The Best News Ever It is not by any ‘good’ deeds that we are saved. We are saved only when we cling to the undeserved merits of Christ. We need to reject completely ‘works’ as a method of salvation. The only act that is pleasing to the Father is the act of claiming Yahushua’s righteousness. Good ‘works’ are merely the fruits of a renewed heart. Click here for a short video that will indelibly mark this truth in your mind.

Biblical Christian Articles

2755 Articles in 22 Languages

Den bibliska sanningen om livet och döden

Den alltmer populära läran om att det finns medvetande efter döden är livsfarlig, eftersom det förbereder vägen för otaliga miljoner att acceptera och till och med omfamna Satans kommande bedrägerier.

Comments: 0 
Hits: 87 
Avfälliga kyrkor! Identifiera den sanna Ekklesians fallna fiender
Många konfronteras minst en gång under sin livstid av frågan: Vilken är den rätta kyrka? ... eller finns det ens en rätt "kyrka"? Det finns så många samfund och situationen är så förvirrande att det verkar omöjligt att veta med säkerhet. Den här artikeln hittar en lösning på problemet genom att tillhandahålla ett enkelt trepunktsprov för att utvärdera alla kyrkor eller samfund snabbt och enkelt. Genom att tillämpa det kan vem som helst på några minuter avgöra om en kyrka eller samfund faller eller är en giltig ekklesia.
Comments: 0 
Hits: 142 
Ut! NU!
Himlen varnar världen, men konstigt nog antar de allra flesta att varningen inte gäller dem!
Comments: 0 
Hits: 149 
Till fullo betalt

En Biblisk granskning av omskärelseriten och varför den inte längre är bindande för Yahuwahs trofasta.

Comments: 0 
Hits: 88 
Att be för andra
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." Löftet är lika tillgängligt idag som det var när det först sades. Dyk in i denna artikel för att stärka ditt böneliv, för dig själv och för andra!
Comments: 0 
Hits: 114 
Det allra bästa naturliga läkemedlet! Aktiverat kol!

Av alla tillgängliga läkemedel så har aktivt kol det bredaste användningsområdet och alla som är intresserade av att behandla sjukdomar naturligt bör känna till dessa.

Comments: 0 
Hits: 119 
Den nya världsordningen: Formandet av vilddjurets avbild
Termen Den nya världsordningen är periodvis återkommande och går i munnen på politiker. Denna artikel avslöjar den nya världsordningen som Satans gamla plan för att styra världen genom vilseledning, förtryck och olydnad mot Yahuwah. USA:s och påvedömets centrala roller för att försöka genomföra detta vid tidens ände belyses av Bibelns profetier för 2000 år sedan. Dessa varningar hjälper oss att inse att övervinnande genom tro på Yahushua behövs för att möta dagens utmaningar. Alla grunderna som är nödvändiga för ett segerrikt liv, rätt dyrkan och att hitta säkerhet genom de kommande katastroferna i världen finns i den här artikeln.
Comments: 0 
Hits: 338 
Leva under den sista påven: 12 fakta du måste känna till
Världen har levt under påve Franciskus I, den åttonde och sista kungens styre sedan han tronsattes som Vatikanrikets absoluta monark den 19 mars 2013. Här finner du 12 fakta som de som söker Himmelriket bör inse i dessa sista dagar.
Comments: 0 
Hits: 199 
Internationella datumlinjen ändrad: Sabbaten oförändrad?
Den moderna veckocykeln har inga band till någonting i naturen. På grund av detta uppstår problem som inte finns i skapelsens lunisolarkalender: specifikt behovet av en godtycklig datumlinje. En kontinuerlig veckocykel, förankrad till ingenting i naturen, är en konstgjord institution. Internationella datumlinjen är helt enkelt en mänsklig lösning på vad som är mänskligt problem.
Comments: 0 
Hits: 432 
Satans världsliga förbindelse växer | USA blir ett monster
Det är sant att Yahuwah välsignade USA så länge den genomsnittliga medborgaren levde upp till principerna om sanning och rättfärdighet i sitt eget, individuella liv. USA blev en tillflyktsort, ett förlovat land för många som var förföljda och förtryckta i sina hemländer. Satan hade dock planer för den nya nationen. Idag ser vi tydligt att USA har blivit ett monster ... precis som Yahuwahs profetiska ord sade att det skulle bli.
Comments: 0 
Hits: 302 
Jerusalem: Nyckel till Ändens tid?
Jerusalem är central för världens tre stora monoteistiska religioners ändtidsförväntningar. Muslimer, judar och både katoliker och evangeliska protestanter vill alla ha sin egen teokratiska diktatur med utgångspunkt från denna forntida plats. Denna allmänt vedertagna tro är en av Satans mest vilseledande bedrägerier i ändtiderna. Läs denna artikel och förstå detta apokalyptiska fel.
Comments: 0 
Hits: 201 
Bröllopsceremonier för Utkallade
Att sammanfoga en man och en kvinna i äktenskapet är en helig men ändå glad händelse. Den här artikeln svarar på vanliga frågor om Yahuwah-välsignade bröllop, traditioner, äktenskapscertifikat, m.m.
Comments: 0 
Hits: 182 
Bön: Själens andetag
“Bön är själens andetag. Det är hemligheten bakom andlig kraft. Inga andra medel för nåd kan ersätta den och bevara själens hälsa. Bön för med sig hjärtat i omedelbar kontakt med livets källa och stärker den religiösa erfarenhetens ben och muskler."
Comments: 0 
Hits: 177 
Roms pågående inkvisition: Vad du behöver veta

Den motbjudande och chockerande faktan om den romersk-katolska inkvisitionen är något som samtliga av Yahuwahs trofasta väl bör känna till. Skrifterna är tydliga att historien kommer att upprepa sig själv, då Uppenbarelsebokens andra vilddjur åter blåser in liv i påvedömet.

Comments: 0 
Hits: 218 
Uppenbarelsebokens 7 Trumpetstötar
Följande är en icke-fiktiv redogörelse för händelser kan inträffa vilken dag som helst. Den är uteslutande tagen från Uppenbarelseboken. I och med att förverkligandet av händelserna närmar sig så är det Faderns vilja att Hans barn till fullo förstår Uppenbarelseboken som har avslöjat allt som finns att veta om den sista tiden.
Comments: 0 
Hits: 298 
Vilddjuret från havet: Katolska kyrkan i profetia
Uppenbarelseboken ger information om kommande händelser som kommer att påverka alla på jorden. Denna information presenteras i form av profetiska symboler. Genom att använda dessa symboler varnar himlen att en av de största förföljande krafter i känd historia återigen kommer att uppstå för att få en aktiv roll i att förfölja Yahs utvalda.
Comments: 0 
Hits: 230 
Månsabbaten
Många människor som önskar att dyrka på sjundedagssabbaten dyrkar på lördagen eftersom det är den sjunde dagen i den moderna veckan. Nu tror ett växande antal människor att den verkliga Sjundedagssabbaten i Skrifterna är en månsabbat som måste beräknas av den gamla månsolskalendern. Noggrann undersökning av bevisen är nödvändig för alla som önskar tillbe på Skaparens Sjundedagssabbat. Alla måste studera och välja själva: lördagssabbat? Eller Månsabbaten?
Comments: 0 
Hits: 260 
Den troendes civila ansvar: Romarbrevet 13:s sanna betydelse
Romarbrevet 13 används ofta för att lura kristna att följa orättvisa lagar och ge stöd till tyranniska regeringar. Sådana tolkningar motsäger emellertid faktiskt Skriften. Yahuwah har aldrig beordrat någon att följa mänsklig lag i strid med gudomlig lag.
Comments: 0 
Hits: 197 
Gudomlig vägledning: Lär dig hur du kan veta Yahs vilja för dig personligen!
Att leva genom jordens sista kris kommer att kräva en närmare och viktigare koppling till den himmelske Fadern än vad som har upplevts sedan apostolisk tid. Varje troende behöver personlig vägledning eftersom varje individuell situation är så annorlunda. Detta kräver inte bara en personlig relation med Fadern, utan förmågan att höra och känna igen hans röst när han talar till dig.
Comments: 0 
Hits: 193 
Vilddjurets märke: Vad det är och hur man undviker det!
Yahuwahs stora hjärta längtar efter sina jordiska barn. I sin oändliga visdom och förkunskap har Han gett en spännande glimt in i den närmaste framtiden med hjälp av symboler. Dessa ges för att förbereda Hans folk så att ingen får lura sig under jordens historiska slutdagar. En av de minst förstådda men ändå mest spännande symbolerna som används i profetia är “vilddjurets märke”.
Comments: 0 
Hits: 233 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.