Print

Viaţa şi moartea: Adevărul Biblic

Mulți creștini sinceri sunt astăzi duși în rătăcire de învățătura că sufletul nu poate muri, și că persoanele continuă să fie conștiente după ce au murit. Această învățătură înșelătoare ce este din ce în ce mai populară, este foarte periculoasă, deoarece pregătește calea pentru ca milioane de oameni să accepte și chiar să îmbrățișeze înșelăciunile ce vin de la Satana, dintre care una va fi că duhurile demonilor vor pretinde a fi duhul celor morţi, şi vor învăţa pe oameni doctrine nebiblice. Noi trebuie să ne bazăm cu fermitate pe cuvântul infailibil al lui Yahuwah acum -, astfel încât atunci când va veni încercarea, să nu fim influențați de minunile mincinoase  făcute de cel rău. Acestea fiind spuse, Scriptura este foarte clară: Cei morți nu știu nimic. Orice manifestare presupusă a celui care a murit este lucrarea lui Satana.

"Și Yahuwah Elohim a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață; și omul a devenit un suflet viu". Geneza 2: 7.

Notă: Respirația / Suflarea de viaţă de la Yahuwah +  un trup (care este facut din ţărână) = "Un suflet viu"

 

 

Eccl 9:5-6  

5Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio rasplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.

6Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor demult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.

(Notă: Biblia se referă la moarte ca fiind un “somn” în mai mult de 50 de ocazii.)


Eccl 9:10

10Tot ce găseşte mâna ta să facă, cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune.

 

 *Eccl 12:7 

7Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.

Notă: Aici, vedem că atunci când vom muri, trupul se întoarce în țărână, iar spiritul / suflare de viață se întoarce la Yahuwah. Cele două elemente care constituie un "suflet viu", în conformitate cu Geneza 2: 7 (1-suflarea de viaţă de la Yahuwah; 2-trup) sunt demontate în mod esențial la moarte. În consecință, nu există nicio conștiință în moarte.

Nu uitați: Respirația / Suflarea de viaţă de la Yahuwah + un trup (care este facut din ţătână) = "Un suflet viu" (vezi Geneza 2: 7. În partea de sus a paginii).

Eccl 3:20

20Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână.

Eccl 6:6

6Şi de ar trăi chiar de două ori o mie de ani … nu merg toate la un loc?

 

Psa 6:5

5Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?

Notă: Acest verset nu ar avea sens dacă, după moarte, credincioșii lui Yahuwah ar fi luaţi imediat la cer; căci cu siguranță, în ceruri, toată lumea va aduce laudă lui Yahuwah! Ca și David, regele Ezechia a înțeles că nu există conștiință în mormânt; acesta este motivul pentru el a pledat cu lacrimi în ochi, înaintea lui Yahuwah, pentru viața sa - Isaia 38.

 

Psa 17:15

15Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi reflecta în chipul Tău.

Notă: Aici, David așteaptă cu nerăbdare ziua în care el va fi trezit [din somnul morții] în asemănarea  lui Elohim la a doua venire a lui Yahushua. - "Prea iubiților, acum suntem fii ai lui Elohim, și ce vom fi nu ştim încă, dar știm că, atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este." (1 Ioan 3: 2)

 

Psa 30:9

9Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele şi mă cobori în groapă [mormânt]? Poate să Te laude ţărâna? Poate ea să vestească credincioşia Ta?

Notă: Psalmistul afirmă din nou că nu există nici o conștiință în moarte. După moarte, respirația / duhul de viaţă se întoarce la Yahuwah și corpurile noastre se întoarc în ţărână. Credincioşii lui Yahuwah vor dormi (inconștienţi) până la a doua venire a lui Yahushua. Cei răi și nepocăiți vor dormi (inconștienţi) până când sunt înviați pentru a face față "celei de a doua morţi", după mia de ani.

Psa 49:15

15Dar mie, Elohim îmi va scăpa sufletul din Locuinţa morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Lui.

Psa 71:20

20Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.

 

Psa 88:10-12

10 Oare pentru morţi faci Tu minuni?
Sau se scoală morţii să Te laude?
11 Se vorbeşte de bunătatea Ta în mormânt
şi de credincioşia Ta în Adânc?
12 Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric
  şi dreptatea Ta în ţara uitării?

 

Psa 104:29-30

29Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.

30Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.

 

*Psa 146:3-4

3Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile.

(Compară cu: Geneza 2:7… Eclesiastul 12:7 … Iov 27: 3…)

Psa 115:17

17Nu morţii laudă pe Yahuwah, şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii.

 

 
Job 14:12

12Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală;
cât vor fi cerurile,
nu se mai deşteaptă
şi nu se mai scoală din somnul lui.

Notă: La a doua venire a lui Yahushua în "ziua judecății" cerurile vor trece (A se vedea 2 Petru 3: 7). Atunci credincioșii lui Yahuwah vor fi înviați (treziți din somnul morții).

 

Job 4:17

17Poate un muritor să fie mai neprihănit decât Eloah? … 

Notă:Omul este muritor. Yahuwah, singur, are nemurirea. "[Yahuwah]…  singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.


Ezek 18:4

4Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.

Notă: Prima minciună pe care Satana a folosito pentru a distruge umanitatea a fost: “cu siguranţă nu veţi muri” – Gen. 3:4

Dan 12:2

2Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şialţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

 

 

Dan 12:13

13Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor."

Notă: Lui Daniel i se spune că îşi va primi " moștenirea lui ", la sfârșitul zilelor." Nu i se spune că îşi va primi moștenirea când va muri.

Credincioșii lui Yahuwah îşi vor primi "moștenirea" lor la a doua venire a lui Yahushua: "Binecuvântat să fie Elohim și Tatăl Domnului nostru Yahushua Unsul, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou pentru o speranță vie prin învierea lui Yahushua Unsul, din morți, la o moștenire nestricăcioasă, și neîntinată, și care nu se ofilește, păstrată în ceruri pentru voi, care este păstrată de puterea lui Yahuwah, prin credință, pentru mântuirea gata să ne fie descoperită la sfârşitul timpului.... la revenirea lui Yahushua Unsul. " (1 Petru 1: 3-5, 7)

 
Isa 26:19

19Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! - Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! … şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi. 

Notă: Speranţa lui Isaia era în învierea drepţilor din ziua de apoi.

 

Isa 38:18-19

18Căci nu Locuinţa morţilor [mormântul] Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au coborât în groapă [mormânt]  nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.19Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta.

Notă: Profetul Isaia, ca și regele Solomon, regele David, și toţi autorii inspiraţi ai Bibliei a recunoscut în repetate rânduri că nu există nici o conștiință în moarte. Numai cei vii ÎL pot lauda pe Yahuwah. Atunci când un om moare ... " Suflarea lui trece, se întoarce în pământ, şi în aceeaşi zi îi pier şi planurile ..." (Psalmul 146: 4)

Jn 3:13

13Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului …

 

*Jn 5:25-29

 

25Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Yahuwah, şi cei ce-l vor asculta vor învia. 26Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. 27Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. 28Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.

Notă: Yahushua nu putea fi mai clar de atât. Speranţa celor credincioşi este “învierea” din ziua de apoi. Acest pasaj nu ar avea absolut niciun sens dacă cei credincioşi ar ajunge în cer înainte de a doua Sa venire.


Jn 11:11-13

11După aceste vorbe, le-a zis: "Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn."12Ucenicii I-au zis: "Învăţătorule, dacă doarme, are să se facă bine."13Yahushua vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.

 

Jn 11:24

24 "Ştiu", I-a răspuns Marta, "că va învia la înviere, în ziua de apoi."

Notă: Marta a înțeles corect că speranța noastră este în "învierea din ziua de apoi." În mod clar ea nu a crezut că Lazăr a mers în cer imediat ce a murit.

 


Jn 14:1-3

 

1Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Yahuwah şi aveţi credinţă în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.3Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Notă: Yahushua îi alină pe ucenici cu făgăduința revenirii Lui. El le spune că se va întoarce la ei, ca acolo unde este El să fie şi ei. Este important să subliniem aici că Yahushua nu îi mângâie pe ucenici, spunându-le că vor fi cu El, imediat după ce vor muri.

Acts 2:29,34

29Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 34Căci David nu s-a suit în ceruri, …

1 Cor 15:6

După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. [a murit].


1 Cor 15:20, 23

20Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 23 dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

Notă: Iarăşi, speranţa noastră este în înviarea drepţilor la a doua venire a lui Yahushua.

 

 

1 Thess 4:13-18

 

13Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. 14Căci, dacă credem că Yahushua a murit şi a înviat, credem şi că Yahuwah va aduce înapoi, împreună cu Yahushua, pe cei ce au adormit în El. 15Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul lui Yahuwah: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea lui Yahushua, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16Căci însuşi Yahushua, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Yahuwah, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Yahushua în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Yahushua. 18 Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Comparați: Ioan 5: 25-29.

Notă: Instrucțiunile inspirate a lui Pavel cu privire la modul în care să ne consolăm unul pe altul când pierdem o persoană dragă, nu constau în a ne  spune că cei decedaţi sunt acum în cer. Ci, mai degrabă, Pavel ne învață să ne mângâiem unii pe alții cu promisiunea binecuvântată a învierii sfinților de la a doua venire a lui Yahushua. Este tragic să vedem cât de des sunt ignorate aceste instrucțiuni și ... şi cum este repetată minciuna celui rău ... "ei nu au murit cu adevărat" (Geneza 3: 4) "Ei sunt acum în ceruri."


 
1 Tim 6:15-16

"[Yahuwah]…16 singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

Notă: Yahuwah, singur este nemuritor. Omul este muritor. Poate un muritor să fie mai neprihănit decât Eloah?”(Iov 4:17)

 

2 Tim 4:8

8De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Stăpânul, Judecătorl cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Notă: Pavel nu credea că îşi va primi răsplata imediat după ce va muri. El se aştepta să fie înviat  când Yahushua va reveni.

Rev 20:5

5Dar restul celor morţi nu vor fi înviaţi până nu se vor încheia cei o mie de ani. Aceasta este prima înviere.

 
Rev 22:12

12Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.

Notă: Yahushua va aduce cu El răsplata când se va întoarce. Omul nu îşi primeşte răsplata imediat după ce moare.

 

Concluzie:

Nu există nici o conștiință în moarte. Atât drepții cât și cei răi vor "dormi" până când sunt chemați din mormintele lor; cei drepți la "prima înviere", iar cei răi la "a două Înviere."

"Ultimul dușman care va fi distrus este moartea." 1 Corinteni 15:26


Neînțelegeri comune:

Mulți vor indica apariția lui Moise și a lui Ilie de pe Muntele schimbării la faţă (Matei 17: 3) ca dovadă că sfinții sunt luaţi în cer imediat ce mor. Trebuie să ne amintim, totuși, că Ilie nu a murit niciodată. El a fost dus direct la cer (2 Regi 2). Moise, deşi a murit (Deuteronom 34: 7.), a fost înviat, căci a existat o dispută cu Satana cu privire la "trupul" său (Iuda: 1: 9).


Conţinuturi Asemănătoare: