Contact US
Prayer Requests

Patag na Daigdig: Mga Heswita & ang Pandaigdigang Sabwatan!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Patag na Daigdig: Mga Heswita
& ang Pandaigdigang Sabwatan!

  • Ang Daigdig ay patag.
  • Ang Daigdig ay hindi isang globo.
  • Copernicus & Galileo: ang Hegelian Dialectic
  • Mula Nazi hanggang NASA: namumuno ang Vatican...
  • Mga Heswita & Ang Kontra Repormasyon
  • "LUCIFER" & ang Pagdating ni Kristo
Nilalaman ng Video:
Inilabas ang Pinakamalaking Panlilinlang ng lahat ng panahon!
Oras: 00:36:43
Mga Download: 986
Mga Nanood: 2649
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas