Print

Calendarul Creatorului

"Amintiți-vă de ziua  Sabatului, ca să o sfinţeşti. Șase zile, să munceşţi și să-ţi faci lucrul tău; Dar ziua a șaptea este Sabatul  "Exodul 20: 8-10

Cei care doresc să asculte de poruncile din Biblie, îşi pun întrebarea: "Care este prima zi a săptămânii?" Toată lumea poate număra până la șapte, dar de unde începi numărătoarea?  Cum poți ști young boy holding up seven fingerscare este cu adevărat ziua a șaptea? Creatorul care a făcut săptămâna, a proiectat de asemenea, o lună în care să plaseze această săptămână.  Calendarul creațiunii începe cu ziua Lunii Noi, urmată de patru săptămâni complete. În fiecare săptămână are șase zile de muncă și una de odihnă, a șaptea zi.

La început, Creatorul a proiectat mișcarea soarelui și a lunii pentru a măsura timpul.

"Să fie niște luminători în întinderea cerului, care să despartă ziua de noapte; și ei să fie semne care să arate anotimpurile, [H41501; sărbătorile religioase) zilele și anii ... doi mari lumini; luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea "(Geneza 1: 14, 16-18)

Timpul fi poate măsurat doar prin mișcare. Rotația soarelui măsoară o zi. În 365 de zile și un sfert, soarele și pământul se regăsesc relativ, în aceeași poziție. Acesta reprezintă un an solar. Ciclul lunar de 29 de zile și jumătate, o lunație,reprezintă baza lunii calendaristice. Douăsprezece și treisprezece lunații au aceiași lungime cu anul solar.

Există trei formate de calculare a Calendarului folosind mișcările soarelui și lunii:

1. Solar: măsurarea mișcării pământului și a soarelui.

Calendarele solare utilizează soarele pentru măsurarea lungimii doar a anului. Lunile au o durată arbitrară nu au nici o legătură cu natura. Pe calendarul solar Gregorian, ciclu săptămâni este continuu. Chiar adăugarea unei zile, la fiecare patru ani, nu perturbă ciclul săptămânal continuu.

2. Lunar: măsurarea rotație  Lunii.

Calendare lunare sunt bazate strict pe ciclurile Lunii. Lunile, care încep în zorii primei zile după conjuncție, ciclul continuu fără ajustarea în funcţie de anul solar. Deoarece 12 luni durează cu 11 zile mai puţin decat un an solar, lunile în calendarele lunare plutesc prin anotimpuri.

3. Lunar-solar: lunile sunt încadrate în anul solar.

Soarele și luna funcționează împreună pentru realizarea unui calendar lunar-solar. Lunile sunt ajustate  anului solar prin adăugarea unei a 13 luni  de șapte ori în 19 ani. Ciclul săptămânal repornește cu fiecare lună nouă. Fiecare lună are patru săptămâni complete. 

Calendarul stabilit la Creațiune este Lunar-Solar. Este sistemul cel mai exact și precis de măsurare a timpului.

În Scripturi, în fiecare lună nouă începe cu celebrarea unei zile speciale de cult: Ziua lunii noi. Deoarece este o zi de închinare, ea nu poate fi socotită ca aparținând celor 6 zile lucrătoare din prima săptămână a fiecărei luni. Ziua de Luna Nouă începe cu primii zori de după luna nouă astronomică care reprezintă conjuncția. Șase zile de muncă urmate apoi de Sabatul zilei a șaptea, în  a opta zi a lunii, care se încheie după trei săptămâni  în 29. Prin  măsurători și prin calcularea zilelor  pentru a ajunge la 29 se descoperă timpul când are loc conjuncția, astfel că se poate determina lungimea luni calendaristice de 29 sau 30 de zile. Niciodată o lună nu are mai mult de 30 de zile.

Creator's Luni-Solar CalendarAdevăratul calendar Luni-Solar este foarte uşor de utilizat. Zilele săptămânii cad mereu la aceleași date ale lunii. De fiecare dată când este Sabatul zilei a șaptea, în Scripturi este alocată o dată. Cade întotdeauna pe zi 8, 15, 22 și 29 ale lunii.

Scriptura declară că luna a fost creată special pentru a indica timpul închinării.

"El a creat luna pentru anotimpuri (H4 1501 vremea sărbătorilor)." Psalmi 104: 19

Săptămâna creaţiunii s-a încheiat cu odihna zilei Sabatului. Exodus 31 prevede că Sabatul ar trebui să fie onorat de-a lungul tuturor generațiilor.

"Cu adevărat să țineți sabatele mele (Sabatul); pentru că acestea sunt un semn între Mine și voi, și urmașii voștri; ca să știți că Eu sunt ... (Creatorul), care vă sfințesc." ( vezi Exodul 31:13)

Ziua a Șaptea ,Sabatul, a fost proiectată de Creator pentru a fi un semn de loialitate între El și poporul Său. Inamicul, Lucifer, a schimbat calendarul civil și a furat închinarea cuvenită Creatorului. Prin tradiții și superstiţii, Lucifer a unit lumea în utilizarea unui calendar solar cu cicluri săptămânale continue. Timpul de închinare dezvăluie pe cine adorăm. Toți cei care folosesc un calendar solar pentru a calcula zilele de sărbătoare se închină fără să ştie prin loialitatea și adorare marelui înșelător. 

Cei care doresc să arate loialitatea față de Creator, se închină Acestuia  în timpul zilei stabilită de El. Pentru a găsi ziua corectă de odihnă, trebuie să fie utilizat Calendarul Lunar-Solar stabilit la Creațiune.

Scriptura arată că modul de măsurare a timpului ce se va folosi pentru închinare în întreaga veşnicie se va baza pe lună nouă.

"De la o lună nouă la cealaltă şi de la un Sabat la celălalt, orice făptură va veni şi Mi se va închina, zice Domnul.." (Isaia 66:23)

Cui te închini? În cine crezi şi cui îi oferi loialitatea ta? Calendarul folosit pentru a calcula timpul de închinare dezvăluie divinitatea căruia te închini.