Contact US

Artiklar

2817 Artiklar in 22 Languages

Varning! Rom förändras aldrig!
Rom skryter att hon aldrig förändras. Enligt katolsk trosbekännelse anses tortyren och morden av alla de som i samvetsövertygelse inte håller med Rom (som framgår av inkvisitionen som inrättades av Innocentius III) fortfarande vara motiverade och berättigade. Uppenbarelseboken avslöjar att en återupplivning av förföljelserna från förr kommer att äga rum strax innan världens slut. Den tiden närmar sig snabbt. Är du beredd?
Comments: 0 
Hits: 221 
Korsfästelsen: Motbevisar den kontinuerliga veckocykeln
'70-veckorsprofetian' i Daniel kapitel 9 är en av de mest anmärkningsvärda profetiorna i hela Skriften, eftersom den identifierar de exakta åren för Frälsarens dop och korsfästelse. Tyvärr har många antingen grovt misstolkat denna stora profetia eller förbiser dess större implikationer. En noggrann granskning av Daniels "70 veckor" motbevisar oåterkalleligt en "fredagskorsfästelse" och att den moderna 7-dagarsveckan har rullat utan avbrott sedan Skapelsen!
Comments: 0 
Hits: 190 
Yahuwahs Insegel
Yahuwahs insegel är den mest värdefulla andliga gåvan tillgänglig för alla själar som lever på jorden. Endast Yahuwahs försegling kan ge evigt liv och det andliga skydd som är nödvändigt för att möta de kommande dagarna då Yahs vrede ska hälls ut oblandad med barmhärtighet över en oomvänd värld.
Comments: 0 
Hits: 157 
Helgonens uthållighet
Fröken Wagner var orolig. Pamela Forsythe har inte blivit hämtad ännu. Var är hennes mor? Hon lät inte sina tankar irra utan försökte hålla sig så lugn som bara kunde för lilla Pamelas skull när minuter blev till timmar. Men Pamela hade en stor lärdom att ge till Fröken Wagner om tro, tillit, och uthållighet. Ta reda på vad detta var!
Comments: 0 
Hits: 135 
Att memorisera Skrifterna: En fråga om liv om död

Skrifterna är den ofelbara berggrunden i den kristna tron. Det är färdplanen till evigt liv som andats ut av Yah. Alla, som med ett uppriktigt hjärta söker Yahuwah och Hans rättfärdighet, kommer att göra det till en vana att studera Bibeln och lägga de levande orden på minnet. Att försumma studie av Yahuwahs ord skulle vara att välja döden framför livet. Det är så allvarligt, för om vi inte vandrar i det ökande ljuset av Hans ord, blir vi kvar i det tilltagande mörkret i dödens skugga.

Comments: 0 
Hits: 115 
Evangeliet | Från synd till förlösning!

Det var för att rädda mänskligheten från konsekvenserna av sin synd som Yahuwah och Hans Son, Yahushua, slöt ett heligt förbund för att till varje pris rädda mänskligheten tillbaka till Dem. Upptäck skönheten i vår himmelske Faders hjärta av perfekt kärlek! Välj att överlämna allt till din Förlösare. Han kommer att ta emot dig som sin son, sin dotter, och göra om dig i sin egen avbild.

Comments: 0 
Hits: 133 
Varför är Jeff Bezos, världens rikaste man, okunnig om Yahs himlavalv?
Jeff Bezos har blivit otroligt välsignad av Yahuwah. Så varför använder han sina miljarder för att främja djävulens agenda? WLC utmanar Bezos att studera sin bibel, lära sig sanningen och omvända kursen omedelbart! Konsekvenserna av att medvetet främja fel är allvarliga.
Comments: 0 
Hits: 113 
Det mest kraftfulla löftet i Universum!
Yahuwah vill att de löften som innefattas i Hans namn ska vara kända och användas. Därför uppmanar Skrifterna upprepade gånger de troende till att “åkalla Yahuwahs namn”
Comments: 0 
Hits: 105 
Dräpt i Anden: Sanning eller kätteri?
Var inte bedragen! Anden som manifesteras av trohelare och andra som hävdar sig vara “dräpta i anden” är inte Yahuwahs Heliga Ande.
Comments: 0 
Hits: 108 
Brottets återställare
Återställande av den fulla tillbedjan på samtliga av Himmelens tillförordnade dagar är ett tecken på hur nära vi är världens ände. De trogna kommer hålla Yahuwahs festhögtider eftersom de är laghållare; inte lagbrytare. Yahuwahs lag är mycket värdefull för dem, och de hedrar sin Skapare genom att ge Honom kärleksfull lydnad.
Comments: 0 
Hits: 156 
Helvetet: Du har fått allt om bakfoten, Älskade!
Läran om ett evigt brinnande helvete kan ha orsakat mer hjärtsorg, mer förvirring, och lett till att fler människor avvisat Yahuwah än någon annan tro. Den här artikeln undersöker Bibelns sanning om helvetet.
Comments: 0 
Hits: 148 
Platt jord: Biblisk Sanning i en instabil värld
En granskning av den “platta jorden” enligt Skrifterna och sunt förnuft.
Comments: 0 
Hits: 138 
FALSKA NYHETER! ''Lördagen är Sabbaten''
Hur man stoppar FALSKA NYHETER: GRANSKA! En noggrann granskning av historia, Skrifterna, och astronomi avslöjar det chockerande faktum att lördagen inte är sjundedagssabbaten och söndagen är inte dagen Frälsaren uppstod på!
Comments: 0 
Hits: 181 
Fröjdas i Sabbaten
Sabbatshållning är inte en börda utan en glädje! Lär dig hemligheten hur man finner glädjen i sabbaten.
Comments: 0 
Hits: 170 
Motreformationens lögner: Futurismen & Preterismen infiltrerar Protestantismen
70-veckorsprofetian är en av de mest missförstådda profetiorna i hela Skriften. Det beror emellertid inte på brist på kunskap utan snarare av avsiktliga bedrägerier - futurism och preterism.
Comments: 0 
Hits: 143 
Konstantin I & Hillel II: Två män som lurade hela världen

En av de största bedrägerierna i världens historia begicks för nästan 1 700 år sedan av två män: Konstantin I & Hillel II

Har du blivit lurad?

Comments: 0 
Hits: 121 
Varning! De 7 Trumpeterna larmar snart!
Många kristna antar att Kristi återkomst inte kommer att ske under deras livstid. Istället antar de att livet som det är nu kommer att fortsätta en bra tid framöver. Men en oväntad serie av händelser kommer att förändra livet på jorden. . . för evigt.
Comments: 0 
Hits: 119 
Boken med 7 insegel: Avprickningslista över alla förutspådda händelser
När vi rullar med allt högre hastighet mot slutet av jordens historia så kommer profetiska händelser att ske på löpande band! Den här artikeln kommer att fungera som vår avprickningslista för dessa händelser! I takt med att profetiorna utvecklas så kommer vi att markera kryssrutan för just den händelsen. Vi inbjuder dig att fortsätta besöka den här källan. Och om en bättre förståelse uppnås om vissa händelser uppdaterar vi sidan i enlighet därmed. Ha alltid en lärorik ande och fortsätt att söka i Skriften!
Comments: 0 
Hits: 126 
8 ovärdeliga vapen i kriget mot sexuell synd
Det är hög tid att radikalt hantera sexuella synder. Skyddstillsynen är på väg att avslutas. Det skulle vara ytterst dåraktigt av dagens Kristna att inte använda alla tillgängliga vapen i sitt krig mot sexuell osedlighet.
Comments: 0 
Hits: 195 
Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13, hans märke & hans trojanska häst
Myten om en obruten kontinuerlig veckocykel är grunden som "vilddjurets märke" kommer att vila på. Tror du att lördagen är sabbaten som observerats av Adam, Noah, patriarkerna, Mose, profeterna, Yahushua, och apostlarna? Tänk om! Tiden är kort, älskade av Yahuwah. Studera för att förvissa dig!
Comments: 0 
Hits: 227 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.