BREAKING NEWS Regarding the relationship between the church and Israel, WLC no longer subscribes to the replacement theology promoted by the RCC, SDAs, etc. We now believe the church is synonymous with remnant Israel (a spiritual entity built on faith in Yahushua’s atoning work), and made up of Gentile believers and Jewish believers alike. Click HERE for more information.

Biblical Christian Articles

2645 Articles in 22 Languages

Julen: Ursprung, historia, traditioner

"Helgdag." För de flesta associeras detta ordet med ett särskilt firande … julen! Trots det moderna firandets kommersiella grannlåt så förblir julen, i kärnan, en religiös festivitet. Det är en tid då en gudom blir ihågkommen och äras. Många uppriktiga Kristna talar om att "put the Christ back in Christmas". Problemet är att Yahushua Frälsaren aldrig var "i" julfirandet till att börja med! För att upptäcka vilken gud som hyllas vid julen, så behövs dess hedniska rötter spåras.  

Comments: 0 
Hits: 3179 
Uppenbarelseboken 17: Profetian om de Sju Kungarna – 8:e Kungen identifierad!

Genom att studera Uppenbarelsebokens 17:e kapitel så har Yahuwah lett oss till en mycket häpnadsväckande sanning som bekräftar att vi är närmare alltings slut än vi någonsin vågat tro. Vi är uppmanade av vår älskande Eloah att dela denna profetia så att ingen behöver snärjas av de globala händelser som snart kommer att bryta ut - för de kommer att försänka hela världen i den mest storslagna villfarelse som Satan någonsin har tänkt ut.

Comments: 0 
Hits: 5344 
Hans Namn är underbart | Del 1: Kalla på Hans Namn

Skrifterna bjuder gång på gång in oss att "kalla på den Himmelske Faderns Namn". Denna kärleksfulla inbjudan öppnar upp för alla Himmelens skatter. Vad som än behövs i detta livet och för all evighet - Skaparen har lovat att förse för dem som kallar på Hans Namn. Lär dig hur man kallar på Hans Namn. Ditt liv kommer aldrig att vara sig likt!   

Comments: 0 
Hits: 3264 
Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

Många singlar längtar efter att gifta sig, troendes att deras liv kommer bli kompletta först när de har en livspartner. Lär dig hemligheterna bakom att leva ett fullkomligt, uppfyllt liv – även som singel.

Comments: 0 
Hits: 3222 
Kontinuerlig veckocykel bevisat falsk

Dagens Sabbatshelgare insisterar på att lördagen är Bibelns Sabbat eftersom de tror att sjudagarsveckan har rullat utan avbrott ända sedan Skapelsen. En anledning till denna tro är det faktum att när den Julianska kalendern byttes till den Gregorianska kalendern år 1582 så gick inga av veckans dagar bort. Torsdagen den 4:e oktober, 1582, på den Julianska kalendern följdes av fredagen den 15:e oktober, på den Gregorianska kalendern. Därför antas det, att eftersom inga dagar "förlorades" när kalendrarna övergick från Juliansk till Gregoriansk, så är den moderna veckan identisk med den Bibliska veckan.  

Comments: 0 
Hits: 2264 
Evig Kärlek | Del 1: Yahuwahs Kärlek för människan

Gudomlig Kärlek är evig kärlek. Det flödar från Yahuwahs stora hjärta, från Han som är all kärleks, all lyckas och all glädjes urkälla. Yahuwahs kärlek är den ojämförbart starkaste kraften i universum. Det är själva kärnan i vem och vad Han är och alltid kommer vara. 

Comments: 0 
Hits: 2834 
Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln?

En allt växande skara ärlighjärtade sanningssökare stöter på ett uppseendeväckande påstående: att den Romersk-katolska Kyrkan är ansvarig för att ha tilldelat världen Bibeln så som vi känner den. Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln? Läs vidare för att ta reda på vad historien klart och tydligt uppenbarar!  

Comments: 0 
Hits: 3257 
Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

Bibeln är det enda måttet för tro och handling. Den är unik som den överlägset bäst bevarade av någon av de forntida texter som efterlämnats till dags dato, och som den enda text som påstår sig innehålla Yahuwahs direkta och offentliga uppenbarelse i de Tio Budorden. Den är mer tillgänglig än någon annan religiös klassiker: översatt till långt fler språk och distribuerad i större utsträckning än någon annan. Den kan förstås av vilken litterat person som helst som närmar sig den systematiskt och rationellt. Bekräftad av arkeologi, historia och uppfyllandet av dess profetior; den förblir objektivt det överlägset bästa alternativet bland religiösa verk.   

Comments: 0 
Hits: 2761 
Dra bort från henne, Mitt folk! | Del 3

Alla som helt och fullt ut lämnar Babylon kommer att upptäcka att hemekklesia är oundvikligt. De som har utfört stora ting för Yahuwah har ofta blivit kallade att tillbe ensam för att förbereda dem för deras viktiga arbete. Denna artikel ger praktiska tips om hur man tillber ensam, med ens familj och i mindre grupper.   

Comments: 0 
Hits: 2789 
Dra bort från henne, Mitt folk! | Del 2

Alla som besvarar kallet att lämna Babylon kan, till en början, känna sig på drift utan mål. Det kan kännas konstigt att tillbe ensam. Många vill hitta en annan grupp som de kan tillbe med. Himmelen har en väldigt speciell belöning exklusivt reserverad för de som lämnar Babylon. Skrifterna kallar dem "Sadoks Söner."  

Comments: 0 
Hits: 2503 
Katolsk lärd bekräftar att varken lördagen eller söndagen är den Bibliska Sabbaten

Lördagssabbatister citerar från Katolska lärdas avhandlingar och verk för att bevisa att den Romersk-katolska Kyrkan medger att hon ändrat tillbedjelsedagen från Sabbaten till söndagen. I en häpnadsväckande intervju klargör en Romersk-katolsk lärd att detta var ett kalenderskifte, inte enbart ett byte av veckodagar. Således är inte lördagen den sanna Sabbaten från Bibeln. 

Comments: 0 
Hits: 2248 
Frälsning | Vikten av Lydnad

Större delen av världen befinner sig i en dispyt mellan två falska läror: den ena förnekar att lydnad spelar någon roll alls i vår frälsning; den andre påstår att vi kan rädda oss själva genom vår egen bemödan av goda gärningar. Lydnadens betydelsefullhet beskrivs bäst i Paulus brev till Romarna, där han talar om lydnad i fem versskiften: trons lydnad som Yahushuas kall, Yahushuas lydnad tillräknad den troende, Yahushuas kärlek som ger den troende kraft att lyda, lydnadens ande som för de troende till enlighet och lydnad av tron som Yahuwahs kraft att etablera troende i Evangeliet.   

Comments: 0 
Hits: 2385 
Rättfärdighet genom Tro

Den Protestantiska Reformationen antändes av den chock som följde vid åsynen av korruptionen i den Romersk-katolska prästerskapet i början på 1500-talet. På senare år har det framkommit överväldigande bevis att prästerskapet bara har blivit mer korrupt sen dess, med pedofiler som har ersatt de enbart giriga unga sönerna av herrskapet. Medan världen kanske tror att kyrkan från Inkvisitionen har förändrats, så visar deras beteende vilken förändring, om ens någon alls, som har skett: den har blivit värre. Nu, mer än någonsin förr, är rättfärdighetsläran, som den handling och gåva från Yahuwah själv, genom tro på Yahushuas försonande medlande som vår Överstepräst i den himmelska helgedomen, denna världens skriande behov. Yahushuas konungaskap är en försummad fråga, och detta resulterar i att folk inte inser att rättfärdighet genom tro är frukten av Yahushuas arv som Messias.   

Comments: 0 
Hits: 2880 
Det är NU dags att lämna städerna!

Uppenbarelsebokens 7 Basunstötar kommer snart att bryta ut på Jorden i snabb följd. De förödande effekterna av dessa Basunstötar kommer bli synnerligen påtagliga och erfarna av de som vistas i städerna. Det är i städerna som vår älskande Fader Yahuwah är som mest bortglömd och ignorerad, och detta har resulterat i att städerna blivit knytpunkter för ondska och brottslighet.  

Comments: 0 
Hits: 2491 
Dra bort från henne, Mitt folk! | Del 1

Få människor har en korrekt förståelse av vad "Babylon" är, ändå är budskapet att komma ut ur Babylon Himmelens sista varning till världen. Det är, bokstavligt talat, världens sista chans. Upptäck vad "Babylon" är så du kan besvara kallet: "Dra bort från henne, Mitt folk!  

Comments: 0 
Hits: 2945 
Skaparens Kalender

De som önskar visa sin trohet till Skaparen kommer också tillbe Honom på dagen Han har utsett. För att finna den korrekta dagen för tillbedjan, så måste lunisolarkalendern som etablerades vid Skapelsen användas. Här finner du en kort förklaring av vad Skaparens Kalender är.  

Comments: 0 
Hits: 3041 
Vad Spikades Fast på Korset? En Granskning av Kolosserbrevet 2

Vad var det som spikades fast på korset? En granskning av en av de mest missförstådda kapitlen i hela Bibeln: Kolosserbrevet 2
 
"Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. Sådant är skuggan av vad som ska komma, men kroppen själv är i den Smorde. (Kol. 2:16-17)
Comments: 0 
Hits: 3131 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.