Print

Linia Internaţională a Datei: ce este și de ce contează! [Adventiştii de ziua a şaptea trebuie să citească]

O examinare atentă a Liniei Internaționale a Datei demonstrează în mod incontestabil că ciclul săptămânal modern nu s-a derulat continuu fără întrerupere de la creațiune. A sugera acest lucru înseamnă a te baza pe tradiție și supoziţii – excluzând dovezile.


Ce este Linia Internațională a Datei?

Linia Internațională a Datei este o linie imaginară care traversează mijlocul oceanului Pacificului. A fost înființată oficial în 1884 la Conferința Internațională a Meridianului din Washington, D.C., cu scopul exclusiv de a diferenția zilele calendarului Gregorian.

Linia internațională a datei funcționează ca o "linie de demarcație" care separă două date calendaristice consecutive. Când traversați linia datei, deveniți un călător în timp! Traversată spre vest eşti cu o zi în urmă; Treceţi înapoi și ați "plecat în viitor". 2

În cea mai mare parte, linia datei urmărește meridianul de 180 °, care este vizavi de meridianul Greenwich (Prime Meridian) din Londra, Anglia.3 Această linie este departe de a fi dreaptă, deși există mai multe abateri contrariate pentru a se adapta politicilor și afilierilor economice din zonele învecinate. Locația selectată pentru Linia Internațională a Datei este arbitrară; Locația sa este o convenție omenească și nu are nici un fel de corespondență cu vreun aspect din natură.

Meridianul de 180 grade a fost ales [pentru Linia Internaţioală a Datei], deoarece trece cu precădere prin centrul oceanului Pacific, și pentru a ține unite națiunile din apropiere, în funcţie de zi și data, s-a folosit o linie în zig zag.. Deci, alegerea meridianului de 180 de grade a fost arbitrară, el a stabilit LID(Linia Internațională a Datei) folosită în prezent.4

Linia Internaţioală a Datei poate fi oriunde. . . Dar este cel mai convenabil  să fie la 180 ° distanță de meridianul definitoriu care trece prin Greenwich, Anglia. De asemenea, este oportun faptul că această zonă este acoperită, în principal, de un spațiu oceanic nelocuibil. Cu toate acestea, au existat întotdeauna zig-zaguri  pentru a permite anumite circumstanțe locale.5

Harta Liniei Internaționale a Datei cu Zonele Orare 

"Meridianul de 180 ° a fost selectat ca Linie Internaţioală a Datei deoarece trece cu precădere prin mijlocul Oceanului Pacific
 care este puțin populat. La Conferința Internațională a Meridianului din 1884, la Washington, D.C.,
la care au participat 26 de țări s-a decis luarea acestei măsuri.
(https://www.timeanddate.com/time/dateline.html, preluat la data 20 mai 2017.)

Linia Internaţioală a Datei (LID) rezumat:

Ce este linia datei Luni-Solară?

Linia datei Lunar-Solară este linia de demarcare stabilită pe pământ de către soare și de către lună la conjuncția Luni- Solară.6 Acest fenomen are loc la începutul fiecărui ciclu lunar și este extrem de previzibil. Spre deosebire de linia datei creată de om, linia datei Luni-Solară nu este arbitrară; ci mai degrabă, ea se bazează pe mișcările corpurilor cerești, așa cum a intenționat Yahuwah.

Și Elohim a spus: Să fie nişte luminători în întinderea cerului pentru a despărţi ziua de noapte; Și să fie ca semne pentru timpuri [timpuri de închinare], pentru zile și pentru ani. (Geneza 1:14)

Observați că Geneza nu spune ...

"Și Elohim a spus: Lăsați o comisie de oameni (care peste aproximativ 6000 de ani de acum înainte) să creeze o linie imaginară la discreția lor pentru a despărţi ziua din noapte și să fie ca semne și pentru timpuri [timpuri de închinare] pentru zile şi pentru ani."

Remarcabil la Linia Datei Luni- Solară este faptul că ne permite să facem diferența între zilele calendaristice fără invențiile omului (adică Linia Internaţioală a Datei).8 Când socotim Ziua Lunii Noi începând cu zori de după conjuncția Luni- Solarä întrega lume este unită în observația nu doar a sărbătorilor și a Sabatului, ci și a fiecărei zi. Asta înseamnă că toată lumea de pe pământ își începe ziua în aceeași perioadă de 24 de ore.

Cum funcționează Linia Datei Luni- Solară

Primii zori de după conjuncția Luni- Solară marchează începutul liniei datei. Zorii se deplasează apoi din acel punct ducând cu ei, în lume, Ziua Lunii Noi. Apoi, urmează șase zile lucrătoare și după aceea Sabatul zilei a șaptea ( Sabatul lunar ). Chiar dacă linia datei stabilită de Yahuwah, care poate fi numită și "linia zorilor", își schimbă locația din punct de vedere geografic de la o lună la alta, începând cu ziua lunii noi din zori după conjuncție, totuși garantează faptul că toată lumea își va începe ziua în aceeași perioadă de 24 de ore. Prin urmare, nu este nevoie de nicio linie a datei contrafăcută de către om.

Dacă zilele de sărbătoare ale Tatălui nu ar fi fost niciodată uitate și calendarul Său nu ar fi fost niciodată părăsit, nu ar fi existat niciun motiv pentru a evoca o LID făcută de om.

Cum este Linia Internaţioală a Datei în comparație cu linia datei Luni- Solară?

(1a) Este Linia Internaţioală a Datei bazată pe un fenomen observabil?

Nu. LID este 100% imaginară și arbitrară.

(1b) Linia datei Luni-Solară se bazează pe un fenomen observabil?

Da. Se bazează pe mișcările corpurilor cerești (în conformitate cu Geneza 1:14).

(2a) Poate Linia Internaţioală a Datei să fie mutată de om?

Da. Oamenii au mutat LID de mai multe ori pentru confortul politic / economic.

(2b) Poate linia datei Luni-Solară să fie mutată de către om?

Nu. Deoarece linia datei Luni- Solară este determinată de corpurile cerești, ea nu este la latitudinea omului. Linia datei Luni-Solară este sub supravegherea directă a Tatălui Yahuwah, care prin înțelepciune a fondat pământul și prin cunoaștere a stabilit cerurile. (Proverbe 3:19)

(3a) Cine a creat Linia Internaţioală a Datei?

LID a fost făcută de un comitet de bărbați din Washington, D.C ..

(3b) Cine a creat linia datei Luni- Solară?

Linia datei Luni-Solară a fost stabilită de Yahuwah. Este determinată la începutul fiecărei lunații prin mișcările corpurilor cerești (în conformitate cu Geneza 1:14).

(4a) Când a fost stabilită Linia Internaţioală a Datei?

LID a fost stabilită în 1884.

(4b) Când a fost stabilită linia datei Luni-Solară?

Linia datei Luni-Solară a fost stabilită la creațiune prin hirotonirea soarelui și a lunii.

Cu care dintre aceste două linii ale datei credeți că este de acord cerul?

Linia Internațională a Datei

Linia datei Luni-Solară

Imaginară și arbitrară

Reală; Este stabilită obiectiv printr-un fenomen observabil pe bolta cerului.


Poate fi mutată de către oameni (LID a fost mutată de mai multe ori pentru confortul politic/ economic.)

Nu poate fi mutată de către oameni (Deoarece linia datei Luni-Solară este determinată de corpurile cerești, și nu este la latitudinea omului. Linia datei Luni- Solară este sub supravegherea directă a Părintelui Yahuwah.)


Concepută de un comitet de oameni adunați la Washington, D.C.

Poruncită de către Creator (Linia datei Luni-Solară este stabilită la începutul fiecărei lunații prin mișcările corpurilor cerești, în conformitate cu Geneza 1:14).

Stabilită în 1884

Stabilită la creațiune


Trezirea ...

Mulți se trezesc astăzi și înțelegând minciunile care sunt promulgate în cadrul bisericilor instituționalizate se întorc spre legământul din Tora. Ei primesc lumina  cu privire la natura veșnică a zilelor de sărbătoare ale lui Yahuwah și promovează zelos o întoarcere la o viață separată și la respectarea a tot ceea ce a poruncit Yahuwah. Adesea este trecut cu vederea faptul că pentru a calcula zilele sărbătorilor se folosește un calendarul ireparabil păgân. Și nu doar atât, ci este în mod inexorabil dependent de Linia Internaţioală a Datei. Aceasta este o mare problemă pentru cei care pretind că aderă doar la Scriptură. Pentru că a proclama zelos bazarea credinței doar pe Scriptură9 și a subordona zilele de sărbătoare ale lui Yahuwah liniei Internaționale de Date create de om, este o totală inconsecvență. Opriți-vă pentru un minut și gândiți-vă la asta. Cum pot să depindă Sabatele și sărbătorile anuale, de o invenție făcută de om acum 130 de ani?

A proclama zelos bazarea credinței doar pe Scriptură și a subordona zilele de sărbătoare ale lui Yahuwah liniei Internaționale de Date create de om, este o totală inconsecvență.

Dacă sunteți un AZS, vă sugerăm cu umilință să vă opriți și să vă gândiți la asta pentru un moment: dacă conflictul final va fi atât de simplu opunând Sâmbăta față de Duminică, cum de singura diferență dintre aceste două zile este o linie imaginară creată în 1884 de un comitet de bărbați din Washington DC?

AZS și Linia Internaţioală a Datei: Maximă dissonanță cognitivă

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a fost binecuvântată cu mult adevăr scriptural. Un aspect special, este recunoașterea marii importanțe a păzirii zilei sfinte a Sabatului. Din păcate, însă, AZS au respins necontenit plinătatea întreitei solii îngereşti și lumina tot mai mare asupra calendarului biblic. În consecință, ei continuă să se lipească orbește de teologia închinată înălțării Sâmbătei greco-papale (așa cum este determinată de omeneasca LID ) în timp ce mărturisește  Scriptura drept singura regulă a credinței și datoriei.

O privire mai atentă asupra la teologiei AZS

Adventiștii de ziua a șaptea susțin cu ardoare că Sâmbăta este Sabatul biblic ("sigiliul lui Yah") și că Duminica este ziua păgână de închinare ("semnul fiarei"), dar ei ignoră faptul că linia datei facută de om este singura care separă cele două zile. Ei recunosc importanța păstrării Sabatului și a erorii grave de înălțare a zilei păgânești a soarelui, dar nu au nici o problemă ca să permită omului să determine când se încheie a șaptea zi și când începe ziua următoare (prin Linia Internaţioală a Datei). Nu are sens. Singura diferență dintre "sigiliul lui Yah" și "marcajul fiarei" din teologia  AZS este linia datei făcută de om. Dacă sunteți un AZS, vă sugerăm cu umilință să vă opriți și să reflectați  la aceasta pentru un moment: dacă conflictul final va fi la fel de simplu punând Sâmbăta versus Duminică, când singura diferență dintre aceste două zile este o linie imaginară concepută de un comitet de bărbați în Washington DC? Și dacă Sâmbăta este Sabatul antic al Scripturii, de ce este guvernată exclusiv de o invenție din 1884?

În mișcare

Linia Internaţioală a Datei a fost relocată de mai multe ori de la înființare. Nu numai asta, dar chiar și linia neoficială10 provizorie care a precedat LID a fost mutată cel puțin de două ori:

Linia Internațională a Datei trasată în 1888

Cursul liniei  provizorii a datei după ajustarea din Alaska din 1867, dar neglijând adaptarea filipineză din 1844/45, a fost  publicată în ediția a 4-a (1885-90) a Meyers Konversationslexikons (longitudinile sunt calculate după meridianele  Ferroe și Paris) Sursă:  https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/idl/idl_philippines.htm

Filipine: în 1844, Filipine (împreună cu Insulele Mariane, Guam și Insulele Caroline) au eliminat ziua de marți, 31 decembrie din calendarul său, schimbând linia datei până la est. În consecință, ceea ce a fost recunoscut anterior ca Vineri, a devenit Sâmbătă, iar ceea ce a fost recunoscut anterior ca Sâmbătă a devenit Duminică. AZS din Filipine ignoră în întregime această enigmă, totuși se închină în noua Sâmbătă și cântă: "Sabatul nostru este Sabatul Noului Testament." 11 În mod implicit, teologia AZS pretinde că cei care păzesc ziua care fusese Sâmbătă ( noua zi de Duminică ) sunt în pericol de a primi "semnul fiarei". Acest lucru este atât de ilogic și inconsistent. Cum poate un adevărat căutător al adevărului să continue să se agațe de doctrina eronată a unui ciclu săptămânal continuu în fața unor astfel de dovezi clare care susţin contrariul?

Alaska: Când Statele Unite au cumpărat Alaska de la Rusia în 1867, linia improvizată a fost mutată spre vest. În consecință, Alaska a observat două Vineri la rând.

La instigarea secretarului de stat american William Seward, Senatul Statelor Unite a aprobat achiziționarea teritoriului Alaska de la Rusia pentru 7.200.000 de dolari pe 9 aprilie 1867, iar drapelul Statelor Unite a fost ridicat la 18 octombrie al aceluiași an (acum numită Ziua Alaska) . Concomitent cu schimbarea proprietății, linia datei internațională a fost mutată spre vest, iar Alaska a trecut de la calendarul iulian la calendarul gregorian. Prin urmare, pentru rezidenți, Vineri, 6 octombrie 1867 a fost urmat de Vineri, 18 octombrie 1867; două Vineri la rând, din cauza schimbării liniei datei.12

Aceasta înseamnă că ceea ce a fost recunoscut anterior ca Sâmbătă a devenit Vineri, iar ceea ce a fost recunoscut anterior ca Duminică a devenit Sâmbătă. Gandeste-te la asta; Sâmbătă Sabatarienii din Alaska se închină astăzi în ceea ce a fost Duminică acum 150 de ani. Din nou, ramificațiile pentru Biserica AZS sunt uriașe deoarece teologia lor insistă asupra faptului că aceia care persistă în respectarea Duminicii vor purta, în cele din urmă, semnul fiarei. Cum poate să se întâmple asta, când acum 150 de ani, ziua lor de cult (Sâmbătă) a fost Duminică? Integritatea cere credincioșilor lui Yahuwah să recunoască eroarea grosolană de a face ca zilele sfinte ale Cerului să fie subordonate unei linii a datei create de om.

Insulele Samoa și Tokelau: În 1892, LID a fost mutată la vest de insulele Samoa. Acest lucru a fost realizat prin observarea, pe insule, a zilei de luni, 4 iulie, timp de două zile consecutive. 119  ani mai târziu, în 2011, Samoa a schimbat LID înapoi spre est, eliminând Vineri, 30 decembrie din calendarul său. Tokelau, o insulă din apropiere, din Noua Zeelandă, a făcut și ea această tranziție. Astăzi, LID trece printre insulele Samoa și Samoa Americană.

Majoritatea AZS din Samoa se închină acum în noua Duminică, deoarece, spun ei, ciclul săptămânal continuu este ceea ce contează. Cu toate acestea, ei ignoră faptul că ajustarea din 2011 a fost doar pentru a întoarce Samoa în săptămâna calendaristică pe care o observase înainte de 1892. Acest fapt este absolut absurd și din nou clarifică eroarea de a pretinde că săptămâna modernă a pedalat continuu și fără întrerupere de la Creaţiune.

Potrivit teologiei AZS, sigiliul lui Yah (respectarea Sabatului zilei a șaptea) și semnul fiarei (respectarea Duminicii) trebuie să fie una și aceeași în Samoa. Aceasta, singură dovadă, ar trebui să fie suficientă pentru ca orice AZS cinstit să-și reevalueze paradigma. (Sugestii de studiu: Schimbarea liniei internaționale: Sabatul neschimbat?)


Atolul Kwajalein: În 1993, Kwajalein (una din Insulele Marshall) a scos din calendarul său Sâmbătă, 21 august, cauzând mutarea LID în est. Acest lucru a adus Kwajalein în armonie cu celelalte insule care, până la acel moment, au fost într-o altă zi.

Kiribati de Est: În 1995, Kiribati a mutat LID spre est pentru "confort administrativ". 13 (Înainte de aceasta, Republica Kiribati era împărțită de linia datei.)

"Evrei" Moderni Recunosc  Problema

În cadrul iudaismului modern, există patru opinii majore14 cu privire la locul în care ar trebui să fie data:

  1. la 90 ° est de Ierusalim
  2. la 180 ° est de Ierusalim
  3. în Mijlocul-Pacificului: seamănă cu Linia Internaţioală a Datei
  4. Nu există o linie specifică a datei (observă data pe care o au şi localnicii din acel ţinut)

În timp ce nici un adevărat căutător al adevărului nu ar trebui să se raporteze la  "evreii" Ashkenazi  în nicio problemă, faptul că există o eventuală dezbatere în rândul aşa-zişilor rabini, indică o problemă mai mare.

Patriarhii și profeții

Deci, cum au gestionat timpul Patriarhii și profeții? Ar trebui să credem că oamenii antediluviani ai lui Yah și patriarhii / profeții de după potop au folosit o linie a datei imaginar, un zig-zag în mijlocul a ceea ce este acum oceanul Pacificului pentru a determina când sosesc zilele de Sabat și sărbătorile? Acest lucru este, cu adevărat, absurd. Din nou, linia modernă a datei a fost creată în 1884 de către oameni simpli cu scop commercial, lumesc.

Descendenţii lui Noe

Gândiți-vă la acest lucru: când, după potop, familia lui Noe a început să crească și să umple pământul, dacă unii ar fi călătorit spre est și alţii ar fi călătorit spre vest, la un moment dat, cele două grupuri s-ar fi întâlnit. Acum, luați în considerare acest lucru: dacă descendenții lui Noe ar fi observat un ciclu săptămânal continuu, atunci, la întâlnirea lor, unii ar fi avut  o zi calendaristică în plus (de exemplu, un   grup urma să observe ziua a șasea, în timp ce celălalt grup observa ziua a șaptea). Explicaţia este că cei care călătoresc spre est călătoreau spre răsărit (începând cu zilele lor mai devreme cu fiecare mișcare spre est), în timp ce cei care călătoreau spre vest călătoreau spre apus (începând zilele lor mai târziu cu fiecare mișcare spre vest). În consecință, atunci când cele două grupuri s-ar fi întâlnit, cei care călătoriseră spre est ar fi fost cu o zi înaintea celor care călătoriseră spre vest. Deci, cine ar fi avut dreptate? Care ar fi fost calendarul corect?

Răspunsul: Dacă au observat un ciclu săptămânal continuu, ambele ar fi corecte, ceea ce nu este posibil. Acest lucru demonstrează din nou eroarea unui ciclu săptămânal continuu.

Întrebare: Dacă acești oameni din vechime, credincioşi lui Yahuwah, nu foloseau linia datei moderne, contrafăcută, pentru a măsura timpul, ce foloseau ei?

Și Elohim a spus: Să fie lumini în întinderea cerului pentru a despărţi ziua de noapte; Și să fie semne pentru timpuri și pentru zile și ani. (Geneza 1:14)

Răspuns: Ei foloseau Linia Datei Luni-Solară, care se stabileşte cu fiecare lunaţie prin "luminile din întinderea cerului". Dacă omul eronat nu ar fi abandonat calendarul Cerului și nu ar fi neglijat zilele de sărbătoare ale lui Yahuwah, linia datei contrafăcute nu ar fi fost niciodată necesară. LID- produsă de om este rezultatul unei rebeliuni deschise împotriva Cerului.

Provocare pentru toți Sabatarienii de Sâmbătă (inclusiv învățătorii și pastorii):

om consternateÎntrebare: Cum puteți observa în mod constant un Sabat de Sâmbătă fără a utiliza Linia Internaţioală a Datei făcută de om?

Răspuns: Nu puteți. Este cu siguranță imposibil să folosiți calendarul gregorian papal al romanilor fără să folosiți, de asemenea, linia datei creată de om - pentru că este chiar această linie care vă spune când să treceți de la o zi la alta. Această linie, doar ea, vă arată zilele ce trebuiesc socotite sfinte și cele de lucru. Faptul acesta poate să nu producă nicio schimbare în bisericile instituționalizate care învață fărădelegea, dar pentru cei care sunt zeloși în lucrurile lui Yahuwah și care recunosc valoarea veșnică a Sabatului Său și a zilelor de sărbătoare, face toată diferența din lume!

Dacă trebuie să slujim Tatălui fără compromisuri, trebuie să lăsăm Cuvântul Său să distingă pentru noi ceea ce este sfânt de ceea ce este obișnuit. Adică trebuie să folosim calendarul Cerului și linia de întâlnire a Cerului pentru a determina când sosesc zilele de sărbătoare, nu linia datei contrafăcute a omului, care a fost plimbată prin tot oceanul Pacificului în ultimii 130 de ani.

Puneți Întrebări

Dacă sunteți un Sabatarian de Sâmbătă, întrebați-l pe pastorul  dvs. : "Cum putem observa în mod constant Sabat după Sabat fără a folosi Linia Internaţioală a Datei creată de om în urmă cu 130 de ani?" Dacă este onest, va trebui să recunoască faptul că este imposibil. Lumea pur și simplu nu poate fi unită în observarea unei zile / date gregoriene fără a utiliza Linia Internaţioală a Datei. Întrebarea care urmează în mod logic atunci este: "Cum poate fi Sâmbăta Sabatului zilei a șaptea rânduită de către Cer?" Pur și simplu nu există nici o cale de ocol; dacă ziua contează, atunci contează și metoda folosită pentru calcularea acestei zile. Nu puteți să o aveți în ambele sensuri, adică nu puteți spune că Sabatul zilei a șaptea este de o importanță majoră pentru Tatăl nostru din Cer, spunând în același timp că este acceptabil să permiteți oamenilor lumii să determine când Sabatul zilei a șaptea începe și se termină (prin Linia Internaţioală a Datei).


Îmbrățișați adevărul

Acum, dacă ochi v-au fost deschiși  cu privire la înșelăciunea calendarului modern, ce veți face? Veți asculta imediat și veți începe să studiați / respectând calendarul Cerului? Sau vă veți astupa cu stăruință urechile, vă veți acoperi ochii și veți întoarce spatele luminii? Vă veţi ridica crucea și veţi urma Mielul oriunde merge El? Sau vă veți face mici la aceasta invitație și veți reveni la complacerea și la întunericul de unde ați venit? Rugăciunea noastră este să lăsaţi la o parte spiritul din Laodiceea și să fugiţi din Babilon, cât încă mai este timp.

Vă rugăm să nu faceți greșeala de a crede că există siguranță în număr. Pastorul tău ar putea alege să rămână în întuneric. Familia bisericii voastre ar prefera confortul unei păcii față de disconfortul de a purta crucea. Toată lumea pe care o cunoașteți ar putea respinge ploaia târzie și lumina tot mai mare a calendarului Tatălui. Cu toate acestea, aceasta nu vă scuză de responsabilitatea voastră de a îmbrățișa adevărul. Yahuwah v-a făcut cunoscut. Binecuvântările incomprehensibile așteaptă pe cei care au încredere și ascultă.

Dar calea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care strălucește din ce în ce mai mult până în ziua cea perfectă. (Proverbe 4:18)


Conţinut Asemanator:


1 "Linia Internaţioală a Datei nu a fost înființată oficial până în anii 1880, dar nevoia unei astfel de linii pe Pământ de a ajusta ziua a fost descoperită din greșeală de echipajul lui Magellan care, între 1519 și 1521, a fost primul care a ocolit lumea". (Peterson, James F., Sack, Dorthy., Gabler, Robert E., "Geografie fizică", ediția a XI-a, Cengage Learning, 4 februarie 2016. Educație 672 pp. 34. http://tinyurl.com/kps2efn, preluat la 11 mai 2017.)

2 Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, http://oceanservice.noaa.gov/facts/international-date-line.html, preluată la 29 aprilie 2017.

3 Meridianul Greenwich (Primul meridian) a fost înființat în 1851 de Sir George Biddell Airy, un matematician și astronom englez. Meridianul Greenwich stabilește astăzi ora universală coordonată (UTC). Selectarea Greenwich ca punct de ancoraj pentru măsurarea timpului "a fost arbitrară, bazându-se mai mult pe mândria și confortul național". (http://oceanservice.noaa.gov/facts/international-date-line.html, extras pe 29 aprilie 2017.)

4 http://www.livescience.com/44292-international-date-line-explained.html,preluat pe 29 aprilie 2017.

5 Departamentul Aplicații Astronomice al Observatorului Naval al SUA, https://aa.usno.navy.mil/faq/docs/international_date.php, preluat la 8 mai 2017.

Soarele, din cauza mișcării sale ușor mai rapide, trece înaintea lunii cu aproximativ 12,2 ° în fiecare zi. În consecință, devine atât de departe înaintea lunii încât circulă în spatele ei și o depășește din nou după aproximativ 29,5 zile (12,2 ° x 29,5 = 360 ° = un cerc complet). Conjuncția Luni- Solară este exact momentul în care soarele este din nou în linie cu luna (aceeași longitudine celestă ) înainte de a se muta din nou înaintea lunii la începutul următorului ciclu lunar. Ora de conjuncție este adesea menționată ca "luna nouă" astronomică.

7 Cuvântul tradus ca "timpuri" în Geneza 1:14 este mo’ed. "Mo'ed este folosit într-un sens larg pentru toate adunările religioase. A fost strâns asociat cu tabernacolul în sine ... [Yahuwah] s-a întâlnit cu Israel acolo la anumite momente, în scopul dezvăluirii voinței Sale. Adunarea de închinare a poporului ... poporului lui Yahuwah. " ("Ajutoare Lexic la Vechiul Testament", Biblia-Biblică din Biblie, p. 1626).

8 În timp ce folosim tehnologii moderne pentru a determina exact când va avea loc conjuncția, nu vom folosi linia datei realizată de om; Mai degrabă, folosim numai corpurile cerești pentru a socoti timpul, așa cum suntem instruiți în Geneza 1:14. Anticii erau mult mai inteligenți și în acord cu cerurile decât suntem astăzi. Acest lucru este evidențiat de nenumăratele structuri antice din întreaga lume care pot prezice cu exactitate eclipsele, echinocțiul, solstițiile etc. În consecință, ei au putut prezice cu precizie fenomenul ceresc fără a folosi facilități moderne.

9. Sola Scriptura a fost strigătul Reformei Protestante. Este o expresie latină, adică "doar Scriptura".

10 "Necesitatea unei linii de date calendaristice a fost popularizată de geografii din secolul al XIII-lea, care s-au minunat cum un" circumnavigator "ar câștiga" paradoxal "sau ar pierde o dată în funcție de direcția călătoriei sale ... Diversi papi și imperii au declarat ulterior linii de calendar în conformitate cu nevoile lor. " (Mesajul Ierusalimului,  https://www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Ask-the-Rabbi-A-matter-of-time-167236, preluat la 18 mai 2017.)

11 https://adventist.ph/philippines-profile, preluat la 8 mai 2017.

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Alaska, preluat la 12 mai 2017.

13 BBC News citând Michael Walsh, consulul onorific al Kiribati în Marea Britaniehttp://www.bbc.com/news/world-13334229, preluat la 13 mai 2017.

14 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1736567/jewish/The-Sabbath-the-International-Date-Line-and-Jewish-Law.htm, preluat la 18 mai 2017.