Print

Când a fost creată Luna? Are vre-o importanţă în ce zi?

Calendarul Creatorului are la bază Soarele şi Luna aşa cum se specifică în Scriptură. Cu cât suportul în favoarea adevăratului Calendar creşte, cu atât se îmulţesc şi argumentele nefondate împotriva lui. Când a fost creată luna, de fapt şi în ce măsură aceasta afectează capacitatea ei de a măsura timpul cu exactitate? Putem avea încredere în înţelepciunea  modelului descoperit în Geneza? Haideţi să aflăm.

boy playing with cars

Într-o zi ploioasă, în căutarea unei activităţi placute care să scoată din casă pe cei doi copii extrem de energici, Alex şi Sophia au intrat în vechea gară împreună cu părinţii într-o fabrică de maşini să vadă liniile de asamblare şi cum se construiesc maşinile.   Familia a trecut prin hale mari unde erau depozitate  părţile pre-fabricate şi roţile . Intrând în gigantica şi automatizata fabrică de maşini , ei au admirat cum uriaşii roboţi şi muncitorii meticuloşi porneau de la câteva părţi ciudate şi asamblau pe acestea, încet dar sistematic, fiecare piesă pentru a forma o maşină. Când toate părţile au fost asamblate, Alex a devenit şi mai nerăbdator. Partea favorită a jucăriilor lui erau roţile care făceau să se mişte cu viteză, pe podeaua bucătăriei, maşinuţele şi camioanele. Alex l-a întrebat pe tatăl său, “Dar unde sunt roţile?  Cum vor putea să meargă aceste maşini?”  “Fi răbdător,”i-a răspuns tatăl .  “Constructorul are un plan şi timpuri specifice pentru toate fazele. Sunt sigur că le va monta la momentul potrivit .”  Alex a rămas contrariat. În ochii lui, roţile reprezentau cele mai importante componente. El i-a grăbit spre capătul liniei de asamblare.  Sophia şi Alex au cerut să fie ridicaţi ca să poată vedea mai bine peste parpapetul solid din capăt.  Iată-le! Frumoasele, strălucitoarele maşini noi, părăsind linia de asamblare. . . pe roţi!  “Roţi!” a exclamat Alex.  S-a detensionat când, in final le-a văzut.  “Şi ghiciţi ce se întâmplă?” au zâmbit părinţii. Una din ele este a noastră!”  Alex şi Sophia chiuit de bucurie!  Ce minunat să vadă cum li se construieşte noua lor maşină !  Îşi vor aduce aminte întotdeauna de această zi. 

In această povestire, Alex era neîncrezător în planul constructorului. Pentru el, roţile trebuiau să fie puse în primul rând, însă constructorul avea un plan şi o ordine clară în creearea maşinii.  Dacă inginerii pământeşti pot  proiecta şi construi eficient o maşină, cum să nu avem încredere în planul Tatălui nostru Ceresc şi în modelul săptămânii Creaţiunii?

Există un argument popular împotriva Calendarului Luni-Solar al Creatorului care sugerează că, devreme ce Luna nu a fost creată , sau cel puţin decretată1până în ziua a 4-a zi a Creaţiunii, nu poate avea rol integral în Calendarul Creatorului, în special , nu în ceea ce priveşte ciclul săptămânal. În timp ce scepticii se grăbesc să ofere această supoziţie ca “dovadă”împotriva Calendarului Luni-Solar, o examinare amănunţită va arăta falsitatea acestui raţionament.    

 Tatăl Nostru Ceresc este Creatorul ordinii, gândirii şi legilor ce guvernează Universul nostru incredibil.  Înţelepciunea Sa se vede în modelul desfăşurat în săptămân Creaţiunii din Geneza. A început din nimic să creeze toate lucrurile într-un timp şi o ordine corectă.”El n-ar fi creat pe Adam şi pe Eva în prima zi deoarece ei urmau să” Fiţi roditori şi îmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l, stăpâniţi peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste orice fiinţă vie de pe faţa pământului!” În prima zi nu exista nici un lucru asupra căruia să-şi extindă dominaţia, pământul era fără formă şi gol. Aşa că, în mod natural, ei au fost creaţi după ce a fost creat habitatul lor, asemenea plantelor şi animalelor ei urmau să crească şi să se îmulţească. Să examinăm ordinea create în Zilele 1,2 şi 3 şi să vedem cum acestea relaţionează cu Zilele 4,5 şi 6.

  Este clar demonstrat că Yahuwah a creat şi definitivat habitatul pământesc şi apoi l-a populat.Yahuwah. . .

Ziua 1: A creat Lumina – separată de întuneric. Prima Zi şi prima Noapte. 

Ziua 2: A separat apele care acopereau pământul. (a creat firmamentul).

Ziua 3: A adunat apele de pe pământ într-un loc, creând uscatul, a populat uscatul cu iarbă şi plante cu seminţe şi pomi.

Din acest moment al Creaţiunii, pământul era gata pentru a susţine viaţa animalelor. În infinita Sa înţelepciune, Yahuwah a continuat să populeze uimitoarea noastră planetă.

Ziua 4: Cei doi Luminători, Soarele şi Luna au fost decretate şi Stelele au fost plasate un locaţiile lor perfecte. A fost explicat, scopul lor de a măsura timpul şi de a stabili vremile de închinare:

". . . şi să fie nişte semne care să arate zilele, ani şi sărbatorile[H4150] " (Geneza 1:14)

H4150: "Mo'ed este folosit, în sens larg pentru toate adunarile de închinare. A fost asociat adesea cu tabernacolul însuşi.  . . . [Yahuwah] se întâlnea cu Israel în timpuri specifice pentru a-Şi descoperi voia Sa.  Reprezintă un termen comun pentru adunările de închinare  . . .ale poporului lui [Yahuwah]."  ("Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.)

Creatorul este Acela care a fixat păzitorii timpului de închinare pe cer. În plus faţă de stabilirea timpului de închinare, Moise înregistrează ce urma să facă corpurile cereşti,  

“să stăpânească peste zi şi peste noapte, să despartă lumina de întuneric.” (Geneza 1:18) 

Aceasta este clar o reafirmare şi redefinire a ceea ce a fost făcut la început, în Ziua 1 – o despărţire a Luminii de Întuneric.  Este un punct extrem de important.  This is where He put the “wheels on the car” of His Calendar, if you will.Acestea este momentul când, am putea spune,El a pus “roţile la maşină”pentru Calendarul Său,  Este evident că, în fapt , Soarele şi Luna erau deja create şi slujeau voinţei Stăpânului, despărţind lumina de întuneric  (căci au existat trei zile literale de 24 de ore înainte de Ziua 4); rolurile lor hotărâte de a separa au fost , încontinuare, definite şi fixate în raport cu Stele  din Ziua 4.  Acest lucru devine şi mai evident cănd ei în consideraţie cuvintele şi frazele evreieşti folosite de Moise când înregistrează aceste pasaje.(H6213).  (.Mai multe amănunte pentru acest punct important vin pe parcurs)

Ziua 5: A umplut din abundenţă, marile cu viaţă, şi cerul cu fiecare pasăre zburătoare.Notaţi cum în Ziua 5,El a populat ceea ce a despărţit în Ziua 2 a Creaţiunii.

Ziua 6: În Ziua finală a Creaţiunii, Yahuwah a umplut uscatul cu fiinţe vii şi apoi El a creat Omul şi Femeia. Ei urmau să fie roditori, să se multiplice şi să protejeze Creaţia Sa. Notaţi că în Ziua 6, El a populat ce pregătise în Ziua 3.   

Rezumat...

ZIUA 1

ZIUA 4

 Day 1 and Day 4 of Creation

ZIUA 2

ZIUA 5

Day 2 and Day 5 of Creation

ZIUA 3

ZIUA 6

Day 3 and Day 6 of Creation

Nu este interesant că singurul lucru creat în Ziua 4 a fost timpul ?  În Ziua 4, conform cu Geneza 1:14, corpurile cereşti au fost decretate cu scopul de a măsura timpul-calendar.  În plus, notaţi că nici o fiinţă   (corect înţeles) nu a fost create înainte ca principiile calendaristice să fie stabilite. Moise, în Geneza 1,nu a înregistrat săptămâna in cadrul lunii calendaristice dar vă sugerăm că ar fi putut fi astfel: 

Lunar Solar Calendar

În Săptămâna Creaţiunii se dezvăluie mai mult modelul, aşa cum s-a menţionat mai înainte, că soarele, luna şi stelele (tot ce este în cer)au fost create chiar în Geneza 1 :1. Această încredinţare a fost recent întărită mai mult în timp ce se studia raportul Creaţiunii. Iată ce  crede, WLC că descoperă Scriptura:    

"La început Elohim a creat cerurile şi pământul." (Geneza 1:1) (incluzând soarele,luna şi stelele, care se află în cer).  

Cuvântul "a creat",aici este bara (H1254).  Este folosit în Geneza 1 pare să însemne a crea ceva din nimic într-un sens absolut. Acest cuvânt este folosit doar de 5 ori în Geneza 1: (1) "...a creat cerurile şi pământul." (2) "...a creat balenele mari..." (3) "...a creat om după chipul şi imaginea Sa proprie..." (4) "..El i-a creat ; bărbat şi femeie (5)pe care El  l-a creat ."

Celălalt cuvânt tradus cu  "făcut" din Geneza is asah (H6213).  Acest cuvânt însemnă  "a face sau a construi în cel mai larg sens şi în cea mai variată aplicaţie, : - împlinire, avansare, hotarâre, …"2 Acest cuvânt, din capitolul 1 din Geneza pare a avea semnificaţia de avansare asupra unui lucru deja creat , sau cu privire la hotărârea unui anumit aspect. De exemplu: Yahuwah "a făcut" (H6213) firmamentul prin despărţirea apelor care existau deja, acolo; El "a făcut" (H6213) cei doi mari luminători."  Psalms 104, când reaşează ceea ce apare ca un raport cronologic al săptămâni Creaţiunii, foloseşte acelaşi cuvânt folosit de Moise în Geneza 1 :16; doar că este tradus cu “a hotărărât”  

" El a hotărât (H6213) luna pentru sărbători [mo'ed]." Psalms 104:19

​​Această înţelegere aduce lumină asupra  Genezei  1:1  şi asupra primei zile a Creaţiunii(joc de cuvinte intenţionat).  "Să fie lumină" în "Ziua 1" a fost lumina soarelui , ceea ce clarifică aspectul  zilelor literale (ciclul lumină-întuneric) înainte de  "Ziua 4."  Soarele a strălucit în   "Ziua 1" explică cum a fost  zi (H3117-yom: "a fi fierbinte; o zi") şi noapte înainte de  "Ziua 4."  Soarelui, lunii şi stelelor li s-a  "fixat"  rolul lor în calendarul divin  în  "Ziua 4." Totuşi, ele au fost "create" (bara - H1254) la început când se afirmă "Elohim  a creat cerurile..." (Genesis 1:1). 

Să crezi că, deoarece  Yahuwah a ordonat,totuşi, Soarele şi Luna în prima zi, ele nu pot fi folosite în Calendarul Său este complet irational.  El afirmă clar că Soarele şi Luna sunt, “semne pentru sărbători [mo’edim], pentru zile şi pentru ani,” (Genesis 1:14) şi o dovadă mai puternică pentru Lună se află în  Psalm 104:19, “El a fixat luna pentru sărbători [mo’ed]: soarele ştie când să apună.” Ziua Lunii Noi este în mod clar zi de închinare în Scriptură.  Vezi Numeri 29:6, 2Împăraţi 4:23, Psalmi 81:3, Isaia 66: 23, Ezechiel 46:1-6, şi Amos 8:5.3 

În mod ironic, oameni nu au nici o problemă în folosirea calendarului solar chiar dacă le spui că soarele  nu a fost fixat până în ziua a 4-a . De ce ar trebui ca luna să fie mai puţin funcţională în calendar, în lumina Psalmului 104 :19, în special?

El a hotărât luna pentru sărbători;Soarele ştie când să apună .

Acest argument nu este altceva decât ipocrizie.  Întreaga dispută  pierde mult mai mult din credibilitatea căci Scriptura a stabilit că ambele, Soarele şi Luna au fost create din nimic în Geneza 1:1. 

La o primă privire, unii ar putea vedea dovadă în argumentul că Luna nu a fost decretată în prima zi şi nu poate fi folosită în Calendarul Lui.Totuşi, Scriptura ilustrează ceva cu totul diferit. Luna a fost şi,încă, este fixată, în mod clar, ca să arate Adunările Sale Sfinte, timpurile de închinare,şi de aceea este integrată în Calendarul Său . Luna stă ca un calendar statornic pe cer. Lăudaţi pe Yahuwah, acum şi pentru totdeauna, pentru Planul Său perfect, pentru Înţelepciunea Sa, pentru Providenţa Sa şi pentru frumosul şi veşnicul Calendar de pe cer!


1 Am adăugat notificarea  “ sau a decretat” deoarece există spaţiu în textul ebraic în ambele,  atât contextual cât şi grammatical, pentru a postula că Soarele şi Luna au fost incluse în apariţia Luminii, în prima zi a Creaţiunii şi apoi li s-a fixat locul specific şi ordinea în ziua 4 a Creaţiunii . 

2 Strong’s Dictionary 

3 Numbers 29:6   afară de de arderile de tot şi de darul ei de mâncare din fiecare lună nouă, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură, care se adaugă la ele , după rânduielile aşezate. Acestea sunt nişte jertfe mistuite prin foc , de un miros plăcut lui Yahuwah. . .

2 Kings 4:23  Aşa că el a zis, "De ce te duci astăzi la el? Nu este nici Lună Nouă şi nici Sabat." Şi ea a zis, "Este bine."

Psalms 81:3  Sunaţi din trâmbiţă la Lună Nouă, la lună plină, în zilele noastre de sărbătoare sfântă.

Isaiah 66:23  ”În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea,” zice Yahuwah.

Ezekiel 46:1  Aşa vorbeşte Yahuwah Elohim: „Poarta curţii dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele şase zile de lucru, dar se va deschide în ziua Sabatului şi în ziua lunii noi.”

Ezekiel 46:6  În ziua Lunii Noi va da un viţel fără cusur, şase miei şi un berbec, toţi fără cusur.

Hosea 5:7  Au fost necredincioşi lui Yahuwah, căci au născut copii din curvie, acum o lună nouă îi va înghiţi cu avuţiile lor.

Amos 8:5  Voi care ziceţi “Când va trece luna nouă ca să vindem grâul şi Sabatul ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să strâmbăm cumpăna ca să înşelăm?”