Contact US

Biblisk Tro

2644 Artiklar in 22 Languages

Yahushuas rättfärdighet: Enda hoppet för syndare
Rättvisa genom tro, fullt accepterad och förstådd, är att leva utan synd. När Yahushuas blod accepteras i tro så korsfästs man tillsammans med Honom genom tro. Sedan, precis som Han återuppstod till livet, uppstår den troende själen för att vandra med Yahushua i det nya livet. Detta görs genom tro på Hans rättfärdighet. Det är mycket mer än en intellektuell förståelse. Det är en upplevelse. Och vårt enda hopp.
Comments: 0 
Hits: 61 
Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

Bibeln är det enda måttet för tro och handling. Den är unik som den överlägset bäst bevarade av någon av de forntida texter som efterlämnats till dags dato, och som den enda text som påstår sig innehålla Yahuwahs direkta och offentliga uppenbarelse i de Tio Budorden. Den är mer tillgänglig än någon annan religiös klassiker: översatt till långt fler språk och distribuerad i större utsträckning än någon annan. Den kan förstås av vilken litterat person som helst som närmar sig den systematiskt och rationellt. Bekräftad av arkeologi, historia och uppfyllandet av dess profetior; den förblir objektivt det överlägset bästa alternativet bland religiösa verk.   

Comments: 0 
Hits: 2735 
Frälsning | Vikten av Lydnad

Större delen av världen befinner sig i en dispyt mellan två falska läror: den ena förnekar att lydnad spelar någon roll alls i vår frälsning; den andre påstår att vi kan rädda oss själva genom vår egen bemödan av goda gärningar. Lydnadens betydelsefullhet beskrivs bäst i Paulus brev till Romarna, där han talar om lydnad i fem versskiften: trons lydnad som Yahushuas kall, Yahushuas lydnad tillräknad den troende, Yahushuas kärlek som ger den troende kraft att lyda, lydnadens ande som för de troende till enlighet och lydnad av tron som Yahuwahs kraft att etablera troende i Evangeliet.   

Comments: 0 
Hits: 2360 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.