Print

Sărbătorile Sfinte din Ceruri

Moise a luat un cort și l-a întins mult în afara taberei lui Israel. El a numit Cortul Mo'edim.  Aceasta nu a fost cortul din mijlocul taberei.  Că sanctuarul nu fusese încă construit. Cortul Mo'edim era un cort comun, obișnuit, pus deoparte cu un scop special: întâlnirea cu Yahuwah în momente specifice.  Mo'edim este tradus ca: timp desemnat, adunare, întrunire, zile, semn, tent in the desertsinagogă, anotimp, și sărbătoare. Această listă de cuvinte nu surprinde, cu toate acestea, sensul deplin al cuvântului ebraic,

"Mo'ed este folosit în sens larg pentru toate întrunirile religioase. Acesta a fost asociat cu cortul in sine.... [Yahuwah] s-a întâlnit cu Israel, în momente specifice cu scopul de a-şi dezvălui voia Sa. Este un termen comun pentru adunările de închinare la... poporul lui [Yahuwah]. "(" Ajutoare lexicale pentru Vechiul Testament," ebraică-greacă Key Word Study Bible, p. 1626.)

Dintre diferitele sensuri ale mo'ed, " timpul desemnat" este cel mai de bază." (Mo'ed, # 4150, Dicționarul New Strong Extins de cuvinte din Biblie.)

Creatorul este foarte specific cu privire la care sunt momentele de închinare. La început, El a creat un sistem de păstrare a timpului, un calendar, prin care momentele Sale specifice, mo'edim, sunt calculate.

"Și Elohim a spus: Să fie niște luminători în întinderea cerului, care să despartă ziua de noapte; Și ei să fie semne și pentru anotimpuri [Momente desemnate], și pentru zile și ani" (A se vedea Geneza 1:14).

Luminătorii de pe cer, au fost creaţi pentru a măsura timpul prin mișcarea lor. Fără mișcare nu există măsurarea timpului. Soarele a fost dat pentru a măsura zilele. . . și anii. Luna măsoară luni, sau lunaţii, ca parte a unui an. Șase zile de lucru urmate de o zi, a șaptea, de odihnă a fost modelul pentru săptămână. Acest segment mai mic de timp într-o lună calendaristică a fost stabilit la Creatiune.

sun and moonCalendarul papal / pagan modern are un ciclu continuu de săptămâni. Calendarul Creației reporneşte ciclul săptămânal după  fiecare zi de Lună Nouă.

Astfel, de fiecare dată când o data este stabilită pentru o zi de Sabat biblic, cade întotdeauna pe data de 8, 15, 22 sau 29 ale lunii lunare. Proiectantul ceresc a creat luna special pentru măsurarea timpului Său specific de închinare, mo'edim(sărbătorile) Sale.

"El a făcut luna pentru anotimpuri [# 4150]." Psalmul 104: 19

Cu alte cuvinte,

"El a creat luna pentru mo'edim, întâlnirile Sale pentru închinare."

Scriptura enumeră nouă momente de închinare:

Aceste perioade divin desemnate pot fi găsite doar pe un calendar care foloseste luna pentru măsurarea timpului. Leviticul 23 citează pe Yahuwah spunand că Sabatul zilei a șaptea și sărbătorile anuale sunt întregul Său mo'edim, momentele Sale desemnate pentru închinare.                                 

Și Yahuwah a vorbit lui Moise, și a zis: "Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le:"Iată  Sărbătorile [Momentele desemnate] lui Yahuwah, pe care să le vestiţi ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele [timpul desemnat]:

 Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nici o lucrare în timpul ei; acesta este Sabatul lui Yahuwah în toate locuințele voastre.

Biblical Lunar-Solar Calendar

De fiecare dată  Sabatul zilei a șaptea cade în datele:
a8-a, a15-a, a 22-a sau  a29-a zi a  lunii calendaristice lunare.

"Iată sărbătorile [timpurile desemnate] ale lui Yahuwah, cu adunări sfinte pe care le veţi vesti la vremile lor hotărâte [mo’edim]

"În ziua a paisprezecea a lunii întâi între cele două seri, vor fi Paștele lui Yahuwah. Și în a cincisprezecea zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor. . . [Și preotul],  să legene snopul într-o parte şi în alta înainte lui Yahuwah. . . a doua zi după Sabat. . . .

Să număraţi, de asemenea pentru voi, la o zi după Sabatul care aduce snopul de legănat, șapte săptămâni întregi. Ele ‘trebuie să fie complete. Apoi, după al șaptelea Sabat, veți număra cincizeci de zile, atunci să aduceţi… un nou dar de mâncare . . . [Traducerea Fenton]

"În luna a șaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbițe şi o adunare sfântă . . .  În .ziua a zecea a acestei a șaptea luni va fi Ziua Ispășirii, atunci să aveţi o adunare sfântă . . .

"În ziua a cincisprezecea a acestei a șaptea luni, va fi Sărbătoarea Corturilor în cinstea lui Yahuwuah timp de șapte zile.

"Acestea sunt sărbătorile [vremurile hotărâte] ale lui Yahuwah în care veţi vesti adunări sfinte . . .[în plus față de] Afară de acestea să păziţi Sabatele lui Yahuwah. " (vezi Leviticul 23)

Leviticul 23 stabilește că Sabatul zilei a șaptea și sărbătorile anuale sunt toate mo'edim: timp desemnat pentru închinare. Acestea toate sunt daruri prețioase, calculate de luminătorul desemnat de Creator, luna.

"Să fie niște luminători pe întinderea cerurilor.. . și să fie niște semne care să arate sărbătorile [timpurile hotărîte]”(Geneza 1:14)

Pe lângă faptul că măsoară timpului, Creatorul a atribuit luminilor cerești să funcționeze ca un semn de loialitate care separă ascultători de răzvrătiți. Sistemul calendaristic al lui Yahuwah este semnul care separă Copiii Luminii de copiii întunericului.

Prin toată veșnicia, universul se va uni în garantarea loialității lor față de Creator prin închinarea în timpul special amenajat, mo'edim-ul Lui.

"Și se va întâmpla
Că de la o lună nouă,
Și de la un Sabat la altul,
Va veni orice făptură să se închine înaintea Mea ",
spune Yahuwah.
(A se vedea Isaia 66:23.)

Vreti sa să faceţi un jurământ cu Creatorul vostru? Alăturați-vă cu credincioșie și loialitate în cer și pe pământ.

Închinaţi-vă Creatorului în timpul Său desemnat, calculat de ceasul Său: Luna.

hands holding the moon