Contact US

Doktrinens Vindar

2645 Artiklar in 22 Languages

Evig eld existerar!
Skrifterna förkunnar att evig eld finns, men det är inte vad du tror!
Comments: 0 
Hits: 395 
Under Lagen? Eller under Nåd?
“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under Lagen utan under nåden.” (Romarbrevet 6:14) Ett felaktigt applicerande av denna vers har lett miljontals människor till att stödja Satans revolt! Är du en av dem? En Biblisk granskning om vad “under Nåd” egentligen innebär.
Comments: 0 
Hits: 198 
Tala i tungor

Yahuwah har givit rika gåvor till Sitt folk på jorden. En av de mest intressanta, men minst förstådda av nådegåvorna från Ovan är tungotalet. Denna artikel granskar vad som faktiskt menas med "tungomålstal" enligt Skrifterna.

Comments: 0 
Hits: 2786 
Den osynliga Uppryckningen: Satans osynliga vapen

En av Satans mest framgångsrika lögner har varit den att det kommer ges en andra chans åt syndare efter Yahushuas Andra Ankomst. Denna mycket populära tro, som kallas "Uppryckningen", lär att Yahushua kommer återvända i lönndom och ta Hans folk från jorden. Tragiskt nog blir denna icke-Bibliska doktrin allt mer populär bland föregivna Kristna.  

Comments: 0 
Hits: 2371 
Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln?

En allt växande skara ärlighjärtade sanningssökare stöter på ett uppseendeväckande påstående: att den Romersk-katolska Kyrkan är ansvarig för att ha tilldelat världen Bibeln så som vi känner den. Gav verkligen den Romersk-katolska Kyrkan oss Bibeln? Läs vidare för att ta reda på vad historien klart och tydligt uppenbarar!  

Comments: 0 
Hits: 3178 
Vad Spikades Fast på Korset? En Granskning av Kolosserbrevet 2

Vad var det som spikades fast på korset? En granskning av en av de mest missförstådda kapitlen i hela Bibeln: Kolosserbrevet 2
 
"Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. Sådant är skuggan av vad som ska komma, men kroppen själv är i den Smorde. (Kol. 2:16-17)
Comments: 0 
Hits: 3064 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.