Contact US
Prayer Requests

Hinagpis, Daing, at Paglayo!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Hinagpis, Daing, at Paglayo!

  • Mga asong-gubat sa pananamit ng tupa
  • Binabaluktot ang Salita ni Yah
  • Pagpapalakas ng pagdalo sa simbahan
  • Pagbibilanggo sa kawan
  • Espiritwal na pagmamataas ng Laodicean
  • Nalalapit na paghuhukom
Nilalaman ng Video:
Lumabas sa LAHAT ng mga organisadong
relihiyon at denominasyon!
Oras: 00:15:26
Mga Download: 650
Mga Nanood: 1929
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas