Print

Kalender van de Schepper

"Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan Yahuwah; dan mag u niet werken.” Exodus 20:8-10

Voor mensen die aan de Bijbelse geboden willen gehoorzamen is de vraag: "Welke is de eerste dag?" We kunnen allemaal tot zeven tellen, maar waar begint de telling? Hoe kun je weten wat de ware zevende dag is? De Schepper die de week gemaakt heeft, ontwierp ook een maand waarin die week geplaatst wordt. De kalender van de Schepping begint met Nieuwe Maan Dag, gevolgd door vier complete weken. Elke week bevat zes werkdagen en een zevendedag Sabbatsrust.

In het begin ontwierp de Schepper de beweging van de zon en maan om tijd aan af te meten.

Yahuwah zei: “Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen voor tekenen1, seizoenen [H41502; religieuze samenkomsten] en de dagen en de jaren : . . . Twee grote lichten [plaatste Hij] . . . aan het hemelgewelf . . . om te heersen over de dag en over de nacht.” (Genesis 1:14, 16-18)

Tijd kan alleen gemeten worden door middel van beweging. De rotatie van de zon meet een dag af. In 365 dagen en een kwart dag, keren de zon en aarde terug naar dezelfde relatieve positie. Dit is een zonnejaar. De cyclus van de maan telt 29 en een halve dag en vormt een maansomloop, en is de basis van de maand. Twaalf en een derde maansomloop hebben dezelfde lengte als een zonnejaar.

Er zijn drie basis kalender-formaten die de beweging van de zon en maan gebruiken :

 1. Solair: het meten van beweging van aarde en zon.

  Zonnekalenders gebruiken de zon alleen voor het meten van de lengte van het jaar. Maanden met arbitraire lengte hebben geen link met de natuur. Op de Gregoriaanse solaire kalender, circuleren de weken aaneengesloten. Zelfs de schrikkeldag, elke vier jaar, verstoort de continuerende wekelijkse cyclus niet.

   
 2. Lunair: het meten van de beweging van de maan.

  Lunaire kalenders zijn gebaseerd op de cycli van de maan. Maanden, die beginnen met de eerste zonsopkomst na de conjunctie, rouleren continu zonder aanpassing door het zonnejaar. Omdat 12 maansomlopen 11 dagen korter zijn dan een zonnejaar, wandelen lunaire maanden door de seizoenen heen.

   
 3. Luni-solair: lunaire maanden zijn verankerd binnen het zonnejaar.

  De zon en maan functioneren samen als een luni-solaire kalender. Maansomlopen worden aangepast aan het langere zonnejaar door toevoeging van een 13e maand, zeven keer in 19 jaar tijd. De wekelijkse cyclus begint opnieuw met elke nieuwe maan. Elke maanslomloop telt vier complete weken.

De kalender die tijdens de Creatie is vastgesteld is luni-solair. Het is de meest accurate en precieze van alle tijdhoudende systemen.

In de Schrift begint elke maansomloop met de viering van een bijzondere dag van aanbidding: Nieuwe Maan Dag. Omdat het een aanbiddingsdag is, kan deze niet meegeteld worden als deel van de 6 werkdagen in de eerste week van elke maand. Nieuwe Maan Dag begint met zonsopkomst na de astronomische nieuwemaan, ook wel conjunctie genoemd. Zes werkdagen volgen en dan een zevendedag Sabbat op de achtste dag van de maand. Nog drie weken volgen, eindigend op de 29e. Door meting en berekening in de dagen die leiden naar de 29e, wordt het moment van conjunctie duidelijk, dus kan men bepalen of de maand 29 of 30 dagen telt. Een maand heeft nooit meer dan 30 dagen.

Kalender van de Schepper

De ware luni-solaire kalender is heel gebruiksvriendelijk. Dagen van de week vallen altijd op dezelfde data van de maand. Telkens wanneer een zevendedag Sabbat in de Schrift genoemd wordt, valt deze altijd op de 8e, 15e, 22e en 29e van de maand.

De Schrift verklaart dat de maan specifiek gecreëerd werd om tijden van aanbidding te berekenen.

“U heeft de maan gemaakt voor de tijden [H41501; aanbiddingstijden]." (Psalm 104:19)

De week van de Schepping eindigde met een Sabbatdag van rust. Exodus 31 verklaart dat de Sabbat door alle generaties heen gehouden moet worden.

Zeg tegen de Israëlieten: Neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor Mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat Ik, Yahuwah, jullie geheiligd heb. (Zie Exodus 31:13.)

De zevendedag Sabbat werd ontworpen door de Schepper als teken van trouw tussen Hemzelf en Zijn volk. De vijand, Lucifer, heeft de burgerlijke kalender veranderd en heeft daarmee de aanbidding die de Schepper toekomt, gestolen. Door traditie en aanname heeft Lucifer de wereld verenigd in het gebruik van de zonnekalender met doorlopende cycli van weken. Wanneer iemand aanbidt, onthult wie hij aanbidt. Iedereen die een zonnekalender gebruikt voor het berekenen van zijn aanbiddingsdagen geeft, onwetend, zijn trouw en aanbidding aan de grote Misleider.

Zij die verlangen hun trouw aan de Schepper te tonen, zullen Hem aanbidden op de dag die Hij hiervoor heeft toegewezen. Om de correcte aanbiddingsdag te vinden moet men de luni-solaire kalender gebruiken die is vastgesteld tijdens de Schepping.

De Schrift onthult dat de kalender die gebruikt wordt voor aanbidding tot in alle eeuwigheid, gebaseerd is op de nieuwe maan:

"Elke nieuwe maan en elke Sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor Mij neer te buigen.” (Jesaja 66:23)

Wie aanbidt u? Aan wie betoont u uw trouw? De kalender die u gebruikt om aanbiddingstijden mee te berekenen onthult de godheid die u aanbidt.

1 Letterlijker vertaald uit de originele Geschriften, i.v.m. onjuiste gangbare Bijbelvertalingen.
2 "Since the Jewish festivals occurred at regular intervals, this word becomes closely identified with them . . . Mo'ed is used in a broad sense for all religious assemblies. It was closely associated with the tabernacle itself . . . [Yahuwah] met Israel there at specific times for the purpose of revealing His will. It is a common term for the worshiping assembly of . . . [Yahuwah's] people." (See #4150, "Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, KJV.)