Print

Att tala med de döda är att tala med demoner

De flesta av världens religioner lär att själen inte dör med kroppen. Många tror att en medvetenhet kvarstår även efter att kroppen har dött. De som har förlorat sina nära och kära, saknar fortfarande den person de kände. De längtar fortfarande efter kontakt och vägledning från den som har dött. I ett desperat försök att kommunicera bortom graven vänder sig mångaung kvinna som sörjer vid en kyrkogård till séanser, transer, Ouijabräden, och medium för att kontakta de döda. Den kärleksfulla himmelske Fadern försökte skydda sina barn från denna fara. Han varnade tydligt:

"De levande vet att de ska dö:
men de döda vet ingenting.” (Pred. 9:5)

Eftersom det inte finns något själliv efter döden så kommer all kommunikation i någon form som påstår sig komma från en död person från en demon. Satans fallna änglar kan perfekt efterlikna de döda. Hur personen såg ut, hur man gick, rösten, skrivstilen, kunskap om personliga hemligheter - allt kan perfekt imiteras av en demon. Förhållandet mellan man och hustru, förälder och barn, vän och släkting kan användas av demoner för att locka en person att nå ut till de döda. Kärleken som de levande fortfarande känner för den som har dött manipuleras av demoner som försöker hitta en öppning in i sinnet. Möten med demoner som utger sig för att vara döda nära och kära är extremt beroendeframkallande. Det känns spännande, och tycks förändra ens liv. Sådana extraordinära möten med demoner ger en hoppets illusion. Men denna tröst och dessa "bevis" på att den älskade fortfarande är närvarande är falska.

"Enligt en ny studie från Baylor Institute for Studies of Religion tror 20 procent av amerikaner att de levande kan kommunicera med de döda. I en onlineundersökning om 10 000 deltagare ... trodde fyrtiosex procent av de undersökta kvinnorna att “de dödas själar skyddar de levande som andeguider. …" (L. Marcus och L. Schneider, "Talking to the Dead")

En övertygelse om att själen aldrig dör är en öppen dörr för demoniska bedrägerier. När du tror att de döda fortfarande har en medveten själ och kan kommunicera med dig tillåter det demonerna att imitera de nära och kära och kommunicera direkt med dig. Detta kan göras genom uppträdanden du ser, röster du hör, eller en annan person som fungerar som ett kanaliseringsmedium för att berätta vad de döda har sagt.

altare framför ‘jungfru maria’ i grottaVissa människor lurar Satan på ett sätt och andra på ett annat sätt. Han har olika villfarelser i beredskap för att påverka olika sinnen. Vissa ser med skräck på ett bedrägeri, medan de lätt accepterar ett annat. Satan lurar vissa med spiritualism. Han kommer också som en ljusets ängel och sprider sitt inflytande över landet. ... Kyrkorna är upprymda och tänker sig att [Yahuwah] i kraft arbetar för dem, när det i själva verket är en annan andes verk. Spänningen kommer att dö bort och lämna världen och kyrkan i ett sämre skick än tidigare." (E. G. White, Early Writings, s. 261)

Satan har många olika sätt att utnyttja en tro på livet efter döden. Olika metoder används för att locka människor med olika bakgrunder. Hedningatro, hinduism, och voodoo använder transer för att kommunicera med demoner. Dessa transer frammanas genom extrem upphetsning från rytmen av dans, sång, trummor, och ibland droger. Alla katoliker som ber till Maria, Jesu mor, ber till en död kvinna som inte kan höra dem. Mariauppenbarelser, som av många tros vara Maria själv, är inget annat än demoniska skådespel. Böner till "helgonen" är likaledes böner till döda människor som Skrifterna säger "inte vet något". Detta skapar en möjlighet för demoner att "svara" på böner och bekräfta tron att livet fortsätter efter döden. Alla mirakel eller helande som kommer till följd av dessa böner kommer från Satan för att bekräfta en persons falska tro på livet efter döden.

Den protestantiska kristendomen är inte befriad från kommunikation med demoner. Att “tala i tungor” är en annan form av trans. Personen som tolkar rappakaljan för de som lyssnar får meddelanden från övernaturlig påverkan. Icke-religiösa människor som förnekar att det finns en djävul är särskilt sårbara för att övertygas genom övernaturliga aktiviteter att de döda talar till dem. Vanliga metoder som används av sekulära människor för att kommunicera med de döda är Ouijabräden och séanser, tarotkort, och astrologiska förutsägelser utifrån stjärntecken. Djup meditation á la New Age och hypnotism är särskilt farliga. De erkänns inte som kanaler till demoner, men de öppnar upp en direkt väg för demoniskt inflytande på sinnet.

Kommunikation med demoner är mycket farligt. Det kan inte logiskt förklaras men resultaten är mycket verkliga. De levande vill tro att de döda fortfarande älskar dem och kan erbjuda visdom bortom graven. Demoner vill dock förstöra varje person som lyssnar på dem. All kommunikation är beräknad för att förinta och förstöra. Yahuwah vill skydda sina barn från detta onda. Han förbjuder strängt och tydligt alla former av kommunikation med de döda eftersom all sådan kommunikation är med demoner.

seans – tala med de döda"Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Yahuwah är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Yahuwah, din Eloah, dem för dig." (5 Mos. 18:10-12)

När Messias var på jorden kastade Han ut alla demoner som besatte en person i Hans närvaro. Han berättade för de befriade folken att gå och inte synda längre på deta att en större ondska inte skulle komma över dem. Detta var inte någon hokus-pokus-exorcism utan snarare totalt förtroende på Faderns makt att befria alla som trodde på Honom. Yahuwahs kraft att rädda är lika stark idag som då Messias var på jorden.

Se, Yahuwahs hand är inte för kort, så att Han ej kan frälsa, Hans öra är inte tillslutet, så att Han ej kan höra. (Se Jes. 59:1)

Hans kärleksfulla inbjudan står ännu för alla: "Kom till mig, alla ni som mödar och sliter och är belastade. Jag kommer att ge er vila.". (Matteus 11:28) Om du frestas eller trakasseras av demoniska andar, om du vill ha frid och tröst som bara kommer från Himlen, så finns det hopp. Kalla på Yahuwahs namn och hävda Hans makt att befria dig. Han kommer aldrig att lämna dig och inte överge dig. Hans ord uppmuntrar alla att:

"Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." (Hebreerbrevet 4:16)


Relaterat innehåll: