Russia's victory over Ukraine
Russia will have a decisive victory over Ukraine and the collective west. Ignore mainstream perennial anti-Russia hatred propaganda, and pay close attention to what Prophet Ezekiel foretold us 2600 years ago under divine inspiration about the ultimate fate of Russia. It will be in the mountains of Israel when Yahuwah inflicts a fatal defeat and a terminal blow to Russia and its allied forces [Turkey, Iran, Sudan, and Lybia]. This war on the nation of Israel that Russia will soon wage against Israel is not to be confused with the battle of Armageddon, which the antichrist will orchestrate. Click here to listen to this critical Bible study by Keith Malcomson on this timely subject.
Contact US

Doktrinens Vindar

3624 Artiklar in 22 Languages

Välståndsevangeliet: Religiöst hasardspel

"Välståndsevangeliet" är kätteri och inget annat än andlig muta!

Comments: 0 
Hits: 716 
Dräpt i Anden: Sanning eller kätteri?
Var inte bedragen! Anden som manifesteras av trohelare och andra som hävdar sig vara “dräpta i anden” är inte Yahuwahs Heliga Ande.
Comments: 0 
Hits: 730 
Helvetet: Du har fått allt om bakfoten, Älskade!
Läran om ett evigt brinnande helvete kan ha orsakat mer hjärtsorg, mer förvirring, och lett till att fler människor avvisat Yahuwah än någon annan tro. Den här artikeln undersöker Bibelns sanning om helvetet.
Comments: 0 
Hits: 989 
Motreformationens lögner: Futurismen & Preterismen infiltrerar Protestantismen
70-veckorsprofetian är en av de mest missförstådda profetiorna i hela Skriften. Det beror emellertid inte på brist på kunskap utan snarare av avsiktliga bedrägerier - futurism och preterism.
Comments: 0 
Hits: 771 
Den bibliska sanningen om livet och döden

Den alltmer populära läran om att det finns medvetande efter döden är livsfarlig, eftersom det förbereder vägen för otaliga miljoner att acceptera och till och med omfamna Satans kommande bedrägerier.

Comments: 0 
Hits: 735 
Jerusalem: Nyckel till Ändens tid?
Jerusalem är central för världens tre stora monoteistiska religioners ändtidsförväntningar. Muslimer, judar och både katoliker och evangeliska protestanter vill alla ha sin egen teokratiska diktatur med utgångspunkt från denna forntida plats. Denna allmänt vedertagna tro är en av Satans mest vilseledande bedrägerier i ändtiderna. Läs denna artikel och förstå detta apokalyptiska fel.
Comments: 0 
Hits: 856 
Den troendes civila ansvar: Romarbrevet 13:s sanna betydelse
Romarbrevet 13 används ofta för att lura kristna att följa orättvisa lagar och ge stöd till tyranniska regeringar. Sådana tolkningar motsäger emellertid faktiskt Skriften. Yahuwah har aldrig beordrat någon att följa mänsklig lag i strid med gudomlig lag.
Comments: 0 
Hits: 925 
Att tala med de döda är att tala med demoner
De flesta av världens religioner lär att själen inte dör med kroppen. En övertygelse om att själen aldrig dör är en öppen dörr för demoniska bedrägerier. När du tror att de döda fortfarande har en medveten själ och kan kommunicera med dig tillåter det demonerna att imitera de nära och kära och kommunicera direkt med dig.
Comments: 0 
Hits: 1084 
Paulus och galaterna
Många människor förvirras av Galaterbrevet. Söndagshållare och lördagshållare hävdar att Galaterbrevet lär oss att sabbaten spikades fast på korset och att Yahuwahs högtider inte längre är bindande. En förståelse av de berörda frågorna avslöjar något helt annat.
Comments: 0 
Hits: 831 
Predestinationsläran: Ett gudomligt lotteri?
Även om de som tror på predestinationsläran utan tvekan är uppriktiga i sin tro så är denna lära farlig eftersom den felaktigt framställer och förvränger Yahuwahs kärleksfulla karaktär. Den här artikeln kommer att diskutera de olika komponenterna i predestinationsläran och förklara hur dessa övertygelser motsäger Skrifterna.
Comments: 0 
Hits: 1009 
En gång räddad, alltid räddad?
“En gång räddad, alltid räddad?” Miljoner kristna lär ut att de förlösta har “evig säkerhet” och att när någon har räddats så kommer de alltid att vara räddade. Tyvärr lullar denna icke-bibliska lära många till sömns och leder dem till en falsk känsla av säkerhet.
Comments: 0 
Hits: 888 
Under Lagen? Eller under Nåd?
“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under Lagen utan under nåden.” (Romarbrevet 6:14) Ett felaktigt applicerande av denna vers har lett miljontals människor till att stödja Satans revolt! Är du en av dem? En Biblisk granskning om vad “under Nåd” egentligen innebär.
Comments: 0 
Hits: 1145 
Tala i tungor

Yahuwah har givit rika gåvor till Sitt folk på jorden. En av de mest intressanta, men minst förstådda av nådegåvorna från Ovan är tungotalet. Denna artikel granskar vad som faktiskt menas med "tungomålstal" enligt Skrifterna.

Comments: 0 
Hits: 4044 
Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln?

En allt växande skara ärlighjärtade sanningssökare stöter på ett uppseendeväckande påstående: att den Romersk-katolska Kyrkan är ansvarig för att ha tilldelat världen Bibeln så som vi känner den. Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln? Läs vidare för att ta reda på vad historien klart och tydligt uppenbarar!  

Comments: 0 
Hits: 4310 
Vad Spikades Fast på Korset? En Granskning av Kolosserbrevet 2

Vad var det som spikades fast på korset? En granskning av en av de mest missförstådda kapitlen i hela Bibeln: Kolosserbrevet 2
 
"Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. Sådant är skuggan av vad som ska komma, men kroppen själv är i den Smorde. (Kol. 2:16-17)
Comments: 0 
Hits: 4055 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.