Print

”Luna Bolnavă” şi Alte Ipoteze Nefondate

Oricine poate face un calendar. De-a lungul veacurilor, mulți au făcut acest lucru, cu diferite grade de precizie. Un calendar este pur și simplu o metodă de măsurare a timpului. Având în vedere că trecerea timpului este măsurată doar prin mișcare, toate calendarele se bazează pe mișcările soarelui, lunii și stelelor așa cum sunt percepute ele de pe pământ.

Creștinii, în mod ignorant, au folosit, timp de peste 1.500 de ani, un calendar păgân / papal bazat pe mişcările soarelui. Cerul a făcut ca lumina asupra subiectului calculului timpului să crească, arătând că Yahuwah are un calendar ce folosește mișcările combinate ale soarelui și a lunii. Pe măsură ce oamenii sinceri s-au întors spre Biblia și spre alte scrieri antice în căutarea adevărului, au apărut diferite teorii cu privire la modul în care funcționează adevăratul calendar biblic. Unii sugerează un calendar patriarhal / un calendar preoțesc, şi folosesc cărțile necanonice  Enoh, Cartea Dreptului și Jubileele pentru a formula, mai degrabă, un calendar ce intercalează diferența de timp dintre anii solari și cei lunari într-un singur an, decât o dată la doi sau trei ani, așa cum o face pe calendarul lunar-solar de la creațiune.

WLC consideră că înțelegerea cu privire la  calendarul lui Yahuwah   trebuie, mai degrabă, să se bazeze pe elementele conținute în Scriptură, decât pe aceste, alte, surse extra-biblice. Motivul este simplu: Scripturile, sunt disponibile în hieroglifele(caracterele) originale în care au fost scrise. Pe de altă parte, textele cărţii lui Enoh,al Cărţii Dreptului sau al Jubileelor nu sunt disponibile în hieroglife originale în care au fost scrise. Diferite fragmente descoperite printre Manuscrisele de la Marea Moartă și în alte locuri dovedesc doar existența acestor cărți. Ele nu oferă însă manuscrise complete, necorupte de-a lungul anilor de cei ce le-au transcris sau le-au tradus.

Atunci când Yahuwah a încurcat limbile lumii la Babel, El a proiectat un limbaj special, pentru cei care urmau să fie păstrătorii Legii Sale. Spre deosebire de cele mai multe limbi moderne, ebraica veche, era o limbă a verbelor, nu a substantivelor.

Substantivele denumesc lucruri: cal, măr, copil.

Substantivele în llimba ebraică:cal, măr, copil

Verbele, pe de altă parte, descriu ce fac substantivele ( a dormi, a creaşte, a alerga) sau ce exprimă existenţa (este, sunt, a fost, au fost).

Verbele în limba ebraică-a dormi, a crește, a fugi

Pe măsură ce tehnologia avansează, sunt adăugate mereu noi substantive limbii. Pe de altă parte Ebraica veche,  folosea expresii verbale pentru a denumi lucruri. Rezultatul a fost un limbaj extrem de descriptiv – ceea ce l-a făcut practic imposibil de corupt căci, mișcarea / acțiunea și starea rămân mereu aceleași. "Pentru a merge" există încă verbul a merge. "Pentru a cânta" există încă verbul a cânta. Limbile ce se bazează preponderent pe substantive au fost cele mai corupte de-a lungul timpului.

Mulți oameni susţin că este imposibil să se știe care, dacă există vreuna, dintre multiplele traduceri ale Bibliei este corectă. Astăzi, există peste 40 de traduceri și parafraze numai în limba engleză. TOTUȘI, cu ajutorul calculatoarelor și a internetului, este posibilă obținerea unor traduceri foarte exacte ale Vechiului Testament. Site-uri, cum ar fi: mechon-mamre.org Furnizează textele Scripturilor scrise în hieroglife originale. Folosind calculatorul, un cuvânt ce este folosit de 400 de ori în Vechiul Testament poate fi analizat în context, pentru a fi siguri că definiția sa este exactă.

Yahuwah a păstrat trei martori ce atestă calendarul creaţiunii ca fiind un calendar Luni-solar format din 12 lunaţii cu o a 13-cea lunaţie intercalată la fiecare doi sau trei ani. Acestea sunt: ​​1) disponibilitatea hieroglife originale; 2) acuratețea științei astronomiei; și 3) înregistrarea scrisă a istoriei.

Cărțile extra-biblice ale lui Enoh, Cartea Dreptului şi Jubileele conțin multe informații interesante, ajutătoare  și instructive. Totuși, ele nu fac parte dintre cei trei martori, care stabilesc calendarul de la creațiune. O minte deschisă trebuie să fie atentă când citeşte orice sursă extra-biblică. Scriptura este singurul standard, dat oamenilor, prin care să judece toate celelalte scrieri. "Toată Scriptura este insuflată de Yahuwah, și este de folos să dea învățătură, mustrare, îndreptare, instruire în neprihănire, pentru ca omul lui Yahuwah să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3: 16, 17.)

Atunci când căutătorul de adevăr citeşte Cartea lui Enoh, Cartea Dreptului sau Jubileele, trebuie să ia ceea ce este corect și să lase restul. Acestea, cu siguranță, nu ar trebui să fie utilizate ca autorități definitive cu privire la modul de calculare a calendarului. În scopul de a construi un calendar "patriarhal / preoțeasc" din sinteza surselor extra-biblice, s-au făcut anumite ipoteze ce nu sunt intru  totul corecte. Următoarele sunt doar câteva dintre ele:

Prima Ipoteză

Este Luna bolnavă?Un website  ce promovează un calendar care zice că se bazează pe Cartea lui Enoh, Cartea Dreptului și Jubilele, pretinde că luna s-a "îmbolnăvit" în zilele lui Ezechia, și nu mai funcționează cu precizie. Nu există absolut nici o dovadă care să susțină această afirmație. Este o ipoteză, și nu poate fi decât atât. Este în contradicție completă, cu caracterul lui Yahuwah, să ceară închinare într-un anumit moment și apoi să distrugă propria Sa metodă de calculare a timpului sau să o modifice în căutarea unei căi de a nu mai depinde de ea.

Scriptură respinge ipoteza că  luna ar fi "bolnavă" și incapabilă de a mai marca timpul. La aproximativ 3,000 de ani după Creație, David a scris, în psalmul lui despre Creatorul Yahuwah: "El a făcut luna pentru vremuri: Soarele ştie când trebuie să apună" (Psalmul 104: 19) Cuvântul "a făcut" provine de la âsâh (#6213) și înseamnă "de a creea sau a concepe, în sensul cel mai larg și având multiple aplicaţii." Cuvântul "vremuri" vine din ebraicul  mô’êd (#4150).  Aceasta însemnând:

-O întâlnire, adică un timp sau o perioadă fixă; în mod specific: o sărbătoare . .şi implicit, o întrunire (o convocare pentru un scop bine definit); din punct de vedere tehnic înseamnă, prin extensie, adunarea;sau locul reuniunii. . .2

Cuvântul a devenit strâns legat de toate reuniunile pentru închinarea adusă lui Yahuwah. Leviticul 23, care enumeră sărbătorile anuale ale Yahuwah, face referire la ele prin același cuvânt. Psalmul 104: 19 precizează că Yahuwah a creat luna pentru un anumit scop: pentru a marca timpul hotărât pentru închinare.

Acest gând se repetă în Psalmul 89, care este un cântec ce elogiază fidelitatea lui Yahuwah. Psalmul începe cu cuvintele inspirate de Yahuwah: "Voi cânta milostivirile tale Yahuwah, pentru totdeauna, cu gura mea, voi face cunoscută credincioșia Ta tuturor generațiilor. Căci am spus: "Mila va fi zidită pentru totdeauna, credincioșia Ta este tare ca cerurile."(Psalmul 89: 1 și 2)

Luna nu este "bolnavă"! Mai degrabă, mișcările sale previzibile sunt folosite de inspirație ca un exemplul al modului în care cuvântul Atotputernicului este plin de încredere și credincioşie!

Eu legământul Meu nu-L voi rupe,
De asemenea, nu voi modifica cuvântul ce a ieșit de pe buzele mele.
Odată ce am jurat pe sfințenia Mea;
Nu voi minți pe David:
sămânța lui va dăinui pentru totdeauna,
Și tronul lui ca soarele înaintea Mea;
Ea se stabilește pentru totdeauna ca luna,
Exact ca martorul credincios din cer.(Psalmul 89: 34-37)

Acest pasaj sublim compară fidelitatea statornică a promisiunilor lui Yahuwah cu mișcările sigure și previzibile ale lunii, merge atât de departe încât să numească luna ca fiind "martorul credincios din cer." Siguranţa Cuvântului lui Yahuwah nu lasă loc pentru ca luna să se "îmbolnăvească" și să devină incapabilă de a îşi îndeplini funcția sa de a marca timpul și adunările de închinare.

A doua ipoteză

Unii au presupus că Scriptura nu conţine nicio înregistrare despre a 13-a lună ce trebuie intercalată, pentru a echilibra anul lunar ce este mai scurt cu anul solar ce este mai lung, lucru ce se întâmplă la fiecare doi sau trei ani. Totuși, acest lucru este incorect. O a treisprezecea lună intercalată, poate fi găsită în cartea lui Ezechiel, unde profetului i-a fost dată o parabolă despre asediul Ierusalimului. I s-a spus să se culce pe partea sa stângă timp de 390 de zile și, pe partea dreaptă, timp de 40 de zile pentru un total de 430 de zile. Întrucât data când a primit această instrucţiune şi cea când a terminat misiunea au fost înregistrate, este clar că a urmat instrucțiunile lui Yahuwah în timpul anului embolismic sau el nu s-ar fi putut întoarce în casa sa la timpul  înregistrat în Ezechiel 4: 1-8. (Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți  O a treisprezecea luna??  Precizia Divină a calendarului Luni-solar.)

A treia ipoteză

Vindecând timpulO a treia ipoteză spune că timpul, va fi "vindecat" în veșnicie căci Apocalipsa 21 afirmă că soarele și luna nu vor mai fi necesare. Această presupunere face o aplicaţie greșită a lucrurilor afirmate în Apocalipsa.  Apocalipsa 21:23 și 24 afirmă: "Și cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze; căci slava lui Yahuwah o va lumina, iar Mielul este lumina ei. Și Neamurile care vor umbla în lumina ei, vor fi mântuite, și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea ".

Scripturile afirmă că pe noul pământul, slava lui Yahuwah va inunda pământul cu raze de glorie fără încetare, ceea ce va face ca soarele și luna să fie  o sursă de lumină inutilă. Totuși, acest lucru nu înseamnă că vor înceta să existe, îşi vor îndeplini încontinuare rolurile lor de fixare a timpului. Isaia 66:22 și 23 prevestește: "Căci după cum cerurile noi și pământul nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea, zice Yahuwah, tot astfel sămânța și numele vostru vor rămâne. Și se va întâmpla, că de la o lună nouă la alta și de la un Sabat la altul, toată făptura va veni să se închine înaintea Mea, zice Yahuwah. "

A patra ipoteză

Pentru a "dovedi" existenţa calendarului patriarhal / preoțesc, s-a afirmat că Yahushua a păstrat un calendar diferit de cel al preoților din timpul Său. Această presupunere este cu ușurință dovedită a fi falsă prin faptul că Yahushua a întrebat: "Care dintre voi Mă dovedeşte vinovat de păcat?" (Ioan 8:46),şi ei nu au putut răspunde. Chiar şi Pilat, a declarat la procesul lui Yahushua: "Nu găsesc nici o vină în acest om." (Luca 23: 4)

Acuzația favorită a iudeilor era călcarea Sabatului. Dacă Yahushua ar fi păstrat cu adevărat Sabatul într-o altă zi decât ei, preoții și leviții ar fi încercat cu siguranță să-L ucidă pe Yahushua  din cauza acestui fapt.

A cincea ipoteză

Se afirmă că Yahushua ar fi păstrat Paștele cu o zi mai devreme, faţă de calendarul esenian. Acest lucru este fals. Toate referirile din Scriptură cu privire la ultima Cină dezvăluie că nu ar fi putut fi Paștele căci Yahushua și ucenicii Săi au folosit, pâine dospită şi nu pâine nedospită.

Pentru a păstra un calendar patriarhal / preoțesc bazat pe Cartea lui Enoh, Cartea Dreptului și Jubileele, trebuie să fie anulată dovada clară a Scripturii. Prin urmare şi relatările istorice trebuie să fie ignorate.

Scriptura este singurul standard de încredere pentru Stabilirea doctrinei. Calendarul prin care sunt calculate zilelor sfinte nu trebuie să se bazeze pe ipoteze și concluzii eronate. WLC continuă să promoveze calendarul Luni-solar de la creaţiune ca fiind singura metoda rânduită de cer  pentru măsurarea timpului.


1 Hebrew-Greek Key Word Study Bible, Hebrew and Chaldee Dictionary, p. 92.

2 Ibid., p. 63