Contact US
Prayer Requests

Pangalan Niya’y Kahanga-hanga | Bahagi 1 – Tumawag sa Kanyang Pangalan!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Tumawag sa Kanyang Pangalan!

  • יהוה
  • "AKO’Y si AKO NGA "
  • Ang Banal na Pangalan ng Manlilikha
  • “PANGINOON” ay HINDI Niya Pangalan
  • "DIYOS" ay HINDI Niya Pangalan
  • Hinihimok ng Manlilikha ang LAHAT na
    tumawag sa Kanyang Pangalan
Nilalaman ng Video:
Tuklasin ang Banal na Pangalan ng Amang nasa Kalangitan!
Oras: 00:10:15
Mga Download: 1040
Mga Nanood: 3001
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas