Română
Home WLC NEWS!
Profeție Biblică, Studii Biblice, Videoclipuri, Articole, și Mult Mai Multe!
Contact US

Curente doctrinare

2777 Articole in 22 Languages

Vorbind cu Morții: Vorbind cu Demonii
Cele mai multe religii ale lumii învață că sufletul nu moare odată cu trupul. Această credință,totuși, deschide ușa înșelăciunilor demonice. Atunci când crezi că morții încă mai au suflet conștient și că el poate comunica cu cei vii, permiți demonilor să personifice pe cei decedați și să comunice direct cu tine!
Comments: 0 
Hits: 56 
Întrebări pe care orice Trinitarian/Binitarian ar trebui să și le pună
Yahuwah este unul. Yahushua, Hristosul, este singurul său fiu născut. Contrar credinței populare, Scriptura nu învață că Hristos este Creatorul, că Tatăl și Fiul sunt, literal, aceeași ființă sau că Yahushua a existat înainte de nașterea sa în Betleem. Câteva întrebări provacatoare pentru cercetătorii sinceri ai adevărului...
Comments: 0 
Hits: 319 
Teologia rămășiței | O perspectivă diferită asupra Bisericii și Israelului

Din punct de vedere istoric, au fost două teorii principale cu privire la relația dintre Biserică și Israel. Prin teoria înlocuirii, Biserica preia locul Israelului astfel încât Israelul nu mai poate fi răscumpărat în viitor. În teologia separării (un aspect al dispensationalismului), în timp ce Yahuwah1 are un viitor pentru Israel, există o distincție clară între Biserică și Israel de-a lungul întregii istorii și nicio înterpătrundere între ele.

Comments: 0 
Hits: 259 
Dacă Hristos vine ”curând” unde se află, acum?
Cu aproape 2000 de ani în urmă, credincioșilor li s-a promis că Mântuitorul se va întoarce curând. Necredincioșii arată spre această profeție, aparent, neîmplinită ca fiind motivul îndoielilor lor. Citește ca să afli cum se împacă această dilemă.
Comments: 2 
Hits: 516 
Șocant, noi evidențe descoperă adevărata natură a lui Hristos! (Și nu este ceea ce crezi!)
Doctrina dumnezeirii triunice a fost considerată ,timp de secole, ca fiind fundamentală creștinătății. Totuși, realitatea arată că ”trinitatea” este o credință ce provine direct din păgânismul antic.
Comments: 0 
Hits: 749 
Pre-încarnarea lui Hristos: Adevăr Biblic?Sau erezie antică
Doctrina dumnezeirii triunice provine din păgânismul antic și nu din Scriptură. Acceptarea acestei erezii a dus la crearea unui concept prin care pre-existența Mântuitorului a devenit o ”concluzie naturală”
Comments: 1 
Hits: 816 
Junghiat în Spirit: Adevăr sau erezie?

Nu va lăsaţi înșelaţi! Duhul manifestat de vindecătorii credinței și de cei care pretind a fi "junghiați-n-duh" nu este Duhului Sfânt al lui Yahuwah.

Comments: 0 
Hits: 1688 
Evanghelia Prosperității: Joc RELIGIOS de interese

”Evanghelia Prosperității”, nimic altceva decât mită spirituală!

Comments: 0 
Hits: 2303 
Viaţa şi moartea: Adevărul Biblic

Tot mai populară este învățătura conform căreia omul are conștiință după moarte. Această doctrină este foarte periculoasă, deoarece pregătește calea pentru ca milioane de oameni să accepte și să îmbrățișeze amăgirile lui Satana.  

Comments: 0 
Hits: 1529 
Moartea lui Yahushua: înseamnă desființarea Legii?

Scriptura învață că legea divină este veșnică. Urmează să fie păzită atât în Ceruri cît și pe pământ. Orice text din Biblie care este folosit ca ”dovadă” că legea a fost bătută în cuie la cruce contraface Scriptura ca să se comformeze agendei satanice de a-i conduce la desființarea Poruncilor. Efeseni 2:15 reprezintă un text folosit pentru a susține aserțiunea eronată că legea divină a fost abolită de moartea lui Yahushua.  

Comments: 0 
Hits: 1509 
Iad: Un adevăr confuz clarificat

O examinare aprofundată a subiectului cu înțelegerea cea mai eronată din toată Scriptura:Iadul. Sunt cei răi și cei nepocăiți chinuiți în foc la nesfărșit? Nu. Ei vor fi distruși!  

Comments: 0 
Hits: 1987 
Amăgirea Contra-Reformei: Futurismul și Preterismul infiltrează Protestantismul

Profeţia celor 70 de săptămâni este una dintre cele mai neînțelese din întreaga Scriptura. Totuşi, acest lucru, nu se datorează lipsei de cunoștințe, ci mai degrabă înșelăciunilor  deliberate a iezuiţilor - futurismul și preterismul.

Comments: 0 
Hits: 2038 
Spiritismul şi Răsplata Sfinţilor

Spiritismul a luat lumea cu asalt. Puțini cred în realitate materială de astăzi, iar mulțimile urmează practici oculte, bazate pe iluzia că sufletul uman este în mod natural nemuritor și că morții pot vedea și pot comunica cu cei vii. Ce contează? Este pur și simplu un joc fascinant, o mângâiere după pierderea unei persoane dragi, sau în spatele acestuia se ascunde o surpriză fatală? Prezentul articol răspunde acestor întrebări, și oferă speranță reală pe baze slide.

Comments: 0 
Hits: 1665 
Pavel: Profet Fals? Sau Apostol Adevărat?

Una vânt de doctrină, care crește în putere în aceste ultime zile, este credința că Pavel a fost un apostol fals. Acest articol analizează pericolele îmbrățișării unei astfel de înşelăciuni.

Comments: 0 
Hits: 2087 
Complet Achitat

O examinare biblică a ritualului tăierii împrejur și răspunsul la întrebarea: de ce nu mai este o cerinţă obligatorie pentru credincioşii lui Yahuwah?

Comments: 0 
Hits: 1706 
Predestinarea: o loterie divină?

Chiar dacă cei ce cred în predestinare sunt fără îndoială sinceri în ceea ce cred, această doctrină este periculoasă deoarece reprezintă greşit şi distorsionează caracterul iubitor al lui Yahuwah. Acest articol ia în discuţie variatele componente ale doctrine predestinării şi explică cum aceste credinţe contrazic Scriptura.

Comments: 0 
Hits: 1954 
Odată salvat, pentru totdeauna salvat?

“Odată mântuit pentru totdeauna salvat?”Milioane de creştini, astăzi, învaţă că răscumpărarea deţine „securitate veşnică”, şi că odată ce  au fost salvaţi, ei vor rămâne aşa pentru totdeauna. Din păcate această doctrină nebiblică conduce pe mulţi la adormire spirituală şi un fals simţ al siguranţei.

Comments: 0 
Hits: 2840 
Cu Adevărat, Biserica Romano Catolică Ne-a Dat Biblia?

Un mare număr de căutători sinceri ai adevărului se poticnesc pe o afirmaţie uimitoare: pretenţia că Biserica Romano-Catolică este responsabilă de furnizarea Bibliei, aşa cum este ea astăzi, în lumea întreagă.  Chiar  Biserica Romano-Catolică ne-a oferit Biblia? Citeşte mai mult să afli  clar ce ne descoperă istoria!  

Comments: 0 
Hits: 2479 
Sărbătorile lui Yahuwah: Păstrate de Apostoli

Este larg răspândită ideea că sărbătorile anuale enumerate în Scriptură au fost date doar pentru evrei şi că au fost, oricum bătute în cuie pe cruce. Un astfel de crez se bazează pe înţelegerea greşită a legii divine. Yahushua, ca Mântuitor, a păzit legea divină, incluzând şi sărbătorile anuale. Ca urmaşi ai Lui, suntem îndemnaţi să-I urmăm exemplul, aşa cum au făcut şi apostolii.

Comments: 0 
Hits: 2109 
Pavel, Romani şi Sabatul

Anumite porțiuni din Scriptură pot părea să contrazică alte pasaje ale acesteia. Când cei ce studiază Biblia descoperă acest lucru, de multe ori ei consideră Biblia ca nefiind demnă de încredere. În loc să studieze, pentru a rezolva aparenta contradicţie, ei resping Biblia.

Comments: 0 
Hits: 1747 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.