Print

Välståndsevangeliet: Religiöst hasardspel

Mygel är “att dra fördel av ens ställning för att vinna pengar, egendom etc. oärligt, som i politiken.” (Webster’s Dictionary.) "Välståndsevangeliet" är inget annat än andligt mygel.

Hillary Clinton/ReutersDen 9 augusti 2016 publicerade New York Post en artikel som öppnade med det häpnadsväckande påståendet: “Hillary Clinton lägger ut [Amerikanska] State Department till salu, toppassistenter drar i strängarna och gynnar rika knösar som donerar till Clinton Foundation ... allt avslöjat i e-post som släpptes i tisdags.” Artikeln var noggrant formulerad för att undvika skadeståndslagar, men själva titeln avslöjade utgivarnas slutsats: "E-postmeddelanden avslöjar Hillarys chockerande tjänstförsäljning."

Mygel är på sätt och vis synonymt med politik, men det är också olagligt, så politiker försöker dölja deras korruption. I själva verket kan korruptionsanklagelser ha spelat en stor roll i Hillary Clintons överraskande förlust mot Donald Trump i USA:s presidentval 2016. Mygel har genomsyrat populärprotestantismen och många andliga ledare är skyldiga till detta.

Efter andra världskriget såg den amerikanska evangelismen en explosion av pingstväckelser.

1941 gick Amerika i krig och på en mycket kort tid förvandlades det ekonomiskt deprimerade Förenta staterna till ett finanspolitiskt kraftverk. ... Efter andra världskriget ansåg Amerika sig vara dubbelt välsignad. Ekonomin blomstrade ... God hälsa krävde färre mirakel ... Positivt tänkande matchade landets triumferande humör ... Även pingstmedlemmar tyckte att budskapet var oemotståndligt. På 1940-talet och 1950-talet började oberoende trohelande pingstevangelister att tala om ekonomiska välsignelser, andliga lagar, och betydelsen av högljudd tro. Deras nya fokus på tankekraft för att vinna både hälsa och rikedom var början på den moderna välståndsrörelsen.1

Kenneth och Gloria Copeland

Kenneth och Gloria Copeland har blivit mycket rika genom att predika deras kätteri de kallar "hundrafaldig avkastning".

Ur denna efterkrigstidens väckelse föddes ett ny kätteri: "välståndevangeliet." Bradley A. Koch definierar tydligt denna ideologi: “Välståndevangeliet är läran att Gud vill att människor ska vara välmående, särskilt ekonomiskt. Anhängare till välståndsevangeliet tror att rikedom är ett tecken på Guds välsignelse och de fattiga är fattiga på grund av brist på tro.” 2

Det låter bra. Är du i behov av pengar? Ge vad du har till Gud och Han kommer att återgälda det till dig så att formligen sprutar om det! Gloria och Kenneth Copeland predikar en "hundrafaldig avkastnings”-lära. I sin bok, God’s Will Is Prosperity, skrev Gloria Copeland:

Du ger $1 för evangeliets skull och 100$ tillhör dig; ge $10 och få $1000; ge $1 000 och få $100 000. Jag vet att du kan multiplicera, men jag vill att du ska se svart på vitt hur enorm hundrafaldig avkastning är ... Ge ett hus och ta emot hundra hus eller ett hus värt hundra gånger så mycket. Ge ett flygplan och få hundra gånger värdet på flygplanen. Ge en bil och returen skulle förse dig med en livstid av bilar. Kort sagt, Markus 10:30 är en bra affär.3

Detta är värre än mygel. Det här är simoni. Simoni är mygel klädd i ljusets skrudar. Det definieras som "att köpa eller sälja kyrkliga preferenser, kyrkliga benådningar eller andra ting som betraktas som heliga eller andliga." 4 Termen i sig kommer från Simon magikern, vars berättelse är en allvarlig varning för alla troende om farorna med detta falska evangelium.

Simon magikern

Simon var en trollkarl. Genom sina trollkonster skodde han sig väl. Han hade hela lokalbefolkningen övertygad om att “miraklen” han utförde var från Yahuwah.

Då kom Filippus till stan. Skillnaden mellan de mirakel som Filippus gjorde genom tro på Yahuwah kontra de som utfördes av Simons besvärjelser och svartmagi var så stor att de som tidigare Nucci,_Avanzino_-_Petrus'_Auseinandersetzung_mit_Simon_Magus_-_1620hade lurats av Simon flockade till Filippus predikan. Mirakler utfördes. De sjuka helades. Demoner fördrevs. Simon trodde själv (på sätt och vis) och lät döpa sig. Men historien tar inte slut där.

När apostlarna i Jerusalem hörde att Samarien hade konverterats sände de Petrus och Johannes till dem. Vid ankomsten bad Petrus och Johannes för de omvända och bad Fadern att utgjuta sin ande över dem, och det gjorde Han!

Simon magikern såg detta och bävade. Detta var en kraft på en nivå som han inte besatt. Och han ville ha det! Han bad Petrus att sälja honom denna förmåga. “När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande.” (Apg. 8:18-19)

Petrus blev förskräckt. Han tillrättavisade Simon magikern skarpt i ett av de hårdaste fördömande som nedtecknats i Skrifterna och sade: “Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Yahs gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Yah. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Yahuwah. Kanske skall Han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” (Apg. 8:20-23)

Denna artikel kommer att visa att Simon magikerns synd ligger till grund för det så kallade "välståndsevangeliet".

Kättiska felaktigheter

Läran om välstånd är genomlusat av felaktighet. Det bygger på tre antaganden:

  1. Rikedom är ett tecken på Yahuwahs gunst och välsignelse.
  2. Fattigdom är ett tecken på att Yahuwah är missnöjd med dig eller något i ditt liv.
  3. Om du ger till Yahuwah så är Han tvungen att ge dig mer i gengäld än du har gett.

I Health, Wealth & Happiness: Has the Prosperity Gospel Overshadowed the Gospel of Christ? identifierar författarna Russell S. Woodbridge and David W. Jones fem teologiska fel där förespråkare för välståndsevangeliet går vilse.

Dessa fel lyder som följande:

  1. Det Abrahamitiska förbundet är ett sätt att tillskansa sig materiellt gagn.
  2. Jesus försoning innefattar också “synden” materiell fattigdom.
  3. Kristna ger för att få materiell kompensation från Gud.
  4. Tro är en självgenererad andlig kraft som leder till välstånd.
  5. Bön är ett verktyg för att tvinga Gud att ge välstånd.5

1. Det Abrahamitiska förbundet är ett sätt att tillskansa sig materiellt gagn.

Välståndspredikanten Joel Osteen är ledare för Lakewood Church, en icke-konfessionell karismatisk megakyrka. I genomsnitt deltar 52 000 personer i deras gudstjänster varje vecka. Joel och Victoria Osteen bor på en herrgård värderad till 10.500.000 dollar.

Välståndsförespråkare vrider Skrifterna och påstår att de utlovade andliga välsignelserna faktiskt lovar materiell rikedom. Detta är ett enormt misstag och det leder snabbt följare till andligt farliga vatten. Edward Pousson sammanfattar välståndsevangeliets tolkning av det Abrahamitiska förbundet: “Kristna är Abrahams andliga barn och arvingar till trons välsignelser. . . . Detta Abrahamitiska arv berör främst materiella rättigheter.” 6

En av Paulus brev citeras ofta för att stödja denna skruvade tolkning: “Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när Han blev en förbannelse i vårt ställe … för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna.” (Galaterbrevet 3:13-14)

Problemet är att de försummar versens andra hälft, vilket tydligt visar den andliga tillämpningen som Paulus ville förmedla: “För att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.” (Galaterbrevet 3:14)

Den Helige Andes verk förklarades tydligt av Frälsaren:

Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när Jag går bort, skall Jag sända Honom till er.

Och när Han kommer, skall Han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:

om synd, ty de tror inte på Mig,

om rättfärdighet, ty Jag går till Fadern och ni ser Mig inte längre,

om dom, ty denna världens furste är dömd.

Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu.

Men när Han kommer, sanningens Ande, då skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske. (Johannes 16:7-13)

Observera: inte ett enda löfte om materiellt välstånd finns i dessa verser. Anden för med sig en annan rikedom. Himmelens inspirerande välsignelser! Detta bekräftas i Galaterbrevet 3:29 där det står: “Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” Detta har uppenbarligen en andlig tillämpning, inte en fysisk. En icke-troende får inte sitt mitokondriella DNA magiskt förvandlat vid omvändning. Vi behåller våra fysiska kroppar efter omvändelse men vi är Abrahams avkomma andligt. Därför följer det att "löftet" som talas om avser andlig rikedom, inte materiellt välstånd.

 

Välståndspredikanter är de enda som ser någon avkastning på sina “investeringar”.
I denna video ser vi Pastor David E. Taylor från Joshua Media Ministry International i en rättslig genomgång av missbruk av kyrkans tillgångar.

2. Jesus försoning innefattar också “synden” materiell fattigdom.

Återigen låter det bra på ytan. Men det lägger en otrolig skuldbörda på anhängare genom att lära att materiell fattigdom är en synd. Som förlängning anses fysiskt lidande och sjukdom också vara synder. Kenneth Copeland skriver:

Den mycket grundläggande principen i det kristna livet är att veta att Gud satte vår synd, sjukdom, sorg, smärta, och fattigdom på Jesus på Golgata. Att Gud skulle lägga något av detta på oss nu för att lära oss eller stärka vår tro skulle vara ett rättvisans missfall. Att tro att Gud har ett syfte för sjukdomar skulle innebära att Jesus bar vår sjukdomar förgäves. Vilken förolämpning mot hans kärlek, omsorg och medkänsla för oss! 7

Detta är inget annat än samma gamla börda som fariséerna använde för att binda oskyldiga drabbade! Yahushua avvisade alltid sådana övertygelser.

När Yahushua kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?

Yahushua svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Yahs gärningar skulle uppenbaras på honom. (Johannes 9:1-3)

3. Kristna ger för att få materiell kompensation från Gud.

Det finns ett ord för detta och det kallas mutor. En muta är: “Pengar eller förmån som ges eller utlovas för att påverka bedömningen eller beteendet hos en person i en förtroendeposition… något som tjänar till att framkalla eller påverka.” 8 Mutning är olagligt i de flesta länder, och ändå är detta exakt vad Kristna gör när de ger för att få.

Välståndspredikare hänvisar ofta till något man kallar “kompensationslagen”. Detta är inte att osjälviskt skänksa, utan själviskt skänkande draget till sin absoluta spets. De ger för att få något ännu större i gengäld. Detta strider mot Frälsarens lärdom som sa: “Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda.” (Lukas 6:35) Belöningen kommer att bli stor i himlen. Materiell rikedom är inte utlovad någon denna sidan av evigheten.

4. Tro är en självgenererad andlig kraft som leder till välstånd.

Kenneth och Gloria Copelands hus och deras privata landningsbana.

Kenneth Copeland Airport, en privat flygplats som inrättats av församlingarna, är synlig nordost om hemmet. Organisationen har sin 20 miljoner dollar Citation X-jet och ett annat litet plan där. 2007 anklagades Copeland för att ha använt jetplanet för personliga semestrar och vänner.” Copeland “äger tre flygplan och hans kyrka, nordväst om Fort Worth, har också en liten flotta.”

I mars förra året, efter att ha bett sina “donatorer” att skänka cirka 20 miljoner dollar, införskaffade hans kyrka ett jetplan som kan flyga en (engelsk) mil på cirka 6 sekunder. Nyligen fick kyrkan ett femte plan: ett jetplan värt cirka 3,4 miljoner dollar.”

 (http://virtualglobetrotting.com/map/kenneth-copelands-house/) (http://www.religionnewsblog.com/19870/kenneth-copeland)

Bibeln lär att tro är en gåva. Det växer genom att höra Yahs ord. Tron i sig definieras som: “Tro; sinnets samtycke till sanningen om vad som förklaras av en annan, vilande på dennes auktoritet och sannhet, utan andra bevis.” 9 Det är tro. Men välfärdspredikanter är, om inget annat, skickliga försäljare. De använder ett ord med positiva konnotationer (tro) men omdefinierar det sedan till något som inte stöds av Yahs Ord för att kränga sin vara!

Kenneth Copeland förklarar: “Tro är en andlig kraft, en andlig energi. Det är denna trokraft som gör att lagarna i andevärlden fungerar. ... Det finns vissa lagar som styr det välstånd som avslöjas i Guds ord. Tro får dem att fungera. De kommer att arbeta när de sätts i arbete, och de kommer att sluta arbeta när trons kraft upphör.” Sedan lägger han till med blasfemisk förmätenhet: “Ser du hur det här fungerar? Välståndslagen fungerar på samma sätt som lagarna om frälsning, läkning, och så vidare.” 10

De som predikar välstånd förkunnar en annan tro än den som finns i evangeliet, och "välståndsevangeliet" är ett falskt evangelium. Paulus talade om falska lärare och varnade de troende om att vara “som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.” (Efesierbrevet 4:14)

5. Bön är ett verktyg för att tvinga Gud att ge välstånd.

Välståndspredikanter förkunnar den övermodiga tanken att vissa ord, vissa påståenden, kan tvinga den Allsmäktige att göra allt som den troende begär. Detta skiljer sig inte från en hednisk inkantation utformat för att tvinga andarna till lyda!

Creflo A. Dollar

Creflo A. Dollar konstaterar: "Du måste höra om pengar, för du kommer inte att ha någon kärlek och glädje och fred förrän du får lite pengar!"

Creflo Dollar, en amerikansk tv-evangelist och grundare av World Changers Church International, skriver i Prayer: Your Path to Success: “När vi ber och tror att vi redan har fått det vi ber om så har Gud inget annat val än att få våra böner att ske. Han hedrar sitt ord, inte våra känslor. ... Genom att låta Ordet vara grunden i vårt böneliv kommer vårt förtroende för våra böner att skjuta i höjden.” 11

Bönen är själens andetag, men det är aldrig ett verktyg för att tvinga den Allsmäktige att uppfylla våra krav. I Getsemane bad Frälsaren uppriktigt att Han, om möjligt, inte skulle behöva “dricka ur denna kalk” men varje gång Han bad detta så tillade Han: “Men ske inte Min vilja utan Din.” (Lukas 22:42)

Dessutom är vårt förtroende att vara i Faderns kärlek och Frälsarens meriter, inte i våra egna böner!

Att förmoda att man kan kräva av Yah

David bad: “Bevara också din tjänare för fräcka människor, låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse.” (Psalm 19:14) Välståndskätteriet är intet annat än övermod! Det förutsätter att, oavsett hjärtats tillstånd, så kan man kräva löften som givits och därigenom få vad man vill!

David W. Jones, i förordet till Health, Wealth & Happiness, uppger:

Medan jag säkerligen hade stött på välståndsevangeliet tidigare i mitt liv så var det inte förrän jag började min seminarieutbildning som jag insåg storleken och inflytandet som välståndsevangeliet och dess rörelse hade. Jag blev förvånad över att klasskamrater och lekmän betraktade deras förhållande till Gud som en ge-och-få-transaktion. De såg Gud som en sorts “sugar daddy” som fanns till för att göra dem friska, rika, och lyckliga på grund av den tjänst som vi gjorde. Medan Gud verkligen tillhandahåller och tar hand om sina anhängare, är välståndsteologin en korruption av Hans självuppenbarelse, en snedvridning av Hans förlossningsplan och en idé som i slutändan kan leda till en hänsynslös syn på den materiella världen.12

Denna hänsynslösa åsikt, baserad på antagande, är ett mycket verkligt problem som orsakar otalig ondska för uppriktiga individer. Pastor Rick Henderson varnade för välståndspredikanten Joyce Meyer: ”Inte nog med att hon lär att gåvor är ett sätt att tillskansa sig mer pengar från Gud så är hon hänsynslös mot desperata människor. Hon är inte alls bekymrad om folk ger henne istället för att betala räkningar. Det här är oacceptabelt!” 13

Än värre är att detta falska evangelium exporteras runt om i världen och utsätter dem som redan kämpar som mest med fattigdom i u-länder.

Yahushua varnade: “Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små.” (Lukas 17:1-2) “Dessa små” som Han talar om är inte enbart barn. Det gäller alla som är sårbara för dessa villfarelser.

Författare och talare, John Piper, har väldigt hårda ord att säga om girigheten hos dessa välståndspredikare som själva blivit multimiljonärer när de parasiterat på de sårbara och svaga som redan kämpar ekonomiskt sett.

Dessa välståndspredikanter pratar inte bara med amerikaner som redan har det bra ... de kommer med sina jetflygplan, sina personliga jetflyg, och de flyger till Afrika eller Filippinerna och de landar och de samlar en fullsatt stadion full av 100 000 desperat fattiga människor och berättar för dem att om de tror på Jesus så blir de rika och alla deras behov uppfylls ... och sedan kliver de in i sina jetplan med sina fickor fulla och åker hem. Detta är ondska. Bibeln är så fylld av läror att i detta liv är detta blott ett momentärt lidande. Detta lätta, tillfälliga lidande verkar för oss en evig härlighet bortom all jämförelse.14

Biskop David Oyedepo är en nigeriansk prediskant och grundare av Living Faith Church World Wide

Biskopen David Oyedepo är en nigeriansk predikant och grundare av Living Faith Church World Wide. Han har ett totalt nettovärde av 150 miljoner och äger fyra privata jetflygplan, plus hem i USA och England. Oydepos kyrka förvärvade en “530 tunnland stor anläggning, känd som Canaanland, som fungerar som hans huvudkontor. Det är hemmet för ett auditorium med 50 000 säten, det s.k. 'Faith Tabernacle', som är känt för att vara det största kyrkliga auditoriumet i världen. Detta var en prestation som också skrevs in i Guinness rekordbok.” https://genemcvay.wordpress.com/2014/11/02/rich-preacher-poor-preacher/

Andliga lurendrejare

Carlo Ponzi föddes i Parma, Italien, 1882. Han invandrade till USA 1903. Under resan spelade han bort det mesta av hans pengar och sade senare: "Jag landade i detta land med $2,50 kontant men hopp värderat till $1 miljon. Detta hopp lämnade mig aldrig." Efter att ha tillbringat några år i ett kanadensiskt fängelse (för att ha förfalskat en ogiltig check) och även i USA för att ha smugglat in illegala invandrare så kläckte han en plan för att få en miljon dollar i hopp att bli verklighet.

Och han lyckades! “Han köpte en herrgård i Lexington, Massachusetts, med luftkonditionering och en uppvärmd pool. Han tjänade enligt uppgift 250 000 dollar per dag.” 15 Det varade dock inte länge. 1920 inleddes en utredning av hans finanser. Investerare fick panik och krävde tillbaka pengarna. Ponzi kunde naturligtvis inte leverera. Ponzi var en lurendrejare. Investerare blev lurade på uppskattningsvis sju miljoner dollar. Ponzi tillbringade de kommande 14 åren i fängelse och fick sitt namn förevigat, namne åt en viss form av investeringsbedrägeri som bluffmakare fortfarande försöker använda till dags dato: Ponzibedrägeri.

Dessa rika välståndspredikanter är ännu värre än världens alla Carlo Ponzi och Bernie Madoff. De är värre eftersom de i slutändan förtalar Yahuwah och Hans karaktär. När en troende har accepterat lögnerna och manipulationen och är redo att göra allt för ekonomiska lättnader så ger vad man egentligen inte hade råd att ge bort, för att sedan miste sina hem eller bli avskedad från sitt jobb så skyller man inte på predikanten som lärde dem falskheter. Istället börjar man tvivla på Yahuwahs kärleksfulla karaktär som man fullständigt har förtalat.

Dessa andliga bedrägerikonstnärer använder emotionell manipulation för att vrida ännu mer pengar ur sina lyssnare. De använder behovet av de som redan kämpar ekonomiskt för att ta det lilla de har kvar genom löftet: om de skänker till kollekten så kommer de att få mer i gengäld än de gav. De säger: "Du kan inte ge mer än Gud kan" som ett extra incitament att ge vartenda litet öre till välståndsevangeliet och dess församlingar.

Den kanske grymmaste förvridningen är när argumentet bygger på ett förment behov av att bygga ett tredje tempel. Om människor upprepade gånger ger till ett välfärdsministerium och aldrig ser en ekonomisk avkastning trots allt de skänker bort så kan de vakna upp och sluta ge till det ministeriet. Men detta är inte fallet när behovet av att återuppbygga templet i Jerusalem används som utpressning.

Detta argument bygger på Yahuwahs löfte till Abraham: "Jag välsignar dem som välsignar dig och förbannar honom som förbannar dig: och i dig ska alla jordens familjer välsignas." (1 Mosebok 12: 3) En lysande skumraskaffär som kramar miljarder dollar per år ur lurade församlingsmedlemmar. Miljarder dollar som bara försvinner ut i etern eftersom templet fortfarande inte är byggt – och därför kvarstår ju också behovet.

www.InPlainSite.org undersökte livsstilarna hos 22 tv-evangelister och välståndspredikare.
Här är åtta exempel ur denna undersökning:

Joel Osteen
Lakewood Church och Osteens hus värderat till 10,5 miljoner dollar

Kenneth Copeland
Löner, 1700 kvadratmeter Prästgårds-/Bostadsbidrag, Privat flygplats för nio flygplan, Resor och shopping

Creflo Dollar
Flera Rolls-Royce, privata flygplan, mångmiljonshus i Atlanta och lägenhet i Manhattan värderat till 2,5 miljoner dollar

Paula (And Randy) White
Om man har råd med ett hus som kostar 2,1 miljoner dollar vid Bayshore Boulevard och en lägenhet som kostar 3,5 miljoner doller i Trump Tower i New York, så är det en struntsak att ge bort en Bentley i födelsedagspresent.

Benny Hinn
10 miljoner dollars kustherrgård; privat flygplan, en Mercedes SUV och cabriolet, och “korta uppehåll” mellan sina korståg som kostar mellan $900 - $3000 per natt bl.a. i Hawaii, Cancun, London, Milano etc.

Eddie Long
Föredrar solglasögon av märket Gucci, guldhalsband, diamantarmband, Rolex-klockor och Bentleybilar, och hävdar oförblommerat att han är "på ett annat plan än den lille svarte predikanten som sitter därborta".

“Biskop” Elijah Bernard Jordan
Denna megaloman tar nog, så att säga, ändå priset. I taket på ett av rummen i hans multimiljonherrgård i ett väldigt exklusivt samhälle, har en målning av Jordan sittandes på en tron – som Gud – med sina tre söner flygandes över honom som änglar.

T.D. Jakes
$2,6 miljoner lyxig villa byggt av rosa tegelstenar, sju sovrum med pool i det välmående White Rock Lake-området i Dallas ... granne med herrgården som tidigare ägdes av oljepampen H.L. Hunt.


Religiöst muteri

"Välståndsevangeliet" har sin början i forntida hedningatro, har sedan vandrat genom katolicismen, och nu kommit till modern evangelisk protestantism. Det är en affärstransaktion. I affärer tas något emot i utbyte mot något annat. I hedendomen var det pris som skulle betalas i utbyte mot hälsa, rikedom, eller seger oftast ett barnoffer. Katoliker bytte ut pengar mot utlovade tjänster, såsom avlatsbrev. Moderna evangelikaner som har omfamnat välståndskätteriet, skänker endast för att man i utbyte ska få mer tillbaka av Yahuwah.

Detta koncept frodas i Afrika där "Välfärdslärare hävdar förmågan att läka sjukdom, bryta förbannelser, återställa äktenskap, vända dålig finanser, och mer därtill." 16

I en rapport åt TGC International Outreach ... behandlade Charles Karuri problemet med falsk undervisning som har svept över den afrikanska kontinenten. Karuri, pastoralassistent vid Emmanuel Baptist Church i Nairobi, Kenya, beskrev "välståndsevangeliet" som en ondskefull sammansvärjning: "Afrikansk fattigdom, arbetslöshet och allmän samhällsdysfunktion som möter en antites sprungen ur pingströrelsen och traditionell afrikansk religion. ... Det är exakt samma som byns häxdoktor har gjort sedan urminnes tider, långt innan välståndsbudskapet kom till våra stränder, sade Karuri.17

Liv har förstörts, individer skadats och tro förintats av detta religiösa bedrägeri som inte har någon plats i Kristendomen. (För att läsa Tom Killingsworths erfarenhet av att arbeta för Kenneth Copeland Ministries, klicka här.) Författaren Soren Dreir beskriver mutandet mycket tydligt och förklarar: “Gåvorna är inte riktiga eftersom de kommer med ett bakomliggande motiv eller vid särskilda tillfällen. Gåvorna är inte riktiga eftersom de är mutor: Om du gör si och så – så kommer Jag att belöna dig. Varje form av gåva som kommer med en dold agenda är inte en gåva. Det är manipulation och det avslöjar vem det är som “ger” och dennes avsikter.

Pengar som ges med avsikt att ta emot något i utbyte är inte en frivillig gåva. Det är en muta. Evangeliet som Yahushua lärde ut var motsatsen till detta. Han sade:

Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger Jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. (Matteus 6:1-3)

Människor lurade av välståndsevangeliet håller noggrant koll på vad de har gett och förväntar sig fullt ut stor avkastning på sin “investering”. De ger verkligen inte osjälviskt, och låter sannerligen varenda lem i sin kropp veta vad händerna skänker bort.

När kyrkorna nådde en viss storlek så delade de sig och bildade nya församlingar. Detta var för att 1) sprida evangeliet och evangelisera; och 2) tillgodose medlemmarnas behov. Välståndsevangliets predikanter gör inte detta. Istället är deras inställning ju större, desto bättre! Detta ser inte bara till att tillgångarna ökar (och därmed också deras löner) utan det har också ett subtilt inflytande kyrkans medlemmar och deras sinnen. Välfärdsevangeliet fungerar bara hos mycket stora samlingar med ingrodd flockmentalitet. Det här är manipulation eftersom man hävdar "Så många människor kan inte ha fel!"

Lakewood Church

"Pastor [Joel] Osteen förvärvade Lakewood Churchs nya hem i det tidigare Compaq Center 2005. Arenan med 16 000 platser är sätet för landets största församling (43 000 medlemmar) och genomgick renoveringar på uppemot 95 miljoner dollar, enligt en artikel i New York Times 2005. Liksom många nya evangeliska kyrkor har byggnaden inget kors, inget målat glas, ingen annan religiös ikonografi. I stället har det ett kafé med trådlös internetuppkoppling, 32 videospelskiosker och ett valv för att lagra kollekten, rapporterade tidningen.” (http://www.christianpost.com/buzzvine/joel-osteens-10-5-million-mansion-cross-less-church-and-other-surprising-facts-about-the-mega-pastor-106986/)

Ingen kan tjäna två herrar

Människor som omfattar välståndsevangeliet och dess kätteri försöker utföra det omöjliga. Yahushua sade: “Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Yahuwah och mammon.” (Matteus 6:24) "Mammon" är ett intressant litet ord som kommer från grekiskans Mammonas vilket betyder girighet. Girighet betyder "överdriven eller omättlig önskan om rikedom eller vinst." 18 Välståndsevangeliet är Mammons evangelium.

Petrus varnade strängt mot denna skadliga lära och skrev:

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka Yahuwah som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. (2 Peter 2:1-3)

Välståndsevangeliet är populärt eftersom det tilltalar två stora grupper av människor: de giriga och de materiellt fattiga. Nästan alla ingår i en av dessa två kategorier. Men med detta kätteri är din framgång inte kopplad till Yahuwahs godhet och kärlek. Snarare beror din framgång på din förmåga att tänka positivt och förändra din verklighet genom dina egna verk: betala tionde och offra. Än värre är att din andliga ställning hos Yah bedöms av alla skenbara rikedomar du har. Följden blir då att, om fattigdom och behov är en synd, så är skrytsam uppvisning av rikedom ett tecken på Yahs gunst! Andlig stolthet tar över. Det är ingen skillnad på detta och fariséernas attityder för 2000 år sedan.

Detta kätteri motsäger Skrifterna, som upprepade gånger förklarar att lidande är något som Yahushuas följare bär på denna sidan av evigheten. “I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” (Johannes 16:33)

Predikanter för välståndsbudskapet samlar till skatter som förgås. Det värsta är att vilseleder folkmassorna och uppmuntrar dem till att göra samma sak. Yahushuas budskap var motsatsen till välståndsevangeliet. Han sade:

Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.

Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.

Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matteus 6:19-21)

Yahushua varnade också att rikedom för med sig stor andlig risk och fara! “Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Yahuwahs rike.” (Markus 10:25) Paulus var ännu mer trubbig. Han skrev:

Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. (1 Timotheosbrevet 6:9-11)

Välståndspredikanter uppmuntrar människor att sträva efter de saker Paulus säger åt oss att fly för att det kommer leda till många sorgar!

Bibeln är tydlig: livet på en syndsvärtad jord är fullt av sorg och lidande. Vi går in i himmelriket endast genom många prövningar och prövningar. Yahushua sa till Pilatus, “Mitt rike är inte av den här världen.” (Johannes 18:36) Löftena som givits för livet på jorden är till stor del andliga löften, medan löftena för materiell välstånd främst är för det kommande livet.

Låt dig inte luras till att skicka dina pengar till bluffmakare. Antag inte om du kämpar ekonomiskt att du därför under Yahs förbannelse. Fadern fungerar inte på det sättet. Yahushua hade inte ens ett hus att kalla sitt eget och ändå sa Fadern om honom: “Denne är min Son, den Älskade. I Honom har Jag Min glädje.” (Matteus 3:17)

Ta upp ditt kors och följ i Yahushuas fotspår. Vänd din uppmärksamhet (och dina offer och gåvor) till att rädda själar och vara en välsignelse för de i nöd omkring dig. Världens välstånd erbjuds ingen i detta liv, men en gudomlig följeslagare utlovas. Han kommer aldrig att lämna dig eller överge dig, oavsett vilka vägar du kallas att träda på.

Förtrösta på Yahuwah och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.

Var stilla inför Yahuwah och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer.

Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom.

Ty de ogudaktigas armar skall brytas, men Yahuwah uppehåller de rättfärdiga.

Yahuwah känner de fullkomligas dagar, deras arvslott skall bestå för evigt.

De skall ej komma på skam i onda tider, i hungerns dagar skall de bli mättade.

Yahuwah gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg.

Om han faller störtar han ej till marken, ty Yahuwah håller honom i handen.

Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. (Psalm 37:3, 7, 16-19, 23-25)

Lita på Yahuwah. Han vet vad du behöver och han kommer att skicka dig hjälp precis när du behöver det. Du behöver inte muta Honom. Han älskar dig. Han tycker om att ge sina barn allt gott.

Det är nog.

>


1 Kate Bowler, Blessed: A History of the American Prosperity Gospel, p. 39.

2 Koch, “Who Are the Prosperity Gospel Adherents?” Journal of Ideology, Vol. 36, 2014.

3 Gloria Copeland, God’s Will Is Prosperity, p. 54.

4 Simony, Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, 1983 ed.

5 David W. Jones, “5 Errors of the Prosperity Gospel,” The Gospel Coalition, June 5, 2015.

6 Edward Pousson, Spreading the Flame: Charismatic Churches and Missions Today, 1992.

9 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.

10 Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity.

12 David W. Jones, and Russell S. Woodbridge, Health, Wealth & Happiness: Has the Prosperity Gospel Overshadowed the Gospel of Christ?, p. 8.

16 Norlan De Groot, Patti Richter, “Untangling a Twisted Gospel in Africa,” https://www.thegospelcoalition.org/article/untangling-a-twisted-gospel-in-africa

17 Ibid.