Română
Home WLC NEWS!
Profeție Biblică, Studii Biblice, Videoclipuri, Articole, și Mult Mai Multe!
Contact US

Curente doctrinare

2683 Articole in 22 Languages

Dacă Hristos vine ”curând” unde se află, acum?
Cu aproape 2000 de ani în urmă, credincioșilor li s-a promis că Mântuitorul se va întoarce curând. Necredincioșii arată spre această profeție, aparent, neîmplinită ca fiind motivul îndoielilor lor. Citește ca să afli cum se împacă această dilemă.
Comments: 2 
Hits: 283 
Șocant, noi evidențe descoperă adevărata natură a lui Hristos! (Și nu este ceea ce crezi!)
Doctrina dumnezeirii triunice a fost considerată ,timp de secole, ca fiind fundamentală creștinătății. Totuși, realitatea arată că ”trinitatea” este o credință ce provine direct din păgânismul antic.
Comments: 0 
Hits: 459 
Pre-încarnarea lui Hristos: Adevăr Biblic?Sau erezie antică
Doctrina dumnezeirii triunice provine din păgânismul antic și nu din Scriptură. Acceptarea acestei erezii a dus la crearea unui concept prin care pre-existența Mântuitorului a devenit o ”concluzie naturală”
Comments: 0 
Hits: 523 
Junghiat în Spirit: Adevăr sau erezie?

Nu va lăsaţi înșelaţi! Duhul manifestat de vindecătorii credinței și de cei care pretind a fi "junghiați-n-duh" nu este Duhului Sfânt al lui Yahuwah.

Comments: 0 
Hits: 1311 
Evanghelia Prosperității: Joc RELIGIOS de interese

”Evanghelia Prosperității”, nimic altceva decât mită spirituală!

Comments: 0 
Hits: 1707 
Viaţa şi moartea: Adevărul Biblic

Tot mai populară este învățătura conform căreia omul are conștiință după moarte. Această doctrină este foarte periculoasă, deoarece pregătește calea pentru ca milioane de oameni să accepte și să îmbrățișeze amăgirile lui Satana.  

Comments: 0 
Hits: 1274 
Moartea lui Yahushua: înseamnă desființarea Legii?

Scriptura învață că legea divină este veșnică. Urmează să fie păzită atât în Ceruri cît și pe pământ. Orice text din Biblie care este folosit ca ”dovadă” că legea a fost bătută în cuie la cruce contraface Scriptura ca să se comformeze agendei satanice de a-i conduce la desființarea Poruncilor. Efeseni 2:15 reprezintă un text folosit pentru a susține aserțiunea eronată că legea divină a fost abolită de moartea lui Yahushua.  

Comments: 0 
Hits: 1259 
Iad: Un adevăr confuz clarificat

O examinare aprofundată a subiectului cu înțelegerea cea mai eronată din toată Scriptura:Iadul. Sunt cei răi și cei nepocăiți chinuiți în foc la nesfărșit? Nu. Ei vor fi distruși!  

Comments: 0 
Hits: 1710 
Amăgirea Contra-Reformei: Futurismul și Preterismul infiltrează Protestantismul

Profeţia celor 70 de săptămâni este una dintre cele mai neînțelese din întreaga Scriptura. Totuşi, acest lucru, nu se datorează lipsei de cunoștințe, ci mai degrabă înșelăciunilor  deliberate a iezuiţilor - futurismul și preterismul.

Comments: 0 
Hits: 1744 
Spiritismul şi Răsplata Sfinţilor

Spiritismul a luat lumea cu asalt. Puțini cred în realitate materială de astăzi, iar mulțimile urmează practici oculte, bazate pe iluzia că sufletul uman este în mod natural nemuritor și că morții pot vedea și pot comunica cu cei vii. Ce contează? Este pur și simplu un joc fascinant, o mângâiere după pierderea unei persoane dragi, sau în spatele acestuia se ascunde o surpriză fatală? Prezentul articol răspunde acestor întrebări, și oferă speranță reală pe baze slide.

Comments: 0 
Hits: 1379 
Pavel: Profet Fals? Sau Apostol Adevărat?

Una vânt de doctrină, care crește în putere în aceste ultime zile, este credința că Pavel a fost un apostol fals. Acest articol analizează pericolele îmbrățișării unei astfel de înşelăciuni.

Comments: 0 
Hits: 1804 
Complet Achitat

O examinare biblică a ritualului tăierii împrejur și răspunsul la întrebarea: de ce nu mai este o cerinţă obligatorie pentru credincioşii lui Yahuwah?

Comments: 0 
Hits: 1426 
Predestinarea: o loterie divină?

Chiar dacă cei ce cred în predestinare sunt fără îndoială sinceri în ceea ce cred, această doctrină este periculoasă deoarece reprezintă greşit şi distorsionează caracterul iubitor al lui Yahuwah. Acest articol ia în discuţie variatele componente ale doctrine predestinării şi explică cum aceste credinţe contrazic Scriptura.

Comments: 0 
Hits: 1699 
Odată salvat, pentru totdeauna salvat?

“Odată mântuit pentru totdeauna salvat?”Milioane de creştini, astăzi, învaţă că răscumpărarea deţine „securitate veşnică”, şi că odată ce  au fost salvaţi, ei vor rămâne aşa pentru totdeauna. Din păcate această doctrină nebiblică conduce pe mulţi la adormire spirituală şi un fals simţ al siguranţei.

Comments: 0 
Hits: 2499 
Cu Adevărat, Biserica Romano Catolică Ne-a Dat Biblia?

Un mare număr de căutători sinceri ai adevărului se poticnesc pe o afirmaţie uimitoare: pretenţia că Biserica Romano-Catolică este responsabilă de furnizarea Bibliei, aşa cum este ea astăzi, în lumea întreagă.  Chiar  Biserica Romano-Catolică ne-a oferit Biblia? Citeşte mai mult să afli  clar ce ne descoperă istoria!  

Comments: 0 
Hits: 2110 
Sărbătorile lui Yahuwah: Păstrate de Apostoli

Este larg răspândită ideea că sărbătorile anuale enumerate în Scriptură au fost date doar pentru evrei şi că au fost, oricum bătute în cuie pe cruce. Un astfel de crez se bazează pe înţelegerea greşită a legii divine. Yahushua, ca Mântuitor, a păzit legea divină, incluzând şi sărbătorile anuale. Ca urmaşi ai Lui, suntem îndemnaţi să-I urmăm exemplul, aşa cum au făcut şi apostolii.

Comments: 0 
Hits: 1826 
Pavel, Romani şi Sabatul

Anumite porțiuni din Scriptură pot părea să contrazică alte pasaje ale acesteia. Când cei ce studiază Biblia descoperă acest lucru, de multe ori ei consideră Biblia ca nefiind demnă de încredere. În loc să studieze, pentru a rezolva aparenta contradicţie, ei resping Biblia.

Comments: 0 
Hits: 1511 
Ierusalim: Cheia Zilelor Sfârșitului?

Ierusalimul este centrul asteptărilor apocaliptice a trei mari religii monoteiste mondiale. Musulmanii, Evreii, Catolicii şi Protestanţii Evanghelici, cu toţii vor să-şi conducă dictaturile teocratice din mijlocul străvechii cetăţi. Acest crez larg răspândit reprezintă una dintre cele mai înşelătoare minciună cu privire la timpul sfârşitului. Citeşte acest articol să fi avertizat în ce priveşte eroarea apocaliptică.

Comments: 0 
Hits: 2423 
Obligațiile civile ale credincioşilor: adevăratul sens al capitolului 13 din Epistola către Romani

Romani 13 este utilizat pe scară largă pentru a îi înșela pe creștini să se supună unor legi nedrepte și să acorde sprijin guvernărilor tiranice. Cu toate acestea, astfel de interpretări, contrazic de fapt Scriptura. Yahuwah nu a poruncit nimănui să se supună legilor omeneşti care contravin legii divine.  

Comments: 0 
Hits: 1827 
Focul Veşnic Există!

Scriptura învaţă că există un foc veşnic, dar nu este ceea ce gândeşti!  

Comments: 0 
Hits: 1818 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.