Why Russia?
Russia is the only modern country mentioned by name in the Old Testament. Today, its news permeates every media type due to the ongoing war in Ukraine. This war will end with a decisive win for Russia. We are not rooting for Russia. (We yearn for the return of Yahushua to Earth to put a decisive end to all wars and conflicts). But Yahuwah has a severe grievance to settle with Russia. He will execute His revenge against Russia before all the nations in the next war that Russia will wage. As Bible believers, we must follow current events hawkishly, as they are clear signs of the times, heralding the imminent establishment of Yahuwah's eternal kingdom on earth. Click here to learn more.
Contact US

Mga Artikulo

3817 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Maringal Na Saksi Ng Pagtupad Ng Propesiya Ng Bibliya
“Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw.” (Daniel 2:28)
Comments: 0 
Hits: 24 
Isang Aral Mula Sa Alagad Ni Yahushua Na Tumakbo Nang Nakahubad
Tayo’y inangkin ni Kristo. Anong hindi maaaring nating matupad sa ating sarili, maaari nating matupad sa kanya. Matapang na naging saksi si Kristo sa patotoo. Malaya niyang dinanak ang kanyang dugo sa kahoy ng krus. Ang dapat nating gawin, tayo na hamak at matatakutin, ay kumapit sa kanya at sa kanyang krus.
Comments: 0 
Hits: 22 
Ang Muling Pagtitipon Ng Israel
Ang muling pagtitipon ng Israel ay isang madalas naulit na prediksyon ng Bibliya, nabanggit sa napakaraming sipi. Ating isaalang-alang...
Comments: 0 
Hits: 37 
Muling Suri Sa Israel
Ang halinhan na sesyonistang kwento ay patungo, ang tunay na Israel ay hindi na ang Hudyong Israel kundi ang ekklesia na tinanggap si Yahushua, binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Totoo ba ito?
Comments: 0 
Hits: 22 
Mag-Ingat Sa Modernong Pariseismo
Isang kagulat-gulat na bilang ng mga Kristyano ang nagpalipas tungo sa pariseikong kaugalian ng kaisipan at pakikitungo. Nakalulungkot, ang mga ito'y pinakamatapat na mananampalataya na walang kamalayan ng kanilang panganib. Basahin upang matutunan ang tungkol sa lubos na sopistikadong patibong ng diyablo na ito.
Comments: 0 
Hits: 16 
Hindi Kasalanan Maging Tao!
Mayroong isang direktang paniniwala na ang estado ng pagiging tao ay likas mismo na makasalanan. Ang pagpapalagay na ito ay dapat na matugunan...
Comments: 0 
Hits: 16 
Natupad Na Propesiya: Ebidensya Para Sa Katapatan Ng Bibliya
Natatangi sa lahat ng mga aklat na isinulat, ang Bibliya ay tumpakang nahuhulaan ang mga tiyak na kaganapan sa detalye maraming taon, minsan mga siglo, bago mangyari ang mga ito. Humigit-kumulang 2,500 propesiya ang lumitaw sa mga pahina ng Bibliya, nasa 2,000 sa mga ito ay natupad na hanggang sa letra--nang walang kamalian.
Comments: 0 
Hits: 80 
Ang Jerusalem Sa Bibliya At Sa Buong Kasaysayan
Isang pag-aaral ng Jerusalem sa Bibliya at sa buong Kasaysayan...
Comments: 0 
Hits: 128 
Umiiral Ba Si Yahushua? Isang Tugon Sa www.jesusneverexisted.com
Si Humphreys, ang "mananalaysay" sa https://www.jesusneverexisted.com ay sinusubukan na gumawa ng kaso na si Yahushua ay hindi kailanman umiral at ang Kristyanong mensahe ay walang bago o natatangi. Gaano matuwid ang paninindigang ito?
Comments: 0 
Hits: 114 
Ang Bagong Langit At Lupa Ni Yahuwah Ay Isang Matapos Ang Milenyo Na Kaganapan. Narito Kung Bakit.
Mga nakapupukaw na panahon ang naghihintay sa matuwid sa Panahon ng Isang Libong Taon, at walang hanggan na mas kaabang-abang na mga panahon ang naghihintay matapos ang Isang Libong Taon.
Comments: 0 
Hits: 101 
Bakit Hindi Kami Nagdiriwang Ng Pasko?
Narito ang aming apat na pangunahing dahilan para sa hindi pagdiriwang ng Pasko.
Comments: 0 
Hits: 70 
Araw Ng Mga Puso: Saan Ito Nanggaling?
Saan nagmula ang kaugalian ng pagpapalit ng mga puso? Paano ang mga Kristyano dumating upang manahin ang sinaunang Romanong tradisyon na ito? Bakit natagpuan namin na walang ganoong kasanayan ang inutos saanman sa Bibliya?
Comments: 0 
Hits: 91 
Ang Pagkakatawang-Tao Ay Isang Huwad Na Pagtuturo
Itinuro ng trinitaryanismo na si Yahushua ay umiral bago isinilang at nagkatawang-tao tungo sa isang “Taong Diyos,” ngunit ang pagkakatawang-tao ay hindi kailanman naganap. Si Yahushua ay hindi umiral bago isinilang.
Comments: 0 
Hits: 110 
Huwag Umupo sa Iyong Latak!
Pahayag 17 at ang Pitong Hari: Matagal nang itinuro ng WLC na ang pitong bundok o hari ay ang pitong papa, kasama ang yumaong Benedict XVI bilang ikapitong hari. Gayunman, bagong liwanag sa mga propesiya ni Ezekiel ay ipinakita sa amin na ang aming pagpapalagay na si Pope Francis ay ang ikawalong hari ay hindi tama.
Comments: 0 
Hits: 88 
Transhumanismo: Sangkatauhan sa Ilalim ng Pagkubkob
Ang Transhumanismo ay ang sukdulang layunin ni Satanas: likhain ang mga tao sa kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 115 
Ano Ang Premilenyonismo?
Ang premilenyonismo ay ang pananaw na ang muling pagdating ni Kristo ay magaganap bago ang kanyang milenyong kaharian, at ang milenyong kaharian ay isang literal na isang libong taong pamumuno ni Kristo sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 182 
Isang Daanang Bihirang Lakbayin
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Elohim ay iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29) Ito ay isang makipot na landas na ipinananawagan ni Kristo Yahushua sa iyo na tahakin. Ikaw ay hindi itinalaga na maglakbay sa malapad na mga lansangang-bayan ng mga tradisyong pangrelihiyon.
Comments: 0 
Hits: 148 
Impalibilidad ng Kapapahan: Hindi Ito Ang Naiisip Ng Karamihan Sa Mga Protestante!
Ang doktrina ng impalibilidad, habang hindi ang anumang ipinalagay ng maraming Protestante, ay patuloy na isang problematikong pagtuturo.
Comments: 0 
Hits: 193 
Tirintas (Tzitzit) Ngayon
Ano ang isang tirintas? Dapat bang magsuot ang mga mananampalataya ngayon nito?
Comments: 0 
Hits: 114 
Bakit Bughaw?
Bakit pinili ni Yahuwah ang kulay na bughaw para sa tirintas? Palambang ba Siyang pumili ng isang kulay?
Comments: 0 
Hits: 132 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.