Print

Katolický učenec potvrzuje: Sobota ani neděle nejsou Biblický Sabat

Světitelé Sabatu už dlouhou dobu citují římské katolíky, aby ukázali, že Katolická církev přiznává, že změnila Sabat na neděli. Nejznámější citát je v knize Great Controversy (Velký spor věků),strana 448:

Katolíci prohlašují, že „když protestanté zachovávají neděli, uznávají tím proti své vůli autoritu (katolické) církve“ - (Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, str. 213).

5. ledna 2006 učinil římskokatolický obhájce a učenec Patrick Madrid překvapivý výrok, o kterém by měl vědět každý, kdo miluje pravý Sabat. EWTN, Global Catholic Radio Network (katolická rádiová stanice), hostuje pořad Open Line, do kterého je možné volat. Jeden posluchač zavolal do rádia a zeptal se na pravdivost tvrzení, že Katolická církev změnila Sabat ze soboty na neděli.

Madrid odpověděl, že současná sobota není původním Biblickým Sabatem, ale že změna učiněná Katolickou církví byla změnou kalendáře. Zde je opis jeho odpovědi.

Tak, musíme si především uvědomit, co řekl Ježíš: On řekl – nezapomeňte, že člověk nebyl stvořen pro Sabat, Sabat byl učiněn pro člověka. A Pán Sám, jak je nám řečeno, byl Pánem Sabatu, měl tedy pravomoc v oblastech, které se týkají toho, jak bychom měli zachovávat toto přikázání.

Čemu váš švagr asi nerozumí, je to, že Katolická církev nezměnila toto přikázání. Katolická církev zachovává toto přikázání, aby zachovávala svatým Lo- . . . Sabat, ale dělá tak na Den Pána, a první křesťané změnili zachovávání tohoto přikázání ze soboty na neděli.

Především proto, že existoval zřetelný zlom mezi požadavky Starého Zákona: obřady a Mojžíšova smlouva vyžaduje Sabatní bohoslužbu, obětování zvířat a podobné věci. A oni chtěli ukázat, že křesťanství bylo odlišné od Judaizmu. Povstalo z Judaizmu, ale lišilo se od něho. Jo, slavení Pánova příchodu, omlouvám se, oslava Pánova vzkříšení a smrti v ten den, kdy povstal z mrtvých, se zdá být nejvhodnější.

Jo, a další věcí, na kterou bychom měli také pamatovat, je to, že náš kalendář, podle kterého se řídíme, včetně Adventistů sedmého dne, není jen kalendář vymyšlený Katolickou církví, ale je to také kalendář založený na solárním roku, ne lunárním roku. A Židovský kalendář, který byl zachováván v době Krista, je podle lunárního kalendáře, který je o několik dní kratší než solární kalendář.

Je tedy velkou ironií, že dokonce Adventisté sedmého dne sami nekonají bohoslužby v přesně stejný Sabat den jako Židé v době Krista, protože ten je nyní o několik dní mimo, ano, byl přepojen k [od?] následování lunárního kalendáře.