NAGBABAGANG BALITA Hinahamon ng WLC ang mga tanyag na "faith healers" na lumipad patungong Wuhan, China, sakay ng kanilang pribadong eroplano at pagalingin ang lahat ng tinamaan ng Coronavirus. Panahon na para tulungan ang mga tao at ipakita ang mga banal na patunay ng kanilang diumano'y panawagan. Kung walang tumanggap sa hamong ito, panahon na para itigil ang kanilang "paglilingkod" at hayagang aminin ang kanilang pandaraya. I-click RITO para sa marami pa.
Contact US
Prayer Requests

Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag
na Daigdig at ang Lunar Sabbath!

  • Ang Order ng Heswita (Kampon ni Satanas):
  • ...ay nasa likod ng ilan sa mga pinakamalalaking panlilinlang
    sa kasaysayan.
  • ...tusong hinangad na itago ang Patag na Daigdig ni Yahuwah.
  • ...madayang itinayo ang kalendaryong Gregorian sa lugar ng
    Biblikal na Kalendaryong Lunar-Solar.
Nilalaman ng Video:
Hangad ng mga Hewsita na Itago ang Patag
na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Oras: 00:14:52
Mga Download: 184
Mga Nanood: 697
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan