Contact US
Prayer Requests

Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 4 – Ang Pangalan Niya’y Nasa Noo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pangalan Niya’y Nasa Noo 

  • Makapangyarihang pangako!
  • Pagbabago ng kaisipan
  • Makukuha ang Katangian ni Yahuwah
  • Kakaibang oportunidad!
  • Ang tanging bagay upang tumungo sa Kalangitan
  • Walang hanggang pamana

Nilalaman ng Video:
Pagtanggap sa Pangako ng Bagong Pangalan!

Oras: 00:12:03
Mga Download: 1055
Mga Nanood: 2885
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas