Print

De ce Monoteismul Unitarian Oferă Cea Mai Biblică Explicație

Care este natura lui Yahuwah? Și cine este Yahushua?

Historic, există trei moduri de a răspunde la aceste întrebări. Si, deasemenea, trei căi de interpretare a Bibliei:

I. Trinitarianism: Această vedere îmbrățișează ideia că Yahuwah este format de trei persoane:Yahwah-Tatăl, Yahuwah-Fiul și Yahuwah-Duhul Sfânt. Fiecare dintre aceste persoane sunt Yahuwah pe deplin. Și totuși, nu sunt trei divinități, ci una. Aceste persoane sunt: Co-eterne, Co-substanțiale și Co-egale. Trinitarienii văd peYahuwah ca o substanță divină împărtășită de cele trei persoane împreună.

II. Modalism: Modalism consideră Yahuwah ca o singură persoană, și nu trei persoane. Modaliștii, totuși, cred că Yahuwah se manifestă pe El Însuși în trei moduri diferite de aici termenul ”modalism”.
In alte cuvinte, Yahuwah la început a relaționat cu poporul Său ca Tată, apoi prin încarnare. Și atunci, prin a treia cale, ca Duhul Sfânt. Modaliști cred că Yahuwah este unu, totuși se manifestă în trei moduri sau măști.

III. Unitarianism Biblic: este unul; El nu este o entitate sau substanță care este împărtășită de trei persoane. Reprezintă înțelegerea literară a Shemei: "Ascultă, O Israel: Yahuwah este Elohim al nostru, Yahuwah este unul." Din perspectiva monoteistă unitariană, Yahushua este fiul uman al lui Yahuwah și duhul sfânt este Duhul lui Yahuwah care locuiește în noi. Nu este o a doua sau a treia persoană separate de Yahuwah Însuși.

Următoarele patru puncte demonstrează de ce Monoteismul Unitarian este singura poziție care are sens biblic:

1. Yahuwah este întotdeauna prezentat ca o entitate singulară.

Ascultă, O, Israel: Yahuwah Elohimul nostru, Yahuwah este unul. (Deut. 6:4)

Yahuwah ne-a dat scripturile în limbaj uman normal. Și pronumele personal "Eu", "mie", "el", și "lui" se referă la o persoană. De aceea, când Biblia folosește aceste aceste cuvinte cu referire la Yahuwah ne învață că Yahuwh este unul. Ori de câte ori, Biblia folosește un pronume plural trebuie comparat cu miile de ori când este folosit pronumele singular pentru Yahuwah. Considerați următoarele:

Aceste pasaje ne spune că Yahuwah este unul și nu există altul ca El.

2. Yahushua este întotdeauna present în Biblie ca o persoană distinctă față de Yahuwah

"Fiecare limbă va mărturisi că Yahushua, Mesia este Domnul, spre slava lui Yahuwah, Tatăl." (Filipeni 2:11)

În 1 Corintieni 15:27-28, citim: " Căci El „I-a pus totul sub picioare“. Dar când se spune că toate I-au fost supuse, este evident că aceasta nu-L include pe Cel Ce I le-a supus pe toate." Pavel spune aici că Yahuwah a pus toate lucrurile sub picioarele lui Mesia, dar evident nu și pe Yahuwah Însuși. Aceasta face clar distincția dintre Yahushua, Mesia cel înălțat, și Yahuwah, cel care L-a înălțat.

În Filipeni 2:9-11 apare ecoul acestei distincții: " De aceea şi Yahuwah L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Yahushua să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Yahuwah Tatăl, că Yahushua Cristos este Domnul."

Yahuwah, Tatăl, este irefutabil distinct de fiul Său pe care L-a înălțat la dreapta Sa.

3. Scriptura niciodată nu ne va cere să credem că Yahushua este Yahuwah

"Dar aceste lucruri au fost scrise ca să credem că Yahushua este Mesia, Fiul lui Yahuwah…" (Ioan 20:31)

În Matei 16:16, Petru mărturisește corect că Yahushua este Mesia, fiul viului Yahuwah. Și Ioan 20:31 zice: "dar aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Yahushua este Mesia, Fiul lui Yahuwah, și crezând să puteți avea viață în numele lui." Așa că nici Petru și nici Ioan nu spune că Yahushua este Yahuwah; ci mai degrabă ei spun că Yahushua este Mesia, fiul Yahuwah.

În Romani 10:9, Pavel spune: "dacă mărturisiți cu gura voastră că Yahishua este Domnul și credeți în inima voastră că Yahuwah l-a ridicat dintre cei morți, atunci sunteți salvați." Pavel nu spune că trebuie să mărturisim că ”Yahushua este Yahuwah; ci mai degrabă el ne îndeamnă să mărturisim pe ”

Să rezumăm, Yahushua este cea mai înălțată ființă din univers, dar el este încă subordonat lui Yahuwah. Yahushua este înălțatul fiu uman, fără păcat al lui Yahuwah.

"Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Elohim [Yahuwah], adevărat și pe Yahushua, Mesia pe care tu l-ai trimis." (Ioan 17:3)

4. Yahuwah posedă anumite atribute incompatibile ființei umane

Învățăm din 1Timotei1:17 că Yahuwah este ”nemuritor și invizibil”. Și tot din această scrisoare la capitolul 6:16, că El ”singur posedă nemurirea.”Ioan 1:18 ne spune că ”nimeni nu l-a văzut pe Yahuwah.”Conform Noului Testament, Yahushua a fost văzut, era vizibil și evident că a murit de vreme ce temelia credinței noastre se bazează pe moartea înlocuitoare, pe îngroparea și învierea lui.

Concluzie: Toate părțile bibliei trebuie interpretate în lumina întregii biblii. Acestea sunt doar câteva motive pentru care moneteismul unitarian oferă cea mai biblică explicație.

Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Elohim adevărat[Yahuwah], și pe Yahushua, Mesia pe care l-ai trimis tu (Ioan 17:3)

Acceptați acest adevăr și darul vieții veșnice pentru a sta în fața lui Yahuwah în neprihănirea lui Yahushua.

Pentru mai multe informații la subiect: #The Trinity (doctrinal error)


Articolul se bazează pe două prezentări video ale pastorului Unitarian, Daniel Calcagno.

1 G5547 (Christos): "Hristos" este cuvântul grec pentru ”uns” sau ”mesia” Echivalentul său în ebraică H4899 (mâshı̂yach).