Contact US

Artiklar

2620 Artiklar in 22 Languages

Himmelens helande | Naturliga botemedel
Himmelens helande ger dig grunderna för att kunna bli välmående och sedan fortsätta vid god hälsa. Inte nog med att vi till hög grad kan reducera risken att vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer så kan vi också använda dessa enkla och billiga råd och tips för strålande hälsa. Hälsa är en vana. Vi är alla olika; men både sinne och kropp arbetar efter samma principer. De åtta naturliga botemedlen kan bota och återställa god hälsa. Dessa är solljus, frisk luft, vila, träning, bruk av vatten, ordentlig kost, återhållsamhet, och förtröstan på den gudomliga kraften. Den mentala hälsan är också rotad i åtta principer: ett rent samvete, ett glatt hjärta, skratt, bönens makt, och att därigenom hävda Yahuwahs löften, förlåtelse, att älska andra, hjälpa de nödställda och de som behöver, och ljuva ord.
Comments: 0 
Hits: 386 
Evig eld existerar!
Skrifterna förkunnar att evig eld finns, men det är inte vad du tror!
Comments: 0 
Hits: 348 
Den slutgiltiga bluffen: Satan i skrud av ljus

Satans slutmål i hans årtusendelånga krig mot Himmelriket är oförändrad: han åtrår och ämna tillskansa sig tillbedjan som Skaparen endast är värdig. I det förflutna så har Satan avlett tillbedjan från Skaparen till falska gudar. I denna sista kvarstod av tid kommer han ta ytterligare ett stort kliv längre. Han kommer att få det att verka som att han är Frälsaren återvänd, precis såsom Han lovade. Men inte nog med det: han kommer att vara svaret på varje religions förväntade Frälsare/Messias/Utlovade.

Comments: 0 
Hits: 185 
Under Lagen? Eller under Nåd?
“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under Lagen utan under nåden.” (Romarbrevet 6:14) Ett felaktigt applicerande av denna vers har lett miljontals människor till att stödja Satans revolt! Är du en av dem? En Biblisk granskning om vad “under Nåd” egentligen innebär.
Comments: 0 
Hits: 173 
Tala i tungor

Yahuwah har givit rika gåvor till Sitt folk på jorden. En av de mest intressanta, men minst förstådda av nådegåvorna från Ovan är tungotalet. Denna artikel granskar vad som faktiskt menas med "tungomålstal" enligt Skrifterna.

Comments: 0 
Hits: 2745 
Nymånadsdagen: en gåva från Skaparen

Nymånadsdagen är Yahuwahs gåva. De trofasta i dessa sista dagar kommer upprätthålla denna speciella dags helighet. Skrifterna förklarar att Nymånadsdagen kommer observeras av de Förlösta i den Nya Världen genom hela evigheten. Obeskrivbara lyckor väntar dem som söker gemenskap med Honom som Livets Fullhet dväljs i!

Comments: 0 
Hits: 2810 
Den osynliga Uppryckningen: Satans osynliga vapen

En av Satans mest framgångsrika lögner har varit den att det kommer ges en andra chans åt syndare efter Yahushuas Andra Ankomst. Denna mycket populära tro, som kallas "Uppryckningen", lär att Yahushua kommer återvända i lönndom och ta Hans folk från jorden. Tragiskt nog blir denna icke-Bibliska doktrin allt mer populär bland föregivna Kristna.  

Comments: 0 
Hits: 2334 
Pornografi: Själaförstörande Osedlighet

Varje syndig handling har sin rot i någon syndig tendens som man hyser i hjärtat. En synd som snabbt når pandemiska proportioner över alla åldersbarriär, bland gifta par såväl som singlar, är pornografi. De som ägnar sig åt pornografi vandrar på en väg som till slut kommer leda dem till själens totala ruinering.  

Comments: 0 
Hits: 3037 
Julen: Ursprung, historia, traditioner

"Helgdag." För de flesta associeras detta ordet med ett särskilt firande … julen! Trots det moderna firandets kommersiella grannlåt så förblir julen, i kärnan, en religiös festivitet. Det är en tid då en gudom blir ihågkommen och äras. Många uppriktiga Kristna talar om att "put the Christ back in Christmas". Problemet är att Yahushua Frälsaren aldrig var "i" julfirandet till att börja med! För att upptäcka vilken gud som hyllas vid julen, så behövs dess hedniska rötter spåras.  

Comments: 0 
Hits: 3026 
Uppenbarelseboken 17: Profetian om de Sju Kungarna – 8:e Kungen identifierad!

Genom att studera Uppenbarelsebokens 17:e kapitel så har Yahuwah lett oss till en mycket häpnadsväckande sanning som bekräftar att vi är närmare alltings slut än vi någonsin vågat tro. Vi är uppmanade av vår älskande Eloah att dela denna profetia så att ingen behöver snärjas av de globala händelser som snart kommer att bryta ut - för de kommer att försänka hela världen i den mest storslagna villfarelse som Satan någonsin har tänkt ut.

Comments: 0 
Hits: 5204 
Hans Namn är underbart | Del 1: Kalla på Hans Namn

Skrifterna bjuder gång på gång in oss att "kalla på den Himmelske Faderns Namn". Denna kärleksfulla inbjudan öppnar upp för alla Himmelens skatter. Vad som än behövs i detta livet och för all evighet - Skaparen har lovat att förse för dem som kallar på Hans Namn. Lär dig hur man kallar på Hans Namn. Ditt liv kommer aldrig att vara sig likt!   

Comments: 0 
Hits: 3195 
Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

Många singlar längtar efter att gifta sig, troendes att deras liv kommer bli kompletta först när de har en livspartner. Lär dig hemligheterna bakom att leva ett fullkomligt, uppfyllt liv – även som singel.

Comments: 0 
Hits: 3123 
Kontinuerlig veckocykel bevisat falsk

Dagens Sabbatshelgare insisterar på att lördagen är Bibelns Sabbat eftersom de tror att sjudagarsveckan har rullat utan avbrott ända sedan Skapelsen. En anledning till denna tro är det faktum att när den Julianska kalendern byttes till den Gregorianska kalendern år 1582 så gick inga av veckans dagar bort. Torsdagen den 4:e oktober, 1582, på den Julianska kalendern följdes av fredagen den 15:e oktober, på den Gregorianska kalendern. Därför antas det, att eftersom inga dagar "förlorades" när kalendrarna övergick från Juliansk till Gregoriansk, så är den moderna veckan identisk med den Bibliska veckan.  

Comments: 0 
Hits: 2174 
Evig Kärlek | Del 1: Yahuwahs Kärlek för människan

Gudomlig Kärlek är evig kärlek. Det flödar från Yahuwahs stora hjärta, från Han som är all kärleks, all lyckas och all glädjes urkälla. Yahuwahs kärlek är den ojämförbart starkaste kraften i universum. Det är själva kärnan i vem och vad Han är och alltid kommer vara. 

Comments: 0 
Hits: 2751 
Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln?

En allt växande skara ärlighjärtade sanningssökare stöter på ett uppseendeväckande påstående: att den Romersk-katolska Kyrkan är ansvarig för att ha tilldelat världen Bibeln så som vi känner den. Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln? Läs vidare för att ta reda på vad historien klart och tydligt uppenbarar!  

Comments: 0 
Hits: 3124 
Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

Bibeln är det enda måttet för tro och handling. Den är unik som den överlägset bäst bevarade av någon av de forntida texter som efterlämnats till dags dato, och som den enda text som påstår sig innehålla Yahuwahs direkta och offentliga uppenbarelse i de Tio Budorden. Den är mer tillgänglig än någon annan religiös klassiker: översatt till långt fler språk och distribuerad i större utsträckning än någon annan. Den kan förstås av vilken litterat person som helst som närmar sig den systematiskt och rationellt. Bekräftad av arkeologi, historia och uppfyllandet av dess profetior; den förblir objektivt det överlägset bästa alternativet bland religiösa verk.   

Comments: 0 
Hits: 2686 
Dra bort från henne, Mitt folk! | Del 3

Alla som helt och fullt ut lämnar Babylon kommer att upptäcka att hemekklesia är oundvikligt. De som har utfört stora ting för Yahuwah har ofta blivit kallade att tillbe ensam för att förbereda dem för deras viktiga arbete. Denna artikel ger praktiska tips om hur man tillber ensam, med ens familj och i mindre grupper.   

Comments: 0 
Hits: 2696 
Dra bort från henne, Mitt folk! | Del 2

Alla som besvarar kallet att lämna Babylon kan, till en början, känna sig på drift utan mål. Det kan kännas konstigt att tillbe ensam. Många vill hitta en annan grupp som de kan tillbe med. Himmelen har en väldigt speciell belöning exklusivt reserverad för de som lämnar Babylon. Skrifterna kallar dem "Sadoks Söner."  

Comments: 0 
Hits: 2421 
Katolsk lärd bekräftar att varken lördagen eller söndagen är den Bibliska Sabbaten

Lördagssabbatister citerar från Katolska lärdas avhandlingar och verk för att bevisa att den Romersk-katolska Kyrkan medger att hon ändrat tillbedjelsedagen från Sabbaten till söndagen. I en häpnadsväckande intervju klargör en Romersk-katolsk lärd att detta var ett kalenderskifte, inte enbart ett byte av veckodagar. Således är inte lördagen den sanna Sabbaten från Bibeln. 

Comments: 0 
Hits: 2141 
Frälsning | Vikten av Lydnad

Större delen av världen befinner sig i en dispyt mellan två falska läror: den ena förnekar att lydnad spelar någon roll alls i vår frälsning; den andre påstår att vi kan rädda oss själva genom vår egen bemödan av goda gärningar. Lydnadens betydelsefullhet beskrivs bäst i Paulus brev till Romarna, där han talar om lydnad i fem versskiften: trons lydnad som Yahushuas kall, Yahushuas lydnad tillräknad den troende, Yahushuas kärlek som ger den troende kraft att lyda, lydnadens ande som för de troende till enlighet och lydnad av tron som Yahuwahs kraft att etablera troende i Evangeliet.   

Comments: 0 
Hits: 2295 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.