Contact US
Prayer Requests

Pakikipag-usap sa Patay: Pakikipag-usap sa mga Demonyo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Pakikipag-usap sa Patay

  • Mayroon pa bang kamalayan pagkatapos ng kamatayan?
    Mga demonyo at mga alagad ni Satanas.
  • Nakikita ba tayo ng patay? … at naririnig?
  • Kaya bang makipag-ugnayan sa atin ng patay?
  • Namamatay ba ang kaluluwa kasama ng katawan?
  • Seances, trances, Ouija boards at iba pang paraan.

Sa palabas na ito:
Ang Katotohanan sa Biblia tungkol sa pakikipag-usap sa patay!

Oras: 00:10:31
Mga Download: 1886
Mga Nanood: 3957
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!