Contact US

Artiklar

2642 Artiklar in 22 Languages

10 FAKTA du måste veta om jesuiterna!
"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar." - Yahushua i Matteus 7:15

Denna chockerande sammanställning av fakta om Jesu sällskap, jesuitorden, måste varje människa som studerar Bibelns profetior läsa! Beväpna dig själv med kunskap så att du inte blir lurad!
Comments: 0 
Hits: 70 
Hemekklesian
Husekklesian är mycket populär idag av många skäl. Men är de bara en del av Babylons förvirring? Den ursprungliga formen av gudomlig tillbedjan infördes i Eden som en hemekklesia. Den grundläggande formen för tillbedjan, vandring med Yahuwah, upprätthålls genom alla de gudomligt etablerade företagen: domare, kungar, och evangelisk ekklesia, som främst var en heminstitution i apostolisk tid. Evangeliet ger fjorton specifika principer att upprätta för att kunna upprätthålla en giltig ekklesia. De Nytestamentliga breven ger åtta specifika andliga gåvor för att gynna ekklesian. Vi står fortfarande inför idag med samma utmaningar som krävde diakonens och de äldstes tjänst i den apostoliska ekklesian. Detta enkla, men ändå effektiva system var fast etablerat av budordshållande sanningsälskare. Husekklesian förblir Yahuwahs sanna ekklesia idag. Ingen ny slags organisation förväntas.
Comments: 0 
Hits: 100 
Mysterium Babylon: Saturnus ursprung
Utforska guden Saturnus ursprung och upptäck vem som får dyrkan på lördagen (Saturnus dag). Den här artikeln är ett måste för alla som tror att lördag är Bibelns heliga sjunde dags Sabbat.
Comments: 0 
Hits: 65 
Fritid och den gåva som tid är
Yahuwah är en ytterst generös Fader. De flesta av Hans gåvor erkänns inte av Hans jordiska barn, som tar dem för givet. Men alla bör komma ihåg att “Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.” (Jakobsbrevet 1:17) En gåva som kanske förbises mer än någon annan är tidens gåva.
Comments: 0 
Hits: 92 
Yahushuas rättfärdighet: Enda hoppet för syndare
Rättvisa genom tro, fullt accepterad och förstådd, är att leva utan synd. När Yahushuas blod accepteras i tro så korsfästs man tillsammans med Honom genom tro. Sedan, precis som Han återuppstod till livet, uppstår den troende själen för att vandra med Yahushua i det nya livet. Detta görs genom tro på Hans rättfärdighet. Det är mycket mer än en intellektuell förståelse. Det är en upplevelse. Och vårt enda hopp.
Comments: 0 
Hits: 56 
Harmagedon: Slaget om tillbedjan
Ändlösa spekulationer om slaget vid Harmagedon har i alla tider funnits. Vad är det? När är det? Otaliga teorier har givits. Men eftersom man inte har förstått att den verkliga kosmiska konflikten som sträcker sig över årtusenden handlar om tillbedjan. Slaget vid Harmagedon är bara den sista kampanjen i den långvariga krigföringen som startade när Lucifer skröt att han skulle sitta på sammankomsternas berg, Mo'edim-berget. Läs denna artikel och upptäck det spännande löftet som återstår för den sista generationen, de som kommer att vara reparera det som överträdelsen rev ned – de som återställer kalendern med vilken den sanna sabbaten beräknas.
Comments: 0 
Hits: 58 
Utsmyckning och den Kristne
Det är väldigt naturligt att människans sinne, som ursprungligen skapats i sin Skapares avbild, njuter och önskar skönhet. Ett av de vanligaste områden människor fokuserar sin önskan efter skönhet på är i personlig prydnad. Att sträva efter att uppmärksamma ens dåliga, syndiga kropp är att falla byte för STOLTHET, den synd som Lucifer föll för. De som lever i denna jordens sista tider kommer att söka efter karaktärens helighet och lägga åt sidan allt som skulle distrahera eller felaktigt representera Himmelens renhet.
Comments: 0 
Hits: 63 
Åttadagarsvecka? Den Julianska kalendern
Antaganden är farliga - särskilt när de görs i religion. Om en teologisk tro bygger på ett felaktigt antagande kommer religiös praxis att vara felaktig. De vanligaste antagandena i kristendomen är att lördagen är den Bibliska sabbaten och att söndagen är dagen då Yahushua återuppstod. Dessa övertygelser bygger på ett annat antagande: att den moderna veckan har rullat oavbrutet sedan Skapelsen. Fakta bakom den julianska kalendern bevisar emellertid att dessa antaganden är felaktiga.
Comments: 0 
Hits: 85 
Himmelens helande | Naturliga botemedel
Himmelens helande ger dig grunderna för att kunna bli välmående och sedan fortsätta vid god hälsa. Inte nog med att vi till hög grad kan reducera risken att vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer så kan vi också använda dessa enkla och billiga råd och tips för strålande hälsa. Hälsa är en vana. Vi är alla olika; men både sinne och kropp arbetar efter samma principer. De åtta naturliga botemedlen kan bota och återställa god hälsa. Dessa är solljus, frisk luft, vila, träning, bruk av vatten, ordentlig kost, återhållsamhet, och förtröstan på den gudomliga kraften. Den mentala hälsan är också rotad i åtta principer: ett rent samvete, ett glatt hjärta, skratt, bönens makt, och att därigenom hävda Yahuwahs löften, förlåtelse, att älska andra, hjälpa de nödställda och de som behöver, och ljuva ord.
Comments: 0 
Hits: 455 
Evig eld existerar!
Skrifterna förkunnar att evig eld finns, men det är inte vad du tror!
Comments: 0 
Hits: 418 
Den slutgiltiga bluffen: Satan i skrud av ljus

Satans slutmål i hans årtusendelånga krig mot Himmelriket är oförändrad: han åtrår och ämna tillskansa sig tillbedjan som Skaparen endast är värdig. I det förflutna så har Satan avlett tillbedjan från Skaparen till falska gudar. I denna sista kvarstod av tid kommer han ta ytterligare ett stort kliv längre. Han kommer att få det att verka som att han är Frälsaren återvänd, precis såsom Han lovade. Men inte nog med det: han kommer att vara svaret på varje religions förväntade Frälsare/Messias/Utlovade.

Comments: 0 
Hits: 226 
Under Lagen? Eller under Nåd?
“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under Lagen utan under nåden.” (Romarbrevet 6:14) Ett felaktigt applicerande av denna vers har lett miljontals människor till att stödja Satans revolt! Är du en av dem? En Biblisk granskning om vad “under Nåd” egentligen innebär.
Comments: 0 
Hits: 207 
Tala i tungor

Yahuwah har givit rika gåvor till Sitt folk på jorden. En av de mest intressanta, men minst förstådda av nådegåvorna från Ovan är tungotalet. Denna artikel granskar vad som faktiskt menas med "tungomålstal" enligt Skrifterna.

Comments: 0 
Hits: 2805 
Nymånadsdagen: en gåva från Skaparen

Nymånadsdagen är Yahuwahs gåva. De trofasta i dessa sista dagar kommer upprätthålla denna speciella dags helighet. Skrifterna förklarar att Nymånadsdagen kommer observeras av de Förlösta i den Nya Världen genom hela evigheten. Obeskrivbara lyckor väntar dem som söker gemenskap med Honom som Livets Fullhet dväljs i!

Comments: 0 
Hits: 2852 
Pornografi: Själaförstörande Osedlighet

Varje syndig handling har sin rot i någon syndig tendens som man hyser i hjärtat. En synd som snabbt når pandemiska proportioner över alla åldersbarriär, bland gifta par såväl som singlar, är pornografi. De som ägnar sig åt pornografi vandrar på en väg som till slut kommer leda dem till själens totala ruinering.  

Comments: 0 
Hits: 3094 
Julen: Ursprung, historia, traditioner

"Helgdag." För de flesta associeras detta ordet med ett särskilt firande … julen! Trots det moderna firandets kommersiella grannlåt så förblir julen, i kärnan, en religiös festivitet. Det är en tid då en gudom blir ihågkommen och äras. Många uppriktiga Kristna talar om att "put the Christ back in Christmas". Problemet är att Yahushua Frälsaren aldrig var "i" julfirandet till att börja med! För att upptäcka vilken gud som hyllas vid julen, så behövs dess hedniska rötter spåras.  

Comments: 0 
Hits: 3110 
Uppenbarelseboken 17: Profetian om de Sju Kungarna – 8:e Kungen identifierad!

Genom att studera Uppenbarelsebokens 17:e kapitel så har Yahuwah lett oss till en mycket häpnadsväckande sanning som bekräftar att vi är närmare alltings slut än vi någonsin vågat tro. Vi är uppmanade av vår älskande Eloah att dela denna profetia så att ingen behöver snärjas av de globala händelser som snart kommer att bryta ut - för de kommer att försänka hela världen i den mest storslagna villfarelse som Satan någonsin har tänkt ut.

Comments: 0 
Hits: 5281 
Hans Namn är underbart | Del 1: Kalla på Hans Namn

Skrifterna bjuder gång på gång in oss att "kalla på den Himmelske Faderns Namn". Denna kärleksfulla inbjudan öppnar upp för alla Himmelens skatter. Vad som än behövs i detta livet och för all evighet - Skaparen har lovat att förse för dem som kallar på Hans Namn. Lär dig hur man kallar på Hans Namn. Ditt liv kommer aldrig att vara sig likt!   

Comments: 0 
Hits: 3228 
Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

Många singlar längtar efter att gifta sig, troendes att deras liv kommer bli kompletta först när de har en livspartner. Lär dig hemligheterna bakom att leva ett fullkomligt, uppfyllt liv – även som singel.

Comments: 0 
Hits: 3186 
Kontinuerlig veckocykel bevisat falsk

Dagens Sabbatshelgare insisterar på att lördagen är Bibelns Sabbat eftersom de tror att sjudagarsveckan har rullat utan avbrott ända sedan Skapelsen. En anledning till denna tro är det faktum att när den Julianska kalendern byttes till den Gregorianska kalendern år 1582 så gick inga av veckans dagar bort. Torsdagen den 4:e oktober, 1582, på den Julianska kalendern följdes av fredagen den 15:e oktober, på den Gregorianska kalendern. Därför antas det, att eftersom inga dagar "förlorades" när kalendrarna övergick från Juliansk till Gregoriansk, så är den moderna veckan identisk med den Bibliska veckan.  

Comments: 0 
Hits: 2227 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.