Print

Pornografi: Själaförstörande Osedlighet

Roten till varje syndig handling finns alltid i någon syndig tendens som hyses i hjärtat. Varhelst synden omhuldas i hjärtat så ges Satan övertaget. Genom frestningar både subtila och påtagliga, genom att implantera tankar och manipulera känslorna så använder Satan varje avhållen synd för att binda själen och förslava viljan till honom. En person som klänger sig fast vid en synd de vet om blir sålunda en djävulens leksak.

Mannen på väg att ramla av kanten av en klippaOfta är det så att en person som lever ett till synes “gott” liv helt abrupt föll ned i synden. Den syndiga handlingen, dock, är blott en utvändig manifestation av vad som redan har ägt rum i det inre, i hjärtat. När korruption inom möter frestelsen utom så faller personen.

En synd som snabbt håller på att nå pandemiska proportioner över alla åldersbarriär, bland gifta par såväl som singlar, är pornografi. Nu, med den enkla tillgången till Internet så är pornografi mer lättillgänglig än någonsin förut. Enär en person tidigare behövde riskera förlägenheten av att bli avslöjad med att köpa eller hyra pornografi från butiker så kan nu vem som helst få tillgång till pornografi i avskildheten av deras egna hem via Internet.   

Pornografi är en själaförstörande osedlighet som är ansvarig för mer krossade relationer än de flesta inser. En man som tillfredsställer sig med pornografi börjar objektifiera sin fru eller sin flickvän, och börjar se henne som ett sexobjekt. Då ingen kvinna gillar tycker om att bli betraktad på det viset så intar då känslomässig distans platsen som känslomässig intimitet hade. Detta gäller även bland dejtande par, par som inte har haft sex.

Men vad som än värre är: när en kvinna objektifieras så är det ett litet steg att sedan jämföra henne som ett sexobjekt med porrstjärnor. Ingen normal kvinna kan konkurrera med de kosmetiskt och kirurgiskt förändrade, retuscherade bilderna man finner i porr. Men det är inte bara hennes kropp som inte kan konkurrera – det kan inte heller hennes gensvar. 

När en kvinna känner sig devalverad som människa med värde så kommer hennes gensvar till sin man reflektera den känslomässiga förändringen. En man som ser sin fru som ett sexobjekt kommer också att börja behandla henne på det sättet. Detta leder till att frun drar sig tillbaka emotionellt vilket kommer påverka hennes fysiska mottaglighet till honom. Som resultat av det han ser som en brist i sin fru så drar han i sin tur sig tillbaka mer och mer till porren. En sådan man är Satans fånge.

Det är omöjligt för en riktig kvinna, av kött och blod, att tävla med en mans fantasis bilder. I verkligheten förändras en kvinnan, precis som mannen, med åldern. Det är orealistiskt att förvänta sig att en kvinna vid 30, 40 och uppåt ska eller ens kan behålla ungdomens former och vigör. En kvinna kommer alltid dra det kortare strået vid jämförande med pornografiska bilder eller en febrig fantasi.   

Mannen tittade genom händerna på en datorskärmI sin fantasi är inte mannen begränsad av verkligheten. Hans upphetsningsobjekt kan vara allt och alla han drömmer ihop. När Satan än fastare binder personen som hänger sig åt vällustig fantasi i sitt grepp så blir den personen mer och mer korrupt och utsvävande. Vad som från början upphetsade och stimulerade kommer, med tiden, förlora sin potens. För att känna samma tillstånd av upphetsning som han kände förut så måste han vända sig till än mer depraverande grader av pornografi.

Tillgången till sådana potenshöjande medel som Viagra har endast förvärrat problemet. Det finns till och med doser avsedda för det dagliga bruket av Viagra. Detta har stulit från mannen sin Yahgivna värdighet och reducerat dem till sexslavar, beroende av sensuell stimulering. Satan kan då spela på deras fantasier och leda dem in i synden genom deras tankar om varenda kvinna som går förbi.   

Yahuwah ämnade att make och fru skulle växa allt närmare varandra när livets år förde med sig delade upplevelser och delade minnen. De ofrånkomliga förändringar som en kvinnas kropp går igenom med barnfödsel och ålder skulle betraktas av hennes make som hedersmärken av den villiga uppoffringen av henne själv för deras barns skull. De gångna åren borde binda hjärtat hos make och fru allt närmare varandra som han håller av henne och hon, trygg i hans kärlek, återgäldar den kärleken med hela sitt hjärta.

Ordspråksboken använder här vattnet som illustration för att förmana alla att söka deras uppfyllning i sina gemåler:

Låtom din källa vara välsignad, gläd dig av din ungdoms hustru. Hon är ljuvlig som hjorten, och täck såsom hinden; låt hennes barm alltid tillfredsställa dig; och var alltid hänförd med hennes kärlek. För varför skulle du, min son, bli hänförd av en omoralisk kvinna, och bli famntagen av en förförerska?   

Ty mannens vägar är inför Yahuwahs ögon, och Han betänker alla hans gångar. Hans egen ondskap snärjer den ogudaktige, och han hålls fast i sina synders innersta. (Ords. 5:18-22,

Vad bilder är för en man, är för kvinnan ord. Pornografi har länge varit en osedlighet som huvudsakligen män missbrukat. Men en senare uppgång i extremt sexuellt explicita romaner har get kvinna läser ett ekivokt bokupphov till en ny böjelse bland kvinnor. Denna fiktion, i folkmun kallad “tantsnusk” är precis lika beroendeframkallande för kvinnor som visuell porr är för män och precis lika förödande för själen. Medan erotika alltid har funnits tillgänglig, så har senare publiceringar gjort porren socialt acceptabel.  

Precis innan Israel gick in i Kanaans land så lockade Satan in dem i en stor synd vid Baal-Peor. Skrifterna är tydliga: Israeliterna bedrev hor med de Moabitiska kvinnorna:

Och folket började bedriva hor med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad inför deras gudar. Så gav Israel sig i lag med Baal-Peor. … (se 4 Mos. 25:1-3)  

Denna stora synd kostade över 24,000 Israeliter livet som annars skulle ha fått gå in i Kanaans land. Det kommer kosta det eviga livet för alla som envist håller fast vid pornografi och inte besegrar på denna punkt.

Syndarens enda hopp är Yahushua. “För i det att Han Själv har lidit och blivit frestad så är Han förmögen att hjälpa dem som är frestade.” (Heb. 2:18, övers. från King James Version) När man en gång är snärjd i lustens sataniska kedjor så kan ingen frigöra sig själv. Att bara bestämma sig för att aldrig igen ägna sig åt att missbruka pornografi igen är inte nog. “Såsom en hund äter upp sina spyor igen, så ock återvänder dåren till sin galenskap.” (Ords. 26:11, övers. från King James Version).

Att övervinna lusten kräver rensning inifrån och ut. Israeliterna på Yahushuas tid var väldigt inbegripna med just den externa renligheten. För att försäkra sig om att de aldrig åt något orent så dikterade deras regler många, mödosamma, rituella tvättningar. När man upptäckte att lärjungarna åt utan att gå igenom dessa rituella rensningar så frågade de religiösa ledarna: “Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes traditioner? Ty de tvättar inte sina händer när de skall tvätta bröd.” (Matt. 15:2, Reformationsbibeln) 

Yahushuas svar ignorerade allt poserande av externt rättfärdigande och gick rakt till dilemmat i saken. “Och Han kallade till sig folket och sade till dem: Hör och förstå. Det orenar inte människan, som går in genom munnen, utan det som går ut från munnen, det orenar människan.” (Matt. 15:10, 11, Reformationsbibeln)

Lärjungarna var förvirrade. De förstod inte den spirituella tillämpningen av vad Frälsaren förkunnade. När Petrus bad Yahushua att utveckla vad Han hade sagt, svarade Han varsamt:

Är även ni fortfarande oförståndiga? Förstår ni inte ännu, att allt det som går in genom munnen, det går ner i magen och har sin naturliga utgång? Men det som går ut ur munnen, kommer från hjärtat, och det orenar människan. Ty från hjärtat utgår onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelse. Det är detta som orenar människan, men att äta med otvättade händer, det orenar inte människan. (Matt. 15:16-20, Reformationsbibeln)

Pornografi öppnar skuldens dammluckor på alla som ägnar sig åt den. Många som inte begår otukt i köttet gör så i deras sinnen och är lika skyldiga som om de hade begått själva handlingen. Fantasins synder är fortfarande synder även om själva akten inte har begåtts på grund av saknat tillfälle. Massor av folk, män som kvinnor, syndar på detta sätt när de tittar på oanständiga filmer.

Yahushua förklarade den gudomliga lagens vidsträckande natur vad gällande sexuell renhet när Han angav: 

Ni har hört, att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte göra hor. Men Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna, han har redan gjort hor med henne i sitt hjärta. (Matt. 5:27 och 28, Reformationsbibeln)

Yahuwah är ren och helig och alla som vill träda in i Hans närvaro måste vara ren såsom Han är ren. “Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Yah.” (Matt. 5:8, Reformationsbibeln) Detta djup av rensning är omöjligt för någon att uppnå på egen hand.   

lyckliga par

Yahuawah skapade mannen och kvinnan till att vara starka. Riktigt maskulina män och riktigt feminina kvinnar har en fasthet i sina ändamål och karaktärsstyrka. De som ägnar sig åt pornografi färdas på en väg som kommer att sluta i deras karaktärs totala ruinering. Det som gör en man riktigt maskulin och en kvinna riktigt feminine kommer gå förlorat på grund av lusten, vilket lämnar både män och kvinnor hårdnade i deras köttsliga natur.

Alla som önskar att få segern över Satans förslavande passioner och befrias som rena, värdiga söner och döttrar av den Allrahögste, kommer att finna frälsningen som en fri gåva från Yahushua. Bibeln försäkrar alla: “Ty Yahuwahs ögon är vända till de rättfärdiga och Hans öron till deras bön. Men Yahuwahs ansikte är emot dem som gör det onda.” (se 1 Petr. 3:12.) 

person prayingrestas att synda, vare sig i köttet eller i sinnet, fly omedelbart till den ende som kan hjälpa, din Frälsare. På morgonen, när du ägnar dig själv åt Yahuwah för dagen, be att Han skyddar ditt sinne och håller det rent för Honom, och till och med varna dig när du är på väg att bli frestad så att du kan be om gudomlig hjälp.  

När du är konfronterad av en frestelse så finns det bara två val tillgängliga för dig: 1) Ge efter; 2) Skaffa gudomlig hjälp. Yahuwah erbjuder varenda tänkbar uppmuntran att inspirera till hopp i syndarens hjärta. Skrifterna försäkrar: “Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh. 1:9, Reformationsbibeln) 

Yahuwah kommer dock aldrig tvinga fram viljan. Han kommer aldrig rensa hjärtat hos en som vill klamra sig fast vid syndens frossande. För att bli räddad så måste du fråga om en förändring av ditt hjärta och ditt sinne. Hans öra är alltid nära för att lyssna; Hans arm är alltid utsträckt för att rädda. “Kalla på Mig i nödens dag; Jag skall förlösa dig, och du skall förhärliga Mig.” (Ps. 50:15, övers. från King James Version

Alla som söker Yahushua för förlåtelse och rensning kommer bli givna det. Ingen, oavsett hur förslavade till Satan han eller hon än må vara, kommer bli bortvänd.

Då skall Jag stänka rent vatten på er, och ni skall vara rena: från all er orenhet, och från alla era avgudar skall jag rensa er. Och Jag skall ge er ett nytt hjärta, och en ny ande ska Jag sätta inom er: och Jag ska ta bort det steniga hjärtat ur ert kött och ge er ett hjärta av kött. Och Jag skall sätta Min ande inom er, och leda er till att vandra i Mina bud, och ni skall hålla Mina lagar, och efter dem göra …

Jag skall också rädda er från all er orenhet. (Hes. 36:25-27, 19, övers. från King James Version)

Fly till Frälsaren för förlösning från varje intrasslande synd. Han kommer förlösa dig. Han kommer förlåta dig, rensa dig och omskapa dig i Hans egna avbild.