Tagalog
Home
Propesiya't mga Pag-aaral ng Bibliya, Mga Video, Mga Artikulo, at Marami Pa!
Contact US
103 Mga Vidyo
Oras: 00:20:25
Mga Download: 5
Paglalarawan...
 
Mga Komento: 0
Mga Pagbisita: 11

Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2

  • Noong ikaapat na siglo, binago ni Hillel II ang Biblikal na Kalendaryo!
  • Ang mga Hudyo ay sumasamba sa araw ng Sabado dahil ang
    Talmudikong kautusan ay pinangatuwiranan ang gawang ito.
  • Ang Tunay na Sabbath ay HINDI sa modernong kalendaryo!
Nilalaman ng Video:
Inilipat ni Hillel II ang pagtalima ng Sabbath sa araw ng Sabado!
150 Mga Artikulo
Mga Komento: 0
Mga Pagbisita: 121
Eksklusibong Regalo ng WLC:
Bawat bisita na nakapag-register sa Komunidad ng WLC at nagkumpirma sa kanyang STREET address, (walang PO BOX sa address ay tatanggapin din) ay makakatanggap ng patok sa buong mundo na 4-volume book set na regalo, na nagkakahalaga ng mahigit 55 dolyar sa EU. Ang regalong ito ay isasama ang LIBRENG First-Class na Padala patungo saanman sa mundo. Inaasahan namin na marami ang makakakuha nito na aming libreng alok.
WLC – Sino kami:
  • Isang internasyonal na komunidad
  • Tunay na sumusunod kay Yahushua
  • Naghahanda para sa Muling Pagdating
  • Ipinapakita ang mga Biblikal na Propesiya
  • 1896 mga vidyo sa 32 Wika
Tulungan kaming ipalaganap ang salita. I-download ang mga vidyo na ito at ipamahagi sa iyong mga kaibigan!
Prayer Requests

Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2

Mga Bagong Vidyo sa Tagalog

Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Si Ellen White, mga Kamalian at Pagpapalagay: Kailan magsisimula ang Sabbath?
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!