Print

Ascultarea care vine din Credință

Asemenea mântuirii și ascultarea este un dar. Acultarea care vine în urma eforturilor noastre susținute nu este altceva decât fapte și nu este acceptabilă lui Yah

Lui Martin Luther nu i-a plăcut cartea lui Iacov. De fapt, în prefața Noului Testament, a mers atât de departe încât a numit cartea lui Iacov ”epistola de paie”când a comparat-o cu Evanghelia lui Ioan și scrierile lui Pavel.

Probabil că reactia lui Luther este de așteptat. De altfel, Yahuwah s-a folosit de Luther în chip minunat pentru a restaura adevărul neprihănirii prin credință și nu prin fapte. Cartea lui Iacov, totuși, deține un loc important în canonul sacru. Aceasta oferă o explicație clară a interelației dintre credință și fapte.

Credință versus fapte

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Fără îndoială, mântuirea este doar prin credință. Pavel afirmă fără echivoc: ”Căci prin har suntem salvați prin credință și nu prin voi înșivă, este un dar de la Yahuwah, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni.” (Vezi Efeseni 2:8-9.)

Dar chiar și acest frumos adevăr a fost corupt de Satana. Deoarece nu există absolut nimic prin care să poți ”câștiga” mântuirea, satana a introdus ”harul ieftin ”cum îl denumește Dietrich Bonhoeffer. Citându-l pe Bonhoeffer, harul ieftin însemnă ”să predici iertarea fără necesitatea pocăinței … Harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără [Yahushua] Hristos.”1

În conceptul harului ieftin, accentul este plasat pe beneficiile vieții creștine fără a cunoaște costul implicat. Aceia care, cunoscând sau nu, îmbrățișează harul ieftin, acuză de ”legalism” pe toți cei ce recunosc natura obligatorie a legii lui Yah.

Iacov oferă soluția acestor două domenii opuse.

Credința și faptele

Când credința și faptele se află în dezbatere,ceea ce se uită este faptul că tot ceea ce avem nevoie pentru mântuire este un dar—prin credință! Yahuwah “a dat fiecăruia o măsură de credință.” (Romani 12:3) Această “măsură” de credință este suficientă ca să apuce cuvântul lui Yah, făgăduința mântuirii sale.

Dar ascultarea însăși este un dar! Și acest lucru este înțeles de foarte puțini. Iacov a înțeles. El introduce scrisoarea sa cu o avertizare blândă: ”Să nu vă înșele cineva, dragii mei frați. Orice dar bun și oriceAnd that is what most people do not understand. ”Nu vă lăsaţi duşi în rătăcire, fraţii mei preaiubiţi! Orice dăruire generoasă şi orice dar desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării. El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui”. (Iacov 1:16-18)

Aici se include ascultarea! Așa cum credința este un dar și ascultarea este tot un dar.

Faptele credinței

Creștinismul de azi prezintă o dihotomie: cei mai mulți dintre creștinii lumești apar adesea ca fiind plini de bucurie. În timp ce, din contră, cei legaliști, sunt cei mai sinceri—chiar atunci când lucrează sub o grea povară de vinovăție!

creștin lumesc

Creștinii lumești, plini de bucurie au îmbrățișat adevărul neprihănirii doar prin credință,dar adesea cad în capcana respingerii ascultării ca fiind nimic altceva decât legalism. Creștinii legalisti, greu împovărați care înțeleg perpetuitatea legii divine, în primul rând se luptă cu acceptarea mântuirii ca un dar, ei simt că trebuie să colaboreze cu Yah, rezistând tentațiilor lui Satana prin propriile lor puteri. Ambele grupuri nu înțeleg că ascultarea este ea însăși un dar.

Iacov a înțeles. El zice:

De aceea, daţi la o parte orice murdărie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!

Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători, înşelându-vă singuri! Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-şi priveşte propria faţă într-o oglindă, iar, după ce s-a privit, el pleacă şi uită imediat cum era. Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea desăvârşită – Legea libertăţii – şi perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui.

Notați este”cuvântul sădit”care dă puterea de a împlini. Doar când primești darul credinței care conține darul propriei neprihănirii lui Yah implantat în inimile noastre, putem, atunci, căpăta ascultarea.

Credința care lucrează

Yahushua a înțeles că ascultarea este acceptată de Yah doar dacă vine natural dintr-o inimă sfințită în care legea lui Yah a fost întipărită. Explicând acest conept fariseilor, el le-a spus:

Ori faceţi pomul bun şi roadele lui bune, ori faceţi pomul stricat şi roadele lui stricate. Căci pomul este recunoscut după roadele sale. Pui de vipere, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi?! Căci din belşugul inimii vorbeşte gura! Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. (Matei 12:33-35)

Acest apel nu însemna ca ei să-și mărească numărul facerilor de bine. Ci, mai degrabă, să îngăduie Tatălui să le curățească inimile. Facerile de bine pe care erau tentați să le facă prin propriile eforturi, ar fi curs natural și ușor ca rezultat al transformării inimilor lor prin harul puterii divine, creatoare.

pocăit

Ascultarea răsare din credință. Credința nu se produce în urma ascultării unuia.De altfel este imposibil să asculți dacă nu ai primit mai întâi darul credinței. Iacov a scos în evidență același principiu:

Fraţii mei, la ce folos dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte? Poate o astfel de credinţă să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!“, însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos? Tot astfel şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă în ea însăşi.

Dar va zice cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte.“ Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele! Tu crezi că Dumnezeu este Unul? Bine faci! Dar şi demonii cred – şi se înfioară! Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică? Avraam, strămoşul nostru, n-a fost el îndreptăţit prin fapte, atunci când l-a oferit pe fiul său, Isaac, pe altar? Vezi deci că credinţa a lucrat împreună cu faptele lui, şi credinţa a fost făcută desăvârşită prin fapte. Astfel a fost împlinită Scriptura care spune: „Avraam L-a crezut pe Yahuwah, şi El i-a socotit acest lucru dreptate“; şi el a fost numit „prietenul lui Yahuwah“.

Vedeţi aşadar că un om este îndreptăţit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. În acelaşi fel şi prostituata Rahav: n-a fost ea îndreptăţită prin fapte, atunci când i-a primit bine pe mesageri şi i-a trimis apoi pe un alt drum?

Aşa cum trupul fără duh este mort, tot astfel şi credinţa fără fapte este moartă.(Iacov 12:14-26)

Darul ascultării este rezultatul darului inimii transformate.

Darul ascultării

Nu este nevoie să negi perpetuitatea legii lui Yah de teamă că nu o poți păzi. Adevărul este că nu poți! Nu poți în propriile tale puteri. Dar Yahuwah nu are așteptări de la nimeni. Ascultarea reprezintă o luptă și o povară…când încerci prin propriile resurse. El ne oferă darul sfințirii inimii, o inimă nouă ce poartă întipărirea legii Sale.

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile Mele, să păziţi legile Mele şi să le împliniţi.” (Ezechiel 36:26-27)

Pavel deasaemenea, afirma: “pentru că Yahuwah este Cel Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna Lui plăcere..” ( Filipeni 2:13.)

Aceasta este un dar. Un act la puterii divine creatoare. Când Yahuwah face aste fără niciun fel de ajutor din partea noastră, răspunsul nostrum va fi acceptabil pentru Yah. Ne vom bucura asemenea psalmistului: “Îmi găsesc plăcerea în a face voia Ta, Yahuwah al meu;
Legea Ta este în fundul inimii mele.” ( Psalm 40:8.)

Accepă darul lui Yah astăzi și ascultarea nu va mai fi o povară, ci o manifestare naturală a noii tale inimi.

lauda
 

Comorile Cerului sunt disponibile tuturor celor ce le cer prin credință. Ca să înveți cum să ai credință puternică, credință care să biruiască lumea, vizionează pe YouTube:”4Pași simpli pentru creșterea credinței tale”Vei putea, deasemenea citi articolul WLC:” 4Pași Simpli pentru a-ți Crește Credința!


1 Dietrich Bonhoeffer, .Prețul Uceniciei.