While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Příprava na Yahuwahovo pozemské království, ustanovené při Yahušuově brzkém návratu!
Contact US

Biblické proroctví

3308 Články in 21 Languages

Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil
Kalvínův výklad Bible ospravedlňoval vraždu jeho teologických oponentů. On sám nikomu neuřízl hlavu, ani nezapálil oheň, který upálil heretiky zaživa, ale Kalvínova kázání ze Starého a Nového Zákona tvrdila, že takové tresty smrti jsou v souladu s Božími zájmy. Co se z toho musíme poučit?
Comments: 0 
Hits: 1405 
Jeho chrám s lidmi: Skrytá touha Otcova srdce!
Satan propaguje domněnku, že na nově stvořené zemi nebude žádný chrám. Tím byla nejhlubší touha Stvořitelova srdce neznámá a nedoceněna.
Comments: 0 
Hits: 1214 
Daniel 11: Král Severu je Osmanská říše!

Pečlivé, hluboké studium Daniele 11,40-45 naprosto ustanovuje, že "Král Severu" je Osmanská říše!

Comments: 0 
Hits: 2855 
Děsivá prohlášení papežů | Přímo z úst nevěstky
Tento článek obsahuje mnoho šokujících papežských prohlášení a dokumentů, které mohou být pro křesťana věřícího v Bibli extrémně ofenzivní a šokující. Říkáme pravdu o Katolickém falešném náboženství, protože nám to není jedno; nechceme, aby byl kdokoliv z Jeho lidu nadále klamán tímto zkaženým systémem.
Comments: 0 
Hits: 2662 
Státem ovládané církve: Podvod 501c3

Klasifikace 501(c)(3) je status pro náboženské a dobročinné organizace v USA, který je osvobozuje od zdanění příjmů. Zatímto tento článek opakovaně odkazuje na tuto konkrétní klasifikaci, varování překračuje mezinárodní hranice. Každá náboženská organizace, která je uznávaná jako taková národní vládou, se dostává pod kontrolu této vlády. Tehdy se stává paží státu a musí se podřídit politice státu.

Comments: 0 
Hits: 2447 
Yahushua nebo papež František: Komu věříš?

Papež František tvrdí, že je neomylný zástupce Yahushui. Pečlivé prozkoumání jeho výroků, porovnaných s Písmem, zjevuje charakter, životní styl a teologii, které jsou protikladem Spasitele.

Comments: 0 
Hits: 3651 
Vzdychat a sténat... nebo utéct!

Poselstvím Nebe pro poslední generaci je utečte ze všech organizovaných náboženství a denominací. Náboženští lídři však mají neustálý zájem na tom, aby lidé nadále chodili do církve. Používají 8. a 9. kapitolu Ezechiele k tomu, aby si lidé mysleli, že mají povinnost zůstat členy církve, i když je jasné, že je církev v odpadlictví.

Comments: 0 
Hits: 2786 
Pečetě, Polnice a Vyšetřující soud

Spravedlnost spoléhá na informace. Soudní proces je vlastně vyšetřování, které se snaží předložit fakta před soudce a porotu. Tento článek je hlubší pohled na 7 pečetí, 7 polnic a vyšetřující soud!

Comments: 0 
Hits: 3242 
Svévolný král z Daniele 11 je Francie!

Pečlivé studium jednotlivých veršů z Daniele 11,36-40 odhaluje se stoprocentní jistotou, že ten "Svévolný král" je Francie!  

Comments: 0 
Hits: 3264 
Daniel 11: Král jihu je Egypt!

Pečlivé studium Daniele 11 odhaluje se 100% jistotou, že "Král jihu" je, a vždy byl, Egypt!

Comments: 0 
Hits: 3643 
Pozdní déšť padá! (Přijímáš ho?)

Upřímní křesťané toužebně předvídali "Pozdní déšť" nebo zaslíbené "občerstvení" Duchem Svatým, od kterého očekávali, že je připraví na Hlasité volání těsně před Druhým příchodem. Přehlížený verš v Deuteronomium odhaluje, že "Pozdní déšť" je zcela odlišný od toho, co se očekávalo, a že je už vyléván!

Comments: 0 
Hits: 3576 
Placatá země a První andělské poselství

Nebe má překvapující poselství pro poslední generaci: "Boj se Yahuwaha!" Zde nalezneš Biblický průzkum toho, co to skutečně znamená bát se Yahuwaha.

Comments: 0 
Hits: 2950 
Mistrovské podvody Jezuitů: Ukrýtí Placaté země a Lunárního Sabatu!

Jezuitský řád byl strůjcem některých z největších podvodů v dějinách. Shoda dat, cílů i programů jej spojuje s celosvětovým, novodobým podvodem o kulaté zemi. Pečlivý průzkum Bible, archeologie a historie jej taktéž spojuje s podvodným ukrýváním skutečnosti, které trvá již více než 1700 let: tímto podvodem je nauka, že sobota je Biblický sedmý den Sabat.

Comments: 0 
Hits: 3878 
Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací!

Překvapivý nový důkaz poukazuje na Jezuitský řád jako na strůjce podvodu trvajícího pět století. Tato lež připravuje svět na přijetí velkého klamu během první bědy ze Zjevení 9, kdy démoni, zjevící se jako mimozemšťané, "napadnou" zemi.

Comments: 0 
Hits: 6475 
Islám

Podobně jako všechna náboženství, která mají své kořeny v Abrahamovi, byl i islám požehnán bohatstvím pravdy. Na rozdíl od jiných náboženství jsou muslimové striktně monoteisté, věřící v jediného Stvořitele, kterého se má uctívat. Nepadli jako většina křesťanů za oběť bludu pohanské trinity (svaté trojici). Jako u Židů, omyl islámských nauk obecně spočívá v nepřijetí plné pravdy.  

Comments: 0 
Hits: 2270 
Kdo jsou to Jezuité?

Poprvé v historii byl za hlavu Římsko katolické církve zvolen jezuitský papež. Zjevení 17 jasně uvádí, že tato šelma "z bezedné propasti", František I, je ten poslední papež. V tomto článku zkoumáme satanské bratrstvo známé pod názvem "Jezuitský řád" nebo "Tovaryšstvo Ježíšovo".

Comments: 0 
Hits: 11299 
Obnovitelé Zbořenin

Obnovení bohoslužby ve všechny Nebem ustanovené svaté dny je jedním znamením blízkosti konce světa. Věrní budou v těchto posledních dnech zachovávat Yahuwahovy svátky, protože jsou zachovavatelé zákona, ne přestupníci zákona. Yahuwahův zákon je pro ně velmi vzácný a oni ctí svého Stvořitele svou milující poslušností.

Comments: 0 
Hits: 2965 
Maskované Čarodějnictví: Satanova Tajná Léčka

Okouzlující had je velmi přiléhavým symbolem pro dnešní lékařství. Pohanství/Satanismus je stále zapleten do mnoha dnešních lékařských praktik. Většina moderní medicíny není nic více než současné čarodějnictví, oděné do vědeckého převleku. Milióny lidí jsou dnes nadále ovládány Asklepiovou holí, jejich kdysi jasná uvažující mysl je otupělá vedlejšími účinky právě těch léků, které by je měly uzdravit.  

Comments: 0 
Hits: 4043 
Vzkříšení Spravedlivých

 Vzkříšení spravedlivých...

Comments: 0 
Hits: 2590 
Dvě vzkříšení

Dvě vzkříšení...

Comments: 0 
Hits: 1971 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.