Print

Armaghedon: Bătălia Închinării

Bătălia Armaghedonului, asemenea semnului fiarei a avut parte de multe speculații. Cuvintele însăși trimit la imagini ale distrugerii, teroare și devastare. Din romanul bine vândut Left Behind , la producțiile holiwoodiene ce rulează la nesfărșit, oamenii caută să speculeze cu privire la confruntarea cosmică a secolelor. Așa cum adevărul despre ”semnul fiarei” a fost înțeles gresit în toate aceste teorii, neînțelegând că adevăratul conflict cosmic este, de mii de ani, închinarea. Batălia Armaghedonului este punctul final într-un război de lungă durată care a început când Lucifer s-a înălțat pe sine crezând că se poate așeza pe Muntele Congregației, Muntele Mo’edim.

Cuvîntul Armageddon, în esență, descoperă natura acestei bătălii. Este un cuvânt neobijnuit, folosit doar odată în scriptură. Deși, Apocalipsa nu a fost scrisă în ebraică, cuvântul este o combinație a două cuvinte evreiești. Primul har (#2022) care înseamnă, simplu, “munte.” Savanții sunt împărțiți în ce privește al doilea cuvânt. Unii cred că #4023: Meghido, a fost un loc în Palestina. Problema este că cei ce au mers la Meghido știu că nu este nici un munte acolo! De fapt, este chiar o vale: “ Valea Meghido.”(2)

Alți savanți cred că cel de al doilea cuvânt este #4150: mo’ed. Aceast este o alegere mai corectă. Armaghedon, har mo’edim,este același Munte Mo’edim pe care Lucifer a afirmat că îl va poseda, așezându-se pe Muntele Congregației, descoperind tot problema închinării..(3) Aceste este punctul culminant al conflictului și se desfășoară ,ca întotdeauna, pe câmpul de bătălie al închinării.

Imediat după ce prostituata de pe fiară este identificată ca ”Taina, Babilonul cel Mare”, apare al patrulea înger, repetând avertizările celui de al doilea înger. De data aceasta avertizarea este dată cu strigăt puternic:

Și după aceste lucruri am văzut un alt înger coborând din ceruri, având putere mare; și pământul s-a luminat de slava lui, el striga cu glas puternic:”A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor și al oricăror duhuri necurate, un lăcaș al oricărei păsări necurate și spurcate. Căci toate națiunile au băut din vinul mâniei curviilor ei și regii pământului au comis adulter cu ea… Și am auzit un alt glas din ceruri zicând: Ieșiti din ea , poporul Meu!, să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu aveți parte de plăgile ei. Pentru că păcatele ei s-au suit până la ceruri și Yahuwah și-a adus aminte de nelegiuirile ei. (4)

Prin folosirea calendarului contrafăcut al dumnezeului ascuns”toate națiunile au băut vinul”Babilonului. Nimeni nu este lăsat afară în această criză severă. Totuși, oferta milei încă strălucește, iar invitația este făcută celor pe care, cu trandețe, Yahuwah îi numește ”poporul Meu”. Inima infinitei iubiri dorește ca poporul Său să aibă o înțelegere clară a subiectului, ca toți care vor să poată decide, să-L urmeze. Reforma calendarului necesară astăzi este o întoarcere la adevăratul, biblicul mod de a socoti timpul. Reforma Sabatului necesită o reformă a calendarului..(5)

Este foarte ușor pentru cei ce au fost binecuvântați cu mare lumină spirituală să se încreadă că ei au tot adevărul necesar salvării. Totuși, Isaia 58 accentuiază: Poporul lui Yahuwah este în rătăcire : “Strigă tare!Nu cruța! Ridicăți glasul ca o trâmbiță și arată poporului Meu nelegiurile lor și casei lui Iacov păcatele lor.”(6)

Suveranul Universului apelează la cineva care să arate poporului Său păcatele lui! Este clar că aceia pe care îi numește cu iubire”poporul Meu” nu cred că fac ceva greșit, după cum explică următorul verset: “Incă, Mă caută zilnic, și găsesc plăcere să cunoască căile Mele, ca o națiune care este neprihănită, și nu a uitat orânduielile Eloahului lor; ei cer de la Mine împlinirea dreptății; ei găsesc plăcere să se aproprie de Elohim.”(7) Totuși, în ciuda unei practice religioase exterioare ireproșabile, ceva este complet greșit: ei au lepădat orânduiala Creatorului lor.

Orânduiala lepădată este închinarea în adevăratul Sabat. Acesta reprezintă un semn al loialității care a fost abandonat. Mulți creștini, păzitori ai Duminicii cred în mod sincer că Sabatul a fost dat doar Israeliților. Dincolo de faptul că Sabatul a fost dat la Creațiune, înainte ca Israel să devină un popor, Pavel, apostolul neamurilor,(8) declara accentuat că toți cei care-l acceptă pe Hristos sunt moștenitori ai făgăduinței ca și cum ar fi urmașii lui Avraam.(9) Astfel, cerințele moștenirii, ascultarea de statutele divine, sunt aceleași pentru neamuri ca și pentru israeliți, prin sânge.

Cum a fost arătat, repetatele apostazii ale Israelului erau centrate pe închinarea la Saturn, zeul ascuns. Israelul modern, cel literal ca și cel spiritual, a continuat în această apostazie; “ei au călcat legile, au schimbat orânduielile, au rupt legământul cel veșnic.”(10) Sabatul a fost stabilit de Creatorul Însuși ca un semn al loialității împărăției Sale:

Să păziți Sabatele Mele, căci sunt un semn între Mine și voi din generație în generație,ca să cunoasteți că Eu sunt Yahuwah care vă sfințește. Să păziți Sabatul, de aceea, căci este sfânt pentru voi. Oricine îl va pângări va fi omorât; oricine va face vreo lucrare în el, să fie ucis din mijlocul neamului său.(11)Șase zile să vă faceți tot lucru vostru, dar a șaptea zi este Sabatul odihnei, sfințit lui Yahuwah. Oricine va face vreo lucrare în ziua de Sabat să fie sigur omorât. De aceea, copiii lui Israel să păzească Sabatul, să țineți Sabatul din generație în generație ca un legământ veșnic. Este un semn între Mine și copiii lui Israel veșnic; căci în șase zile a făcut, Yahuwah, cerurile și pământul, iar în a șaptea zi, El s-a odihnit și a fost înviorat.(12)

Când orânduielile divine sunt lepădate, ritualurile religioase devin doar forme lipsite de binecuvântările spirituale. În Isaia 58, poporul întreabă: “De ce am postit . . . dacă tu vezi? De ce ne-am chinuit sufletele noastre, dacă tu nu iei aminte?”(13) Când experința lor religioasă este moartă, ei îl blamează pe Yahuwah, acuzându-L: “Ce se întâmplă Yahuwah? De ce nu iei aminte la închinarea noastră? Nu cunoști toate lucrurile pe care le-am făcut ca să-ți aducem închinare?Unde sunt binecuvântările făgăduite?”

Tatăl răspunde că ceea ce vrea El este o religie a inimii care va aduce răsplată celor ce o caută.(14) Esența acestor lucruri, totuși, este o revenire la adevărata închinare prin restaurarea orânduielilor care au fost uitate: închinarea în ziua a șaptea, Sabatul calculat pe calendarul biblic originar. Ultimei generații I s-a dat această chemare de a restaura Sabatul pe locul initial, stând în fața lumii și mărturisind acest adevăr minunat. “Și ei sunt cei ce vor zidi iarăși pe dărâmături: vei ridica temeliile multor generații; vei fi numit, Dregător de spărturi, care face drumurile bune de locuit.”(15)

Aceste este privilegiul dat ultimei generații: oportunitatea de a onora pe Creatorul lor prin a adduce la cunoștință lumii că există un singur calendar prin care adevăratul Sabat poate fi găsit. Ce urmează este una dintre cele mai frumoase promisiuni din întraga scriptură, bazată pe condiția ascultării:

Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, de a-ți face plăcerile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă vei numi Sabatul plăcerea ta, ziua de închinare a lui Yahuwah și o vei cinsti, ne mergând pe căile tale, ne căutând plăcerile tele, ne dându-te la flecării. Atunci te vei putea bucura în Yahuwah, te voi ridica pe înălțimile pământului, și te voi hrăni cu moștenirea tatălui tău Iacov fiindcă gura lui Yahuwah a vorbit..(16)

Dacă o persoană se va supune voii sale, va păzi adevăratul Sabat ca sfânt și prin asta, va onora pe Facătorul său, atuci el va fi hrănit cu moștenirea lui Iacov, tatăl său spiritual. Nimic nu poate fi mai motivator, mai plin de speranță, pentru cei care s-au închinat din ignoranță dumnezeului ascuns. Numele lui Iacov este “înlocuitor,”numele I se potrivește căci el a primit dreptul de întâi născut dându-se drept fratele său mai mare, înaintea părintelui său orb.(17) Cuvântul “înlocui”înseamnă: “ să ia locul la [ceva]; să prevaleze, în special prin forță, prin intrigă, sau înșelăciune; să smulgă sau să scoată din rădăcină pentru a pune altceva în loc.”(18)

Este “casa lui Iacov” cea care primește chemarea de a-și recunoaște nelegiuirile lor. Sabatul adevărat este semnul prin care Creatorul, Yahuwah Își sfințește poporul. Este imposibil să fie sfințit într-o altă zi contrafăcută. Astfel, dumnezeul ascuns, prin înșelăciune, a înlocuit adevăratul Sabat cu propria zi de închinare.Toți cei care s-au închinat pe calendarul contrafăcut, au cooperat fără să știe sau în cunoștință, cu dumnezeul ascuns și au devenit ei însuși înlocuitori. Această profeție din Isaia a fost dată la sute ani după ce Iacov a primit moștenirea divină: un nume nou, simbol al iertării, al caracterului sfințit.Este semnificativ faptul că numele său vechi este folosit în context deoarece el conține o făgăduință pentru înlocuitorii moderni.

Când Iacov s-a întors în Canan, după ce a locuit douăzeci de ani cu unchiul său, a aflat că Esau venea înaintea lui cu o mica armată, fără îndoială gata să se răzbune pentru că Iacov furase binecuvântarea dreptului de întâi născut cu ani mai înainte. A fost punctul culminant al vieții lui Iacov. După ce și-a trimis familia și animalele dincolo de pârâul Iaboc , ”Atunci Iacov a fost lăsat singur; și un Om s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor.”(19) Doar când omul a învins, în zori, Iacov a realizat că se lupta cu Îngerul Legământului.(20)

Când a realizat cu Cine se luptă, el a implorat o binecuvântare. “Și El [Îngerul] i-a zis, Care îți este numele? Și el a spus Iacov. Și El a spus, Numele tău nu va mai fi Iacov, ci Israel: căci ca o căpetenie ți-ai folosit puterea cu Elohim și cu oamenii și ai biruit.”(21) Numele înșelătorului a fost înlocuit de la cel care-i amintea de păcatul său la un nou nume, ce arăta noua lui transformare de character. ”Israel”înseamnă ”prinț al lui Eloah”

Aceasta este onoarea oferită celor care uita închinarea la dumnezeul ascuns cu care a fost înlocuită închinarea la Creator. Cuvântul”înger” înseamnă simplu ”mesager.”(22) Toți care aud mesajul de avertizare cu privire la calendarul biblic, se luptă cu Yahuwah: “Este adevărat? Cum poate fi așa?Nu vreau să fiu lăsat afară!Ce ar fi dacă . . .? Ce ar fi dacă. . .?” În final, supunându-și voința, “nu cum voiesc eu ci voia Ta să se facă,” ei biruiesc așa cum a făcut Iacov. Și asemenea lui Iacov , ei sunt iertați, fiind socotiți prinți și prințese, fii și fiice ale Regelui Regilor.

Chemarea de a ieși afară din Babilon este dată astăzi întregii lumi. Fiecare aspect al vieții este afectat: locul de muncă, școala, biserica și relațiile de famile etc. Deoarece întreaga lume este scufundată în mediul babilonian de măsurare a timpului și de închinare, toți trebuie să rămânem singuri. Nu există nici o organizație unde cei chemați afară să vină. Asemene lui Ilie pe Muntele Carmel, ei trebuie să stea singuri pentru acest adevăr minunat, gata să suporte opoziția prin puterea Celui care poate să mântuiască.

Hristos spunea, “Oile Mele aud vocea Mea, și Eu le cunosc, iar ele Mă urmează.”(23) Pe măsură ce adevărul despre Sabatul zilei a șaptea și despre calendarul biblic original este descoperit, toți cei care doresc cu adevărat să-L onoreze pe Creator primesc chemarea. “Mai am și alte oi, care nu sunt din această turmă: le voi aduce și pe ele, și ele vor auzi vocea Mea; și vor fi o singură turmă și un singur Păstor.”(24) Romano- catolici, musulmani, evrei,protestanți păzitori ai duminicii și ai sâmbătei, hiduiști, budiști și mulți alții; Bunul Păstor îi va aduna împreună din toată lumea. Toți care sunt cu adevărat ai Lui, ascultă chemarea ieșirii din Babilon.(25)

Invitația a ajuns acum la tine. Îi vei răspunde? Vei accepta chemarea milei, alegând să “socotești toate lucrurile ca o pierdere pentru privilegiul de a-l cunoaște pe Yahushua Cel Uns”(26) Stăpânul și Mântuitorul nostru? Există timp de a studia și de a te întări în adevăr, dar nu există timp de a pendula în indecizie. Imediat după ce chemarea este dată pentru timpul din urmă, de către cei patru îngeri din Apocalipsa 18, judecățile pentru cei care rămân în Babilon vor fi turnate . Va fi „un timp de necaz așa cum n-a mai fost niciodată printre națiuni până la acel timp.” Totuși, “la timpul acela poporul tău va fi eliberat, Toți cei ce vor fi găsiți scriși în cartea vieții.”(27)

După ce a văzut triumful Împărăției Cerurilor asupra împărăției lui Lucifer,dumnezeul ascuns, Yahushua lasă un ultim mesaj poporului Său, Cuvintele urgente de reasigurare sunt pentru tine:

Iată, Eu vin curând! Binecuvântați este cel care păstrează cuvintele acestei profeții din această carte…Eu vin curând!și răsplata Mea este cu Mine, să dau fiecăruia după faptele sale. Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Binecuvântați sunt cei care împlinesc poruncile Lui, căci ei au drept la pomul vieții, și vor intra pe porți în cetate… Iată, Eu vin curând.(28)

“Amin. Chiar așa, vino, Stăpâne Yahushua.”(29)


(1) Apocalipsa 16:16 afirmă explicit: “Și el i-a adunat în locul numit în evreiește, Armaghedon.” Dacă Apocalipsa ar fi fost scrisă în evreiește, o astfel de proproziție nu și-ar avea rostul.

(2) Vezi 2 Cronici 35:22.

(3) “Tu ai zis în inima ta: ‘Mă voi înălţa la cer; îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu!
Voi şedea pe muntele adunării[mo’edim], pe înălţimile din nord! Mă voi înălţa deasupra norilor, şi mă voi face asemenea Celui Preaînalt! (Isaia 14:13, 14.)

(4) Apocalipsa 18:1-5

(5) Vezi Appendix H.

(6) Isaia 58:1

(7) Isaia 58:2

(8) Romani 11:13

(9) “Și dacă suntem ai lui Hristos, atunci suntem sămânța lui Avraam, și moștenitori ai făgăduinței.” (Galateni 3:29).

(10) Isaia 24:5

(11) Aceasta nu este o directive divină pentru păzitorii moderni ai Sabatului să dea cu pietre în cei ce desființează Sabatul. Ci mai de grabă se afirmă că păzirea Sabatului rămâne încă o cerință. ”Plata păcatului este moartea” și nimeni dintre cei ce calcă persistent Sabatul nu vor primi darul lui Yahuwah care este ”viața veșnică prin Yahushua, cel Uns, Stăpânul nostru” (Romani 6:23).

(12) Exod 31:13-17

(13) Isaia 58:3

(14) Isaia 58:4-11

(15) Isaia 58:12

(16) Isaia 58:13-14

(17) Vezi Geneza 27.

(18) Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, Second ed., (New York: New World Dictionaries/Simon and Schuster, 1983).

(19) Geneza 32:24

(20) Geneza 32:26, 29-30

(21) Geneza 32:27 and 28

(22) The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, (Nashville: Thomas Nelson Publ., 2001) #4397 and #4398.

(23) Ioan 10:27

(24) Ioan 10:16

(25) Există o mișcare în plină creștere în Islam de a da la o parte tradițiile clericilor și de a se întoarce doar la Coran, folosindu-se calendarul luni-solar. Ramadan îseamnă ”luna fierbinte, uscată, uscăciune.” De altfel calendarul modern musulman este strict lunar cu Ramadan de 11 zile devreme în fiecare an, dar calendarul original a fost luni-solar cu Ramadan decupat în sezonul fierbinte.

(26) Filipeni 3:8

(27) Daniel 12:1, 2

(28) Apocalipsa22:7, 12-14, 20a

(29) Apocalipsa 22:20b-21