్వారా సాధారణంగా "యహువః యొక్క ఇశ్రాయేలు" అని పిలువబడే అన్యజనుల సంఘానికి లేదా మిశ్రమ అన్య-యూదు సంఘానికి స్పష్టమైన సూచనగా వ్యాఖ్యానించబడుతుంది. ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడే అన్యజనులతో కూడిన సంఘం ఉందని ఇది సూచించలేదా?

ఈ వివరణతో సమస్యలు ఉన్నాయి. వాక్యంలో రెండు రకాల జనుల మధ్య పౌలు గీసిన వ్యత్యాసాన్ని ఇది కోల్పోతుంది. మొదటి రకం "ఈ నియమం ప్రకారం నడుచుకునే వారందరూ." నియమం ఏమిటి? పౌలు మనకు ముందు వచనంలో ఇలా చెబుతున్నాడు: "క్రొత్తసృష్టి పొందుటయే గాని సున్నతి పొందుటయందేమియు లేదు, పొందకపోవుట యందేమియు లేదు." (గల 6:15). ఈ నియమం ప్రకారం నడుచుకునేవారందరూ యహూషువః మెస్సీయ—క్రీస్తులోని కొత్త సృష్టిని స్వీకరించినవారే. పౌలు వారిని ఆశీర్వదించాడు: "వారికి సమాధానము మరియు కృప కలుగుగాక" (6:16b).

కానీ సాంప్రదాయ (సూపర్‌సెషనిస్ట్) వివరణ ఈ వాక్యానికి చివర్లో పౌలు ఉపయోగించే పదాల దిగుమతిని కోల్పోయింది: "యహువః ఇశ్రాయేలునకు" (6:16c,.). పౌలు నూతన సృష్టిని అంగీకరించేవారిని మాత్రమే కాకుండా అంగీకరించని వారిని కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. అలా చేయని వారిని “యహువః యొక్క ఇశ్రాయేలు” అని పిలుస్తాడు. వీరు ఎవరు కావచ్చు? ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది: యహూషువఃను మెస్సీయగా అంగీకరించడానికి నిరాకరించిన యూదు ఇశ్రాయేలు యొక్క భాగం. యహూషువఃలో నూతన సృష్టి వచ్చిందని వారు నమ్మరు. వీరు ఇప్పటికీ పౌలు యొక్క యూదు సోదరులలో అత్యధికులు, సంవత్సరాల తరువాత రోమీయులలో– ఇప్పటికీ "యహువః ప్రియమైనవారు" అని పౌలు చెప్పుచున్నాడు (రోమా 11:28).

సంఘం వెలుపల సంఘం మరియు ఇశ్రాయేలు రెండింటినీ ఆశీర్వదించే ఉద్దేశ్యంతో పౌలు సాంప్రదాయ యూదుల ఆశీర్వాదాన్ని ఉపయోగిస్తున్న మరొక సంభావ్య వివరణ ఉంది. అది, గలతీయులకు 6:16 రోజుకు మూడు సార్లు ప్రార్థించే యూదుల ప్రార్థన అయిన అమిడా/Amidah ముగింపు యొక్క కుదింపు రూపం కావచ్చు, ఈ వాక్యంలో పౌలు చేసిన విధంగానే రబ్బీలు తరచుగా దానిని కుదించారు. అమిడా ముగింపు యొక్క పొడవైన రూపం క్రింది విధంగా ఉంది: "శాంతి, మంచితనం మరియు ఆశీర్వాదం, కృప మరియు దయ మరియు జాలి, మాపై మరియు ఇశ్రాయేలీయులైన మీ ప్రజలందరిపై ఉండుగాక" (నా ఉద్ఘాటన.). ఒకవేళ పౌలు నిజంగా అమిడా ఆశీర్వాదం యొక్క సంక్షిప్త రూపాన్ని ఉపయోగిస్తుంటే, బహుశా పౌలు యొక్క "యహువః యొక్క ఇశ్రాయేలు" అనేది అమిడా "ఇశ్రాయేలీయులైన మీ ప్రజలు" అని పిలిచే అదే వ్యక్తులను సూచిస్తుంది—వారు యూదులు. ఆ విధంగా ఈ రెండు పఠనాలు—ఒకటి సాహిత్య సందర్భాన్ని ఉపయోగించడం మరియు మరొకటి అమిడాను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం—ద్వారా గలతీయులకు 6:16 ముగింపు అనేది ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడే మిళిత అన్య-యూదు సంఘాన్ని కాకుండా యూదు ఇశ్రాయేలును సూచిస్తుంది.

దాదాపు ఇదే సమయంలో, ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం, కొండపై ప్రసంగంలోని సుపరిచితమైన భాగం కొత్త స్పష్టతను సంతరించుకుంది. "ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు" అని యహూషువః తన శిష్యులకు ఉపదేశించాడు (మత్తయి 5:17a). ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకంగా యహూషువః యొక్క సాంప్రదాయిక వివరణ ఏమిటంటే, అతడు ఖచ్చితంగా ధర్మశాస్త్రమును మరియు ప్రవక్తల వచనములను రద్దు చేయడానికి వచ్చాడని—ఎందుకంటే అతను క్రైస్తవ మతం అనే కొత్త మతాన్ని ప్రారంభించడానికి వచ్చాడు అని నేను ఆ సమయంలో ఆలోచిస్తున్నాను. అది యూదామతం యొక్క ధర్మశాస్త్రం మరియు ప్రవక్తల నుండి తీవ్రమైన విరామం అని నమ్మాను.

కానీ యహూషువః, "నేను వాటిని నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు రాలేదు." (5:17b) అని చెప్పారు. ఆయన ఇలా అన్నాడు, “ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రమంతయు నెరవేరువరకు, ఒక ఐయోటా అయినను [గ్రీకు వర్ణమాల యొక్క అతిచిన్న అక్షరం], ఒక డాట్ అయినను [ఈ గ్రీకు పదం హెబ్రీలో పెన్ యొక్క చిన్న చుక్కను సూచిస్తుంది] తప్పిపోదని చెప్పుచున్నాను."

యహూషువః యొక్క బైబిల్ పాత నిబంధన అని నేను గ్రహించినప్పుడు, యహూషువః ఖచ్చితంగా తోరాను సూచిస్తున్నాడని మరియు బహుశా మిగిలిన పాత నిబంధనను కూడా సూచిస్తున్నాడని స్పష్టమైంది. పాత నిబంధన చట్టంలోని నైతిక భాగం మాత్రమే క్రైస్తవులకు ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉందని నేను అప్పటివరకు ఎల్లప్పుడూ భావించాను. కానీ ఇప్పుడు యహూషువః దాని నైతిక ఆజ్ఞలు మాత్రమే కాక, తోరా (the Pentateuch) యొక్క ప్రతి భాగాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నట్లు అనిపించింది. ఆ ఇతర భాగాలు క్రైస్తవ జీవితానికి ఎలా వర్తిస్తాయో నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు, కానీ యహూషువః నేను ఇంతకు ముందు ఊహించిన దానికంటే తన కాలంలోని యూదామతంతో చాలా దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడని అప్పుడు స్పష్టంగా అనిపించింది.

ఈ మేల్కొలుపు పిలుపుకు ముందు నేను యూదా మతంతో యహూషువః తెగతెంపులకు సంకేతంగా మత్తయి 23లో పరిసయ్యుల పట్ల యహూషువః చేసిన దుర్మార్గపు ఖండనలను తీసుకున్నాను. కానీ నేను మరింత విస్తృతంగా చదవడం ప్రారంభించాను మరియు పండితుల, పరిసయ్యుల వివిధ పాఠశాలల మధ్య తేడాను గుర్తించడం ప్రారంభించాను. పరిసయ్యులందరూ ఒకేలా ఉండరు. అరిమతయియకు చెందిన యోసేపు వంటి కొందరు యహూషువః పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు మరియు ఆయనను కాపాడటానికి ప్రయత్నించారు (లూకా 13:31), మరికొందరు ఆలయ అవినీతి నాయకత్వానికి (అది ప్రధానంగా సద్దూకయ్యులది-పరిసయ్యులది కాదు) తృణప్రాయంగా మద్దతు ఇచ్చారు. పౌలు యహూషువఃను అనుసరించడం ప్రారంభించిన చాలా కాలం తర్వాత, "నేను పరిసయ్యుడిని" (అపొస్తలుల కార్యములు 23:6) అన్నాడు. అతను పరిసయ్యుడి విశ్వాసాల నుండి తనను తాను దూరం చేసుకోలేదు.

యహూషువః రెండూ కాదని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మత్తయి 23లో పరిసయ్యులకు వ్యతిరేకంగా అతని సంభాషణ ప్రారంభంలో, ఆయన (ఆశ్చర్యకరంగా) తన అనుచరులను పరిసయ్య బోధనలను అనుసరించమని ప్రేరేపించడానికి ఒకటి కాదు రెండు క్రియలను ఉపయోగించాడు! మనందరికీ తెలిసినట్లుగా, “వారి క్రియలచొప్పున చేయకుడి, వారు చెప్పుదురే గాని చేయరు అని హెచ్చరించాడు.” (23:3b). అయితే దీనికి ముందు "వారు మీతో చెప్పువాటి నన్నిటిని అనుసరించి గైకొనుడి" (23:3a) అని ఆయన వారిని ప్రోత్సహించాడు.

బరూక్ నాకు దీన్ని మొదటిసారి చూపించినప్పుడు నేను గలిలయ సముద్రపు అందమైన తీరానికి సమీపంలో ఉన్న కపెర్నహూములోని మూడవ శతాబ్దపు ప్రార్థనా మందిరం యొక్క అవశేషాలపై నిలబడి ఉన్నాను. నా కళ్లను నేనే నమ్మలేకపోయాను. లేదా, మరింత నిజం చెప్పాలంటే, నేను దశాబ్దాలుగా దీన్ని ఎలా కోల్పోయాను అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను.

