Print

Cortul Său cu oamenii:Secretul păstrat în inima Tatălui!

Satana a promovat presupunerea că nu va mai exista niciun templu înoit pe pământ. Astfel cele mai adânci motivații ale inimii Creatorului nu au fost cunoscute și nici apreciate.


cascadă

Cel mai covărșitor adevăr al Scripturii este dorul Creatorului de a locui împreună cu copii Săi.Înainte de păcat, Grădina Edenului era, într-un anumit sens, pentru că Yah era acolo petrecând timp împreună cu copii Săi omenești ”în răcoarea zilei”. (Vezi Geneza 3:8) Această comuniune intimă, sufletească este ceea ce îi lipsește deoarece, după căderea în păcat a lui Adam, El nu a mai putut să comunice față către față cu rasa umană.

Această comuniune a fost restaurată parțial pe timpul lui Moise .Yahuwah i-a spus lui Moise:Să-Mi faceți un sanctuar ; și Eu voi locui în mijlocul lor.”(Exod 25:8)

Yahuwah a făcut din tabernacol casa Sa. Prezența Sa vizibilă putea fi văzută în slava Shekinei care se odihnea pe tronul milei de pe capacul chivotului.

Atât cortul din pustie cât și templele de mai târziu, urmau să fie locuințele lui Yahuwah unde putea comunica cu rasa umană. Spre deosebire de templele păgânești cu scările lor mărețe și platforme înalte, templele lui Yahuwah nu aveau scări. El nu le cerea copiilor săi să facă eforturi să se înalțe la El. El s-a coborât la la nivelul lor și i-a întâlnit acolo.

Templul din Noul Ierusalim

Când Ioan a văzut Noul Ierusalim coborând din ceruri , el a observat o aparentă și distinctă omisiune. După ce face descrierea cetății sfinte, el spune,”Dar templu nu era.” (Apocalipsa 21:22) Această frază unică a condus la presupunerea că ascude un adevăr foarte prețios: că nu există un edificiu al templului în Noul Ierusalim deoarece Noul Ierusalim însuși reprezintă templul lui Yah!Ioan confirmă acest lucru:”Dar nu am văzut niciun temple în ea ,pentru că Yahuwah, Cel Atotputernic și Mielul reprezintă templul ei.”

Templele au fost considerate totdeauna locuințele zeităților. Astfel, oriunde se manifestă prezența lui Yah, acolo este templul Său. Pavel întreabă pe corinteni:”Nu știți că voi sunteți temple lui Yah și că Spiritul lui Yah locuiește în voi? (Corinteni 3:16)

Aceasta este dorința lui cea mai arzătoare pentru care Tatăl a lucrat de la caderea lui Adam. El vrea o relație strânsă, intimă și iubitoare cu fiecare din copii lui. Și când Noul Ierusalim va fi transportat pe noul pământ, El își va vedea dorința inimii împlinită.

lumina solară

Divinitatea locuind cu umanitatea

Planul mântuirii va reface acea comuniune apropiată,intimă dintre Creator și creatura sa care s-a pierdut la căderea lui Adam. Aceasta reprezintă recompense biruitorilor și de aceea nu există un temple specific în Noul Ierusalim care reprezintă templu însuși, asemenea Grădinii Edenului.Toți cei care acceptă darul mântuirii prin credință vor fi onorați ca parte a acestui templu, un temple viu în care locuiește prezența Celui Atotputernic.

Venind la El, piatra vie prețioasă, lepădată de oameni, dar aleasă de Yah, voi ,asemenea unei pietre vii veți clădiți într-o casă spiritual, o preoție sfântă care să ofere jertfe spirituale acceptabile lui Yah prin Yahushua, Hristosul. Acest lucru este , deasemenea consemnat în Scriptură,

“Iată că pun în Sion
O piatră unghiulară,prețioasă, aleasă,
Și cine se va încrede în El nu va fi dat de rușine.”
(Vezi1 Petru 2:4-6.)

Aceasta este răsplata oferită celor biruitori!

băiat în pădure

Răsplata celor credincioși

Pavel a observat: “ Ce ochiul n-a văzut, urechea nu a auzit și nici la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Yahuwah pentru cei ce-L iubesc.” (Vezi 1 Corinteni 2:9.) Recompensa pregătită este prea imensă pentru ca mintea omenească s-o poată înțelege , este trăirea în prezența divină a lui Yahuwah.

Yahushua a făgăduit: “Celui ce va birui îl voi face un stâlp în templu lui Dumnezeu, și nu va mai ieși afară: și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu care este Noul Ierusalim ce se va coborâ din Ceruri de la Dumnezeul meu; și voi scrie pe fruntea lui numele meu cel nou.” (Apocalipsa 3:12)

Yahushua s-a născut ca să reunească pe Yahuwah cu umanitatea decăzută. Chiar înainte de trădarea din Ghetsemani, el s-a rugat pentru credincioșii din toate timpurile:

Nu mă rog doar pentru aceștia, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor în Mine; ca ei să fie una cum Tu ,Tată, ești în mine,și Eu în Tine;ca ei să cunoască că Tu m-ai trimis. Și slava pe care Tu mi-ai dat-o le-am dat-o lor, ei să fie una așa cum noi suntem una;Eu în ei,și Tu în Mine; ca ei să fie făcuți desăvârșiți prin unul și lumea să cunoască că Tu m-ai trimis și că i-am iubit așa cum Tu m-ai iubit. (Vezi Ioan 17:20-23.)

Prin Hristos, credincioșii sunt împăcați cu Yahuwah. Isaia a profetizat: ”Yahuwah Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un Fiu, și vor pune numele Immanuel..” (Vezi Isaia 7:14.) Immanuel înseamnă “El este cu noi.” Această făgăduință s-a împlinit, partial, la nașterea lui Yahushua și va ajunge la împlinire deplină când Noul Ierusalim se va coborâ pe pământ ca locuință eternă a Tatălui împreună cu Sfinții Săi.

Și am văzut un pământ nou și ceruri noi, pentru că cerurile și pământul dintâi trecuseră. Și, deasemenea, mare numai era. Atunci, Eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, coborând din ceruri de la Yahuwah, pregătită ca o mireasș pentru mirele ei . Și am auzit un glas din cer care zicea: ”Iată, cortul lui Yahuwah cu oamenii, El va locui în mijlocul lor și ei vor fi poporul Lui. Yahuwah Însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul Lor. Și Yahuwah va șterge orice lacrimă din ochii lor; și nu va mai fi moarte, nici suferință și nici geamăt. Nu va mai fi durere fiindcă lucrurile dintâi s-au dus.” (Vezi Apocalipsa 21:1-4.)

Alege salvarea astăzi și tu vei putea , deasemenea, să-ți petreci eternitatea în bucurie nemărginită alături de unicul Tată.

Pentru mai multe informații cu privire la templul lui Yahuwah și Noul Ierusalim ascultă “His Temple with Men: the secret longing of the Father’s heart”la WLC Radio!


Vezi Seria Dragostea Eterna :