Contact US

Biblisk Tro

3881 Artiklar in 22 Languages

Tidernas fynd & den slutgiltiga prövningen
Vad är den mest ovärderliga tillgången du kan få som är helt GRATIS och bara väntar på att du tar den just nu? Läs den här inspirerande intervjun!
Comments: 0 
Hits: 711 
Yahuwahs Insegel
Yahuwahs insegel är den mest värdefulla andliga gåvan tillgänglig för alla själar som lever på jorden. Endast Yahuwahs försegling kan ge evigt liv och det andliga skydd som är nödvändigt för att möta de kommande dagarna då Yahs vrede ska hälls ut oblandad med barmhärtighet över en oomvänd värld.
Comments: 0 
Hits: 1296 
Helgonens uthållighet
Fröken Wagner var orolig. Pamela Forsythe har inte blivit hämtad ännu. Var är hennes mor? Hon lät inte sina tankar irra utan försökte hålla sig så lugn som bara kunde för lilla Pamelas skull när minuter blev till timmar. Men Pamela hade en stor lärdom att ge till Fröken Wagner om tro, tillit, och uthållighet. Ta reda på vad detta var!
Comments: 0 
Hits: 1107 
Evangeliet | Från synd till förlösning!

Det var för att rädda mänskligheten från konsekvenserna av sin synd som Yahuwah och Hans Son, Yahushua, slöt ett heligt förbund för att till varje pris rädda mänskligheten tillbaka till Dem. Upptäck skönheten i vår himmelske Faders hjärta av perfekt kärlek! Välj att överlämna allt till din Förlösare. Han kommer att ta emot dig som sin son, sin dotter, och göra om dig i sin egen avbild.

Comments: 0 
Hits: 963 
Platt jord: Biblisk Sanning i en instabil värld
En granskning av den “platta jorden” enligt Skrifterna och sunt förnuft.
Comments: 0 
Hits: 1489 
Bevisets vikt
Om en person har växt upp med felaktiga övertygelser så kan sökandet efter sanninge vara mycket förvirrande. Sanningen, oavsett hur ren, kan kännas emotionellt fel, om den strider mot en persons grundläggande övertygelser. Yahuwah har inte lämnat någon till att kämpa ensam. Han har i sitt Ord försett oss med en standard genom vilken vi kan skilja mellan rätt och fel. Vi talar om att använda bevisets vikt.
Comments: 0 
Hits: 1279 
Vila i frid | Vad händer efter döden?
Döden är varje människas del, eftersom alla har syndat. Skaparen, vars kärleksfulla hjärta aldrig ämnade att Hans barn skulle lida under synd, har tagit bort all tvekan om vad som händer efter döden.
Comments: 0 
Hits: 1235 
Erhåll Yahuwahs rättfärdighet

Hur man erhåller Yahuwahs rättfärdighet. En Biblisk genomgång av Evangeliets budskap och vad som menas med att “vandra i tro”.

Comments: 0 
Hits: 1259 
Frälsningens hemlighet
Ord och fraser läses eller hörs ibland i predikningar som man inte klart och tydligt förstår. Rättvisa genom tro är en sådan fras; ofta använd, sällan förstådd. Det är mycket viktigt att alla som önskar leva ett evigt liv med Yahuwah har en klar förståelse av exakt vad “rättfärdighet genom tro” är eftersom det är det enda sättet någon ska räddas på.
Comments: 0 
Hits: 1162 
Yahushua: Hans liv för mitt

Det faktum att Yahushua frestades "i allt liksom vi, men utan synd" ger alla uppmuntran att vi också kan övervinna på samma sätt som Frälsaren gjorde. Hemligheten till Yahushuas konsekventa seger i striden mot synden och Satan hittas i Hans lika konsekventa förtröstan på sin Faders styrka. Han utövade ingen makt som inte är vårt privilegium att också utöva genom tro på Honom.

Comments: 0 
Hits: 1147 
Yahushua: Vår store överstepräst
Yahuwahs oändliga visdom och gränslösa kärlek utformade en plan där den syndiga, fallne människan kunde återställas den gudomliga ynnesten. Denna plan omfattade mycket mer än mänsklighetens lagliga förlösning från Satans kontroll. Det krävde också återställandet av den gudomliga karaktären i människans själ. Det är detta hopp, fullständig återställning tillbaka till den gudomliga avbilden, som Paulus hänvisade till. Och det är detta arbete som Yahushua engagerar sig i just nu.
Comments: 0 
Hits: 1490 
Yahushuas rättfärdighet: Enda hoppet för syndare
Rättvisa genom tro, fullt accepterad och förstådd, är att leva utan synd. När Yahushuas blod accepteras i tro så korsfästs man tillsammans med Honom genom tro. Sedan, precis som Han återuppstod till livet, uppstår den troende själen för att vandra med Yahushua i det nya livet. Detta görs genom tro på Hans rättfärdighet. Det är mycket mer än en intellektuell förståelse. Det är en upplevelse. Och vårt enda hopp.
Comments: 0 
Hits: 1177 
Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

Bibeln är det enda måttet för tro och handling. Den är unik som den överlägset bäst bevarade av någon av de forntida texter som efterlämnats till dags dato, och som den enda text som påstår sig innehålla Yahuwahs direkta och offentliga uppenbarelse i de Tio Budorden. Den är mer tillgänglig än någon annan religiös klassiker: översatt till långt fler språk och distribuerad i större utsträckning än någon annan. Den kan förstås av vilken litterat person som helst som närmar sig den systematiskt och rationellt. Bekräftad av arkeologi, historia och uppfyllandet av dess profetior; den förblir objektivt det överlägset bästa alternativet bland religiösa verk.   

Comments: 0 
Hits: 4038 
Frälsning | Vikten av Lydnad

Större delen av världen befinner sig i en dispyt mellan två falska läror: den ena förnekar att lydnad spelar någon roll alls i vår frälsning; den andre påstår att vi kan rädda oss själva genom vår egen bemödan av goda gärningar. Lydnadens betydelsefullhet beskrivs bäst i Paulus brev till Romarna, där han talar om lydnad i fem versskiften: trons lydnad som Yahushuas kall, Yahushuas lydnad tillräknad den troende, Yahushuas kärlek som ger den troende kraft att lyda, lydnadens ande som för de troende till enlighet och lydnad av tron som Yahuwahs kraft att etablera troende i Evangeliet.   

Comments: 0 
Hits: 3588 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.