గలిలయ సముద్రం
గలిలయ సముద్రం1

ఇది అర్థమైన తర్వాత, చెడ్డ కౌలుదారుల ఉపమానం చాలా భిన్నంగా కనిపించింది. చెడ్డ కాపులు కొట్టి చంపిన దూతలు యూదా ప్రవక్తలేనని నేను చూడటం ప్రారంభించాను. మరియు చెడ్డ కౌలుదారుల స్థానంలో కొత్త కౌలుదారులు అన్యజనులు కాదు, ఇశ్రాయేలు యొక్క పన్నెండు తెగలను పునర్నిర్మించడానికి యహూషువః పెంచుతున్న (మత్తయి 19:28) అపొస్తలులు.

కాబట్టి, యూదు ఇశ్రాయేలులో యహువః నిబంధన పూర్తి కాలేదు అని నేను గ్రహించడం ప్రారంభించాను. వారిలో చాలామంది కొత్త మెస్సియానిక్ వ్యవస్థలోకి రానప్పటికీ, వారితో యహువః చేసిన నిబంధన ఇప్పటికీ అమలులో ఉంది. యహువః హస్తం ఇంకా వారిపై ఉంది. అన్య క్రైస్తవులమైన మనం దానిని గ్రహించి, మెస్సియాను నమ్మని ఇశ్రాయేలును తిరస్కరించిన యహువఃకు మనం నూతన ఇశ్రాయేలు అని చెప్పుకోవడం మానేయడం మంచిది.

ఇందులో పునరాలోచన చేయాల్సిన మరో అంశం కూడా ఉంది. అబ్రాహాముతో యహువః చేసిన అసలు నిబంధనలో రెండు వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. ఆయన అబ్రహాముకు రెండు బహుమానాలను—కుమారులను మరియు ఒక భూభాగాన్ని ఇస్తాడు (ఆది 12:1-10; 13:15; 15:1-21; 17:1-8). ఈ రెండు బహుమానాలను గూర్చిన వాగ్దానం హెబ్రీ బైబిల్లో వందల సార్లు పునరావృతమవుతుంది. వాస్తవానికి, భూమి యొక్క వాగ్దానం ఆ లేఖనాలలో స్పష్టంగా లేదా పరోక్షంగా వెయ్యి సార్లు పునరావృతమవుతుంది. అసంఖ్యాకమైన క్రైస్తవ పండితుల వాదిస్తున్నప్పటికీ, భూమి యొక్క బహుమానము కొత్త నిబంధనలో కూడా చూపబడింది. ఉదాహరణకు, వాగ్దాన భూమిని గూర్చిన వాగ్దానాన్ని విస్మరించాడని సాధారణంగా చెప్పబడే అపొస్తలుడైన పౌలు, పిసిదియాలోని అంతియొకలో ఉన్న ప్రార్థనా మందిరంలో “ఇశ్రాయేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా” అని ప్రారంభించిన తన ప్రసంగంలో వాస్తవంగా ఇలా ఉదహరించాడు: “ఏడు దేశాలను నాశనం చేసిన తర్వాత కనాను దేశమును, వారి భూమిని వారసత్వముగా ఇచ్చెను" (అపొస్తలుల కార్యములు 13:19).

మరియు కనాను దేశములో [యహువః] ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి వారి దేశములను వీరికి [ఇశ్రాయేలు] స్వాస్థ్యముగా పంచి యిచ్చెను.

చాలా మంది పండితులు దీనిని మరియు భూమికి సంబంధించిన ఇతర కొత్త నిబంధన సూచనలను ఎందుకు మరిచిపోయారు? నేను పైన పేర్కొన్న అదే సమస్య కారణంగా కొత్త నిబంధనలో కొనసాగుతున్న వాగ్దాన భూమి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం కోల్పోయామని నేను నివేదిస్తున్నాను – దానిని కోల్పోయే విధంగా మనము శిక్షణ పొందాము. పాత నిబంధన దాని మొదటి పదకొండు అధ్యాయాలు చదివిన తర్వాత, అది ఒక నిర్దిష్ట ప్రజలు మరియు నిర్దిష్ట భూమికి సంబంధించినదని నమ్ముతూ, కొత్త నిబంధన ఆ ఇరుకైన మరియు ప్రాంతీయ దృష్టిని తిప్పికొడుతూ సార్వత్రిక/మొత్తం ప్రపంచం పట్ల కొత్త శ్రద్ధతో పనిచేస్తుందనే పురాణాన్ని మనము అంగీకరించాము. యహూషువః మరియు అపొస్తలులు అటువంటి జాతి సంకుచితమును విడిచిపెట్టారని, మరియు ఇశ్రాయేలు యొక్క చిన్న భూమి ఇకపై ముఖ్యమైనది కాదని, రాజ్యం అనగా ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం అని స్పష్టం అవుతోంది అని చెప్పబడ్డాము.

క్రైస్తవులమైన మనం క్రొత్త నిబంధనలో వాగ్దాన భూమిని మర్చిపోవటానికి మరొక కారణం ఏమిటంటే, పాత నిబంధనలో వాగ్దాన భూమిపై ఉన్న అధిక దృష్టిని మనం కోల్పోయాము. మనలో చాలా మందికి తనాఖ్ లోని ప్రధానమైన విషయం, బహుశా ప్రధానమైన అంశం, నిబంధన అని తెలుసు. కానీ హెబ్రీ బైబిల్లో నిబంధన ప్రస్తావించబడినప్పుడు 70 శాతం సార్లు, అది వాగ్దాన భూమి యొక్క వాగ్దానానికి స్పష్టంగా ముడిపడి ఉందని కొందరు గుర్తించారు. యూదు పండితులు మరియు రబ్బీలు "క్రైస్తవులు మరియు క్రైస్తవ్యంపై" యూదుల ప్రకటన అయిన డబ్రూ ఎమెట్ (2002)లో నిబంధన యొక్క "భౌతిక కేంద్రం" ఇశ్రాయేలు భూమి అని వ్రాయుటకు ఇది ఒక కారణం. అయితే వాగ్దానం చేయబడిన భూమికి సంబంధించి తనాఖ్ లో గల అనేకమైన ప్రస్తావనలు కూడా దీనికి కారణంగా ఉన్నాయి: ఇది వెయ్యి కంటే ఎక్కువ సార్లు కనిపిస్తుంది. డిక్షనరీ ఆఫ్ బైబిల్ ఇమేజరీ సంపాదకులు చెప్పినట్లుగా, "వాగ్ధాన భూమి కోసం ఎదురుచూపు" అనేది పాత నిబంధనలో మిగతా వాటన్నిటికంటే బలంగా. ఇది ప్రత్యేకంగా తోరాలో ఉంది. గెర్హార్డ్ వాన్ రాడ్ అర్ధ శతాబ్దం క్రితం ఇలా వ్రాశాడు, "పితరులకు చేసిన వాగ్దానాలన్నింటిలో ఇది అత్యంత ప్రముఖమైనది మరియు నిర్ణయాత్మకమైనది."

భూమి యొక్క వేదాంతపరమైన అర్థాన్ని మనం కోల్పోవడానికి మరో కారణం ఏమిటంటే, అది ఇకపై ముఖ్యమైనది కాదని మనం భావించడం వలన, మరియు ఈ ఊహ కారణంగా అది ఇప్పటికీ ఉందని కొత్త నిబంధన సూచించే వాక్యాలను మనం గ్రహించకుండా చేసింది. ఉదాహరణకు, యహూషువః అపొస్తలుల కార్యములు 1:6లో తాను "ఇశ్రాయేలుకు రాజ్యాన్ని తిరిగి ఇస్తానని" పరోక్షంగా వాగ్దానం చేసినప్పుడు, తండ్రి ఇలాంటి వాటి కోసం "కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందుంచుకొని యున్నాడు" అని శిష్యులతో చెప్పాడు (Ac 1: 7). మరొక సందర్భంలో, యెరూషలేము నివాసులు తనను స్వాగతించే రోజు గురించి యహూషువః మాట్లాడాడు (లూకా 13:35). రోమా ​​11:29లో ఇశ్రాయేలుకు యహువః యొక్క "బహుమానాలు" మార్చబడలేనివని పౌలు వ్రాసాడు మరియు ఫిలో, జోసెఫస్ మరియు ఎజెకియెల్ ది ట్రాజిడియన్ వంటి హెలెనిస్టిక్ యూదుల ప్రకారం ఇశ్రాయేలుకు యహువః యొక్క ప్రధాన "బహుమానం" భూమి. ఇది తనాఖ్ లో "బహుమానం" కి ప్రాథమిక సూచన, మరియు పౌలుకు కూడా నిస్సందేహంగా ఇలాగే ఉన్నాడు. "ది ల్యాండ్ కాల్డ్ హోలీ" లో రాబర్ట్ విల్కెన్ వ్రాస్తూ, ప్రారంభ క్రైస్తవులు వీటిని మరియు ఇతర వాక్య భాగాలను (యహువః "దావీదు సింహాసనాన్ని" యహూషువఃకు ఇస్తాడని మరియు యహూషువః "యాకోబు ఇంటిని శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తాడని" దేవదూత మరియకి చెప్పడం వంటివి) భవిష్యత్ "పునరుద్ధరణ మరియు యెరూషలేములో రాజ్య స్థాపన" లకు సూచనల వలె చూసారని వ్రాశాడు.

ఇశ్రాయేలును ఒక ప్రత్యేక భూమిగా పరిగణించడం పట్ల యహూషువఃకు ఏదైనా ఆందోళన ఉందని ఈ ప్రారంభ క్రైస్తవులు అనుకోవటానికి అమాయకులా? యహూషువః తన దీవెనలలో తన దృష్టి సర్వ-భూమిపైనే ఉందని మరియు ఇశ్రాయేలు దేశంపై కాదని స్పష్టం చేయలేదా: "సాత్వికులు ధన్యులు; వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు." (మత్తయి 5:5)? బహుశా కాకపోవచ్చు. ఈ వచనం యొక్క మంచి అనువాదం "సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు" అని ఎక్కువ మంది పండితులు గుర్తిస్తున్నారు. మత్తయి కీర్తన 37:11ని గ్రీకులోకి అనువదించాడు, ఇక్కడ హెబ్రీ "ఎరెట్స్" ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని సూచిస్తుంది. నిజానికి, 37వ కీర్తనలోని మరో నాలుగు వచనాలు ఇశ్రాయేలు దేశం అనే స్పష్టమైన అర్థంతో “భూమిని స్వతంత్రించుకొనుట” అనే పదబంధాన్ని పునరావృతం చేస్తాయి. అనగా యహూషువః శిష్యులు ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని ఆనందించగలరు (అక్కడ నివసించకపోతే) పాలింజేనియాలో/"ప్రపంచ పునర్జననమందు" ఆనందించగలరు, యహూషువః ముందుగా చెప్పినట్లుగా (మత్త. 19:28) .

పేతురు కూడా ఇశ్రాయేలు దేశానికి ప్రత్యేకమైన భవిష్యత్తు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. పెంతెకోస్తు అద్భుతం తర్వాత యెరూషలేములో తన రెండవ ప్రసంగంలో, తన రాబోయే అపోకటాస్టాసిస్ లేదా పునరుద్ధరణ గురించి మాట్లాడాడు (చట్టాలు 3:21). ఇది సెప్టాజింట్‌లో ఉపయోగించిన గ్రీకు పదం—ఇది బహుసా పేతురుకు సుపరిచితం—భవిష్యత్తులో యూదు దేశాన్ని పునఃస్థాపించడానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి యూదులు ఇశ్రాయేలు దేశానికి తిరిగి వచ్చుటను గూర్చి. క్రీస్తుపూర్వం ఆరవ శతాబ్దం చివరిలో ప్రవాసులు బబులోను చెరనుండి ఇశ్రాయేలుకు తిరిగి రావడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ప్రపంచమంతటి నుండి వాగ్ధాన-భూమికి తిరిగి వచ్చుటను సూచించే ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరిపోయాయని పేతురు అనుకోలేదు.

ప్రకటన గ్రంధం యొక్క రచయిత భూమి యొక్క భవిష్యత్తుకు మరొక సాక్షి. ఇద్దరు సాక్షులు యెరూషలేములో చంపబడతారని (11:8) మరియు హార్మెగిద్దోను యుద్ధం ఉత్తర ఇశ్రాయేలులోని లోయలో ఉంటుందని అతను వ్రాసాడు (16:16). క్రొత్త భూమి నూతన రోమ్ లేదా నూతన అలెగ్జాండ్రియాగా కాకుండా నూతన యెరూషలేముగా వస్తుంది (21:2). దాని పన్నెండు ద్వారాలు ఇశ్రాయేలు కుమారుల పన్నెండు తెగల పేర్లతో చెక్కబడి ఉన్నాయి (21:12), వీరి ప్రస్తావన వాగ్దాన భూమిలో వారి జీవితాన్ని మరియు పనిని గుర్తు చేస్తుంది.

కొందరు నేను ఇప్పటివరకు వ్రాసిన ప్రతిదాన్ని అంగీకరించవచ్చు కానీ యోహాను యొక్క సువార్తను సూచిస్తూ, (బహుశా కొత్త నిబంధన సాహిత్యం యొక్క తాజా భాగం), ఆఖరి ప్రధాన కొత్త నిబంధన వేదాంతవేత్త ఈ స్థానిక సూచనలన్నిటినీ ఇశ్రాయేలుకు సంబంధింపజేసాడని చెప్పే రుజువు కోసం సూచిస్తారు. అన్నింటి తరువాత, వారు, యహూషువః తన దేహం కొత్త ఆలయం అని యూదులతో చెప్పాడు (యోహాను 2:21) మరియు సత్యారాధన ఇకపై యెరూషలేముకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడదని, ఇప్పుడు అది "ఆత్మతో మరియు సత్యముతో” ఉన్నంత వరకు ఎక్కడైనా ఆరాధించవచ్చు అనీ సమరయ స్త్రీకి తెలియజేశాడు అని వాదిస్తారు. (4:21-23).

కానీ ఈ కొత్త ఆరాధన యెరూషలేములోని ఆరాధనను పూర్తిగా మరుగుపరుస్తుందని రిచర్డ్ హేస్ ఖచ్చితంగా అనుకోవట్లేదు. అతడు రీడింగ్ బ్యాక్‌వర్డ్స్‌ అనే రచనలో, ఆలయం "సమస్త దేశాలకు ప్రార్థనా మందిరం" అవుతుందని మార్కు సువార్తలో యెషయా యొక్క ప్రవచనాలను ఉటంకిస్తూ యహూషువః పేర్కొన్నాడని (Mk 11:17; Is 56:7) వ్రాసాడు. హేస్ ప్రకారం, దీని అర్థం, యెషయా యొక్క "ఎస్కాటాలాజికల్ రీస్టోర్ జెరూసలేం" యొక్క సంస్కరణతో యహూషువః ఏకీభవిస్తున్నాడని, ఇక్కడ అన్యజనులు యహువః యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతానికి వచ్చి, అక్కడ యహువః "సేకరిస్తున్న" "చెదిరిపోయిన ఇశ్రాయేలు" తో పాటు చేరుదురు. యహూషువః తన శరీరాన్ని కొత్త ఆలయంగా పేర్కొనుట ద్వారా-ఇశ్రాయేలు ఆలయంను భర్తీ చేసినట్లుగా గానీ-లేదా ఈ వాదన "ఇశ్రాయేలుతో కొనసాగింపుకు శత్రుత్వం" అని హేస్ భావించలేదు. మత్తయి ప్రకారం, యహువః తన ఆలయంలో "నివసిస్తాడని" యహూషువః విశ్వసించాడు (23:21). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మనం ఆలయాన్ని రెండు విధాలుగా భావించవచ్చు, ఒకటి యహువః యొక్క నివాసం, రెండవది యహువః యొక్క నివాసానికి చిహ్నంగా ఉన్న యహూషువః యొక్క శరీరం. ఎస్కాటన్‌లో నిజమైన ఆరాధన "ఆత్మతో మరియు సత్యముతో" ఆరాధన ఉన్న ప్రతి ప్రదేశంలో ఉంటుంది మరియు అంత్య దినాలలో అది యెరూషలేములో కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అక్కడ ఇద్దరు సాక్షులు చనిపోయి ఉంటారు (ప్రక 11:8); 144,000 మంది సీయోను పర్వతం మీద నిలబడతారు (ప్రకటన 14:1); గోగు మరియు మాగోగు అక్కడ పరిశుద్ధులను చుట్టుముడతారు (ప్రకటన 20:9); మరియు కొత్త భూమి అక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది (ప్రక 21:10; 11:2).

రాత్రి-పూట-యెరూషలేము

ఇశ్రాయేలు భూభాగం కొత్త నిబంధన రచయితలకు వేదాంతపరంగా ముఖ్యమైనదని నేను వాదించాను, దాని గత చరిత్ర కారణంగానే కాకుండా విమోచన చరిత్రలో కూడా కొనసాగుతున్న దాని పాత్ర కారణంగా కూడా. ఇది 1948 ప్రశ్నను ప్రేరేపిస్తుంది: ఇశ్రాయేలు రాజ్య స్థాపన ఆ ప్రవచన చరిత్రలో భాగమా? యిర్మీయా, యెహెజ్కేలు మరియు ఇతర ప్రవక్తలు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి యూదులు తిరిగి తమ దేశానికి వస్తారని వారి ప్రవచనాల ద్వారా ఉద్దేశించిన దానిలో ఇది భాగమా? పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో యూదులను భారీగా సమీకరించడం మరియు వారి రక్షణ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం పాత నిబంధన ప్రవచనాల నెరవేర్పులో భాగమని, అంతేకాకుండా ఇది పాలింజేనియా (పునర్జన్మ) మరియు అపోకటాస్టాసిస్ యొక్క అపోస్టోలిక్(అపోస్తలుల) నిరీక్షణ అని కూడా దీని అర్థమా?

చాలా మంది క్రైస్తవులు అంత దూరం వెళ్లడానికి ఇష్టపడరు. యహువః ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు కట్టుబడి ఉన్నాడని చెప్పడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు, అయితే వారి ఆధునిక రాకను బైబిల్ అంచనాలకు అనుసంధానించడం పట్ల వారు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఇది పాలస్తీనీయుల బాధల పట్ల లేదా వారి స్వంత రాష్ట్రం కోసం పాలస్తీనీయుల వాదనల పట్ల సానుభూతి లేకపోవడాన్ని సూచించవచ్చని వారు భయపడుతున్నారు. 1948 తన నిబంధనా ప్రజల పట్ల యహువః యొక్క దైవకృతమైన శ్రద్ధను సూచిస్తుందని, అయితే ఇశ్రాయేలు రాష్ట్ర స్థాపన బైబిల్ ప్రవచన నెరవేర్పు కంటే తక్కువగా ఉందని కొందరు చెప్పుదురు.

