Contact US

Biblisk Tro

2683 Artiklar in 22 Languages

Bevisets vikt
Om en person har växt upp med felaktiga övertygelser så kan sökandet efter sanninge vara mycket förvirrande. Sanningen, oavsett hur ren, kan kännas emotionellt fel, om den strider mot en persons grundläggande övertygelser. Yahuwah har inte lämnat någon till att kämpa ensam. Han har i sitt Ord försett oss med en standard genom vilken vi kan skilja mellan rätt och fel. Vi talar om att använda bevisets vikt.
Comments: 0 
Hits: 41 
Vila i frid | Vad händer efter döden?
Döden är varje människas del, eftersom alla har syndat. Skaparen, vars kärleksfulla hjärta aldrig ämnade att Hans barn skulle lida under synd, har tagit bort all tvekan om vad som händer efter döden.
Comments: 0 
Hits: 30 
Erhåll Yahuwahs rättfärdighet

Hur man erhåller Yahuwahs rättfärdighet. En Biblisk genomgång av Evangeliets budskap och vad som menas med att “vandra i tro”.

Comments: 0 
Hits: 40 
Frälsningens hemlighet
Ord och fraser läses eller hörs ibland i predikningar som man inte klart och tydligt förstår. Rättvisa genom tro är en sådan fras; ofta använd, sällan förstådd. Det är mycket viktigt att alla som önskar leva ett evigt liv med Yahuwah har en klar förståelse av exakt vad “rättfärdighet genom tro” är eftersom det är det enda sättet någon ska räddas på.
Comments: 0 
Hits: 43 
Hur man segrar: Besitt Yahushuas tro
Att övervinna synden på egen hand är meningslöst. Men när man väljer att sätta sin tro på den välsignade Frälsaren, Yahushua, och tro på Honom, är den segrande kraften över all synd rikligt och lätt tillgänglig.
Comments: 0 
Hits: 52 
Yahushua: Hans liv för mitt

Det faktum att Yahushua frestades "i allt liksom vi, men utan synd" ger alla uppmuntran att vi också kan övervinna på samma sätt som Frälsaren gjorde. Hemligheten till Yahushuas konsekventa seger i striden mot synden och Satan hittas i Hans lika konsekventa förtröstan på sin Faders styrka. Han utövade ingen makt som inte är vårt privilegium att också utöva genom tro på Honom.

Comments: 0 
Hits: 43 
Yahushua: Vår store överstepräst
Yahuwahs oändliga visdom och gränslösa kärlek utformade en plan där den syndiga, fallne människan kunde återställas den gudomliga ynnesten. Denna plan omfattade mycket mer än mänsklighetens lagliga förlösning från Satans kontroll. Det krävde också återställandet av den gudomliga karaktären i människans själ. Det är detta hopp, fullständig återställning tillbaka till den gudomliga avbilden, som Paulus hänvisade till. Och det är detta arbete som Yahushua engagerar sig i just nu.
Comments: 0 
Hits: 105 
Yahushuas rättfärdighet: Enda hoppet för syndare
Rättvisa genom tro, fullt accepterad och förstådd, är att leva utan synd. När Yahushuas blod accepteras i tro så korsfästs man tillsammans med Honom genom tro. Sedan, precis som Han återuppstod till livet, uppstår den troende själen för att vandra med Yahushua i det nya livet. Detta görs genom tro på Hans rättfärdighet. Det är mycket mer än en intellektuell förståelse. Det är en upplevelse. Och vårt enda hopp.
Comments: 0 
Hits: 107 
Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

Bibeln är det enda måttet för tro och handling. Den är unik som den överlägset bäst bevarade av någon av de forntida texter som efterlämnats till dags dato, och som den enda text som påstår sig innehålla Yahuwahs direkta och offentliga uppenbarelse i de Tio Budorden. Den är mer tillgänglig än någon annan religiös klassiker: översatt till långt fler språk och distribuerad i större utsträckning än någon annan. Den kan förstås av vilken litterat person som helst som närmar sig den systematiskt och rationellt. Bekräftad av arkeologi, historia och uppfyllandet av dess profetior; den förblir objektivt det överlägset bästa alternativet bland religiösa verk.   

Comments: 0 
Hits: 2810 
Frälsning | Vikten av Lydnad

Större delen av världen befinner sig i en dispyt mellan två falska läror: den ena förnekar att lydnad spelar någon roll alls i vår frälsning; den andre påstår att vi kan rädda oss själva genom vår egen bemödan av goda gärningar. Lydnadens betydelsefullhet beskrivs bäst i Paulus brev till Romarna, där han talar om lydnad i fem versskiften: trons lydnad som Yahushuas kall, Yahushuas lydnad tillräknad den troende, Yahushuas kärlek som ger den troende kraft att lyda, lydnadens ande som för de troende till enlighet och lydnad av tron som Yahuwahs kraft att etablera troende i Evangeliet.   

Comments: 0 
Hits: 2432 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.