Contact US
Prayer Requests

Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 2 - Yahuwah: Pangalan ng Pangako

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Yahuwah: Pangalan ng Pangako 

  • יהוה
  • Yahuwah
  • Personal na Pangalan ng Manlilikha
  • Ginamit sa Kasulatan nang mahigit 5,500 na beses
  • Ang Plano ng Kaligtasan ay matatagpuan sa Pangalan ng Ama
  • Hinihimok ang LAHAT ng Kasulatan na tumawag sa Pangalan ni Yahuwah
Nilalaman ng Video:
Kunin ang Pangako sa Banal na Pangalan ni Yahuwah!
Oras: 00:12:48
Mga Download: 1159
Mga Nanood: 3002
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas