Contact US
Prayer Requests

Ang Huling Ulan ay Bumubuhos Ngayon!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Huling Ulan ay Bumubuhos Ngayon!

  • Pagbubuhos ng Banal na Espiritu
  • Pagtuklas sa mga matagal nang nakabaong patotoo
  • Dumaraming Liwanag at Pagkakaunawa
  • Paghahanda para sa Muling Pagdating
  • Mamuhay sa pagkakatulad sa ipinakitang liwanag
  • Pag-iiwas sa pagkakuntento at pagtatanggal ng kamalian 
Nilalaman ng Video:
Natatanggap mo na ba ang Huling Ulan?
Oras: 00:16:57
Mga Download: 648
Mga Nanood: 1849
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!