Biblical Christian Articles

3333 Articles in 21 Languages

సర్వనామాల సిద్ధాంతం క్రీస్తు యొక్క స్వీయ వాంగ్మూలానికి వర్తించబడుతుంది

ఇక్కడ, మనము త్రిత్వ సిద్ధాంత మోసాన్ని మరియు దానిని ఆసరాగా చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే కొన్ని అర్ధంలేని వాదనలను పరిశీలిస్తాము.

Comments: 0 
Hits: 90 
పూర్వ ఉనికి గురించి ప్రశ్నలు

యహూషువః బెత్లెహేములో తన పుట్టుకకు పూర్వమే ఉన్నాడని బోధించే వారికి తొమ్మిది ప్రశ్నలు.

Comments: 0 
Hits: 113 
ఎక్లేసియాలో స్త్రీ పాత్ర

ఈ వ్యాసం గృహము మరియు ఎక్లేసియాలో పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికీ సంబంధించిన మరియు విడదీయరాని పాత్రలను పరిశీలిస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 50 
'ధర్మశాస్త్రము క్రింద' ఉండటం అంటే అర్థమేమిటి?

నేను ఈ అధ్యయనాన్ని కొంత లోతైనదనే హెచ్చరికతో ప్రారంభిస్తాను. ఈ అధ్యయనానికి నిర్దిష్ట స్థాయి ఏకాగ్రత అవసరం. దీన్ని చదివే ముందు దయచేసి ప్రార్థించండి. యహువఃయే మనందరికీ మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు!

Comments: 0 
Hits: 140 
ఇశ్రాయేలు పునరాలోచన

సూపర్ సెషనిస్ట్ కథ ప్రకారం, నిజమైన ఇశ్రాయేలు ఇకపై యూదు ఇశ్రాయేలు కాదు, అన్యజనులు మరియు యూదులతో కూడిన యాహూషువఃను అంగీకరించిన సంఘం. ఇది నిజామా?

Comments: 0 
Hits: 167 
యోహాను 3:16: అస్పష్టమైన అపార్థం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి

ఆధునిక కాలంలో యోహాను 3:16 బహుశా మొత్తం బైబిల్ అంతటిలో చాలా తరచుగా చూపబడుచున్న వచనం (సందర్భంతో సంబంధం లేకుండా), ఎందుకంటే ఇది అమెరికా క్రీడా కార్యక్రమాలలో కనబడుతుంది (పోస్టర్‌లపై), మరియు మంచి ఉద్దేశ్యం గల ఉత్సాహవంతులైన సువార్తీకులచే క్లుప్తమైన సారాంశంగా పదేపదే ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ వాక్యం తన కుమారుని అనుగ్రహించు విషయంలో యహువః యొక్క అపారమైన ప్రేమ మరియు లక్ష్యాన్ని గూర్చిన ఒక అందమైన ప్రకటన అయితే, అది నేడు ప్రమాదకరంగా తప్పుదారి పట్టించే విధంగా ఉపయోగించబడుతుంది!

Comments: 0 
Hits: 158 
యూదులు అసూయపడేలా చేయడం: రోమా 9-11 యొక్క మరో కోణం

కాబట్టి క్రైస్తవులు, యూదులు మరియు అన్యజనులు, యూదులకు (మరియు దేశాలకు, లేక యూదులు కానివారికి; కానీ ఎప్పుడూ దేశాలకు మాత్రమే కాదు) సువార్తను తీసుకెళ్లుటను కొనసాగించాలి. అది విని, నమ్మి, రక్షింపబడే శేషం ఉంది. యహూషువః, మరియు యహూషువః మాత్రమే తమ మెస్సీయ అని యూదులు చూస్తున్నందున, ఇప్పుడు అన్యజనులతో పాటు సహజమైన కొమ్మలు కూడా వారి స్వంత చెట్టులోకి తిరిగి అంటుకట్టబడతాయని మా ఆశ; మరియు క్రైస్తవులు యహువః ద్వారా రక్షణను మరియు తమ స్వంత వాగ్దానాల నెరవేర్పును మరియు లేఖనాలను కలిగియున్నారు.

Comments: 0 
Hits: 277 
ఆ బండ క్రీస్తే

ప్రభువైన యహూషువః క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిగత పూర్వ-ఉనికిని విశ్వసించేవారు తరచుగా 1 కొరింథీయులు 10:4లోని అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క మాటలను చూపిస్తారు, అక్కడ అతడు అరణ్యంలో ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల గురించి మాట్లాడుతూ "అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి, ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీస్తే'' అని చెప్పాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అరణ్యం గుండా వాగ్దాన భూమికి ప్రయాణించే సమయంలో క్రీస్తు స్వయంగా వారితో పాటు వెళ్లాడని దీని నుండి వాదించబడుతుంది. అయితే పౌలు చెబుతున్నది నిజంగా ఇదేనా?

Comments: 0 
Hits: 278 
బైబిలు లో యహూషువః ఒక్కడే “క్రీస్తు” నా?

బైబిల్లో యహూషువః ఒక్కడే “క్రీస్తు” నా? అత్యధికులు ఖచ్చితంగా “అవును!” అని ప్రతిస్పందిస్తారు. అయితే, సరైన సమాధానం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇంకా చదవండి!

Comments: 0 
Hits: 290 
యహువః ద్వారా పుట్టిన

యహువః యహూషువఃను అద్భుతంగా విశిష్టమైన రీతిలో ఉనికిలోకి తెచ్చాడు. ఇదంతా ఎంతటి విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించాలి!

Comments: 0 
Hits: 233 
యాహూషువఃయే ప్రధాన దేవదూత మిఖాయేలునా?

యెహోవాసాక్షులు యాహూషువఃను ప్రధాన దేవదూత యైన మిఖాయేలు అని నమ్ముతారు. నేను ఈ సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్న వారి పట్ల శ్రద్ధ మరియు గౌరవంతో ఈ అంశం యెద్దకు చేరుకుంటాను; అయితే, ఈ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నంలో వారు ఎదుర్కొనే సమస్యల వైపు తమ దృష్టిని ఆకర్షించడం ఈ అధ్యయనం యొక్క లక్ష్యం.

Comments: 0 
Hits: 262 
కఠినమైన వాస్తవాలు

ద్వితీయోపదేశకాండం 6:4: "ఇశ్రాయేలూ వినుము. మన ఎలోహీమ్ యహువః అద్వితీయుడగు యహువః!"

Comments: 0 
Hits: 332 
రాజ్యం యొక్క సహ వారసులు

లూట్జెర్ రచన తప్పుడు వివరణల కల్పన. అతని పుస్తక శీర్షిక, "వన్ మినిట్ ఆఫ్టర్ యు డై" మోసపూరితమైనదని లేఖనం వెంటనే బహిర్గతం చేసింది. మనం మరణించినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

Comments: 0 
Hits: 303 
యహూషువః ''నేను'' అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తే దానికి అతడు యహువః అని అర్థమా?

యహూషువః మొదటి నుండి వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ అని చెప్పుకున్నాడు. అతడు ఎప్పుడూ ఇశ్రాయేలు దేవుడు (ఆయన యహూషువః దేవుడు కూడా!) అని చెప్పుకోలేదు. అతడు పాత నిబంధన యొక్క "గొప్ప ఉన్నవాడను" అని ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు. అయితే, అతడు యహువః యొక్క అద్వితీయ కుమారుడనని పదే పదే చెప్పుకున్నాడు.

Comments: 0 
Hits: 349 
జయించుట కొరకు నియమాలు

ఈరోజు మీరు ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు? మీరు లేదా మీ ప్రియమైన వ్యక్తి ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతున్నారా? కుటుంబ సమస్యలా? బహుశా మీకు పనిలో సమస్యలు ఉండవచ్చు లేదా మీరు పొరపాటు యొక్క పరిణామాలతో వ్యవహరిస్తుండవచ్చు. మీరు ఆందోళనతో పోరాడుతున్నారా? మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఏదైనప్పటికీ, ఎలా జయించాలనే దానిపై మీకు జ్ఞానాన్ని అందించే నియమాలను లేఖనం అందిస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 346 
అందరూ భాషలలో మాట్లాడాలా? 1 కొరింథీయులు 12 యొక్క అధ్యయనం

నిజమైన విశ్వాసులందరూ భాషలు మాట్లాడగలరా?

Comments: 0 
Hits: 298 
మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము

రక్షకుడు మాట్లాడుతున్న రొట్టె/ఆహారం ఆత్మీయ రొట్టె/ఆహారం. శారీరక ఆహారం భౌతిక జీవితాన్ని ఇస్తుంది, ఆత్మీయ ఆహారం మనలను ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తుంది మరియు నిత్య జీవితానికి నడిపిస్తుంది. మీరు మీ అనుదినాహారాన్ని పొందుకొనుచున్నారా?

Comments: 0 
Hits: 353 
మరొక యహూషువః? భిన్నమైన సువార్త?

"మరొక యహూషువః," ఒక తప్పుడు, సులభతరమైన "విస్తృత మార్గం" లో ప్రపంచ గమ్మత్తైన ప్రణాళిక ద్వారా స్పష్టంగా ప్రచారం చేయబడుచుండెను మరియు వెతకబడుచుండెను.

Comments: 0 
Hits: 339 
మీరు గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తంలో కడగబడ్డారా?

వర్ణించబడని సత్యం ఏమిటంటే, గతంలో విశ్వాసులు బాప్తీస్మ ప్రాముఖ్యతను గూర్చి మరింత ఎక్కువ బైబిల్ అవగాహనను కలిగి ఉన్నారు మరియు నేడు విశ్వాసులమని చెప్పుకునే అధిక సంఖ్యాకుల కంటే నీటి బాప్తీస్మం యొక్క సంపూర్ణ ఆవశ్యకత గొప్పదని నేను వాదిస్తున్నాను!

Comments: 0 
Hits: 371 
మనకు విడుదల కలిగించే సత్యం

రాబోయే యహువః రాజ్యం యొక్క నిజమైన సువార్త వాస్తవానికి జీవితాలను ఎలా మార్చగలదు? ఈ ప్రత్యేక సందేశం ద్వారా రక్షణ ఎలా వస్తుంది?

Comments: 0 
Hits: 376 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.