Print

Katolsk lärd bekräftar att varken lördagen eller söndagen är den Bibliska Sabbaten

Sabbatshelgare har länge citerat Romersk-katolska källor när de visar att den Katolska Kyrkan medger att hon ändrade Sabbatsdagen till söndagen. En av de mest kända och använda finns i Den Stora Striden (eng. Great Controversy), s. 448:  

Romanister uppger att "observerandet av söndagen av Protestanterna är en hyllning de ger, sig själva till trots, till [Katolska] Kyrkans auktoritet." – Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, p. 213.

Den 5:e januari 2006, gjorde den Romersk-katolske lärde och apologeten Patrick Madrid ett häpnadsväckande utlåtande som varje person som älskar den sanna Sabbaten borde vara medveten om. EWTN, Global Catholic Radio Network, är värd för ett radioprogram som man kan ringa in till som kallas Open Line. En lyssnare ringde in med en fråga gällande påståendet att den Katolska Kyrkan har ändrat Sabbaten från lördag till söndag.

Madrid angav att den nuvarande lördagen inte är den ursprungliga Bibliska Sabbaten utan att förändringen som den Katolska Kyrkan utförde faktiskt var ett kalenderbyte. Följande är ett transkript av hans uttalanden.

Ja, vad vi ska komma ihåg är, först och främst vad Jesus sade: Han sade glöm inte att människan inte skapades för Sabbaten; Sabbaten skapades för människan. Och, Herren Själv, får vi veta, var Herren över Sabbaten, så Han hade auktoriteten, på områden som hur vi skulle observera budordet.

Vad din svåger kanske inte förstår är att den Katolska Kyrkan inte ändrade det budordet. Den Katolska Kyrkan observerar budet att hålla helig He- … Sabbaten, men den gör så på Herrens Dag, och de tidigaste Kristna överförde deras hållande av det budordet från lördagen till söndagen.

Först och främst, eftersom det gjordes en distinkt brytning mellan de Gammeltestamentliga kraven: ritualerna och det Mosaiska förbundet kräver befattande med Sabbatstillbedjan och djuroffer, och sådana saker. Och de ville tydligt visa att Kristendomen var avskilt från Judendomen. Den kom från Judendomen, men den var åtskild från den. Öh, firande Herrens ankomst, förlåt, firande Herrens återuppståndelse och död på dagen Han steg upp från de döda verkade då vara den mest passande.

Öh, den andra saken vi bör minnas, också, är att vår kalender som vi följer, inklusive Sjundedags Adventisterna, är inte bara en kalender som utformades av den Katolska Kyrkan, utan är också en kalender baserad på solåret, inte månåret. Och den Judiska kalendern som observerades under Kristi tid, följer en månlig kalender, som är åtskilliga dagar kortare än solåret.

Så det mycket ironiska är att till och med Sjundedags Adventisterna själva inte dyrkar på precis samma Sabbatsdag som Judarna på Kristi tid gjorde, eftersom det är åtskilliga dagar ur kurs nu som, öh, när vi har, öh, bytt till [från?] följandet av månkalendern.