While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Förbereder ett folk för Frälsarens snara Återkomst!
Contact US

Doktrinens Vindar

3334 Artiklar in 21 Languages

Välståndsevangeliet: Religiöst hasardspel

"Välståndsevangeliet" är kätteri och inget annat än andlig muta!

Comments: 0 
Hits: 1176 
Dräpt i Anden: Sanning eller kätteri?
Var inte bedragen! Anden som manifesteras av trohelare och andra som hävdar sig vara “dräpta i anden” är inte Yahuwahs Heliga Ande.
Comments: 0 
Hits: 1199 
Helvetet: Du har fått allt om bakfoten, Älskade!
Läran om ett evigt brinnande helvete kan ha orsakat mer hjärtsorg, mer förvirring, och lett till att fler människor avvisat Yahuwah än någon annan tro. Den här artikeln undersöker Bibelns sanning om helvetet.
Comments: 0 
Hits: 1529 
Den bibliska sanningen om livet och döden

Den alltmer populära läran om att det finns medvetande efter döden är livsfarlig, eftersom det förbereder vägen för otaliga miljoner att acceptera och till och med omfamna Satans kommande bedrägerier.

Comments: 0 
Hits: 1206 
Att tala med de döda är att tala med demoner
De flesta av världens religioner lär att själen inte dör med kroppen. En övertygelse om att själen aldrig dör är en öppen dörr för demoniska bedrägerier. När du tror att de döda fortfarande har en medveten själ och kan kommunicera med dig tillåter det demonerna att imitera de nära och kära och kommunicera direkt med dig.
Comments: 0 
Hits: 1624 
Paulus och galaterna
Många människor förvirras av Galaterbrevet. Söndagshållare och lördagshållare hävdar att Galaterbrevet lär oss att sabbaten spikades fast på korset och att Yahuwahs högtider inte längre är bindande. En förståelse av de berörda frågorna avslöjar något helt annat.
Comments: 0 
Hits: 1244 
Predestinationsläran: Ett gudomligt lotteri?
Även om de som tror på predestinationsläran utan tvekan är uppriktiga i sin tro så är denna lära farlig eftersom den felaktigt framställer och förvränger Yahuwahs kärleksfulla karaktär. Den här artikeln kommer att diskutera de olika komponenterna i predestinationsläran och förklara hur dessa övertygelser motsäger Skrifterna.
Comments: 0 
Hits: 1404 
En gång räddad, alltid räddad?
“En gång räddad, alltid räddad?” Miljoner kristna lär ut att de förlösta har “evig säkerhet” och att när någon har räddats så kommer de alltid att vara räddade. Tyvärr lullar denna icke-bibliska lära många till sömns och leder dem till en falsk känsla av säkerhet.
Comments: 0 
Hits: 1325 
Under Lagen? Eller under Nåd?
“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under Lagen utan under nåden.” (Romarbrevet 6:14) Ett felaktigt applicerande av denna vers har lett miljontals människor till att stödja Satans revolt! Är du en av dem? En Biblisk granskning om vad “under Nåd” egentligen innebär.
Comments: 0 
Hits: 1536 
Tala i tungor

Yahuwah har givit rika gåvor till Sitt folk på jorden. En av de mest intressanta, men minst förstådda av nådegåvorna från Ovan är tungotalet. Denna artikel granskar vad som faktiskt menas med "tungomålstal" enligt Skrifterna.

Comments: 0 
Hits: 4581 
Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln?

En allt växande skara ärlighjärtade sanningssökare stöter på ett uppseendeväckande påstående: att den Romersk-katolska Kyrkan är ansvarig för att ha tilldelat världen Bibeln så som vi känner den. Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln? Läs vidare för att ta reda på vad historien klart och tydligt uppenbarar!  

Comments: 0 
Hits: 4861 
Vad Spikades Fast på Korset? En Granskning av Kolosserbrevet 2

Vad var det som spikades fast på korset? En granskning av en av de mest missförstådda kapitlen i hela Bibeln: Kolosserbrevet 2
 
"Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. Sådant är skuggan av vad som ska komma, men kroppen själv är i den Smorde. (Kol. 2:16-17)
Comments: 0 
Hits: 4519 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.