Contact US
Prayer Requests

Patag na Daigdig: Patotoo ng Bibliya sa Mundong Pabagu-bago

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Patag na Daigdig: Patotoo ng Bibliya
sa Mundong Pabagu-bago

  • Ang Daigdig ay hindi isang globo!
  • Ang Daigdig ay patag at nakapirme.
  • Ang mga katawang makalangit ay gumagalaw sa
    ibabaw ng Daigdig.
  • Ang Daigdig at mga katawang makalangit ay
    binakuran ng kalawakan.
Nilalaman ng Video:
Malinaw ang sinabi ng Kasulatan: Ang Daigdig ay Patag!
Oras: 00:18:13
Mga Download: 980
Mga Nanood: 2993
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas