Contact US
Prayer Requests

Kapaskuhan: Pinagmulan, Kasaysayan, at mga Tradisyon

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Kapaskuhan | Pinagmulan at mga Tradisyon

  • Walang magagawa ang Pasko kay Yahushua, ang Mesias
  • Nagbibigay-pugay ito sa diyos na uhaw sa dugo, Saturn
  • Romanong paganong kapistahan ng Saturnalia
  • Paganismo at pag-aalay ng tao
  • Si Santa, mga regalo, cards, mga kandila, mistletoe, atbp.
  • Father Time at Bagong Taong Bata

Nilalaman ng Video:
Ang mga pinagmulan ng Kapaskuhan sa paganismo!

Oras: 00:14:46
Mga Download: 1436
Mga Nanood: 3928
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas