Română
Home WLC NEWS!
Profeție Biblică, Studii Biblice, Videoclipuri, Articole, și Mult Mai Multe!
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ WLC, after much prayerful study, has discarded the teaching that the MILLENNIAL KINGDOM will be in heaven. The team has now adopted the position that this kingdom will be established on earth. New content on this important subject will be posted as soon as possible. Praise Father Yahuwah for His infinite patience with us as we continue to discard error in pursuit of truth. His Name be glorified now & forever! –WLC Team
Contact US

Calendarul lui Yah

2507 Articole in 22 Languages

Când Începe Ziua?

Conform cu greutatea dovezilor în Scriptură și așa cum a fost definită de Creator, o zi începe în zori și sfârșește în amurg. Orice cercetător al Scripturii, cel ce încearcă să răspundă onest la cele 43 de întrebări, va duce la aceeași concluzie profundă. Simbolic, în Scriptură, lumina zilei devine sinonim cu adevărul și neprihănirea, în timp ce întunericul nopții devine sinonim cu orbirea spiritual și răul.

Comments: 0 
Hits: 231 
Calculând Conjuncția: Fară computer? Nici-o problema!
Acest articol explică cum se calculează conjuncția luni-solară fără ajutorul computerului sau a tehnologiei moderne.
Comments: 0 
Hits: 298 
ȘTIRI FALSE! Sâmbăta este Sabatul

Cum să stopăm STIRILE FALSE: STUDIAȚI! Un studiu al istoriei, al Scripturii și astronomiei descoperă faptul șocant că Sâmbătă nu este Sabatul zilei a șaptea din Scriptură , și că Duminica nu este ziua învierii Mântuitorului.

Comments: 0 
Hits: 578 
Linia Internaţională a Datei: ce este și de ce contează! [Adventiştii de ziua a şaptea trebuie să citească]

O examinare atentă a Liniei Internaționale a Datei demonstrează în mod incontestabil că ciclul săptămânal modern nu s-a derulat continuu fără întrerupere de la creațiune. A sugera acest lucru înseamnă a te baza pe tradiție și supoziţii – excluzând dovezile.

[Acesta TREBUIE CITIT de către: Sabatarienii sâmbătari, de cei ce ţin Sărbătorile şi deAdventiştii de Ziua a Șaptea.]

Comments: 0 
Hits: 2239 
Sabatul Zilei a Șaptea: Repararea Spărturii

Scriptura profetizează lucrarea triumfătoare a ultimei generații: de a repara spărtura, sau gaura, făcută în legea lui Yahuwah când a fost schimbat Sabatul. Acesta este destinul glorios la care Cerul te invită astăzi.

Comments: 0 
Hits: 1035 
Substituirea: Cum au devenit Creștinii, Păgâni

După ce primele câteva generații de creștini au murit, s-a produs  o schimbare în cadrul creștinismului. Păgânismul și practicile sale au fost adoptate. Cea mai mare substituire fiind, adoptarea calendarului păgân în practica  închinări.

Comments: 0 
Hits: 920 
Evreii și Sabatul

Se presupune adesea  că Sâmbăta trebuie să fie Sabat biblic deoarece reprezintă ziua în care evreii se închină. Învățații evrei, înșiși, admit că folosesc un calendar care nu este calendarul biblic.

Comments: 0 
Hits: 2570 
Ciclul Săptămânal Continuu Dovedit Fals

Sabatarienii moderni insistă că Sâmbăta reprezintă Sabatul Bibliei, deoarece ei consideră că săptămâna de șapte zile a continuat fără întrerupere de la Creațiune. Raționamentul pe care se bazează această credință constă în faptul că, în 1582, când s-a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian nu s-a pierdut nici-o zi din săptămână. Joi, 4 Octombrie 1582, de pe calendaru iulian, a fost urmată de vineri, 15 Octombrie de pe noul calendar gregorian. De aceea, se presupune că, deoarece tranziția de la calendarul iulian la cel gregorian s-a făcut fără ”pierderea” ordinei zilelor, săptămâna modernă fiind identică cu cea biblică.  

Comments: 0 
Hits: 1229 
Săptămână de 8 zile? Istoaria Calendarului Iulian

Presupunerile sunt periculoase- mai ales când sunt făcute în domeniul religiei. Dacă o doctrină teologică se bazează pe o presupunere falsă, practica religioasă va fi greșită. În inima creștinismului locuiește cea mai periculoasă presupunere: că săptămâna modernă de 7 zile reprezintă un ciclu continuu neschimbat de la Creațiune. O examinare atentă a Calendarului Iulian timpuriu dovedește înșelăciunea gravă a acestei credințe.

Comments: 0 
Hits: 2066 
Recuperarea Sabatului Pierdut

Sabatul este un dar sfânt şi totodată divin oferit omenirii. Cei care nu prețuiesc cunoașterea Sabatului li se va lua acest dar. Scriptura revelează faptul că Yahuwah Însuşi a făcut să se piardă cunoașterea adevăratului Sabat pentru că nu  a fost preţuită. Cu toate acestea, în timpul sfârșitului, această cunoaștere trebuie să fie restabilită.

Comments: 0 
Hits: 1077 
Atenție! Un Mesaj al Încheierii Timpului

Ultima Averizare Cerească pentru locuitorii Pământului a fost păstrată cu grijă în Scriptură. Reprezintă mesajul milei, avertizând pe cei ce trăiesc în aceste ultime zile împotriva folosirii unui calendar păgân pentru a aduce închinare Creatorului. Cei ce primesc avertizarea vor primi sigiliul lui Yahuwah. Cei care ignoră avertizarea vor primi semnul fiarei.

Comments: 0 
Hits: 1038 
Lunile Noi, Sabatele și calendarul Gregorian

Calendarul Gregorian Modern nu poate fi folosit pentru a calcula adevăratul Sabat de Ziua a Șaptea deoarece lipsește o caracteristică vitală a modului de măsurare a timpului biblic: lunile calendaristice lunare (LUNAȚIILE). Calendarul Creatorului începe în fiecare lună cu Lună Nouă. Pentru că ciclul săptămânal pornește la fiecare Lună Nouă, pare că Sabatul ”plutește” printre zilele săptămânii gregoriene. În realitate, lunile gregoriene plutesc printre lunile calendaristice lunare care au un format foarte stabil.  

Comments: 0 
Hits: 1592 
Lunile Noi și Mana | Modelul din Pustie

Lumina continuă să avanseze cu privire la metoda de calculare a timpului poruncită de Creator, calendarul luni-solar. Astăzi, iubitorul nostru Tată restaurează și testează pe cei ce declară că aparțin Lui ca să vadă dacă ei merg în ascultare de Legea Sa. În acest articol, veți descoperi relația frumoasă dintre Lună Nouă și Mană, în conformitate cu principiile Calendarului Său.

Comments: 0 
Hits: 1063 
Sabat la apus? Absurd și Imposibil!

Lumina crescândă din anii recenți au revelat că ziua biblică—și implicit Sabatul—începe în zori.Cronologia evenimentelor care acoperă moartea și îngroparea lui Yahushua dovedește că Iudeii din timpul lui Yahushua începeau Sabatul în zori.   

Comments: 0 
Hits: 1463 
”Luna Bolnavă” şi Alte Ipoteze Nefondate

Pe măsură ce oamenii sinceri, s-au întors spre surse extra-biblice, în căutarea adevărului, au apărut diferite teorii cu privire la modul în care funcționează adevăratul calendar biblic. Mulți au apelat la cărțile necanonice  Enoh, Cartea Dreptului și Jubileele pentru a găsi o explicație a calendarului Creatorului . WLC consideră că înțelegerea în ce privește calendarul lui Yahuwah  trebuie, mai degrabă, să se bazeze pe elementele conținute în Scriptură, decât pe aceste, alte, surse extra-biblice.  

Comments: 0 
Hits: 1044 
Ziua Lunii Noi: Zorii De După Conjuncție

Noi, Echipa World’s Last Chance, dorim nespus de mult să împărtășim ceea ce credem cu sinceritate că reprezintă o mai mare lumină asupra calendarului Creatorului nostru. Odată ce am acceptat glorioasa lumină a calendarului luni-solar al lui Yahuwah și rolul său divin în determinarea tuturor zilelor de sărbătoare, inclusiv ziua a șaptea a Sabatului, am declarat, în ignoranța noastră, că Ziua Lunii Noi era determinată de primul crescent vizibil. Acum, după multă rugăciune și studiu, ne pare rău că am avut această înțelegere eronată și am dori să împărtășim cu umilință convingerea noastră că Ziua Lunii Noi trebuie să fie celebrată începând cu zorii zilei ce urmează conjuncție Lunii – Solare.

Comments: 0 
Hits: 2035 
Puzzelul Paştelui Evreiesc

Puzzelul Paştelui evreiesc a produs confuzie multor oameni. Trei dintre Evanghelii, Matei , Marcu și Luca aparent oferă o altă dată pentru Cina cea de Taină față de cea oferită în Evanghelia lui Ioan. Aici ca și în toate celelalte enigme, Scriptura conține soluția! Când diferitele texte sunt atent studiate, reiese dovada că toate cele patru evanghelii sunt, de fapt, în acord total una cu cealaltă.

Comments: 0 
Hits: 1496 
Sărbătorile de toamnă

Veţi înţelege care sunt Zilele Sfinte ale Cerului, Calendarul biblic, și Sărbătorile de Toamna. Veţi învăţa, de asemenea, care este importanța lor pentru toți creștinii de azi!

Comments: 0 
Hits: 1483 
Papalitatea se Mândrește că a Schimbat Calendarul

Biserica Catolică a fost întotdeauna foarte deschisă cu privire la rolul ei în schimbarea calendarului. De fapt Biserica Catolică arată spre aceste fapte ca fiind un semn al autorităţii ei.

Comments: 1 
Hits: 2113 
Ciclul metonic pe înţeles

Să înţelegem Ciclul Metonic:Descoperă frumuseţea şi consistenţa Calendarului biblic luni-solar prin ciclul său predictibil de 19 ani!

Comments: 0 
Hits: 1749 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.