Print

Sub Lege? Sau sub Har?

riotTrăim într-o epoca a răzvrătirii îndărătnice și sfidătoare.

Păcatul a predominat în această lume de la căderea lui Lucifer. Satana a încălcat legea Cerescă și acum vrea ca toți oamenii să-L sfideze pe Yahuwah, de asemenea. Dar va avea el succes?

Satana a folosit o multitudine de tactici pentru a-i încuraja pe oamenii lui Yahuwah să încalce legea divină. Cea mai eficientă metodă a fost să infiltreze credințele noastre cu convingerea că nu mai este nevoie să păstrăm legea lui Yahuwah.

Mulți creștini mărturisesc despre Yahushua și Cuvântul Său, totuși, fără să bănuiască că unele dintre convingerile lor sunt oarbe și înșelătoare și sprijină revolta lui Satana.

Conceptul de "lege și har" este adesea înțeles greșit și, în consecință, a făcut pe mulți să se poticnească. O înțelegere greșită a modului divin al harului se referă la legea care a condus milioane de creștini să creadă că nu mai trebuie să ținem Poruncile.

Pentru a ne elibera de această neînțelegere, trebuie să înțelegem ce înseamnă să fii "sub har", conform Scripturii. Harul înseamnă că nu mai trebuie să ținem Cele Zece Porunci?

Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul? Yahuwah interzice ... (vezi Romani 6:1-2)

Scriptura este clară: Nu ar trebui să continuăm să păcătuim datorită harului.

Dar ce este păcatul?

"... păcatul este fărădelege." (1 Ioan 3: 4)

PĂCAT = FĂRĂDELEGE (1 IOAN 3:4)


Atunci, harul nu ne scapă de păzirea Poruncilor, iar păcatul, prin definiție, este încălcarea legii Lui Yahuwah. A sugera că harul ne eliberează de obligația de a respecta Cele Zece Porunci, ne sugerează faptul  că harul este permisul la păcătuire! Yahuwah interzice aceasta.

Biblia spune mai multe despre încălcarea legii [păcatul]:

"Fiindcă plata păcatului este moartea..." (Romani 6:23)

"Căci, cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate." (Iacov 2:10)

Păstrarea legii este în mod clar importantă. Dar, pe de altă parte, nu putem fi mântuiți doar prin păstrarea legii:

"Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele legii..." (Romani 3:20)

Scriptura declară că nimeni nu va fi mântuit prin faptele legii. Atunci, cum putem fi salvați? În ce fel se referă legea  la har? Apocalipsa 14:12 ne spune că sfinții vor fi cei care țin poruncile și au credința lui Yahushua. Numai prin harul lui Yahuwah  ei sunt capabili să țină legea.

 Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Yahuwah, și credința lui Yahushua. (A se vedea Apocalipsa 14:12.)

under graceUn verset, înțeles de obicei greșit, este folosit pentru a explica harul:

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, căci nu sunteți sub Lege, ci sub har. (Vezi Romani 6:14).

Ce spune acest verset? Înainte de a trage concluzii, să continuăm cu versetul următor:

Atunci ce? Să păcătuim, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Yahuwah interzice. (Vezi Romani 6:15).

Așa cum am văzut mai devreme, păcatul este încălcarea legii lui Yahuwah (1 Ioan 3: 4). Atunci, acest verset spune, "Ar trebui să călcăm legea lui Yahuwah deoarece suntem sub har?" Răspunsul: "Yahuwah interzice."

Legea se comportă ca o oglindă, ca să ne arăte unde am păcătuit.

Nu am cunoscut păcatul, decât prin Lege. (Vezi Romani 7:7)

Legea ne arată unde am păcătuit, astfel încât să putem fi conduși la Yahushua. Noi nu păzim poruncile ca să fim salvați. Noi păzim poruncile pentru că suntem mântuiți. Păzirea poruncilor este rodul mântuirii noastre, nu rădăcina. Suntem mântuiți prin har divin.

Yahushua a păzit poruncile, și atunci când Îl cunoaștem, devenim asemănători Lui.

"Cine zice: Îl cunosc, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el." (1 Ioan 2: 4)

Sfinții sunt cei "care păzesc poruncile lui Yahuwah, și credința lui Yahushua." (Apocalipsa 14:12)

"Căci, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă." (Iacov 2:26)

man being pulled over by the police for breaking the lawO mașină care accelerase a fost oprită pentru încălcarea legii. Conducătorul auto care a făcut excesul de viteză ar fi trebuit să fie pedepsit în consecință. Dar după ce a cerut milă, polițistul i-a dat conducătorul auto doar un avertisment. Conducătorul auto s-a aflat  acum sub har. Va încălca șoferul legea pentru că este sub har? Sau acum, el va conduce cu mai multă responsabilitate în semn de recunoștință pentru harul revărsat asupra lui?

Bible

Totul a început cu un singur păcat. Pentru că legea a fost încălcată, Yahushua a ales să plătească pedeapsa cu moartea ca să ne răscumpere. Deci, după moartea Sa, legea nu mai este valabilă? Yahushua Însuș a păzit Poruncile.

"Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în dragostea Lui." (Ioan 15:10)

Cum este dragostea noastră pentru Yahushua dezvăluită?

"Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele." (Ioan 14:15)

Cum este relația noastră cu Yahushua evidențiată?

"Cine zice: Îl cunosc, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el." (1 Ioan 2: 4)

"Mulți Îmi vor zice în ziua aceea:, Învățătorule, Învățătorule, nu au am proorocit noi în Numele Tău? Nu am scos noi draci în numele Tău ? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut, depărtașivă de la mine, voi toți care lucrați fărădelege [fărădelege]". (Vezi Matei 7:22-23)

Dacă Îl iubim cu adevărat pe Yahuwah, vom căuta în permanență harul Lui care să ne permită să păstrăm toate poruncile Lui.

Căci dragostea de Yahuwah stă în păzirea poruncilor Lui: și poruncile Lui nu sunt grele. (Vezi 1 Ioan 5: 3).

happy family