Print

Cincizecimea | Calculul Restaurat

World’s Last Chance este o echipa de voluntari non-confesionali, care s-au dedicat pe deplin răspândirii întreitei solii îngerești. Atunci când, am primit lumina despre  Sabatului Lunar, am studiat rând pe rând,  învățătură după învățătură, până când nu am avut altă obțiune decât să-l proclamăm ca fiind o prețioasă lumină oferită de  Yahuwah poporului Său din ultimele zile. Am fost binecuvântați cu o nouă lumină cu privire la numele sacru al Tatălui nostru Ceresc și numele sacru al Binecuvântatului Său Fiu, Yahushua. Deci, atunci când ni s-a sugerat că metodele "populare", inclusiv metoda noastră, de calculare a Sărbătoarii Săptămânilor (Rusaliile) ar fi incorecte, echipa WLC a ajuns din nou la o răscruce importantă cu privire la doctrina biblică! Deși cu scepticism, a trebuit să studiem, și să luăm o hotărâre în funcție de greutatea dovezilor, indiferent unde am fi ajuns. Iubitorul și Milostivul nostru Tatăl, Yahuwah este cu adevărat Cel care restaurează toate rânduielile Sale divine. Noi credem din toată inima ca am fost greșiți cu privire la modul de a calcula data Sărbătoarii Săptămânilor! În loc să vă prezentăm vastul nostru studiu pe baza căruia  am ajuns la aceste noi  concluzii, vă vom oferi, dovezile care ne-au debarasat de fosta noastră înțelegere a calculării datei Sărbătoarii Săptămânilor (7 Sabate complet plus o zi), în favoarea luării în considerație a 7 Sabatele complete și apoi numărarea a 50 de zile (Lev. 23:16),și plasarea Sărbătoarii Săptămânilor pe 28 sau 29-a luni a patra din Calendarul Luni-solar al lui  Yahuwah. Considerăm că acestea vor fi  mai mult decât suficiente pentru a putea fi înțeles acest subiect . Vă rugăm să fiți precum credincioșii din Berea și să studiați aceste aspecte dumneavoastră înșivă, căci fiecare trebuie să decidă în dreptul său, bazat pe ceea ce crede a fi greutatea dovezilor scripturale.

"... Au primit Cuvântul cu toată inima, și cercetau Scripturile în fiecare zi pentru a afla dacă ceea ce li se vestea era adevărat. Prin urmare, mulți dintre ei au crezut ... "Fapte 17: 11-12

Calcularea CORECTĂ a Sărbătorii Săptămânilor (Cincizecimea)

Mai jos este o diagramă care ilustrează zilele sărbătorilor și datele lor de pe calendarul biblic Luni-solar.

luni-solar calendar with feast days

Observați că această nouă înțelegere creează o distribuire frumoasă a Sărbătorilor între Primavară, Vară, și Toamnă; fiecare corespunzând unui sezon de recoltare. Sărbătoarea Săptămânilor este singura Sărbătoarea care nu are o zi fixă pe Calendarul lui Yahuwah; și în același timp este singura sărbătoare pentru care ni se cere să numărăm în scopul de a găsi o zi (vezi Leviticul 23:16).

Aici este o diagramă mai detaliată care explică modul în care se numeră pentru a calcula Sărbătoarea Săptămânilor (Rusaliile). Calculul este foarte simplu și aveți doar 2 opțiuni.

Pentecost Calculation Chart

De la Ziua Primelor Roade (16 Abib), suntem instruiți să numărăm 7 Sabate Complete. Acest lucru ne va duce întotdeauna la ziua a 8-a a celei de a treia luni. Scriptura ne spune clar că de la ziua următoare de după cele 7 Sabate Complete, să numărăm 50 de zile (a se vedea, din nou Leviticul 23:16). Deci, de la ziua ce vine după data de 8 a lunii a treia, numărăm 50 de zile; prima  zi fiind ziua a 9-a  a lunii a  treia. Dacă a treia lună are 30 de zile, atunci a 50-a zi va cădea pe 28 a lunii a patra. Dacă luna a treia are 29 de zile, atunci a 50-a zi va cădea pe 29-a lunii a patra. Foarte simplu.

Dovezile sprijină: 7 Săptămâni Complete + 50 de zile

Modificări doctrinare INDIFERENT cât de mici sunt ele, reprezintă o problemă foarte serioasă pentru oricare dintre cei de la WLC. Ca cercetători cinstiți ai Bibliei  trebuie  întotdeauna să cântărim greutatea dovezilor, chiar dacă nu sunt în armonie cu tradițiile noastre dragi sau cu ideile preconcepute. Dacă vrem să primim lumină mai mare, trebuie să fim deschișii la lumina, care este imediat înaintea noastră.

”Dar cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care strălucește tot mai mult până în ziua desăvârșită.” Prov. 4: 18(Biblia Fidelă)

 Acestea fiind spuse, prezentăm în continuare  mai multe dovezi care favorizează calcularea Sărbătoarii Săptămânilor ca fiind 7 Sabatele Complete (sau 7 Săptămâni Complete) PLUS 50 de zile:

alt

”Și să ții sărbătoarea săptămânilor, ale primelor roade ale secerișului
grâului și sărbătoarea recoltei la sfârșitul anului.” (Exodul 34: 22)

(1) Declarația lui Yahushua:

”Nu spuneți voi că: Mai sunt încă patru luni și vine secerișul?” (Ioan 4:35, Biblia Fidelă)

Studiul relatării  lui Ioan indică faptul că Yahushua probabil a spus acest lucru în apropierea timpului Paștelui (adică prima lună). Acest lucru înseamnă că Yahushua credea că grâul nu ar fi gata de recoltat până la mijlocul verii. Nimeni nu l-a contrazis!

Dacă vrem să susținem că ziua a 9-a a celei de a treia luni este data corectă pentru observarea Rusalii, trebuie să credem că acastă scenă prezentată, aici (Ioan 4) a avut loc în timpul iernii. Acest lucru nu ar fi în concordanță nici cu cronologia relatării lui Ioan, nici cu contextul conversației dintre Yahushua și femeia de la fântână, care sugereaza că se apropia o sărbătore de pelerinaj.

Este demn de remarcat că traducerea Fenton, traducerea literală a textului grec în limba engleză, sugerează că de fapt Yahushua a declarat clar că recolta de grâu avea loc în "luna a patra."

"Nu ziceţi voi:" Secerișul vine odată cu a patra lună? "Iată! Priviţi, vă spun, și cercetaţi holdele! Pentru că sunt deja albe gata de recoltare." (Ioan 4:35, traducere după Fenton)

(2) Plăgile din Egipt | Grindina:

“Şi Yahuwah i-a spus lui Moise, Întindeţi mâna spre cer, ca să fie grindină în toată ţara Egiptului, peste om, peste animale şi peste orice iarbă din câmp, prin toată ţara Egiptului. ...Şi inul şi orzul au fost lovite, pentru că orzul era în spic şi inul era înflorit. Dar grâul şi secara nu au fost lovite pentru că nu crescuseră. [Strong H648]."” (Ex 9:22,32)

Dacă grindina a căzut în prima parte a  lui Abib (Prima Lună), grâul nu a fost distrus pentru că nu era matur  (nici nu era încolţit).  Biblia Noua traducere în limba română susține această înțelegere:

 “însă cele de grâu şi ovăz  n-au păţit nimic, pentru că erau sădite târziu.” (Ex 9:32 versiunea NTR)

Pentru ca grâul să fi fost gata de recoltat pe data de 9 a celei de a treia lunatie (9 Sivan), ar fi trebuit ca semințele să se maturizeze în aproximativ două luni! Pur și simplu aceast lucru nu este posibil. Grâu are nevoie în general de 100-120 zile ca să se coacă (aproximativ 3 1/2 - 4 luni).

(3) Sosire lui Israel la Muntele Sinai:

Din detaliile calendaristice înregistrate în Exodul, putem să concluzionăm, fără nici o îndoială, că Moise a coborât de pe Muntele Sinai cu Legea celor Zece Porunci ale lui Yahuwah exact la 50 de zile de la al șaptelea Sabat complet. De altfel, mulți cercetători biblici sunt de acord că Sărbătoarea Rusaliilor este un memorial (aniversare) a dării Legii.

Commentary Quotations

Acest lucru nu ar avea niciun sens dacă Cincizecimea ar fi sărbătorită pe 6 sau pe 91 Sivan (6 sau 9 a lunii a treia). Israel nu ajunsese nici măcar la Mt. Sinai pe data de 9 a lunii a  treia, cu atât mai puțin să primească Legea! Iată detaliile de calculare a celor 50 de zile:

     În Exodul19: 1, citim: "Chiar în ziua în care se împlineau trei luni de la ieşirea israieliţilor din ţara Egiptului, ei au ajuns în pustia Sinai." (Biblia Noua Traducere în Limba Română) De aici aflăm, că Israelul a ajuns la Mt. Sinai la data de 15 a lunii a treia. Putem ști acest lucru deoarece Moise ne spune că au ajuns pe aceeaşi dată a lunii cu ziua în care au părăsit şi Egiptul, aceasta a fost data de 15 (Num 33:. 3). Acest lucru înseamnă că Israelul a ajuns la Mt. Sinai exact la 7 zile după "cel de-al Şaptelea Sabat” care este intotdeauna a 8-a zi a lunii a treia (vezi graficul de mai sus).

      Dacă ne continuăm lectura, vedem că Moise le-a poruncit israeliților să se consacre și să-şi spăle hainele, pentru că,peste 3 zile, urmau să se întâlnească cu Yahuwah . "Pentru că atunci Yahuwah va coborî pe muntele Sinai, în fața întregului popor" (Ex 19: 10-11). Prin aceasta putem concluziona că Yahuwah a coborât pe muntele Sinai, în fața întregului popor exact la10 zile de la "al şaptelea Sabat complet" (ziua a 8-a a celei de a treia luni + 7 zile + 3 zile).

     În Exodul 20: 18-21, citim că israeliții erau îngroziți de prezența lui Yahuwah, astfel încât aceştia îi cer lui Moise să vorbească el cu Yahuwah pentru ei. Moise urcă apoi pe munte, unde rămâne pentru "patruzeci de zile și patruzeci de nopți" (Ex. 24:18). După 40 de zile, Moise coboară Mt. Sinai cu Legea celor Zece Porunci a lui Yahuwah (Deut. 9:. 9-12). Din aceastea, putem concluziona cu certitudine că Moise a coborât Mt. Sinai cu poruncile exact la 50 de zile de la "al şaptelea Sabat complet" (ziua a 8-a celei de a treia luni + 7 zile + 3 zile + 40 zile). Uimitor! Așa că ştim în mod sigur că Sărbătoarea Săptămânilor este un memorial al dării Legii! Și acum putem să o sărbătorim în ziua corectă! Lăudați pe Yahuwah!

De asemenea, este demn de remarcat că Aaron (marele preot), o zi mai devreme, a știut într-un fel să proclame o "sărbătoare pentru  Yahuwah" în această corectă zi - exact la 50 de zile de la "al şaptelea Sabat complet."

 „Şi când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui, şi Aaron a proclamat zicând: Mâine este o sărbătoare a lui Yahuwah.” (Ex. 32,5)

Notă: Yahuwah nu îl mustra pe mare preot [Aaron] pentru ca ar fi proclamat o sărbătoare într-o  zi greșită; ci mai degrabă Yahuwah citează idolatria ca fiind motivul mâniei Sale. (Ex 32: 7-9; Deut.9:. 16, 20)

Moise a coborât de pe munte, cu Legea Zece Porunci a lui Yahuwah, în aceeași zi în care Aaron (marele preot) a știut cumva să proclame o "sărbătoare [khag] pentru Yahuwah." Aceast lucru a avut loc EXACT LA 50 DE ZILE DUPĂ "AL ȘAPTELEA SABAT COMPLET"! Pur și simplu nu este onest a admite că toate aceste lucruri sunt o coincidență.

Notă: Se pare că fiii lui Israel au anticipat o sărbătoare în această zi, pentru că în ziua precedentă, vedem că au observat "întârzierea", lui Moise și s-au dus la Aaron, și au început să facă propriile lor [rele] pregătiri pentru o sărbătoare în ziua următoare. ” Când poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: Haide și fă-ne niște zei, care să stea înaintea noastră, căci nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului! (Ex 32, 1, NTR)

     De altfel, aceasta este una dintre cele mai remarcabile dovezi pentru Sabatul lunar! Întrucât doar prin numărarea "a șapte săptămâni complete" pe un calendar luni-solar, și apoi numărarea a încă 50 de zile, se poate localiza Sărbătoarea biblică a săptămânilor! Acest lucru înseamnă că doar cei care folosesc calendarul luni-solar pentru stabilirea Sabatului zilei a șaptea (în plus față de celelalte zile de sărbătoare) pot localiza Sărbătoarea Săptămânilor desemnată deYahuwah - sărbătoarea cea mai strâns asociată cu revărsarea Duhului Sfânt și cu ploaia târzie!

Paralelismul dintre aceste evenimente și cele din Faptele Apostolilor 2 este uimitor!

"Yahuwah, care ne-a făcut destoinici să fim  slujitorii noului legământ, nu al literei, ci al Duhului; căci litera omoară, dar Duhul dă viață. Dar dacă lucrarea morții, încrustată în litere pe tablele de piatră, a fost glorioasă. ... cum să nu fie și  mai glorioasă lucrarea Duhului? "2 Cor. 3: 6-8

(4) Țara Promisă:

Yahuwah a spus că primele roade ale recoltei de grâu vor fi din ceea ce Israelul a semănat pe câmp.

".. Și sărbătoarea recoltei [sărbătoarea săptămânilor], a  primelor roade din munca voastră pe care le-ațisemănat în câmpul... Primele roade ale pământului să le aduci în casa lui Yahuwah Elohimul tău." (Exodul 23:16, 19)

Potrivit lui Iosua, nu au ajuns în "țara promisă" până în luna Abib (vezi Iosua, capitolele 3-5). Pentru ca fiii lui Israel să poată oferi ”[grâu] nou" la sărbătoarea săptămâni din ceea ce ei înșiși au semănat pe câmp, ei ar fi trebuit să planteze grâul de primăvara [care să se maturizeze abia în vară ] după ce au ajuns în țara în prima lună. Este o imposibilitate fizică ca grâul să se maturizeze în 50 de zile. Grâul pe care israeliții ar fi putut să îl aibă din ceea ce au semănat ei înșiși, ar fi putut fi cules CEL MAI DEVREME în luna a patra.

(5) Fapte 2 | "Vinul nou":

Scriptura asociază continuu recolta de grâu cu cea de struguri, care au loc în timpul verii. "Vinul nou" despre care se vorbește în Fapte capitolul 2 nu ar fi putut fi disponibil în luna a treia (Primăvara).

"Și au apărut peste ei limbi despicate ca de foc, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum  le da Duhul să vorbească.... [unii] batjocorind au spus, "Acești oameni sunt plini de vin nou [G1098 Strong]" "(Fapte 2: 3-4, 13)

Petru vorbind în ziua Cincizecimii afirmă: "Aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel, Și se va întâmpla în zilele de pe urmă, zice Yahuwah, că voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor prooroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa visuri: Și pe robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul meu, și vor prooroci... "(Fapte 2: 16-18)

Petru cita următorul pasaj: ”Ariile se vor umple de grâu, iar teascurile se vor revărsa de must și de untdelemn. ... După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor profeții, bătrânii voștri vor visa visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni! Chiar și peste slujitori și slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile.(Ioel 2; 24, 28-29, NTR)

Scriptura asociază continuu recolta de grâu cu cea de struguri, care au loc  în timpul verii. (A se vedea: Neemia.13: 15; 2 Cronici 31: 5;Ieremia 08:20, Ieremia 40:10,Dan 2:35, Mica 7:1, Jud 15: 1-5; Hag 1 :11; Ioel 2: 24-28) Notă: cultura de cereale (de exemplu grâul) este adesea tradus ca "porumb". 

(6) Înțelegerea cuvintelor alese de Yahuwah...

Aceasta nouă înțelegere explică de ce suntem instruiți de Yahuwah să  "numărați" (vezi Lev 23:16.) - și de ce pur și simplu nu suntem învățați să respectăm o dată fixă (de exemplu, 6 sau9 Sivan 1).

(7) Leviticul 23:16 | Traducerea:

Când examinăm efectiv Levitic 23:16 în manuscrisele din ebraică, vom găsi o problemă. Dacă comparați traducerea în limba română cu originalul în ebraică, veți observa că traducătorii au neglijat să traducă unul dintre cuvintele acestui verset!

 

Din tabelele lexicon de mai sus, putem vedea în mod clar că "ad - min – mochorath” se traduce cel mai corect "de la ziua următoare".

Observații în căsuța roșie de mai sus că atunci când, "ad este lângă min, formează prepoziția "de la ".

alt

"DE LA ziua următoare celui de al șaptelea Sabat să numărați cincizeci de zile, și să aduceți un nou dar de mâncare lui Yahuwah." Leviticus 23:16

alt

De aceea, credem că Traducerea (în limba engleza) Ferrar Fenton oferă o redare mai exactă a acestui verset:

alt

* Puteți verifica în versiunea online disponibilă în următorul link: http://thetencommandmentsministry.us/ministry/ferrar_fenton/pdf/leviticus.pdf 

WLC nu susține nicidecum că traducerea Fenton este corectă în întregime. Cu toate acestea, acolo unde majoritatea traducătorilor au greșit,  Dl Fenton a tradus în mod fidel  textul ebraic pentru versetele Leviticul 23: 15-17.

Astfel Scriptura proclamă:
Calcularea Sărbătorii Săptămânilor = 7 Sabate Complete + 50 de zile

Concluzie:

După rugăciune și un studiu atent al dovezilor biblice și istorice, WLC nu a avut altă opțiune decât să proclame că adevăratul calcul al Sărbătorii Săptămânilor este: 7 Sabate complete + 50 de zile. Am oferit argumentele pe baza cărăra ne-am format această convingere. Vă cerem acum cu umilință, în fața lui Yahuwah, să studiați  acestea în dreptul dumneavoastră.

” Fiecare student trebuie să tindă spre integritate. Mintea trebuie să se îndrepte cu reverență către cuvântul descoperit al lui Yahuwah. Lumină și har vor fi date acelora care ascultă astfel de Dumnezeu. Ei vor privi la lucrările minunate ale Legii Lui. Adevăruri mari, cărora nu li s-a dat atenție și nu au fost văzute de la Cincizecime, vor străluci din Cuvântul lui Yahuwah în toată splendoarea lor originală. Acelora care îl iubesc cu adevărat pe Yahuwah, Duhul Sfânt le va descoperi adevăruri care s-au șters din amintire și, de asemenea, adevăruri care sunt cu totul noi.”—Principiile Fundamentale ale Educației Creștine, p. 473*


1 Sivan 6: Teologia populară învață că Rusaliile sunt pe Sivan 6. Asta din cauza credinței că  6 Sivan este întotdeauna exact la 50 de zile de la Ziua Primelor Roade (Abib 16). Această metodă presupune în mod eronat că săptămâna modernă a calendarului Gregorian și săptămâna biblică sunt sinonime. Este demn de remarcat faptul că aceasta este, de asemenea, o metodă greșită în ea însăși de numărare, deoarece afirmă că 16 Abib (punctul de plecare pentru numărare) este întotdeauna ", a doua zi  de după Sabat" (Lev. 23:15). Acest lucru este posibil doar pe calendarul luni-solar. Este imposibil ca Abib 16 să coincidă în mod consecvent cu "a doua zi de după Sabat", atunci când  timpul este calculat pe un ciclu săptămânal continuu. (Abib 16, așa cum recunosc susținătorii acestei metode, este întotdeauna a doua zi după Sabat. Aceasta înseamnă că 15 este întotdeauna un Sabat, și, în consecință, 8, 22, și 29 sunt de asemenea, Sabate ale zilei a șaptea. Acesta este un alt argument deosebit de puternic pentru calendarul luni-solar. Însă din păcate, mulți se agață mai degrabă orbește de tradiției, decât să examieze cu atenție și cu sinceritate doctrinele pe care le împărtășesc.)

Sivan 9: Unii, așa cum și WLC a susținut mai înainte, cred că Rusaliile sunt pe data de 9 Sivan. S-a ajuns la această dată prin numărarea a șapte săptămâni complete și încă o zi.  Zilele de Lună Nouă și cele de tranziție nu sunt numărate (deoarece acestea nu sunt parte a săptămânii), iar punctul de plecare este întotdeauna Abib 16 (Ziua primelor roade), a doua zi după Sabat. WLC consideră că metoda de numărare "șapte săptămâni" (Lev. 23:15) este corectă. Singura diferență este că acum WLC consideră că a doua zi după al șaptelea Sabat este de fapt doar punctul de plecare pentru calcularea celor 50 de zile (de exemplu, Rusaliile = 7 Sabate + 50 de zile).


 * Am îndepărtat din citatele originale toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului, și le-au înlocuit cu numele reale din manuscrise. Mai mult, am restabilit în citatele din Scripturi numele originale ale Tatăl și ale Fiul, așa cum au fost scrise inițial de scriitorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC