Română
Home WLC NEWS!
Profeție Biblică, Studii Biblice, Videoclipuri, Articole, și Mult Mai Multe!
Cele mai bune vești din toate timpurile Nu suntem salvate prin vreo faptă „bună”. Suntem mântuiți doar atunci când ne agățăm de meritele nemeritate ale lui Hristos. Trebuie să respingem „lucrările” complet ca metodă de mântuire. Singurul act care este plăcut Tatălui este actul de a pretinde dreptatea lui Yahushua. „Lucrările” bune sunt doar roadele unei inimi reînnoite. Faceți clic aici pentru un scurt videoclip care va marca în mod indelebil acest adevăr în mintea voastră.
Contact US

Articole

2753 Articole in 22 Languages

Călăuzire Divină: Cum să știi să afli voia lui Yah pentru tine, în mod individual!
Trăind aproape de timpul crizei finale a pământului, trebuie să experimentăm o legătură vitală cu Tatăl Ceresc ca pe timpul apostolilor. Fiecare credincios are nevoie de călăuzire divină personală deoarece situațiile sunt atât de diferite. Nu doar relația personală cu Tatăl este cerută ci și abilitatea de a asculta și recunoaște glasul Său atunci când îți vorbește.
Comments: 0 
Hits: 44 
Ieșiți afară! Acum!
Cerurile avertizează lumea, dar, ciudat , marea majoritate a oamenilor presupun că avertizările nu sunt pentru ei !
Comments: 0 
Hits: 39 
Cine este fiara din Cartea Apocalipsei?
Cartea Apocalipsei este una dintre cele mai discutate si dezbătute cărți atât printre cercetătorii bibliei cât și de învătătorii seculari. În paginile sale sunt înregistrate cele mai aspre avertizări și cele mai vii profeții de neimaginat. ". . . Unul dntre cele mai captivante, totuși, greșit înțelease, simboluri din scrierile profetice ale Apocalipsei este în capitolul 13, fiara din mare, la care se face adesea referire simplu ca fiind ”fiara.”
Comments: 0 
Hits: 44 
Risipind Întunericul: Când începe ziua?
Adversarul a furat închinarea datorată Creatorului prin schimbarea calendarului folosit la socotirea Sabatului zilei a șaptea. Dar nu numai atât. El a schimbat chiar momentul când începe ziua!
Comments: 0 
Hits: 66 
A căzut Babilonul: Ieșiți afară din ea, Poporul Meu!
Chemarea de a ieși din Babilon și de a se separa merge către cei pe care Yahuwah îi numește ”poporul Meu”. Toți care se consideră a fi poporul lui Yahuwah trebuie să asculte cu luare aminte această avertizare și să afle cum li se aplică. Nici un sistem de credințe nu este exceptat. Nicio denominațiune în mod particular nu este în afara acestei denunțări. TOȚI pe care Yahuwah îi cheamă ”poporul Meu” sunt chemați să iasă din Babilon.
Comments: 0 
Hits: 78 
Armaghedon: Bătălia Închinării
Speculații nesfârșite s-au făcut cu privire la Bătălia Armaghedonului. Ce este? Când este? Teorii nenumărate sunt în eroare deoarece nu s-a înțeles că adevăratul conflict cosmic de milenii este despre închinare. Bătălia Armaghedonului nu este decât ultima campanie dintr-un lung și ruinător război care a început când Lucifer s-a mândrit zicând că se va așeza pe Muntele Adunări, Muntele Mo’edim. Citește acest articol și descoperă făgăduința emoționantă rezervată ultimei generații, celor ce vor fi dregători de spărturi-celor ce restaurează calendarul prin care adevăratul Sabat al poruncii a patra poate fi calculat.
Comments: 0 
Hits: 97 
Întrebări pe care orice Trinitarian/Binitarian ar trebui să și le pună
Yahuwah este unul. Yahushua, Hristosul, este singurul său fiu născut. Contrar credinței populare, Scriptura nu învață că Hristos este Creatorul, că Tatăl și Fiul sunt, literal, aceeași ființă sau că Yahushua a existat înainte de nașterea sa în Betleem. Câteva întrebări provacatoare pentru cercetătorii sinceri ai adevărului...
Comments: 0 
Hits: 287 
Fără păcat…prin credință

Intrarea în Noul Ierusalim depinde de păzirea legii lui Yah. Acest lucru creează o problemă, deoarece umanitatea decăzută este incapabilă să păzească legea pentru a intra în cetatea sfântă. Multumiri fie aduse Lui căci Yahuwah a prevăzut această dilemă.

Comments: 0 
Hits: 137 
Închinarea în Duh și Adevăr
Chiar dacă te închini într-un mic grup, cu propria familie sau singur, poți să te bucuri de o zi de Sabat binecuvântată în timp ce te închini acasă.
Comments: 0 
Hits: 171 
De ce Monoteismul Unitarian Oferă Cea Mai Biblică Explicație
Demascând Doctrina Trinității: Patru puncte care demonstrează de ce monoteismul unitarian reprezintă singura poziție biblică.
Comments: 0 
Hits: 208 
Melhisedec: Regele din Trecut și din Viitor
Faptul că Melhisedec era preot dar și rege totodată păstrându-și natura umană ne învață o lecție foarte importantă despre Yahushua care, la rândul său este preot,rege și totodată uman. La fel ca Melhisedec predecesorul lui, lui Yahushua i-a fost dată slujba sfântă de însuși Yahuwah. Aceasta face ca preoția lui Yahushua să fie superioară preoției levitice moștenită pe linie parentală.
Comments: 0 
Hits: 224 
Jean Calvin Și-a Ucis Teologii Rivali: Justificându-se prin Interpretări Rele ale Bibliei
Interpretarea lui Jean Calvin asupra Bibliei a justificat uciderea opozanților săi teologi. El însuși nu a tăiat capul nimănui și nu a aprins focul niciunui rug care a ars oameni de vii, dar predicile lui Jean Calvin din Vechiul și Noul Testament cerând toate acele pedepse capitale aveau pretenția că se face voia lui Dumnezeu. Ce lecții trebuie învățate de aici?
Comments: 0 
Hits: 202 
Pregătire pentru viețuire cu Yahuwah
Cea mai mare recompensă oferită nu este nemurirea. Ci mai degrabă, este chiar privilegiul prezenței lui Yahuwah în împărăția Lui pe pământ. Când îți exerciți credința pentru a accepta mântuirea, pregătirea viețuirii cu Yah, acest act ți se socotește ca neprihănire.
Comments: 0 
Hits: 196 
Ascuns cu Hristos în Yahuwah

Secretul transformării este să fii ascuns cu Hristos în Yahuwah. Aceasta este previziunea pe care Yahuwah a dovedit-o în mod grațios că orice credincios este socotit neprihănit în păzirea legii divine.

Comments: 0 
Hits: 194 
Teologia rămășiței | O perspectivă diferită asupra Bisericii și Israelului

Din punct de vedere istoric, au fost două teorii principale cu privire la relația dintre Biserică și Israel. Prin teoria înlocuirii, Biserica preia locul Israelului astfel încât Israelul nu mai poate fi răscumpărat în viitor. În teologia separării (un aspect al dispensationalismului), în timp ce Yahuwah1 are un viitor pentru Israel, există o distincție clară între Biserică și Israel de-a lungul întregii istorii și nicio înterpătrundere între ele.

Comments: 0 
Hits: 227 
Mântuirea Primită, nu Dobândită

Toți creștinii recunosc că mântuirea este un dar al harului. Și totuși, în ciuda acestei asigurări, marea majoritate a creștinilor, fără să realizeze, alunecă într-o mentalitate a mântuirii prin fapte, care contrazice ceea ce cred.

Vezi ce spune Scriptura despre acest încredibil dar al salvării și ce-ți revine ție să faci.

Comments: 0 
Hits: 258 
Mântuirea este un dar individual, nu un cadou de grup
Mântuirea este un dar și acceptarea ei este o responsabilitate individuală. Nimeni nu poate accepta salvarea pentru tine!
Comments: 0 
Hits: 199 
Atenție! Pământul urmează să fie Devastat!
Mulți creștini presupun că întoarcerea lui Hristos nu se va întâmpla în timpul vieții lor. În schimb, ei presupun că viața așa cum este acum va continua constant înainte. Cu toate acestea, o serie neașteptată de evenimente va schimba viața pe pământ așa cum o știm. . . pentru totdeauna.
Comments: 0 
Hits: 166 
Adevărul Șocant Despre Identitatea Salvatorului Nostru!
Cărțile de imnuri sunt pline cu cântece care îi aduc laudă lui “Isus“ de la “Departe într-o iesle“ la “ Isus vine iar“ Creștini cântă despre Yahushua. Cântă despre nașterea lui, lucrarea lui slujitoare, sângele său, moartea Lui, și revenirea sa. Prea puține cântece sunt dedicate Tatălui, iar acelea sunt centrate pe majestatea sa, grandoarea, și mânia Lui. Acest subiect se concentreaza pe Yahushua și pe sacrificial lui altruist și minimalizează prea adesea adevărata indentitate a Mântuitorului nostru conform Scripturii.
Comments: 0 
Hits: 139 
Speranța păcătosului: Acest om primește păcătoși!
Nu trebuie să aștepți să nu mai păcătuiești ca Yahuwah să te primească. Vino acum. Exact așa cum ești pentru că El primește păcătoși!
Comments: 0 
Hits: 120 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.