Print

Skingra mörkret: När börjar en dag?

Lucifer, Yahuwahs fiende, har stulit dyrkan ämnad Skaparen genom att ändra kalendern som används för att hitta Sjundedagssabbaten. Men det är inte allt Han har förändrat. Han har till och med förändrat när en dag börjar! Det moderna dygnet börjar vid midnatt. Judar och lördagssabbatister börjar sina sabbater fredag kväll vid solnedgången. Skriften avslöjar dock när dagen börjar och det är varken midnatt eller solnedgång.

Dagen börjar i gryningen och slutar i skymningen. Månen och stjärnorna råder över natten. Därmed börjar dagen när stjärnorna försvinner - före den faktiska soluppgången och slutar när de dyker upp efter solnedgången.

Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty Hans nåd varar i evighet. Psalm 136: 9

Så säger Yahuwah, Han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, Han som rör upp havet så att dess böljor brusar, Yahuwah Sebaot är Hans Namn. Jeremia 31:35

Natten börjar i skymningen och slutar i gryningen. Ett kalenderdatum är inte synonymt med dagen. Däremot inkluderar ett kalenderdatum både dagen och natten, men börjar också vid gryningen. En dag är bara första hälften av kalenderdatumet medan natten är andra hälften.

klockspiralSkapelseveckan började när Skaparen sa: "Varde ljus!" Den första dagen i den första veckan i denna värld började med skapandet av ljus.

Elohim såg att ljuset var gott, och Han skilde ljuset från mörkret. Elohim kallade ljuset dag, och mörkret kallade Han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. (Se 1 Mosebok 1: 4-5.)

När Yahuwah skilde ljuset från mörkret kallade Han ljuset "Dag" och sedan definierade han den "dagen" som bestående av kväll och morgon:

"Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen." (1 Mosebok 1: 5)

När Mose skrev 1 Mosebok saknade Han inte ordet "natt". I 1 Mosebok definierade han dagen för att inkludera båda övergångstider, kväll och morgon. Om dagen började vid midnatt eller vid solnedgången så skulle Moses inte ha skrivit att kvällen och morgonen var dagens delar.

3 Mosebok 23:32 är den främsta bibeltexten som används för att stödja "dagens" början vid solnedgången:

"En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden skall ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll." (3 Mosebok 23: 32, emfas tillagd.)

När texten läses i sitt sammanhang blir det dock tydligt att den inte kan tillämpas på varje dag eller ens för Sjundedagssabbaten. 3 Mosebok 23: 26-32 innehåller Yahuwahs anvisningar om Försoningsdagen. Om varje dag började på kvällen så skulle Han inte behövt säga åt israeliterna att börja sin iakttagelse av Försoningsdagen kvällen innan.

"Försoningsdagen" sträcker sig över två kalenderdatum: den nionde och den tionde.

"Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. ... En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden skall ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll." (3 Mos 23:27, 32)

Om dagen faktiskt började på kvällen hade Moses helt enkelt fått höra: "Försoningsdagen är den tionde dagen i den sjunde månaden." Dagen börjar med ljusets grynande. Kvällen är inte den nionde dagens början. Inte heller börjar kvällen någon annan dag, detsamma gäller för Sjundedagssabbaten.

solurSolen råder över dagen. Dagen börjar med att ljuset kommer och är över när det inte längre finns tillräckligt med ljus för att solen ska vara “regerande”. Århundraden senare frågade Frälsaren: "Har inte dagen tolv timmar?" (Johannes 11: 9) Ingen argumenterade emot Honom! Alla visste att dagen började med att ljuset kom. Dagens timmar delades jämnt in i tolv delar, som på ett solur. Timmarna var längre på sommaren och kortare på vintern, men varje dag hade bara 12 timmar.

Evangeliets uppteckning om Yahushuas korsfästelse, begravning, och uppståndelse avslöjar att gryningen är dagens början.

"Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven." (Matt. 28:1)

Veckans första dag började inte förrän ljuset började växa på östra himlen. På samma sätt, kvällen efter korsfästelsen, så började inte sabbaten vid solnedgången. Skrifterna säger klart och tydligt att prästerna och härskarna inte ville att kropparna skulle förbli kvar på korset under sabbaten:

Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten - det var nämligen en stor sabbatsdag - bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Honom, först på den ene och sedan på den andre. När de därefter kom till Yahushua och såg att Han redan var död, krossade de inte Hans ben. (Se Johannes 19: 31-33.)

Döden genom korsfästelse tog i allmänhet flera dagar. Hela poängen med att påskynda offrens död var så att de kunde tas ned från korsen innan sabbaten började i gryningen nästa dag.

När kvällen hade anlänt kom en rik man från Arimatea med namnet Josef, som själv också hade blivit Yahushuas lärjunge. Denna man gick till Pilatus och bad om Yahushuas kropp. Sedan beordrade Pilatus att kroppen skulle ges till honom. Och när Josef hade tagit kroppen, lindade han den i en ren linneduk och lade den i sin nya grav och gick bort. (Se Matteus 27: 57-60.)

Detta tog lång tid!

gryning

En biblisk dag börjar vid gryningen med den tidigaste introduktionen av solens ljus (innan soluppgången).

Detta var en mycket långvarig process som tog hela natten. Sabbaten började inte på “kvällen” för det var just den tid då Josef av Arimatea först begav sig till Pilatus för att be om kroppen!

Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Elohims rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Yahushuas kropp. (Se Mark 15: 42-43.)

Arbetet med att begrava Frälsaren avslutades precis när sabbaten började gry.

"Han tog ner den, svepte den i ett linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav, där ännu ingen hade blivit lagd. Det var tillredelsedag, och sabbaten skulle just börja. " (Luke 23:53, 54)

"Frasen översatt 'börja' i denna text är det grekiska ordet ... (epifosko). Definitionen är häpnadsväckande: 'att börja växa sig ljus: - börja gry.' Det är en form av # 2017, ... (epiphauo), som betyder "att belysa ... ge ljus." Eftersom de väntade tills kvällen för att ens påbörja processen av att söka tillåtelse för kroppen, ta ned den, rengöra och linda in den, etc., så tog det dem nattetimmarna att slutföra sitt arbete. De slutade inte förrän sabbaten började när det började bli ljust. "(ELaine Vornholt och L. L. Vornholt-Jones, The Great Calendar Controversy, s. 40.)

Det första Yahuwah gjorde efter att ha skapat ljus var att dela ljuset från mörkret. Han namngav sedan de två olika delarna som Han hade separerat. Den ljusa delen kallade han "Dag" och den mörka delen han kallade "Natt". Det är en princip i Skriften att vad Yahuwah har sammanfört, låt ingen skilja sig. (Se Markus 10: 9.) På samma sätt så är det som Yahuwah har separerat inget som man borde försöka sammanföra. Att hävda att dagen börjar vid midnatt eller vid solnedgången förenar det som Skaparen har separerat.

Lucifer skröt att han skulle "ändra tider och lagar". (Daniel 7:25) Genom att ändra dagen för tillbedjan, kalendern man använder för att hitta den dagen, och även när dagen börjar, så har han stulit dyrkan som enligt all rätt tillhör Skaparen.

Kliv fri från felaktighet och tradition. Gå med i det växande antalet sanningssökande världen över som återställer den sanna sabbatsdagen.

Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan Mig och er från släkte till släkte,
för att ni skall veta att Jag är Yahuwah som helgar er. (Se 2 Mosebok 31:13.)