నా ప్రతిస్పందన అనేక పొరలుగా ఉంది. మొదటిది, క్రైస్తవులు పాలస్తీనీయుల చట్టబద్ధమైన ఆకాంక్షలకు (న్యాయం మరియు రాజ్యాధికారం‌ విషయంలో) మద్దతు ఇవ్వకుండుటకు ఎటువంటి కారణం లేదు మరియు అదే సమయంలో, యూదుల రాజకీయ స్థాపనను బైబిల్ ప్రవచనం యొక్క పాక్షిక నెరవేర్పుగా చూస్తారు. ఇశ్రాయేలు ప్రభుత్వం పాలస్తీనా నాయకత్వానికి అనేకసార్లు రెండు-రాష్ట్రాల పరిష్కారాన్ని అందించింది. ఆ ప్రయత్నాలలో న్యాయం లేదా నిజాయితీ గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నామో అనేది విషయం కాదు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, యూదు రాజ్యం స్వయంగా పాలస్తీనా రాజ్యాధికారానికి బహిరంగంగా కట్టుబడి ఉంది, అలా పాలస్తీనా స్వయం పాలనను నిరోధించడానికి జియోనిస్ట్ రాష్ట్రం కూడా తనకు తాను తన వాదనలను చూడకుండా ఉండటానికి. క్రైస్తవులు కూడా 1948 యొక్క ఎస్కాటోలాజికల్ అవగాహన భూమి మరియు రాజ్యాధికారంపై పాలస్తీనీయుల హక్కులను నిరోధిస్తుందని భావించకూడదు.

రెండవది, ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దాని రాజకీయాల నుండి వేరు చేయడం కృత్రిమమైనది మరియు ప్రమాదకరమైనది. నేటి ఇశ్రాయేలులో ఉన్నట్లుగా, ప్రత్యేకించి ఆ రాజకీయాన్ని స్వేచ్ఛగా ఎన్నుకున్నట్లయితే, ప్రజలను దాని రాజకీయ స్థితి నుండి విడదీయడం అసాధ్యం. ఇశ్రాయేలు యొక్క నిబంధనా జనులను నాశనం చేస్తామని ప్రమాణం చేసిన పొరుగువారి నుండి రాష్ట్రం వారిని రక్షించినప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అయితే 1948లో జరిగిన ఈ ప్రజల రాజకీయ ఏకీకరణ కేవలం తన ప్రజల పట్ల యహువః యొక్క దైవకృతమైన రక్షణకు సంకేతమేనా, ప్రవచనాత్మక నెరవేర్పుకు ఉదాహరణ కాదా? గత రెండు శతాబ్దాలలో ప్రపంచం నలుమూలల నుండి పెద్దఎత్తున యూదులు సమీకరణ వల్ల ప్రస్తుత రాష్ట్రం ఏర్పడింది. మూడు వేల సంవత్సరాలకు పైగా—యూదులు ఎల్లప్పుడూ వాగ్ధాన భూమిలో నివసిస్తున్నారు—కానీ ఇటీవల పునరాగమనం అపూర్వమైనది. అసాధారణ రీతిలో ఇది ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తల అంచనాలకు మరియు కొత్త నిబంధన రచయితల అంచనాలకు సరిపోతుంది. ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉందని చెప్పడం ఎందుకు అంత కష్టం?

పాలస్తీనీయుల ఆందోళన కొంతమందికి సమాధానం. కానీ నేను ఇందాకే సూచించినట్లుగా, ఇటీవలి పునరాగమనానికి సంబంధించి ప్రవచన నెరవేర్పును తిరస్కరించకుండా మనం పాలస్తీనీయుల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాము (కనీసం పాక్షికంగానైనా). నేడు ఇశ్రాయేలులో కొనసాగుతున్న సమస్యలు మరియు అన్యాయాల కారణంగా ఇతర క్రైస్తవ పరిశీలకులు ప్రవచన నెరవేర్పును తిరస్కరించారు. జాతిపరమైన ఉద్రిక్తతలు, మెస్సీయానిక్ యూదులపై దాడులు, ప్రభుత్వ అవినీతి మరియు జనాభాలోని అనేక రంగాలలో లౌకికవాదం ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమస్యలను పాలస్తీనీయులతో గల అంతులేని సంఘర్షణతో పాటు కలిపి చూడటం ద్వారా నేటి ఇశ్రాయేలు బైబిల్ ఇశ్రాయేలుకు సంబంధించినది అని చెప్పడం అసాధ్యంగా ఉంటుంది.

మన గురించి మరియు సంఘం గురించి క్రైస్తవులమైన మనం చెప్పేది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. మన లోతైన విభజనలు, నైతిక పాపం మరియు వేదాంతపరమైన మతవిశ్వాశాలలు ఉన్నప్పటికీ మనం క్రీస్తు దేహం అని అంటాము. మనం అతి చెడ్డవైన మచ్చలు మరియు ముడుతలతో ఉంటూ, మనము ఇప్పటికీ పాత నిబంధన అంతటా ప్రవచించబడిన యహువః ప్రజలమని చెప్పుకుంటాము. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మనం మన గురించి ప్రవచనాత్మక మరియు ఎస్కాటోలాజికల్ దాతృత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాము. లౌకికవాదులు కూడా అద్భుతంగా జన్మించారని అంగీకరిస్తున్నప్పుడు యహువః ఎన్నుకున్న ప్రజలు మరియు వారి రాజకీయాల కోసం అదే చేయడం మనకు ఎందుకు చాలా కష్టంగా ఉంది?

అంతేకాకుండా, యెహెజ్కేలు యొక్క ఎండిన ఎముకల దర్శనము (యెహె 37) చాలా మంది పండితులు అంగీకరించినట్లుగా, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు భూమికి తిరిగి రావడం గూర్చినదియే. కానీ అది దశలవారీగా కొనసాగుతుంది: మొదట యహువః వాక్యం ఎండిపోయిన ఎముకలకు వస్తుంది, తర్వాత గడగడమను ధ్వని వస్తుంది, తర్వాత ఎముకలు జతచేయబడతాయి. ఆ తర్వాత నరాలు, ఆపై మాంసం వస్తాయి. చివరకు, వారు నిలబడతారు.

ఈ ప్రవచనం యొక్క రెండవ అద్భుతమైన అంశం ఏమిటంటే, వాగ్దాన భూమికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ వస్తుంది. యెహెజ్కేలు 37:12లో యహువః ఇశ్రాయేలు ప్రజలను తిరిగి దేశానికి తిరిగి తీసుకువస్తానని చెప్పాడు, ఆపై 14వ వచనంలో అతను తన ఆత్మను ఇశ్రాయేలులో ఉంచుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆ వచనంలో ఆయన “మీ దేశములో మిమ్మును నివసింపజేసెదను, యహువఃనగు నేను మాట ఇచ్చి దానిని నెరవేర్తునని మీరు తెలిసికొందురు” అని చెప్పాడు.

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇశ్రాయేలు తన దేశానికి తిరిగి రావడం మరియు దాని ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ గురించి ప్రవచన నెరవేర్పు ఒకేసారి కాకుండా దశలవారీగా సాగితే మనం ఆశ్చర్యపోవడం ఎందుకు?

ప్రధానంగా సెక్యులర్-ఇశ్రాయేలును చూస్తున్నామని చెప్పుకునే క్రైస్తవ విమర్శకులకు, నా ఇశ్రాయేలు స్నేహితులలో కొందరు ఇలా చెప్పారు; సమాజంలోని ఉన్నత స్థాయి నుండి దిగువ వరకు ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులు ఇశ్రాయేలు దేవుని వద్దకు తిరిగి వస్తున్నారని మరియు ఈ పునరుద్ధరణ మీడియాకు కనిపించదని చెప్పారు.

నిబంధనా ప్రజలు రాష్ట్ర రక్షణతో తమ దేశానికి తిరిగి రావడం అస్పష్టంగా మరియు పాక్షికంగా ఉన్నప్పటికీ-ఇది ప్రవచనం యొక్క నిజమైన నెరవేర్పు కాదు అని అనుకోనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇదే ప్రవచనం యొక్క చివరి స్థితి లేదా బైబిల్ యొక్క చివరి లక్ష్యం కాదు. ప్రవచనాత్మక మరియు అపోస్టోలిక్ అంచనాల నెరవేర్పు యొక్క సుదీర్ఘ నెరవేర్పును కలిగి ఉన్న సంఘటనల శ్రేణిలో ఇది ఒకటి మాత్రమే కావచ్చు. అయితే, యాహువః ఇప్పటికీ ప్రపంచ విమోచన కోసం కృషి చేస్తున్నాడని మరియు అన్ని బైబిల్ ప్రవచనాలు నెరవేరలేదని నమ్మాలి. అన్నింటికంటే, లేఖనాలు సూచించినట్లుగా, దేశాలు ఇంకా పునరుద్ధరించబడలేదు. తమ “ప్రజల మరియు దేశాల” లక్షణాలను నిలుపుకున్నట్లు కనిపించే పరిశుద్ధుల భవిష్యత్తు ప్రపంచాన్ని ప్రకటన గ్రంథం అంచనా వేస్తుంది (7:9), మరియు జీవ వృక్షం నుండి వచ్చే ఆకులు కేవలం భిన్నత్వం లేని వ్యక్తులకు కాకుండా “దేశాలకు స్వస్థతను తెస్తాయి.” (22:2). జీన్ డానియెలో ప్రకారం, యహువః “అంత్య దినాలలో గతం కంటే గొప్ప కార్యాలను నెరవేరుస్తాడనే వాస్తవాన్ని బైబిల్ ప్రవచనం ప్రకటిస్తుంది.” బహుశా ఆ మరింత ముఖ్యమైన పనులలో ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణ అనేది దేశాల ఎస్కాటోలాజికల్ పునరుద్ధరణలో మొదటి ఫలంగా ఉంది.


ఇది గెర్రీ మెక్‌డెర్మాట్ యొక్క నాన్-డబ్ల్యుఎల్‌సి కథనం.

1 image: https://i1.wp.com/www.drivethruhistory.com/wp-content/uploads/2016/09/Sea-of-Galilee.jpg?fit=1500%2C884&ssl=1

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.