Print

Șocant, noi evidențe descoperă adevărata natură a lui Hristos! (Și nu este ceea ce crezi!)

întrebareCare dintre aceste afirmații este falsă?

1.Răpirea secretă are loc înainte de marele necaz…

2.Copiii nebotezați merg în purgatoriu…

3. Fiul a co-existat din veșnicie cu Tatăl…

Ce crezi dacă ți-aș spune că toate sunt fals? Având în vedere educația ta religioasă, nu ai crezut niciodată într-o răpire înainte de marele necaz sau nu ai agreat niciodată idea unui purgatoriu. Dar să crezi că ”Fiul lui Dumnezeu” nu este co-existent din veșnicie cu Tatăl sună a erezie.

Să aruncă o privire asupra evidențelor …

Dumnezeu triunic? Sau, doar, un singur Dumnezeu?

Doctrina trinitariană a fost considerată ca fiind fundamentală pentru creștinătate timp de secole. Kevin DeYoung, într-un articol intitulat “ Doctrina Trinității: Nu există Crestinătate fără ea” susține un crez larg răspândit:

Dacă există vreo doctrină care face creștinătatea creștină, atunci aceea este sigur doctrina trinității.Cele trei mari crezuri ecumenice—Crezul Apostolic, Crezul de la Niceea și Crezul lui Athanasie—sunt toate structurate pe credința unui Dumnezeu în trei, subliniind importanța esențială a teologiei trinitariene.

Realitatea, totuși, este că dumnezeirea triunică provine direct de pe filiera păgânismului antic. Cercetătorii biblici ale tuturor credințelor admit că doctrina ”nu se poate găsi explicit [sic.] în scrierile primilor creștini. Singurul pasaj din Noul Testament care declară doctrina (1 John 5:7-8) nu a aparținut textului original ci a fost adăugat de scribe îndoctrinați la o data mai târzie (nu se găsește în niciun manuscris grec până în secolul 11.)”

simbol trinitarian

O creștinătate fondată pe credința în trinitate este o creștinătate amestecată cu paganism. Pe măsură ce acest crestinism corupt s-a existins, tot astfel s-a răspândit și această erezie. Astăzi marea majoritate a creștinilor cred că această doctrină a demonilor este biblică, în timp ce doar căteva grupuri, ne-recunoscute drept cult, rămân, cu fermitate, non-trinitarieni.

Din contră, Scriptura declară că există doar un singur adevărat dumnezeu: Yahuwah Elohim. Deuteronomy 6 începe cu atenționarea: “. Acestea sunt legile, poruncile şi hotărârile pe care Yahuwah, eloahul vostru, mi-a poruncit să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi moşteni, ca să vă temeţi de Yahuwah, eloahul vostru,” Primul și cel mai important lucru pe care trebuia să și-l amintească era faptul că există doar un singur dumnezeu adevărat, iar acel dumnezeu era Yahuwah. “Ascultă, Israele! Yahuwah, eloahul nostru, este singurul Yahuwah. Să-L iubeşti pe Yahuwah, eloahul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” (Deuteronom 6:4-5)

Rămășițe ale Păgânismului

Chiar și creștinii care nu mai sunt demult trinitarieni rămân încă influențați de această erezie. Credința în pre-existența lui Hristos provine din credința într-o co-existență eternă a ”Dumnezeului Tatăl, Dumnezeului-Fiul și a Dumnezeului Duhul Sfânt.”Dar este ne-biblic.

originile păcâne ale trinității

Scriptura descoperă că doar Yahuwah, Tatăl, este existent prin sine însuși. Pavel a înțeles acest lucru. În prima scrisoare către Timotei, el îl descrie pe Yahuwah ca fiind “El, singurul Care are nemurirea, Care locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia şi pe Care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin.” (1 Timotei 6:16)

Yahushua a venit la existență exact așa cum i-a explicat, îngerul Gabriel, Mariei: “Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“.” (Luca 1:35)

Yahushua nu existat mai înainte de acest moment nici n-a fost el cel divin.El a fost 100% complet omenesc. Când ochelarii trinitarianismului păgân sunt smulși de la ochi, acest fapt se vede clar în tot Noul Testament.De fapt, Mântuitorul prefer să se refere la sine ca fiind ”fiul omului.”În evanghelii, Yahushua este citat că a folosit de 67 de ori cuvântul ”fiu.” Dintre care de 44 ca făcând parte din expresia ”fiul omului” în timp ce se referă la el.

“Fiul omului” era o expresie aramaică uzuală ce semnifica simplu fința omenească Încodată , acesta a fost modul preferat a lui Yahushua de a se identifica.

Aceasta nu înseamnă că a fost creat Nu , nu a fost.Totuși, el a fost născut. Noul Testament folosește de treisprezece ori cuvântul ”născut” și de opt ori cu referire direcă la Yahushua ca fiind singurul născut din Yah.

iesle

Fiul Omului

Ca singurul născut din Yah, Yahushua a fost născut ca o ființă umană perfectă fără să moștenească tendințele spre rău. El nu a fost născut ”în” păcat. Nu acesta era scopul nașterii sale. Ca al doilea Adam, el a fost născut să răscumpere acolo unde primul Adam a căzut: ca om.

De aceea, aşa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii, prin aceasta toţi au păcătuit. Căci, înainte de Lege, era păcat în lume, însă unde nu este Lege nu se ţine o socoteală a păcatelor. Totuşi, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar şi peste cei care n-au păcătuit printr-o încălcare a poruncii, cum a făcut Adam, care este un arhetip al Celui Ce urma să vină.

Însă cu darul nu este ca şi cu greşeala. Căci dacă cei mulţi au murit prin greşeala unuia singur, cu mult mai mult harul lui Yahuwah şi darul făcut în harul unui Singur Om, Yahushua Mesia, s-au dat din belşug celor mulţi. Iar darul nu a venit ca printr-acel unul singur care a păcătuit. Fiindcă judecata venită printr-unul singur a adus condamnarea, însă darul, care a urmat după multe păcate, a adus achitarea. Căci dacă prin greşeala unuia singur moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viaţă cei ce primesc belşugul harului şi darul dreptăţii prin Acel Unul Singur, Yahushua Mesia. Deci, aşa cum printr-o singură greşeală a venit o condamnare pentru toţi oamenii, tot astfel, printr-un singur act drept a venit o îndreptăţire pentru toţi oamenii, care duce la viaţă. Căci aşa cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea Unuia Singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi. (Romani 5:12-19)

Trăind o viață sfântă, fără păcat, Yahuwah a fost îndreptățit să-l învieze pe Yahushua din morți.

Toți cei care îl iubesc cu adevărat pe Yahuwah, își vor preda voința Lui, căutând să își conformeze viața după voia Sa descoperită. Chiar dacă au păcătuit prin ignoranță ei niciodată nu vor mai alege să continue în păcatul cunoscut.Duhul lui Yah locuiește în inimă prin credință și-l va întări pe credincios să biruiască păcatul cunoscut. Pentru toți cei ce își pun încrederea în meritele lui Yah, neprihănirea Mântuitorului este suficientă să acopere păcatele din neștiință.

În timp ce plata păcatului este moartea, darul fără plată a lui Yahuwah este viața veșnică prin Yahushua.. (Vezi Romani 6:23.) Cu alte cuvinte, deoarece Yahushua a biruit acolo unde primul Adam a căzut, Yahuwah poate să declare neprihănit pe toți cei ce cred în sacrificial lui Yahushua.

Fii Berean!

biblieDacă este prima oară când întâlnești un astfel de concept, te rog continua să studiezi. Fii Berean! Iată ce se spune despre bereeni: “ Aceştia aveau o minte mai deschisă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată înflăcărarea şi, în fiecare zi, studiau Scripturile, ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel..” Ei nu au acceptat cuvintele apostolilor oricum. Ci, ei comparau cu Scriptura ceea ce spuneau apostolii. Acest lucru este valabil și pentru noi.
 

Toată lumina nouă, la început , pare ”să fie” greșită. Dar simțurile noastre nu trebuie să ne dicteze ceea ce vom crede. Viitoarele articole vor aduce mai multe lămuriri asupra subiectului. Dacă dorești mai multe informații, te rugăm să vizitezi www.WorldsLastChance.com și să dai clic pe sigla WLC Radio. Caută episodul ” “Shocking new light about the incarnation.”