Print

Cina Cea De Taina: Paste? sau Nu ?

Cina cea de Taină a ridicat întrebări în mintea multor oameni. A fost masa de Paște? Sau a fost doar o masă obișnuită la care Mântuitorul a instituit comuniunea ca memorial al morții Sale? Evanghelia lui Ioan pare să plaseze Cina cea de Taină cu o zi înainte de Paște:

„Înainte de praznicul Paștelor, când ... [Yahushua], ca Cel care știa ca I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau in lume, I-a iubit până la capăt. Și cina era pe sfârșite ...  [Yahushua] a început să spele picioarele ucenicilor ...” (Ioan 13:1,2,5)

Pe de altă parte, anumite texte din Matei, Marcu și Luca par să plaseze ultima Cină de Paște:

În ziua dintâi a praznicului Azimilor, ucenicii au venit la … [Yahushua], și I-au zis: “Unde vrei să-Ți pregătim să mănânci Paștele?” (Matei 26:17)

După două zile era praznicul Paștelui și al Azimilor. (Marcu 14:1)

“Ziua praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și [Yahushua] a trimis pe Petru și pe Ioan, și le-a zis: “Duceți-vă de pregătiți-ne Paștele, ca să mâncăm.” (Luca 22:7,8)

Un motiv de presupus că Cina cea de Taină a fost masa de Paște, este vechea credința, că a doua zi ebraică a început la apus de soare, mai degrabă decât în zori. Deoarece Scriptura arata ca Yahushua a fost răstignit de Paște, cu o zi înainte de Sabat (vezi Ioan 19:31 și Marcu 15:42), în cazul în care "ziua" începe la apus de soare, atunci Cina cea de Taină a fost servită de Paște și a fost Paștele tradițional / masa Seder.

Cu toate acestea, în cazul în care Cina cea de Taină a fost într-adevăr masa de Paște, apar numeroase probleme.

În primul rând, utilizarea repetată a cuvântului "Pregătire" în Scriptură   aplicata  zilei răstignirii indică faptul că masa de Paște din timpul serii (pentru care trebuie să se facă pregătire) nu a fusese încă servită. (Vezi Matei 27:62, Marcu 15:42, Luca 23:54, Ioan 19:31) Mulți oameni astăzi se referă la a șasea zi a săptămânii biblice ca fiind "Ziua de pregătire" - ziua în care pregătesc pentru Sabat. În Scriptură, însă, utilizarea se înregistrează doar pentru ziua 14 a lunii Abib sau Paștele. Masa de Paște a avut loc seara, deci  ziua dinainte de masă a fost menționată ca "Ziua Pregătirii”.

Singurul motiv pentru luarea trupurilor de pe cruci atât de repede ,a fost că în acea zi era "pregătirea" pentru masa din seara de  Paște, iar ziua următoare, a fost prima zi a sărbătorii Azimilor, o mare sărbătoare de  Sabat. Cina cea de Taină a fost servită cu o zi înainte ca Yahushua să fie crucificat. În cazul în care Cina cea de Taină a fost de fapt masa de Paște, a doua zi nu ar fi fost numită în mod repetat, "Ziua Pregătirii".

mielÎn al doilea rând, în cazul în care Cina cea de Taină ar fi fost cu adevărat, masa oficială de Paște, armonia simbolismului  lui  Yahushua ca "Miel al  lui Yah care ridică păcatele lumii" (Ioan 1:29), ar fi fost distrusa.

Frumosul simbolism in care  sângele lui Yahushua devine sângele Mielului de Paști, datorită căruia suntem izbăviți, este distrus dacă El nu a murit în momentul jertfei de seară în ziua de Paște.

O cercetare atentă și meticuloasă a Scripturii arată că Cina cea de Taină, de fapt,nu a avut loc de Paște. Prin urmare, nu a fost masa de Paște. Nu este scopul prezentului articol să explice presupusele date contradictorii ale momentului  Cinei  în Evanghelii. Un astfel de subiect a fost lămurit în dezbaterea despre Paște,in The Passover Puzzle. Acest articol va studia dovezi suplimentare că Cina cea de Taină nu a fost masa de Paște tradițională.

Ioan 13 indică în mod clar faptul că, la momentul Cinei cea de Taină, "sărbătoarea" (cum era numită masa de Paște în mod obișnuit) nu fusese încă servită. În timpul cinei, Yahushua a anunțat că unul dintre cei doisprezece ucenici Îl va trăda. Acest lucru a stârnit printre ucenici o mare consternare. Când Ioan a întrebat în șoaptă: "Cine este acela?" Yahushua a răspuns:

"Acela căruia îi voi întinde bucațica, și i-o voi da. Și a întins o bucățica și i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon , Iscarioteanul." (Ioan 13:26, NKJV)

Din acest moment, Iuda a devenit pe deplin hotărât să-L trădeze pe Mântuitorul. Scriptura ne spune că Satan l-a controlat total pe Iuda, din momentul în care Yahushua i-a spus ceva iar ceilalți ucenici nu au înțeles. Este această neînțelegere din partea ucenicilor cea care dezvăluie că Cina cea de Taină nu era, de fapt, masa de Paște. Cum a fost data bucățica a intrat Satana in Iuda. Apoi…[Yahushua] i-a zis”Ce ai să faci, fă repede.

Dar nimeni din cei ce ședeau la masa, n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga…[Yahushua] voia să-i spună: “Cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva pentru săraci.” (Ioan 13: 27-29, NKJV)

Versiunea King James redă versetul 29 astfel: "Pentru ca unii dintre ei gandeau, deoarece Iuda avea punga,. . . [Yahushua] a zis:, Cumpără acele lucruri de care avem nevoie ca să  sărbătorim. . . . "

New American Standard Bible traduce versetul: "Unii au presupus, deoarece Iuda avea punga, că Isus i-a spus," Cumpără lucrurile de care avem nevoie pentru sărbătoare . . . "

Biblia Completa a Evreilor afirmă că: "Unii au crezut că, din moment ce Iuda a fost responsabil cu punga,Yeshua i-ar fi spus:" Cumpără ceea ce avem nevoie pentru sărbătoare...”

În mod evident, dacă Yahushua și ucenicii Săi tocmai ar fi terminat de mâncat Paștele, ucenicii nu ar fi interpretat greșit comentariu Lui față de Iuda în sensul că Iuda a fost trimis să cumpere.

Chiar mai multe dovezi convingătoare se găsesc în cuvintele folosite pentru a se referi la pâinea pe care Yahushua a rupt-o ca un simbol al trupului Său.

pâine nedospităÎn iconomia ebraică, drojdie (sau dospire) a fost un simbol al păcatului. Este nevoie de doar o cantitate mică de drojdie pentru a transforma în întregime un castron mare de aluat. Astfel, a fost un simbol în măsură să arate că un pacat oricat de mic, nutrit în inimă, o poate transforma și poate distruge sufletul. Acest simbolism a fost folosit de Yahushua când a avertizat ucenicii: "Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor." (Matei 16: 6, NKJV)

Această exemplificare ar fi trebuit sa fie ușor de înțeles de către ucenici, Însă, la inceput,nu a fost:

Ucenicii se gândeau în ei , și ziceau:”Ne zice așa pentru că n-am luat pâini!” [Yahushua], care cunoștea lucrul acesta Le-a zis:…”Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor”

Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. (Matei 16: 7, 8, 11, 12, NKJV)

pâine nedospită și sucul de struguriYahushua a folosit aluatul dospit ca un simbol al "doctrinei  pacatoase  oamenesti", pe care Fariseii mândri și Saducheii o puneau mai presus de legea lui Yahuwah. Gresitele "traditii  oamenesti" încă influențează multe sisteme de credinta  de astăzi.

Crezurile, dogmele și tradițiile religioase organizate trebuie studiate cu atenție,pentru ca acea eroare nu este, din neștiință, acceptată ca adevăr.

Pur și simplu pentru că o credință a rezistat timp de sute de ani nu este o dovadă de valabilitate sau de bază scripturală.

Toți cei care doresc să cunoască adevărul, tot adevărul și numai adevărul vor studia cu atenție fiecare dintre convingerile lor, în lumina Scripturii.

După porunca lui Yahuwah, nu numai că nu a fost nici o drojdie de    mâncat, dar toată drojdia și orice alt agent de dospire au fost scoase din casă în timpul Sărbătorii Azimelor. Deoarece prima zi a sărbătorii a început  în a șaptea zi, in ziua Sabatului, activitatea de a scoate aluatul a fost o parte a lucrării "de pregătire" efectuată în Ziua Pregătirii. (a-14-a Abib)

Masa de Paște a fost mereu mâncată cu pâine  nedospită. A fost un simbol frumos al lui Yahushua, Pâinea Vieții, care nu a cunoscut nici un păcat. În consecință, în cazul în care Cina cea de Taină ar fi  fost masa de Paște oficială, ar fi fost servita cu pâine nedospita.

În ebraică, există doar un singur cuvânt care descrie expresia engleză "pâine dospită." Expresia engleză "pâine nedospită", de asemenea vine de la un singur cuvânt ebraic. În scopul de a transmite ideea de pâine dospită sau nedospită, un cuvânt în plus trebuie să fie adăugat în limba engleză. Cu toate acestea, în ebraică, conceptul este acoperit într-un singur cuvânt. Același lucru este valabil în aramaică și greacă, desemenea.

EBRAICĂ

Azimă = matzah (sau matzot pentru mai mult de una.)

Pâine dospită = lekhem (sau lekhemim pentru mai mult de una.)

ARAMAICA

Azime = patireh

Pâine dospita = lakhma

GREACA

Azime = azumos (sau azumon sau Azuma pentru mai mult de unul.)

Pâine dospită = Artos (sau Arton pentru mai mult de unul)

Vorbind despre sărbătoarea azimilor, mereu și fără nici o excepție, Scriptura folosește cuvântul de pâine nedospită - pâinea care nu are nici o drojdie.

Exodus 12:18 se referă la consumul de pâine nedospită pe data de 14 a primei luni. Exodus 23:15 din nou se referă la sărbătoarea azimilor, folosind cuvântul : pâine fără drojdie.

Levitic 23:6 porunceste sa se consume paine nedospita in timpul Sarbatorii Azimilor

coș de pâine nedospităNumeri 28:17 afirma ca painea nedospita urmeaza sa fie mancata in cele de sapte zile de sarbatoare.

Fără excepție, fiecare trimitere la sărbătoarea azimilor, folosește  cuvântul matzot pentru a se referi la pâinea-nedospită mâncată la această sărbătoare, începând cu masa de Paște în seara zilei a-14-a

În schimb, Leviticus 23:17 se referă la două pâini care urmau să fie prezentate lui Yahuwah la Cincizecime. Versetul prevede în mod explicit: "Ele sunt din floarea făinii; ele trebuie să fie coapte cu aluat." În acest caz, cuvântul ebraic folosit este lekhem pentru că a fost pâine cu drojdie, crescută prin dospire.

În Noul Testament, conținutul Scripturii este în concordanță, chiar dacă se folosește aramaică sau greacă.

Matei 26:17 – “În ziua cea dintâi a praznicului Azimilor, ucenicii au venit la … . [Yahushua], și I-au zis: ‘Unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele?’ “

Acest text este un pic înșelător, după cum se explică în The Passover Puzzle , cuvintele scrise cu litere italice (mai sus) au fost adăugate de traducători și nu fac parte din original. De asemenea, cuvântul "primul" înseamnă de fapt "înainte". Deci, textul prevede mai exact: "Acum, înaintea praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Yahushua."

Cuvintele folosite aici, fie în aramaică sau greacă, se referă la pâinea nedospită folosită pentru Paște și la sărbătoarea azimilor.

Marcu 14:1si12 – “După două zile era praznicul Paștelor și alAzimilor… În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau mielul pascal, ucenicii lui … [Yahushua] I-au zis: Unde dorești să ne ducem să-Ți pregătim ca să mănânci Paștele?”3

Din nou, atât greaca cât și aramaica, ambele, sunt de acord folosind cuvintele ce se referă la copt pâine fără drojdie, la pâine nedospită.

Luca 22:1,7 – “Praznicul Azimilor, numit Paștele, se apropia ... Ziua Praznicului Azimilor, în care trebuia jertfite Paștele, a venit.”

Cuvintele grecești și aramaice din nou sunt de acord: aceste texte se referă la pâine fără drojdie, pâine nedospită.

În cazul în care Cina cea de Taină a fost Paștele, atunci în ebraică și aramaică cuvintele referitoare la "pâinea", pe care Mântuitorul a frânt-o și a dat-o ucenicilor, ar fi aceleași cuvinte, care s-au utilizat mai sus pentru pâinea nedospită.

pâiniO revizuire atentă a referințelor Evangheliei la Cina cea de Taină relevă o alegere a cuvântului, uimitoare: pâinea utilizată a fost pâine dospită! Pâine cu drojdie.

Matei 26:26 – “Pe când mâncau ei, .. . [Yahushua] a luat o pâine, și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor, zicând: ’Luați mancati acesta este trupul Meu.”

Cuvântul folosit aici pentru "pâine" indică faptul că a fost folosită pâinea dospită. Atât aramaica cât și greaca folosesc cuvântul de pâine cu drojdie obișnuită.

Marcu 14:22 – “Pe când mâncau, . . . [Yahushua] a luat o pâine, și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, și le-a dat-o zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu.”

Cuvintele aramaice și cuvintele grecești sunt de acord că pâinea era pâine obișnuită,coaptă în cuptor cu dospire.

Luca 22:19 – “Apoi a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui . .  .[Yahuwah], a frânt-o, și le-a dat-o zicând:’Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.’ ”

Din nou, aramaica și greaca sunt de acord în alegerea lor, cuvântul utilizat pentru pâinea folosită, a fost de pâine obișnuită(dospită), nu pâine nedospită.

Evanghelia lui Ioan nu se referă la pâine, dar spune în schimb de spălarea picioarelor. Scrierile lui Pavel, cu toate acestea, spun mai multe despre Cina cea de Taină.

1 Corinteni 11:23,24 – “Căci am primit de la . . . [Yahuwah] ce v-am învățat, și anume că . . . [Salvatorul, Yahushua], în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a pâine și sucmulțumit lui . . . [Yahuwah], a frânt-o, și a zis:’Luați, mâncați, acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.”

În aceasta privință Pavel este de acord cu alegerea cuvântului din Evanghelii: pâinea utilizată a fost pâine dospită!

1 Corinteni 11:26 – “Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea lui . . . [Yahushua’s], pâna va veni EL ”

Cu toate acestea, din nou, atât aramaica, cât și greaca sunt de acord că pâinea de aici face referire la pâinea dospită.

1 Corinteni 11:27 – “De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul lui. . . [Yahushua] în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul si sângele lui . . . [Yahushua].”

Aramaica și greaca sunt de acord: cuvântul folosit este pentru  pâinea obișnuită, dospită.

