Print

Sărbătorile de toamnă

Creatorul nostru plin de dragoste, El care a proiectat unitatea familiei, a construit, de asemenea şi un sistem de sprijin prin care să întreţină și să protejeze acea familie: orarul anual al sărbătorilor religioase (denumite în mod obișnuit ca "Sărbătorile evreiești"). De trei ori pe an, bărbații lui Israel trebuiau să călătorească la Ierusalim să se închine împreună și să reînnoiască legământul lor personal cu Yahuwah. Cu ocazia acestor evenimente, bărbații erau instruiți în îndatoririle lor ca preoţi ai casei și ca protectori ai legământului național al relației lui Israel cu Yahuwah. Bărbaţii erau prima apărare împotriva apostaziei și a rebeliunii care ar fi adus dezastru asupra naţiunii. În acelaşi fel în care draperiile ţineau în sus perdelele din jurul Sanctuarului, bătrânii și patriarhii națiunii erau susținătorii standardelor de moralitate în familiile lor. Toți bărbații israeliți erau învăţaţi să se supună legilor şi statutelor, iar apoi fiecare trebuia să îi învețe pe copii şi pe soția sa. Întreaga națiune avea aceleași standarde și credinţe religioase.

Sărbătorile de primăvară ale Paștelui, Azimilor și sărbătoarea Primelor Roade sunt în prima lună (lunație), de după echinocțiul de primăvară. În luna a patra este Sărbătoarea Rusaliilor, iar în luna a șaptea Sărbătoarea trâmbiţelor, Ziua ispășirii și Sărbătoarea corturilor. Acest lucru umple calendarul religios anual care a fost prevăzut pentru instruire religioasă de închinare precum și ca adunări sociale. Ce frumos aranjament ne-a oferit Yahuwah! Prin conceperea acestor adunări obligatorii, El le-a dat ocazia de a-şi demonstra ascultare și le-a oferit cea mai bună protecție posibilă pentru relația de legământ care reprezenta garanția binecuvântărilor și protecției divine faţă de dușmanii lor.

Yahuwah a avut dintotdeauna o inimă plină de dragoste pentru mame și nevoile lor. El ştie că trei călătorii în șapte luni pot fi dificile pentru o femeie însărcinată sau pentru o mama cu copii mici, astfel încât femeile nu erau obligate să meargă, totuşi toți care puteau erau încurajaţi să facă aceste călătorii.

fall feasts - family bible studyÎn timp ce sărbătorile anuale urmau să fie o binecuvântare pentru toți, ele erau destinate într-un mod special pentru binecuvântarea familiei. Sunt anumite aspecte ce trebuie să fie avute în vedere pentru a avea o familie puternică mereu sănătoasă: părinții care îL iubesc și care se închină Creatorului; o mama cu o inimă plină de compasiune care îşi stimulează atent copiii pentru a-L iubi, onoara și asculta pe Yahuwah; și un tată, care să fie preot al casei sale şi să îşi îndrume familia, prin cuvinte și exemplul personal, de a-L iubi pe Yahuwah cu toată mintea, sufletul și puterea, și pe aproapele ca pe sine însuși. Sărbătorile constau în punerea deoparte a anumitor perioade ale anului care urmau să fie dedicate atât pentru închinare cât și pentru consolidarea legăturilor familiale. Prin strângerile laolaltă, identitatea și loialitatea națională erau mult întărit. Împreuna simţire cu familia extinsă făceau legăturile tribale puternice și de durată.

Pentru că tatăl și soțul trebuia să fie preotul propriei familii, sărbătorile anuale a oferit o șansă pentru ca preoții de la templu să hrănească mintea preoților din fiecare casă. În fiecare an, în timpul Sărbătorii corturilor, Legea lui Moise era citită cu voce tare pentru oameni. Cerințele din statute și porunci trebuiau să fie memorate și practicate pentru a-i proteja împotriva căderii individuale și a apostaziei. Bărbaţii erau învățați cum să-şi conducă familiile cu dreptate, milă, compasiune și iubire, și cum la rândul lor ar putea, de exemplu, să îşi instruiască familia cu privire la frumusețea sfințeniei.

Într-un anumit sens sărbătorile de toamnă erau un timp al revizuirii anului ce tocmai a trecut, atât în ceea ce priveşte pocăință cât și în ceea ce priveşte recunoștință pentru binecuvântările primite. Au fost desemnate, în mod specific, trei sărbători în perioada de toamna: Sărbătoarea trâmbiţelor, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Fiecare dintre ele a avut un scop special pentru a atrage inimile oamenilor înapoi la Creatorul lor și, astfel, mai aproape unul de altul.

Sărbătoarea Trâmbițelor

"Și ... [Yahuwah] a vorbit lui Moise, spunând: Vorbește copiilor lui Israel, şi spune-le: În luna a șaptea, în prima zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, o adunare sfântă vestită cu sunete de trâmbiţă. Să nu faceți nici o lucrare de slugă .... " Leviticus 23: 23-25

Sărbătoarea Trâmbițelor este unica sărbătoare anuală care se celebrează la lună nouă. În timp ce Lunile Noi sunt întotdeauna zile specifice de închinare, Sărbătoarea trâmbiţelor se numește explicit ca fiind un "sabat", sau o zi de odihnă.1 Nici o lucrare obişnuită nu trebuie să fie făcută jewish holidays - feast of trumpetsde Sărbătoarea trâmbiţelor, ci este o zi pentru cercetarea sufletului, pentru ca să aflăm dacă există vreo parte a inimii, minţii sau a vieţii care să nu fie în acord cu standardul legii sfinte. Ziua ispășirii vine la zece zile după Sărbătoarea trâmbițelor. Perioada de timp dintre Sărbătoarea Trâmbiţelor şi Ziua Ispășirii reprezintă un timp al continuei cercetări a sufletului, şi a pregătirii în așteptarea măreţei binecuvântări primite prin credință din experiența curăţării din Ziua Ispășirii. Toată națiunea israelită trebuia să se alăture; toți credincioșii de astăzi trebuie să se alăture în pocăință, mărturisire și restaurare. Astfel, aceste sărbători nu trebuie să fie privite pur și simplu ca "Sărbătorile evreiești" – Ele sunt Sărbătorile lui Yahuwah - rânduite pentru ca fiecare credincios să îmbrățișeze, prin credință, legământul perpetuu al harului Său care a fost întărit şi asigurat prin sângele lui Yahushua.

Un mod eficient de a ne pregăti pentru Ziua Ispășirii constă în a ne lua timp de a reflecta la cele 10 Porunci - câte o zi pentru fiecare poruncă. De Sărbătoarea trâmbiţelor, cereţi lui Yahuwah să vă descopere dacă există vreo zonă din viața dumneavoastră, care, în principiu, calcă porunca a zecea, "Să nu poftești." Au existat , în ultimul an, momente când prin gânduri, cuvinte, fapte sau orice fel de lăcomie aţi experimentat sau demonstrat călcarea acestei porunci? Dacă a fost comis acest păcat, trebuie să îl mărturisiţi și să vă cereţi iertare.

În a doua zi a lunii, concentrează-te asupra poruncii a noua: "Să nu aduci mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău." Rememoraţi fiecare bearing false witnessmoment al anului ce a trecut, cercetaţi-vă ca dacă a existat vreo minciună, vreun fals sau vreun lucru necinstit să vă mărturisiţi acest păcat şi faceţi tot ce puteţi pentru a îl înlătura din viaţa. În afară de cererea iertare de la Yahuwah, poate fi făcută o listă personală care să fie prezentată înainte lui Yahuwah în Ziua Ispășirii.

In a treia zi meditaţi la porunca: "Să nu furi." Această poruncă cuprinde mult mai mult decât a nu înşela sau a nu îşi însuşi un lucru în mod ilegal. Ați fost corecţi în ceea ce priveşte zecimea? Sau ai furat de la Yahuwah? Au existat lucruri sau binefaceri ce aţi fi putut să le faceţi pentru alții dar le-aţi neglijat? Isaia spune:

Nu este aceasta [Ziua Ispășirii] pe care am ales-o Eu? A dezleaga lanțurile răutății, a desface sarcinile grele, și pentru a lăsa pe cei oprimaţi să meargă liberi, și a rupe orice fel de jug?

Nu este a împărţi pâinea ta cu cel flămând și a aduce în casa ta pe săracii fără locuinţă? Când vezi pe cineva gol să-l acoperi; şi să nu îţi protejezi propria ta carne[familie]. (Isaia 58: 6, 7)

Dacă ați "furat" de la alții sau de la Yahuwah binele pe care l-aţi fi putut face, dar nu l-aţi făcut, atunci trebuie făcută o mărturisirea și o pocăință pentru acest păcat. Cât de largi și profunde sunt semnificațiile și aspectele aplicării acestor porunci! Cereţi-I lui Yahuwah să vă deschidă mintea pentru a înțelege ceea ce El vrea ca să ştiţi cu privire la propria persoană.

Subiectul de meditație din ziua a patra are nevoie de cea mai mare sinceritate a inimii. "Să nu preacurvești" se aplică gândului la fel ca şi faptei. Pe parcursul anului aţi vizionat filme sau de a citi cărți sau aţi vizualizat pagini web care încurajează pofta sexuală și promiscuitatea? Ca preot al casei, ochii și mintea dumneavoastră au rătăcit? Ca urmași ai lui Yahushua, există vreo femeie din familie care se imbracă cu haine indecente?

De asemenea, în contextul mai larg al porunciia avem însărcinarea de a păstra practicile de închinare nepângărite de la păgânism. Nu trebuie să existe niciun "adulter", spiritual cu niciun amestec de adevăr şi minciună, nici un Crăciun și Paște amestecat în închinarea adusă Creatorului, Yahuwah.

"Să nu ucizi" este punctul central pentru cea de a cincea zi. Dacă aţi comis, în adevăratul sens al cuvântului, o crimă, probabil sunteţi în închisoare! Dar, cât de vinovate sunt cuvintele rostite pripit care au ucis spiritul altuia? Pentru a fi iertat, trebuie să vă căiţi de orice acțiune sau cuvânt care a rănit sau afectat viața altuia.

fall feasts - joyCerința de a vă onora părinții este adesea respinsă cu ușurinţă. Cu toate acestea, prin meditarea la această poruncă, o mai profundă aplicabilitatea a acestei porunci vizează nu doar responsabilitatea pentru familia firească, ci de asemenea ea vizează familia religioasă a credincioșilor și familia extinsă din ceruri. Vă trăiţi viaţa astfel încât toată familia, din cer și de pe pământ, să fie lăudată și onorată datorită dumneavoastră?

În a șaptea zi de la Lună nouă și de la Sărbătoarea Trâmbițelor începe "amintirea" zilei Sabatului pentru a-l păstra sfânt. Pregătirea pentru aceasta trebuie făcută pentru a vă bucura pe deplin de o zi de odihnă. Cereţi de la Tatăl Ceresc să vă aducă aminte de orice moment, din ultimul an, în care "aţi încălcat în mod deliberat porunca de a sfinți ziua a șaptea a Sabatul. Îl poți ruga să vă arate orice obiceiuri de gândire sau de acțiune care v-au condus să nu onoraţi ziua sfântă într-un mod adecvat. El este gata să ierte și să spună: "Du-te și nu mai păcătuii." Dar, pentru a fi iertat trebuie să cereţi iertarea.

În ziua a opta va fi ziua Sabatului și puteţi meditația asupra poruncii care spune: "Să nu iei NUMELE ... [lui Yahuwah] în deşert." Pe parcursul anului trecut au existat momente în care aţi neglijat să chemaţi NUMELE Sfânt pentru eliberarea din ispită? Aţi necinstit NUMELE Lui Sfânt prin alegerea stilului de viață sau prin vreun comportament neadecvat? Cu fiecare zi pocăinţa și mărturisirea trebuie să pătrundă tot mai adânc în minte.

Cea de a noua zi aduce în atenţie porunca a doua care este împotriva idolatrie. Idolatria ia multe forme. Ea nu trebuie neapărat să fie un chip cioplit, ci poate fi un gând sau o filozofie, o altă ființă umană - chiar și un soț - sau pe tine, în scopul de a raționaliza o anumită îngăduință păcătoasă. Meditați și rugați-vă ca ochii dumneavoastră să fie deschişi pentru a înțelege principiile acestei porunci: "Să nu-ți faci chip cioplit! Să nu te închini lor, nici să nu le slujeşti ......." Cere să ţi se arate ce formă de idolatrie s-a strecurat în viața ta pe parcursul ultimului an.

Ziua ispășirii în sine coincide cu meditația asupra primei porunci. Când Mântuitorul a fost întrebat: "Care este cea mai mare poruncă din Lege?" El a răspuns prompt: "Să iubești pe Yahuwah Elohimul tău (divinitatea) Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău." (Vezi Matei 22: 35-38) Prima poruncă este fundamentală întrucât nici o altă poruncă nu poate fi călcată fără a o călca implicit şi pe prima. Această poruncă lovește în inima păcatului spunând: "Să nu ai alte divinități înaintea Mea." Cât de ample și profunde sunt cererile acestei porunci! Numai prin rugăciune stăruitoare și profunzime spirituală poate fi recunoscută rebeliunea, pentru ca să fie îndepărtată și iertată.

Salvarea este prin sângele lui Yahushua, nu prin fapte. Nu-ți fie teamă să îţi descoperi păcatele. Mântuitorul are soluţia: Ziua Ispășirii! Ştergerea deplină a evidenței păcatelor tale este disponibilă. Restaurare este posibilă! Serviciul anual era așteptat cu nerăbdare ca să pună capăt păcatului la încheierea timpului de probă. Cât de importantă este participarea la acest serviciu anual pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului!

Sugestii: Serviciile de închinare familiale ar trebui să încurajeze fiecare membru al familiei să mediteze împreună asupra diferitelor porunci pe parcursul întregii perioade dintre Sărbătoarea Trâmbițelor şi Ziua Ispășirii. Discutarea diferitelor principii ce sunt incluse în cele Zece Porunci este de ajutor întregii familii.

Ziua Ispășirii

"Și [Yahuwah] a vorbit lui Moise, spunând: De asemenea, în ziua a zecea a lunii a șaptea va fi ziua ispășirii: Va fi o zi sfântă, o adunare solemnă pentru voi, să vă întristaţi sufletele și să aduceţi o .... ofrandă trecută prin foc înaintea lui [Yahuwah] și să nu faceţi nici o lucrare într-o astfel de zi: ... căci este o zi de ispășire pentru voi înaintea lui [Yahuwah Elohimul vostru 2] Pentru că orice suflet care nu se va întrista în acea zi, va fi nimicit din mijlocul poporului său chiar atunci. Și orice suflet care va face vreo lucrare în acea zi, chiar sufletul acela, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nici un fel de muncă . Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri, în toate locuințele voastre. Acesta va fi pentru voi un sabat de odihnă, să vă întristaţi sufletele, din a noua zi a lunii, la apus; de la apus până la apus, să prăznuiți sabatul vostru." Leviticus 23: 26-32

Ziua ispășirii este cea mai solemnă și totuși ziua cea mai prețioasă zi a anului. Este ziua în care păcatele păcătoșilor pocăiți sunt șterse! Este ultimul pas în salvarea rasei umane înainte de venirea lui Yahushua. Un scriitor a declarat: "Răscumpărarea fără restaurare nu este mântuire." Ziua ispășirii este darul Tatălui și al Fiului pentru rasa umană căzută.

În timp ce bărbaților li se cerea ca în timpul Sărbătorii trâmbiţelor să fie în Ierusalim, această cerință nu era făcută şi pentru ziua ispășirii. Plăcerea și agitaţia produsă de reunirea cu prietenii și rudele nu trebuia să le distragă atenția de la solemnitatea spirituală a acestei zilei. Închinarea în rugăciune liniștită în propria casă este cel mai eficient mod de a petrece această zi.

Importanta Zilei Ispășirii poate fi înțeleasă doar atunci când o persoană înțelege cerințele legale implicate în planul de mântuire. La fel ca cele mai multe legi, ele pot părea destul de complicate, așa că Yahuwah i-a spus lui Moise să construiască un cort, care exemplifica întregul proces. repentanceCortul acesta nu era originalul. Era doar o copie a sanctuarului original din cer, dar avea ca scop să îi înveţe semnificaţia lucrurilor ce ce se petrec în în Sanctuarul Ceresc.

La cortul pământesc, o persoană căreia îi părea rău de păcatul său și dorea iertare trebuia să aducă un sacrificiu, de obicei, un miel sau un ied, uneori, un porumbel sau un alt sacrificiu specificat. După ce îşi marturisea păcatul deasupra animalului, animalul era apoi ucis. Acesta era un simbol al lui Yahushua, "Mielul lui Yahuwah care (prin moartea Sa pe cruce) ridică păcatul lumii". Pentru că Yahushua a murit pentru păcătos, el (păcătosul) nu mai trebuie să moară.

După ce animalul era ucis, sângele lui era dus în locul sfânt al cortului. Acest lucru îi învăța că păcatele persoanei erau transferate în sanctuar. Când un păcătos acceptă cu recunoștință moartea lui Yahushua pentru el, păcatele lui sunt transferate în sanctuarul ceresc. Acolo păcatele rămân, îndepărtate de pe păcătos, dar înregistrate, ca să spunem așa, până în Ziua ispășirii.

O dată pe an, în marea zi a ispășirii, marele preot intra în locul preasfânt pentru curățirea sanctuarului. Lucrarea ce preoţi o făceau încheia ciclul anual al slujirii.

 

. . . Prin acest serviciu anual poporul era învăţat cu privire la importantele adevăruri ale ispăşirii. În jertfele pentru păcat aduse pe parcursul anului, fusese primit sângele victimei în locul păcătosului; dar sângele victimei nu era ispășirea deplină pentru păcat. Aceasta era doar un mijloc prin care păcatul era transferat în sanctuar. Prin aducerea jertfei de sânge, păcătosul recunoştea autoritatea legii, îşi mărturisea vina, [păcatul său]. . . și îşi exprima credința în Cel care trebuia să ia păcatul lumii ", dar el nu era eliberat în întregime de condamnarea legii.3

