While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Förbereder ett folk för Frälsarens snara Återkomst!
Contact US

Biblisk Tro

3334 Artiklar in 21 Languages

Helgonens uthållighet
Fröken Wagner var orolig. Pamela Forsythe har inte blivit hämtad ännu. Var är hennes mor? Hon lät inte sina tankar irra utan försökte hålla sig så lugn som bara kunde för lilla Pamelas skull när minuter blev till timmar. Men Pamela hade en stor lärdom att ge till Fröken Wagner om tro, tillit, och uthållighet. Ta reda på vad detta var!
Comments: 0 
Hits: 1183 
Evangeliet | Från synd till förlösning!

Det var för att rädda mänskligheten från konsekvenserna av sin synd som Yahuwah och Hans Son, Yahushua, slöt ett heligt förbund för att till varje pris rädda mänskligheten tillbaka till Dem. Upptäck skönheten i vår himmelske Faders hjärta av perfekt kärlek! Välj att överlämna allt till din Förlösare. Han kommer att ta emot dig som sin son, sin dotter, och göra om dig i sin egen avbild.

Comments: 0 
Hits: 1030 
Platt jord: Biblisk Sanning i en instabil värld
En granskning av den “platta jorden” enligt Skrifterna och sunt förnuft.
Comments: 0 
Hits: 1661 
Bevisets vikt
Om en person har växt upp med felaktiga övertygelser så kan sökandet efter sanninge vara mycket förvirrande. Sanningen, oavsett hur ren, kan kännas emotionellt fel, om den strider mot en persons grundläggande övertygelser. Yahuwah har inte lämnat någon till att kämpa ensam. Han har i sitt Ord försett oss med en standard genom vilken vi kan skilja mellan rätt och fel. Vi talar om att använda bevisets vikt.
Comments: 0 
Hits: 1416 
Vila i frid | Vad händer efter döden?
Döden är varje människas del, eftersom alla har syndat. Skaparen, vars kärleksfulla hjärta aldrig ämnade att Hans barn skulle lida under synd, har tagit bort all tvekan om vad som händer efter döden.
Comments: 0 
Hits: 1332 
Erhåll Yahuwahs rättfärdighet

Hur man erhåller Yahuwahs rättfärdighet. En Biblisk genomgång av Evangeliets budskap och vad som menas med att “vandra i tro”.

Comments: 0 
Hits: 1383 
Frälsningens hemlighet
Ord och fraser läses eller hörs ibland i predikningar som man inte klart och tydligt förstår. Rättvisa genom tro är en sådan fras; ofta använd, sällan förstådd. Det är mycket viktigt att alla som önskar leva ett evigt liv med Yahuwah har en klar förståelse av exakt vad “rättfärdighet genom tro” är eftersom det är det enda sättet någon ska räddas på.
Comments: 0 
Hits: 1235 
Yahushua: Hans liv för mitt

Det faktum att Yahushua frestades "i allt liksom vi, men utan synd" ger alla uppmuntran att vi också kan övervinna på samma sätt som Frälsaren gjorde. Hemligheten till Yahushuas konsekventa seger i striden mot synden och Satan hittas i Hans lika konsekventa förtröstan på sin Faders styrka. Han utövade ingen makt som inte är vårt privilegium att också utöva genom tro på Honom.

Comments: 0 
Hits: 1219 
Yahushua: Vår store överstepräst
Yahuwahs oändliga visdom och gränslösa kärlek utformade en plan där den syndiga, fallne människan kunde återställas den gudomliga ynnesten. Denna plan omfattade mycket mer än mänsklighetens lagliga förlösning från Satans kontroll. Det krävde också återställandet av den gudomliga karaktären i människans själ. Det är detta hopp, fullständig återställning tillbaka till den gudomliga avbilden, som Paulus hänvisade till. Och det är detta arbete som Yahushua engagerar sig i just nu.
Comments: 0 
Hits: 1579 
Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

Bibeln är det enda måttet för tro och handling. Den är unik som den överlägset bäst bevarade av någon av de forntida texter som efterlämnats till dags dato, och som den enda text som påstår sig innehålla Yahuwahs direkta och offentliga uppenbarelse i de Tio Budorden. Den är mer tillgänglig än någon annan religiös klassiker: översatt till långt fler språk och distribuerad i större utsträckning än någon annan. Den kan förstås av vilken litterat person som helst som närmar sig den systematiskt och rationellt. Bekräftad av arkeologi, historia och uppfyllandet av dess profetior; den förblir objektivt det överlägset bästa alternativet bland religiösa verk.   

Comments: 0 
Hits: 4155 
Frälsning | Vikten av Lydnad

Större delen av världen befinner sig i en dispyt mellan två falska läror: den ena förnekar att lydnad spelar någon roll alls i vår frälsning; den andre påstår att vi kan rädda oss själva genom vår egen bemödan av goda gärningar. Lydnadens betydelsefullhet beskrivs bäst i Paulus brev till Romarna, där han talar om lydnad i fem versskiften: trons lydnad som Yahushuas kall, Yahushuas lydnad tillräknad den troende, Yahushuas kärlek som ger den troende kraft att lyda, lydnadens ande som för de troende till enlighet och lydnad av tron som Yahuwahs kraft att etablera troende i Evangeliet.   

Comments: 0 
Hits: 3669 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.