1 Corinteni 11:28 – “Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta si să bea din paharul acesta.”

Aramaica și greaca din nou sunt de acord: cuvântul folosit este pentru pâine obișnuită, dospită. Nu există nici un indiciu că Cina cea de Taină ar fi putut fi festivalul național de Paște sau că pâinea  folosită ar fi fost, fără aluat. În mod evident, Cina cea de Taină a avut loc cu o zi înainte de Paște.

Yahushua știa că El va fi mort când va veni masa de Paște. Cina cea de Taină a fost masa Sa finală înainte de a fi răstignit ca Miel al lui Yah. Moartea Sa de Paște chiar în momentul jertfei de seară a fost o împlinire perfectă, marele anti-tip, al tuturor mieilor care au fost injunghiați din momentul în care Adam și Eva și-au purtat primii, pașii obosiți departe de Eden.

Frumusetea acestui simbolism a fost expusă de către Pavel când i-a avertizat  pe Corinteni:

“Nu vă lăudați bine. Nu știiți că puțin aluat dospește toată plămădeala? [Un păcat mic distruge omul în întregime]

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci …[Yahushua], paștele noastre, a fost jertfit.

Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi , nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului.” (1 Corinteni 5:6-9)

Serviciul de comemorare, instituit prin Yahushua la Cina cea de Taină, este o comemorare a morții Sale. Nu este necesar să se folosească pâine dospită atunci când se  participă la comemorare, pentru că Yahushua a folosit pâine dospită. Utilizarea pâinii nedospite și a mustului nefermentat4 de  Paște este însăși esența ambelor ceremonii.

Sucul de struguri și BiblieYahushua a fost Fiul neprihănit, fără păcat al lui Yahuwah. Ca Pâinea Vieții, pâinea nedospită este simbolul perfect pentru El. Cu siguranță el ar fi cerut ca pâinea nedospită să fie pregătită pentru ultima masă pe care a avut-o cu ucenicii Săi.

Faptul că El a ales să folosească pâine obișnuită(cu acordul Său) ca un simbol al trupului Său, frânt pentru noi, poate fi înțeles prin faptul că El este înlocuitorul nostru.

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat  El [Yahuwah] l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui [Yahuwah] în El. (2 Corinteni 5:21)

Yahushua a dat pâine dospită ucenicilor Săi și a zis:  Acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi." (Luca 22:19) Yahushua a fost sfânt și fără păcat. Dar ca înlocuitor al nostru, El a luat asupra Sa păcatul, rezultatul este că toți cei care cred în El pot fi salvați. Neprihănirea Lui fără pată este oferită gratuit tuturor celor care vor accepta prin credință jertfa Lui pentru noi. Acest lucru este simbolizat prin folosirea azimelor la comemorare. Noi suntem adoptati, fără alte condiții și cerințele legii încălcate sunt îndeplinite, prin sângele Lui vărsat în numele nostru.

Când mâncăm pâinea nedospită în amintirea lui Yahushua, noi vestim moartea Lui până la venirea Sa. Noi comemoram cel mai mare dar dat vreodată omului: Mielul lui Yah care ridică păcatele lumii.


1 A se vedea, de asemenea, Luca 22:11, 13 și 15.

2 Cuvintele suplimentare sunt pur și simplu diferite timpuri ale aceluiași cuvânt, și anume, singular, față de formele de plural ale aceluiaș cuvânt.

3 cuvintele cu  caractere italice au fost adăugate de traducători. New King James Version folosită.

4 "vin" băut la Paște era suc pur din struguri nefermentati. Au fost interdicții stricte împotriva folosirii alcoolului atunci când se închină în fața lui Yahuwah. Anumite persoane, cum ar fi cele legate de Nazireat prin promisiuni, au fost interzise de la consumul de alcool. Yahushua, care a refuzat chiar pe ucigașul Săul  atunci când a amestecat  vin cu fiere la crucificare (vezi Matei 27:34), nu s-ar fi pângărit cu vin fermentat nici când a trebuit să-și îndeplinească misiunea Sa de Miel de sacrificiu