În Ziua Ispășirii, sângele animalului de sacrificiu era dus în Locul Preasfânt. Acest lucru se întâmpla doar o singură dată pe an și era o ocazie foarte solemnă. "Fiecare om trebuia să-și smerească sufletul în timp ce avea loc lucrarea de ispăşire. Toate afacerile, toate lucrurile obişnuite trebuiau lăsate deoparte, și toată adunarea lui Israel petrecea ziua într-o umilință solemnă înainte lui [Yahuwah], cu rugăciune, post și profundă cercetare a inimii. "4

Acest lucru a fost serviciul care a curățit sanctuarul de evidența păcatelor care au fost acumulate pe parcursul anului precedent. Ispăşirea ne învață planul lui Yahuwah pentru curățirea inimilor și minților credincioșilor, prin credința în sângele Mielului, Yahushua.

Numai marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor și asta, numai în Ziua Ispășirii. Yahushua este Marele nostru Preot și cu însuși sângele Său a intrat în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc pentru a face ispășire pentru păcatele poporului Său. Prin sângele lui Yahushua, Mielul nostru, păcătoșii pot fi aduși înapoi la împăcarea cu Yahuwah. Aceasta este asigurarea despre care vorbea Pavel când a scris:

să avem o puternică consolare, noi, care am fugit la locul de scăpare ca să apucăm speranța pusă înaintea noastră: pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, sigură și statornică, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru [dincolo de văl în sfânta sfintelor]; Unde înainte-mergătorul a intrat pentru noi, adică. . . [Yahushua], făcut Mare Preot pentru totdeauna. . . . Evrei 6: 18-20.

Toată cartea Evrei este dedicată explicării modului în care Yahushua este Marele nostru Preot și a modului în care toți cei care cred în El pot fi curățiți de păcat. Aceasta este experiența pe care o putem avea în Ziua Ispășirii. Acest lucru este odihna binecuvântată care vine după zilele de cercetare a sufletului ce tocmai au trecut - eliberarea și curățirea de păcat!

Evrei 8:10 promite: "Căci acesta este legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice [Yahuwah], voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor:... Și Eu voi fi... [ Elohim], și ei vor fi poporul Meu. "

Atunci când avem promisiunea că toate ne vor fi iertate și curățite, a ne cerceta inima în profunzime și a ne descoperi toate păcatele șifall feasts - righteousness by faithdepravarea, nu este un exercițiu deprimant! Aceasta este cea mai victorioasă zi, cea mai binecuvântată zi din an! Nu este "realizată" prin fapte, ci este un dar primit atunci când păcătosul pocăit apucă promisiunea și spune: "Yahushua a promis să mă ierte și să mă spele în propriul Său sânge prețios. Yahuwah a promis să mă primească atunci când am încrederea în meritele Fiului Său. De aceea, am ales să cred că ceea ce Ei au spus, vor face pentru mine, pentru că mă iubesc. "

Aceasta este neprihănirea prin credință. Nu este prin fapte; iertarea și curățirea vine pentru că dragostea și puterea Celui care face promisiunea poate face ceea ce El a promis!

Ziua ispășirii este o zi foarte solemnă. Este singurul sabat, care este necesar în mod specific să fie păstrat de seara până seara. Adulții israeliți posteau în ziua ispășirii; copiii însă nu erau obligați să facă acest lucru. Nimeni nu a murit de foame. Ei puteau mânca chiar înainte de culcare și să doarmă toată noaptea. Dimineața, având stomacul gol puteau gândi limpede pentru a auzi vocea suavă a Duhului Sfânt pentru a îi convinge de păcat. Mai târziu în acea seară, când ziua trecuse, chiar înainte de culcare, era luată o masă și se bucurau de solemnul eveniment.

Salutul tradițional printre israeliți în zilele ce urmau după Ziua Ispășirii era: "Ați primit un sigiliu bun?" Toți erau conștienți de faptul că orice persoană care nu a participat la celebrarea Zilei Ispășirii urma să fie nimicită din Israel. Și totuși, binecuvântările disponibile în acea zi, erau mai mari decât cele disponibile în orice altă zi a anului!

Toți au păcate "îndrăgite”: domenii ale vieții lor pe care le-au cultivat îngăduind păcatul. De asemenea toată lumea, a moștenit tendințe spre păcat. Toate acestea pot fi șterse prin sângele Mielului în Ziua ispășirii. Toți aceia care își vor pune prin credință, încredere în promisiunile lui Yahuwah, pot avea inimile și mințile lor complet curățite de păcat. Acest lucru nu înseamnă că ei nu vor mai fi ispitiți. Cu toate acestea ei vor fi aduși înapoi la punctul în care nu se vor complace în păcat.

Ziua ispășirii este ziua în care este disponibilă curățirea completă și transformarea într-o nouă făptură. Noi suntem încă păcătoși, dar păcătoși iertați.

Marele plan de mântuire, proiectat de către Creatorul nostru iubitor constă în a-i salva pe copii Săi pocăiți, pentru a îi aduce pe toți, cei care doresc să fie una cu Creatorul lor, înapoi la starea în care a fost Adam înainte de a păcătui. Yahuwah vrea să îi aducă pe toți copii Săi acasă. Promisiunea lui pentru fiecare credincios umil este, "Voi accepta pe toți cei care vin la Mine. Eu vă voi aduce acasă."

Sugestii: Ziua Ispășirii este cea mai solemnă zi a anului, când fiecare credincios trebuie să-și mărturisească păcatele și să caute iertarea. Este o zi de post pentru toți adulții, deși alimentele simple trebuie administrate copiilor.

Dacă au fost întocmite liste cu păcate în perioada de cercetare a sufletului ce a început la Sărbătoarea trâmbițelor, acestea pot fi plasate într-un recipient mare rezistent la foc și arse ca un simbol al ștergerii păcatelor noastre. Acest lucru ajută mintea copiilor să înțeleagă realitatea iertării. A doua zi poate include cântări și un serviciu de comuniune solemnă. Copiii trebuie încurajați să participe întrucât acesta este un mijloc de a învăța să aibă credință în ispășirea promisă.

Sărbătoarea Corturilor

O tânăra mamă ținea o prăjitură îndreptată spre copilul ei. Când acesta s-a întins spre ea, mama a spus: "Spune, te rog!"

"Rog.!" a țipat fetița cu nerăbdare. După ce i-a dat prăjitura, mama a întrebat-o "Acum ce spui?"

child"Țumesc!" a fost răspunsul fericit.

Ori de câte ori o mamă încearcă să educe un copil să fie politicos, adesea este folosit acest mod de a-l determina să spună "Mulțumesc!". Dar, o mamă înțeleaptă știe că, atunci când ea își învață copilul să exprime recunoștință, ea îl învață mai mult decât abilități sociale bune: ea îl învață să iubească, pentru că doar simțământul că este iubit poate trezi iubire în inima unei persoane.

Acesta este motivul pentru care Yahuwah cere poporului Său să Îi spună: "Mulțumesc". Sărbătoarea Corturilor, mai mult decât orice altă sărbătoare, a fost proiectată în mod special pentru a fi un timp de bucurie și recunoștință pentru numeroasele binecuvântări conferite individului de către un Tată ceresc iubitor, iertător și milostiv. Doar iubirea conștientizată poate trezi iubire în inima unei persoane. Amintirea multelor binecuvântări ce au fost primite în anul precedent va trezi iubire în inima poporului lui Yahuwah.

Dintre toate sărbătorile anuale, prima sărbătoare neglijată de israeliți a fost sărbătoarea corturilor. Neglijarea acestui timp de mulțumire a adus un declin spiritual imens pentru națiune. Fără iubire, cerințele statutare devin poveri legaliste care trebuie să fie efectuate pentru a fi mântuit. Un părinte înțelept oferă oportunități copilul său pentru ca acesta să îi ofere dragostea sa, pentru că un copil care se simte îndreptățit, ca și cum el sau ea merită totul, niciodată nu își va iubi cu adevărat părinte. Din acest motiv, Yahuwah ne oferă o săptămână în care să celebrăm mulțumirea.

Yahuwah nu are nevoie de recunoștința noastră. Cu toate acestea, noi avem nevoie să simțim iubirea care crește pe măsură ce recunoaștem dragostea Lui pentru noi. Această iubire este trezită în inimile noastre numai dacă vom identifica mai multe moduri în care Yahuwah își arată dragostea Lui pentru noi. Este important să rememorăm experiențele ultimului an și să devenim conștienți de protecția, apărarea, binecuvântarea și iubirea pe care Yahuwah a arătat-o față de noi în multe ocazii, pentru că pe măsură ce inimile noastre se vor umple de dragoste născută din recunoștință, atunci va crește în mod proporțional și încrederea noastră în Yahuwah.

fall feasts - creator's bountyTatăl nostru Ceresc iubitor și Fiul Său cunosc experiențele de care avem nevoie pentru a începe să înțelegem dragostea lor pentru noi. Ei ne-au dat Sabatul ca un timp săptămânal de odihnă și adunările anuale pentru a recunoaște dragostea Lor și a ne instrui cu privire la planul de mântuire. Toate serviciile încorporate în Sanctuarul iudaic constituie mijloacele de predare a lecției despre răscumpărare, mântuire și restaurare. Sărbătorile sau festivalurle de primăvară, ne învață că acestea sunt aniversări a ceea ce Yahuwah a făcut deja pentru mântuirea noastră. Ele ne învață de asemenea și despre dependența noastră continuă, pentru binecuvântările cerești, atât pentru susținere fizică cât și spirituală.

Sărbătoarea din mijlocul verii Sărbătoarea săptămânilor sau Rusaliile, ne învață doar o împlinire parțială a acestei sărbători. O demonstrație completă a împlinirii acestei sărbători va fi în momentul turnării ploii târzii a Duhului lui Yahuwah chiar înainte de încheierea timpului de probă. Atunci se va împlini ceea ce spunea Pavel: "Să aveți în voi mintea care era și în Yahushua Unsul"

Cele trei sărbători de toamnă consolidează în primul rând importanța vitală a pocăinței, mărturisirii și iertării păcatelor. Îndepărtarea păcatului cunoscut este o chestiune de viață și de moarte! După iertare vine bucuria și exprimarea recunoștinței pentru planul de mântuire. Mulțumirea oferită Dătătorului pentru toate lucrurile bune, creează iubire în inima celui ce primește toate aceste lucruri bune. Avem nevoie să cunoaștem în mod intim bunătatea Tatălui și a Fiului și să recunoaștem ceea ce ne-au dat în trecut, ceea ce Ei continuă să ne dea astăzi, și ceea ce ne vor da pe parcursul veșniciei.

Fiind credincioșii din ultimei generați, avem nevoie disperată de a repara daunele și a preţui orice mijloc ce a fost proiectat de Yahuwah spre a ne pregăti pentru timpul de necaz, care este încă în viitor. Avem nevoie să înțelegem realitatea venirii iminente a Mântuitorului nostru, și să anticipăm prin ținerea Sărbătorii Corturilor iminența eliberării din timpul Marelui Jubileu.

În ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi se afirmă:. "Amintește-ți Legea lui Moise, robul Meu, pe care a poruncit el în Horeb pentru tot Israelul, cu statutele și judecățile sale. Iată, voi trimite pe Ilie [predica pocăința] înainte de venirea zilei celei mari și înfricoșătoare ... a lui Yahuwah şi el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre TatăL lor (ceresc) ". (Vezi Maleahi 4: 4-6)

Sugestii: Sărbătoarea Corturilor poate fi celebrată într-o varietate de moduri, dar ar trebui să fie punctul culminant al anului, un moment de bucurie și mulțumire. Pentru că Sărbătoarea Corturilor este o sărbătoare de șapte zile, începând cu un Sabat și urmată imediat de un Sabat, în esență, este o sărbătoare de opt zile de mulțumire plină de bucurie. Celelalte zile ale sărbătorii nu sunt zile în care nu se lucrează, dar pot fi făcute a fi speciale, în închinarea împreună cu toată familia, prin a aduce recunoștință față de Tatăl ceresc, pentru dragostea și îngrijirea Sa de peste an.

Pentru persoanele care nu au pe nimeni altcineva pentru a sărbători împreună cu ei, Sărbătoarea Corturilor poate fi un moment în care ei pot experimenta părtășia cu Yahushua căutând modalități de a fi o binecuvântare neașteptată pentru alții. Viața în lumea modernă este atât de ocupată, mai mulți oameni decât oricând, împărtăşesc sentimente de singurătate și de înstrăinare faţă de cei din jurul lor. Există o multitudine de moduri prin care cineva poate face o schimbare în viaţa celor din cercul său de influență. Un tânăr singur îşi poate oferi puterea și energia sa pentru a ajuta o persoană în vârstă care este în nevoie. O persoană mai în vârstă singură poate oferi companie și experiența sa cu o persoană tânără. Cel mai bun mod de a aprecia bogăția binecuvântări primite, este de a ajunge să împărtășeşti aceste binecuvântări cu alții.

Cuplurile pot planifica timp suplimentar de petrecut împreună, atât pentru a se asculta unul pe celălalt, cât și în studiul Bibliei și în rugăciune.

Părinții care au sărbătorit întotdeauna Crăciunul cu copiii lor, dar care ar dori să lase deoparte toate sărbătorile de origine păgână și să celebreze doar sărbătorile lui Yahuwah, ar trebui să aibă o mare grijă și sensibilitate față de sentimentele copiilor lor atunci când vor face tranziția. Este important să se aducă inimile și mințile copiilor împreună cu ale părinților când se face o astfel de schimbare; dacă nu, atunci va exista rebeliune în inimile tinerilor, care sunt obișnuiți să celebreze Crăciunul. Cel mai bun mod de a pune deoparte sărbătorile păgâne este de a le înlocui cu ceva mai bun. Sărbătoarea Corturilor se pretează bine a fi că o experiență mai bună.

O dată la fiecare 50 de ani, Sărbătoarea Corturilor era urmată de anul de veselie. Era o vreme când toate terenurile care au fost vândute reveneau la proprietarii originali, sclavi erau lăsați să plece liberi, iar poporul se odihnea într-un mod special, întrucât terenurile erau lăsate să se odihnească și nu erau plantate. Sărbătoarea Corturilor și Anul Jubiliar sunt o prefigurare a marelui seceriș de la sfârșitul lumii și a bucuriei tuturor celor mântuiți, atunci când Yahushua se va întoarce pentru a lua poporul care-L așteaptă acasă. Nu este nimic greșit ca în așteaptarea marelui Jubileu de la sfârșitul lumii să fie planificată o celebrare mini-jubiliară după Sărbătoarea a Corturilor din fiecare an, aceasta poate fi folosită pentru a înlocui Crăciunul păgân.

Pe parcursul săptămânii cuplurile cu copii pot planifica mai mult timp pentru familie, făcând activități care sunt relevante pentru ei. Schimbul de cadouri este foarte potrivit în acest moment, dar nu trebuie să fie foarte elaborate sau costisitoare. Crăciunul era o ocazie de a îl învăța pe childrencopil bucuria de a dărui altora, iar importanţa acestei lecții de viață, chiar dacă nu mai sărbătorim Crăciun, trebuie să fie încă învățată. Întrucât Mântuitorul s-a născut toamna, este foarte potrivit să ne amintim de nașterea Sa odată cu Sărbătoarea Corturilor și să aducem mulțumiri pentru cel mai mare cadou dat vreodată omenirii. Imnurile despre nașterea Mântuitorului pot fi cântate în timpul Sărbătorii Corturilor și să ne exprimăm recunoștința pentru darul mântuirii prin Yahushua.

Copiii care erau obișnuiți a decora pomul de Crăciun, nu trebuie să fie lipsiți de distracție de împodobire a casei sau a unui un loc important pentru festivitate. Un tabel frumos decorat, în jurul căruia mici cadouri și felicitări –home made- cu mesaje de genul "te iubesc" pot fi aşezate, pentru a oferi un loc central, precum și a se bucura de distracţia de a împodobi. Unele familii se bucură de amenajarea cu măiestrie a unui loc decorat cu binecuvântările recoltei, împreună cu Biblia familiei și câteva lumânări. Alții au amenajat o scenă cu iesle şi lumini mici.

În locul ciorapilor de Crăciun care urmează să fie deschişi dimineața, mici coșuri de cadouri ieftine pot da aceeași bucurie fără nicio legătură the helpful childcu păgânismul. Oricare ar fi fost tradițiile îndrăgite ale familiei la Crăciun, Sărbătoarea Corturilor oferă posibilitatea de avea comuniune în familie, oferind bucurie fără conotații păgâne. Orice lucru care este semnificativ pentru familie și poate oferi plăcere inocentă copiilor, ar trebui să fie luat în considerare. Yahuwah găseşte plăcere în a îi face pe copiii Săi fericiți; iar Sărbătoarea Corturilor este momentul perfect pentru a aduce recunoştinţă și mulțumire atât Tatălui Ceresc cât şi celor dragi, pentru multele binecuvântări primite pe tot parcursul anului.

 

Cel mai semnificativ aspect al acestei sărbători este petrecerea timpului împreună. Permițându-le copiilor să ajute la pregătirea pentru acest Sabat special, o sărbătoare a Zilei Recunoştinţei, închinarea din fiecare zi și oferirea de mici cadouri altora, vor aduce bucurie nevinovată și vor construi frumoase amintiri. Cel mai important lucru pentru copii este de a petrece timp cu părinți lor iubitori. Fă ca mulțumirea să fie un moment important al sărbătorii, fiecare să poată spune lucrurile pentru care sunt recunoscători. Cumpărați zmee ieftine de hârtie, scrieți pe ele motivele de recunoștință și lăsați-le să se ridice în aer. Construiți bărcuțe din hârtie, scrieți pe ele motivele de mulțumire și lăsați-le să navigheze-le în jos pe pârâu. Lasăți un ”bilet de dragoste" sub perna copiilor astfel încât ei să o găsească când merg la culcare. Sunt multe moduri de a face ca recunoştinţa să fie o experienţă de neuitat.


Articole şi videoclipuri la Subiect:


1 Vezi Septuaginta, Leviticul 23:24.

2 "Elohim" este cuvântul ebraic pentru divinitate. Acest era aplicat adevăratului Creator precum și tuturor zeităţilor false.

3 E. G. White, Patriarhi și Profeți, pp. 355-356

4 Ibid.