Română
Home WLC NEWS!
Profeție Biblică, Studii Biblice, Videoclipuri, Articole, și Mult Mai Multe!
Contact US

Calendarul lui Yah

2619 Articole in 22 Languages

Calculând Conjuncția: Fară computer? Nici-o problema!
Acest articol explică cum se calculează conjuncția luni-solară fără ajutorul computerului sau a tehnologiei moderne.
Comments: 0 
Hits: 377 
ȘTIRI FALSE! Sâmbăta este Sabatul

Cum să stopăm STIRILE FALSE: STUDIAȚI! Un studiu al istoriei, al Scripturii și astronomiei descoperă faptul șocant că Sâmbătă nu este Sabatul zilei a șaptea din Scriptură , și că Duminica nu este ziua învierii Mântuitorului.

Comments: 0 
Hits: 838 
Linia Internaţională a Datei: ce este și de ce contează! [Adventiştii de ziua a şaptea trebuie să citească]

O examinare atentă a Liniei Internaționale a Datei demonstrează în mod incontestabil că ciclul săptămânal modern nu s-a derulat continuu fără întrerupere de la creațiune. A sugera acest lucru înseamnă a te baza pe tradiție și supoziţii – excluzând dovezile.

[Acesta TREBUIE CITIT de către: Sabatarienii sâmbătari, de cei ce ţin Sărbătorile şi deAdventiştii de Ziua a Șaptea.]

Comments: 0 
Hits: 2601 
Sabatul Zilei a Șaptea: Repararea Spărturii

Scriptura profetizează lucrarea triumfătoare a ultimei generații: de a repara spărtura, sau gaura, făcută în legea lui Yahuwah când a fost schimbat Sabatul. Acesta este destinul glorios la care Cerul te invită astăzi.

Comments: 0 
Hits: 1165 
Substituirea: Cum au devenit Creștinii, Păgâni

După ce primele câteva generații de creștini au murit, s-a produs  o schimbare în cadrul creștinismului. Păgânismul și practicile sale au fost adoptate. Cea mai mare substituire fiind, adoptarea calendarului păgân în practica  închinări.

Comments: 0 
Hits: 1028 
Evreii și Sabatul

Se presupune adesea  că Sâmbăta trebuie să fie Sabat biblic deoarece reprezintă ziua în care evreii se închină. Învățații evrei, înșiși, admit că folosesc un calendar care nu este calendarul biblic.

Comments: 0 
Hits: 2941 
Ciclul Săptămânal Continuu Dovedit Fals

Sabatarienii moderni insistă că Sâmbăta reprezintă Sabatul Bibliei, deoarece ei consideră că săptămâna de șapte zile a continuat fără întrerupere de la Creațiune. Raționamentul pe care se bazează această credință constă în faptul că, în 1582, când s-a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian nu s-a pierdut nici-o zi din săptămână. Joi, 4 Octombrie 1582, de pe calendaru iulian, a fost urmată de vineri, 15 Octombrie de pe noul calendar gregorian. De aceea, se presupune că, deoarece tranziția de la calendarul iulian la cel gregorian s-a făcut fără ”pierderea” ordinei zilelor, săptămâna modernă fiind identică cu cea biblică.  

Comments: 0 
Hits: 1376 
Săptămână de 8 zile? Istoaria Calendarului Iulian

Presupunerile sunt periculoase- mai ales când sunt făcute în domeniul religiei. Dacă o doctrină teologică se bazează pe o presupunere falsă, practica religioasă va fi greșită. În inima creștinismului locuiește cea mai periculoasă presupunere: că săptămâna modernă de 7 zile reprezintă un ciclu continuu neschimbat de la Creațiune. O examinare atentă a Calendarului Iulian timpuriu dovedește înșelăciunea gravă a acestei credințe.

Comments: 0 
Hits: 2328 
Recuperarea Sabatului Pierdut

Sabatul este un dar sfânt şi totodată divin oferit omenirii. Cei care nu prețuiesc cunoașterea Sabatului li se va lua acest dar. Scriptura revelează faptul că Yahuwah Însuşi a făcut să se piardă cunoașterea adevăratului Sabat pentru că nu  a fost preţuită. Cu toate acestea, în timpul sfârșitului, această cunoaștere trebuie să fie restabilită.

Comments: 0 
Hits: 1206 
Atenție! Un Mesaj al Încheierii Timpului

Ultima Averizare Cerească pentru locuitorii Pământului a fost păstrată cu grijă în Scriptură. Reprezintă mesajul milei, avertizând pe cei ce trăiesc în aceste ultime zile împotriva folosirii unui calendar păgân pentru a aduce închinare Creatorului. Cei ce primesc avertizarea vor primi sigiliul lui Yahuwah. Cei care ignoră avertizarea vor primi semnul fiarei.

Comments: 0 
Hits: 1146 
Lunile Noi, Sabatele și calendarul Gregorian

Calendarul Gregorian Modern nu poate fi folosit pentru a calcula adevăratul Sabat de Ziua a Șaptea deoarece lipsește o caracteristică vitală a modului de măsurare a timpului biblic: lunile calendaristice lunare (LUNAȚIILE). Calendarul Creatorului începe în fiecare lună cu Lună Nouă. Pentru că ciclul săptămânal pornește la fiecare Lună Nouă, pare că Sabatul ”plutește” printre zilele săptămânii gregoriene. În realitate, lunile gregoriene plutesc printre lunile calendaristice lunare care au un format foarte stabil.  

Comments: 0 
Hits: 1761 
Lunile Noi și Mana | Modelul din Pustie

Lumina continuă să avanseze cu privire la metoda de calculare a timpului poruncită de Creator, calendarul luni-solar. Astăzi, iubitorul nostru Tată restaurează și testează pe cei ce declară că aparțin Lui ca să vadă dacă ei merg în ascultare de Legea Sa. În acest articol, veți descoperi relația frumoasă dintre Lună Nouă și Mană, în conformitate cu principiile Calendarului Său.

Comments: 0 
Hits: 1192 
Sabat la apus? Absurd și Imposibil!

Lumina crescândă din anii recenți au revelat că ziua biblică—și implicit Sabatul—începe în zori.Cronologia evenimentelor care acoperă moartea și îngroparea lui Yahushua dovedește că Iudeii din timpul lui Yahushua începeau Sabatul în zori.   

Comments: 0 
Hits: 1606 
”Luna Bolnavă” şi Alte Ipoteze Nefondate

Pe măsură ce oamenii sinceri, s-au întors spre surse extra-biblice, în căutarea adevărului, au apărut diferite teorii cu privire la modul în care funcționează adevăratul calendar biblic. Mulți au apelat la cărțile necanonice  Enoh, Cartea Dreptului și Jubileele pentru a găsi o explicație a calendarului Creatorului . WLC consideră că înțelegerea în ce privește calendarul lui Yahuwah  trebuie, mai degrabă, să se bazeze pe elementele conținute în Scriptură, decât pe aceste, alte, surse extra-biblice.  

Comments: 0 
Hits: 1153 
Ziua Lunii Noi: Zorii De După Conjuncție

Noi, Echipa World’s Last Chance, dorim nespus de mult să împărtășim ceea ce credem cu sinceritate că reprezintă o mai mare lumină asupra calendarului Creatorului nostru. Odată ce am acceptat glorioasa lumină a calendarului luni-solar al lui Yahuwah și rolul său divin în determinarea tuturor zilelor de sărbătoare, inclusiv ziua a șaptea a Sabatului, am declarat, în ignoranța noastră, că Ziua Lunii Noi era determinată de primul crescent vizibil. Acum, după multă rugăciune și studiu, ne pare rău că am avut această înțelegere eronată și am dori să împărtășim cu umilință convingerea noastră că Ziua Lunii Noi trebuie să fie celebrată începând cu zorii zilei ce urmează conjuncție Lunii – Solare.

Comments: 0 
Hits: 2283 
Puzzelul Paştelui Evreiesc

Puzzelul Paştelui evreiesc a produs confuzie multor oameni. Trei dintre Evanghelii, Matei , Marcu și Luca aparent oferă o altă dată pentru Cina cea de Taină față de cea oferită în Evanghelia lui Ioan. Aici ca și în toate celelalte enigme, Scriptura conține soluția! Când diferitele texte sunt atent studiate, reiese dovada că toate cele patru evanghelii sunt, de fapt, în acord total una cu cealaltă.

Comments: 0 
Hits: 1652 
Sărbătorile de toamnă

Veţi înţelege care sunt Zilele Sfinte ale Cerului, Calendarul biblic, și Sărbătorile de Toamna. Veţi învăţa, de asemenea, care este importanța lor pentru toți creștinii de azi!

Comments: 0 
Hits: 1707 
Papalitatea se Mândrește că a Schimbat Calendarul

Biserica Catolică a fost întotdeauna foarte deschisă cu privire la rolul ei în schimbarea calendarului. De fapt Biserica Catolică arată spre aceste fapte ca fiind un semn al autorităţii ei.

Comments: 1 
Hits: 2451 
Ciclul metonic pe înţeles

Să înţelegem Ciclul Metonic:Descoperă frumuseţea şi consistenţa Calendarului biblic luni-solar prin ciclul său predictibil de 19 ani!

Comments: 0 
Hits: 1879 
O a 13-a lună?? Precizia divină a Calendarului Luni-Solar

Cei mai mulţi oameni râd de ideia unei a 13-a luni calendaristice în an. Cu toate acestea, Calendarul biblic, chiar avea  o a 13-a lună în anumiţi ani. Calendarul gregorian intercalează o zi „salt” odată la patru ani. Calendarul biblic intercalează o lună „bisectă” la câţiva ani. Află adevărul despre adevărata lună a 13-a.  

Comments: 0 
Hits: 1666 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.