Print

Învierea: Paștele păgân? sau Primele Roade?

Duminica Paștelui este punctul culminant al anului religios pentru multe persoane. Multe tradiții foarte îndrăgite sunt asociate cu această sărbătoare. Duminica Paștelui este fundamentul creștinismului modern. Acesta este motivul pentru care majoritatea creștinătății se închină duminica. Doctrine drepline s-au construit pe convingerea că Sabatul zilei a șaptea a fost pironit pe cruce și sfințenia Sabatului a fost schimbată în duminică.

Easter Sunday Church MarqueePaștele, ca ziua tradițională a învierii lui Yahushua, este motivul dat pentru închinarea de duminică.

"Ziua Domnului – așa cum Duminica a fost  numită din vremurile apostolice – i s-a acordat întotdeauna o atenție specială în istoria Bisericii, datorită strânsei sale legături cu esența tainei creștine. De fapt, în calculul de timp săptămânal, Duminică amintește de ziua învierii lui Hristos. Este Paștele care se întoarce săptămână de săptămână, sărbătorind victoria lui Cristos asupra păcatului și a morții, împlinirea în El a primei creații și începutul unei "noii creații". "(Papa Ioan Paul al II-lea, Dies Domini, Prolog, 1, p . 1.)

Protestanții s-au grăbit să-i urmeze pe romano-catolici în închinarea în ziua duminicii.

"Duminica, ziua învierii lui Hristos și a arătării în fața ucenicilor a lui Cristos răstignit și înviat, este ziua primară în care creștinii se adună să se închine. În cadrul acestei adunări, Cuvântul este citit și predicat și sunt celebrate sacramentele." (Utilizarea mijloacelor de har, Biserica Luterană Evanghelică din America.)

Problema este că Yahushua Mântuitorul nu a fost înviat în duminica calendarului modern! Confuzia a apărut din două motive:

  1. Duminica este prima zi a săptămânii Gregoriene.
  2. Scriptura ne învață că Yahushua a fost înviat "în prima zi a săptămânii, foarte devreme dimineața." (Luca 24: 1)

Deoarece Biblia este clară că Yahushua a înviat în prima zi a săptămânii, și întrucât duminica este prima zi a săptămânii moderne,  presupunerea că Yahushua a înviat duminica pare a fi concludentă. Cu toate acestea, calendarul modern, nu era folosit de către israeliții din timpul lui Yahushua. Acesta a fost conceput de un astronom iezuit, numit Christopher Clavius, în 1582. Înainte de aceasta, Europa utilizata Calendarul Iulian. Nu sunt zile ale ciclului săptămânal care să se fi pierdut atunci când s-a trecut de la Calendarul Iulian la cel Gregorian. Cu toate acestea, acest lucru nu dovedește deplin că Yahushua a înviat duminica Paștelui.

Julian Calendar on stone fragments, dating from the time of Augustus (63 B.C. – A.D. 14) to Tiberius(42 B.C. – A.D. 37)

Un exemplar al Calendarului iulian datând din timpul lui Augustus (63 î.Hr. - 14 d.Hr.) până la Tiberius (42 î.Hr. – d. Hr. 37), se păstrează pe aceste fragmente de piatră. Cele opt zile ale săptămânii sunt în mod clar vizibile.

Calendarul iulian a fost conceput de către astronomul păgân, Sosigenes, în 45 î.Hr. Aceasta avea opt zile pe saptamână. Zilele săptămânii erau desemnate prin litere de la A la H. Yahushua și copiii lui Israel din zilele lui nu a folosit calendarul cuceritorilor lor romani. Ei nu calculau Sabatul sau sărbătoarile sfinte după săptămâna păgână de opt zile. Israeliții au folosit vechiul calendar "mozaic" - metoda decalculare a timpului stabilită de Yahuwah la Creațiune, și reafirmată lui Moise în Exod.

În calendarul Creatorului, ciclul săptămânal repornește în fiecare lună cu Luna Nouă. Astfel, datele din fiecare lună cad mereu în aceleași zile ale săptămânii. Leviticul 23 prevede data Paștelui:

"În ziua a paisprezecea a lunii întâi, seara este. . . Paștele lui [Yahuwah]" (Leviticul 23: 5).

A paisprezecea zi a fiecărei luni lunare cade întotdeauna în a șasea zi a săptămânii. În prima lună, Paștele este urmată imediat de  începutul sărbătorii azimilor.

"Și în a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor. . . . " (Leviticul 23: 6)

Acesta se numește un "Mare Sabat", deoarece  prima zi a sărbătorii cade în același timp cu Sabatul săptămânal al zilei a șaptea. Yahushua a fost răstignit de Paște, în a șasea zi a săptămânii, care era numită "ziua pregătirii" pentru Sărbătoarea Azimilor.

"Iudeii, pentru era ziua pregătirii, astfel încât trupurile nu trebui au să rămână pe cruce în ziua de Sabat, (pentru că acea zi de Sabat era o zi mare,) l-au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor, și astfel acestea puteau fi luate." (Ioan 19:31)

Datele crucificării ce sunt redate în Scriptură arată în mod clar datele din vechiul calendar luni-solar. Ea nu spune că evreii doreau să dea jos trupurile de pe cruce, deoarece era  Ziua F (ziua a șasea) din săptămâna Julianî. Nici nu spune că a doua zi a fi fost Ziua H - ultima din cele opt zile ale săptămânii Romane.

Yahushua a înviat pe data de 16 a primei luni, numită  ziua Primelor Roade. Aceasta era, de asemenea,  prima zi a săptămânii lunare. Paul a recunoscut simbolismul învierii la Praznicul Primelor Roade atunci când a afirmat:

Dar acum este Yahushua a înviat din morți, și a devenit Primul Rod ale celor adormiți. . . . Pentru că așa cum toți mor în Adam, tot așa, toți învie în Yahushua. . . . Yahushua este cel Dintâi Rod; apoi cei ai lui Yahushua, la venirea Lui. (Vezi 1 Corinteni 15:20, 22-23.)

Reconstruction of the Babylonian Ishtar Gate in the Pergamon Museum in Berlin

Reconstrucția porții babiloniene Ishtar în Muzeul Pergamon din Berlin.

Sărbătoarea de Pasti1 (Easter în engleză) era o sărbătoare păgână, în care se celebra zeița dragostei și a războiului, Ishtar. Scris Ishtar, numele ei se pronunța Easter (denumirea păgână a Paștelui  în limba engleză). Riturile păgâne practicate la celebrarea zeiței dragostei și a fertilității erau printre cele mai degradante în păgânism.

Iepurașul de Paști și ouale colorate sunt simboluri antice ale fertilității care onorează încă această zeiță coruptă.

Religia curată a primilor creștini niciodată nu a celebrat festivalurile păgâne și cu siguranță ei nu le-au folosit ca ca să determine timpul închinării. Creștinii apostolici s-au închinat mereu în vechiul Sabat al zilei a șaptea, calculată după calendarul luni-solar. Acest lucru a durat până în secolul al patrulea, când Consiliul de la Niceea, convocat de împăratul păgân Constantin, a dat decrete care au interzis respectarea Paștelui.

"La Consiliul de la Nisa [sic]. Ultimul fir care lega creștinismul de religia mamă a fost rupt. Sărbătoarea de Paști era până la acea dată sărbătorită de către cea mai mare parte, în același timp cu Paștele evreiesc, ba chiar în zilele calculate și fixate de Sanhedrin în Iudeea pentru celebrarea sa; dar, în viitor, respectarea acestuia a fost observat cu totul independent de calendarul evreiesc. . . ." (Heinrich Graetz, Istoria evreilor,Vol. 2, p. 563.)

child gathering easter eggs (easter egg hunt)

Din păcate, mulți creștini nici nu pune la îndoială tradițiile păgâne pe care le practică.

Păgânismul a triumfat pe deplin asupra Bisericii Apostolice atunci când vechiul Sabatul a fost pus deoparte de acceptarea  Paștelui  păgân.

"Împărații Creștini [romani] au interzis calcularea calendarului evreiesc  și nu a permis anunțarea zilelor de sărbătoare." (Grace Amadon, " Baza istorică, implicațiile, și valabilitatea  datei de 22 octombrie 1844, Poziția, p. 17.)

"Această schimbare a calendarului în ceea ce privește Paștele a avut consecințe foarte însemnate. A adus în Biserică corupția grosolană și superstiție. . . . "(A. Hislop, Cele două Babiloane, p. 106.)

Din cele mai vechi timpuri, sărbătoarea Astarteei era sărbătorită în ziua primei luni pline, de după echinocțiul de primăvară. "Duminica Paștelui" este acum celebrată de milioane de creștini în prima duminică de după prima lună plină, de la echinocțiul de primăvară.

Acest transfer al închinării de la Sabatul biblic la Duminică, în onoarea  "Duminicii Paștelui" este recunoscut de către romano-catolici:

"Duminica ... este doar o creație a Bisericii Catolice." (American Catholic Quarterly Review, ianuarie 1883)

"Duminica ... este doar legea Bisericii Catolice ..." (American Sentinel (Catholic), iunie 1893)

"Duminica este o instituție catolică și pretenția sa de a fi respectată poate să existe doar pe baza principiilor catolice ... De la începutul până la sfârșitul Scripturii nu există niciun singur pasaj care să justifice transferul închinării săptămânale publice de la ultima la prima zi a săptămânii." (Catholic Press, Sydney, Australia, august 1900).

Toți cei care se închină duminica în cinstea "Duminicii Paștelui", ca fiind ziua învierii Mântuitorului, onorează o instituție de romano-catolică care ea însăși se se bazează pe vechile sărbătorile păgâne ale fertilității.

"Ei [protestanții] consideră că este de datoria lor să păstreze Duminica sfântă. De ce? Pentru că Biserica Catolică le spune să facă acest lucru. Ei nu au nici un alt motiv. . . Respectarea Duminicii devine astfel o lege bisericească cu totul distinctă de legea divină a Sabatului. . . Autorul legii  duminicale. . . este Biserica Catolică." (Review Ecclesiastical, februarie 1914)

The Resurrection: Mary, Peter, and John at Yahushua's empty tomb

 Nu există nici o înregistrare biblică că apostoli sau creștini timpurii sărbătoreau învierea, în afară de faptul că Yahushua era  împlinire a Sărbătorii primelor roade.

Nu există nici o înregistrare biblică că apostoli sau creștini timpurii sărbătoreau învierea, în afară de faptul că Yahushua era  împlinire a Sărbătorii primelor  roade. Ei comemorau moartea Sa de Paști, în a 14-a zi a primei luni lunare. Ei se închinau lui Yahuwah în Sabatul zilei a șaptea, în zilele de 8, 15, 22 și 29 din fiecare lună lunară.

”Duminica Paștelui" rămâne ceea ce a fost dintotdeauna: o sărbătoare păgână a fertilității. Redenumirea sa cu așa-zise nume "creștine"nu o curăță de păgânism. Toți cei care doresc să aducă mulțumire cu recunoștință darului ceresc al lui Yahushua vor face acest lucru aniversând moartea Sa: Paștele. Ei se vor închina în Sabatul zilei a șaptea, calculat după sistemul ceresc de măsurare a timpului: calendarul luni-solar.

Să țineți Sabatele Mele, pentru că lucrul acesta este un semn între Mine și voi pentru generațiile care vin, ca voi să știți că Eu sunt Yahuwah care vă sfințesc. Voi trebuie să păstrați Sabatul. . . să țineți Sabatul. . . ca un legământ veșnic. (Vezi Exodul 31: 12-17).

Chemarea cerului de astăzi pentru orice creștin sincer este să renunțe la păgânism. Să se închine Creatorului în ziua stabilită de El, în Sabatul zilei a șaptea.