While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Pregătind pentru împărăția pământească a lui Yahuwah, stabilită la iminenta revenire a lui Yahushua!
Contact US

Calendarul lui Yah

3330 Articole in 21 Languages

Sabatul Lunar
Mulți oameni care doresc să se închine în Sabatul zilei a șaptea, se închină Sâmbăta deoarece este a șaptea zi a săptămânii moderne. Acum, un număr tot mai mare de oameni cred că adevăratul Sabat al zilei a șaptea din Scriptură este Sabatul lunar care trebuie să fie calculat pe calendarul antic luni-solar. O examinare atentă a dovezilor este necesară pentru toți aceia care doresc să se închine Sabatului Creatorului din ziua a șaptea. Toți trebuie să studieze și să aleagă pentru ei înșiși: Sâmbăta ca Sabat? Sau Sabatul Lunar?
Comments: 0 
Hits: 2141 
Risipind Întunericul: Când începe ziua?
Adversarul a furat închinarea datorată Creatorului prin schimbarea calendarului folosit la socotirea Sabatului zilei a șaptea. Dar nu numai atât. El a schimbat chiar momentul când începe ziua!
Comments: 0 
Hits: 1441 
Armaghedon: Bătălia Închinării
Speculații nesfârșite s-au făcut cu privire la Bătălia Armaghedonului. Ce este? Când este? Teorii nenumărate sunt în eroare deoarece nu s-a înțeles că adevăratul conflict cosmic de milenii este despre închinare. Bătălia Armaghedonului nu este decât ultima campanie dintr-un lung și ruinător război care a început când Lucifer s-a mândrit zicând că se va așeza pe Muntele Adunări, Muntele Mo’edim. Citește acest articol și descoperă făgăduința emoționantă rezervată ultimei generații, celor ce vor fi dregători de spărturi-celor ce restaurează calendarul prin care adevăratul Sabat al poruncii a patra poate fi calculat.
Comments: 0 
Hits: 1364 
Calculând Conjuncția: Fară computer? Nici-o problema!
Acest articol explică cum se calculează conjuncția luni-solară fără ajutorul computerului sau a tehnologiei moderne.
Comments: 0 
Hits: 1914 
ȘTIRI FALSE! Sâmbăta este Sabatul

Cum să stopăm STIRILE FALSE: STUDIAȚI! Un studiu al istoriei, al Scripturii și astronomiei descoperă faptul șocant că Sâmbătă nu este Sabatul zilei a șaptea din Scriptură , și că Duminica nu este ziua învierii Mântuitorului.

Comments: 0 
Hits: 3065 
Linia Internaţională a Datei: ce este și de ce contează! [Adventiştii de ziua a şaptea trebuie să citească]

O examinare atentă a Liniei Internaționale a Datei demonstrează în mod incontestabil că ciclul săptămânal modern nu s-a derulat continuu fără întrerupere de la creațiune. A sugera acest lucru înseamnă a te baza pe tradiție și supoziţii – excluzând dovezile.

[Acesta TREBUIE CITIT de către: Sabatarienii sâmbătari, de cei ce ţin Sărbătorile şi deAdventiştii de Ziua a Șaptea.]

Comments: 0 
Hits: 10811 
Sabatul Zilei a Șaptea: Repararea Spărturii

Scriptura profetizează lucrarea triumfătoare a ultimei generații: de a repara spărtura, sau gaura, făcută în legea lui Yahuwah când a fost schimbat Sabatul. Acesta este destinul glorios la care Cerul te invită astăzi.

Comments: 0 
Hits: 2738 
Substituirea: Cum au devenit Creștinii, Păgâni

După ce primele câteva generații de creștini au murit, s-a produs  o schimbare în cadrul creștinismului. Păgânismul și practicile sale au fost adoptate. Cea mai mare substituire fiind, adoptarea calendarului păgân în practica  închinări.

Comments: 0 
Hits: 2510 
Evreii și Sabatul

Se presupune adesea  că Sâmbăta trebuie să fie Sabat biblic deoarece reprezintă ziua în care evreii se închină. Învățații evrei, înșiși, admit că folosesc un calendar care nu este calendarul biblic.

Comments: 0 
Hits: 6608 
Ciclul Săptămânal Continuu Dovedit Fals

Sabatarienii moderni insistă că Sâmbăta reprezintă Sabatul Bibliei, deoarece ei consideră că săptămâna de șapte zile a continuat fără întrerupere de la Creațiune. Raționamentul pe care se bazează această credință constă în faptul că, în 1582, când s-a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian nu s-a pierdut nici-o zi din săptămână. Joi, 4 Octombrie 1582, de pe calendaru iulian, a fost urmată de vineri, 15 Octombrie de pe noul calendar gregorian. De aceea, se presupune că, deoarece tranziția de la calendarul iulian la cel gregorian s-a făcut fără ”pierderea” ordinei zilelor, săptămâna modernă fiind identică cu cea biblică.  

Comments: 0 
Hits: 3626 
Săptămână de 8 zile? Istoaria Calendarului Iulian

Presupunerile sunt periculoase- mai ales când sunt făcute în domeniul religiei. Dacă o doctrină teologică se bazează pe o presupunere falsă, practica religioasă va fi greșită. În inima creștinismului locuiește cea mai periculoasă presupunere: că săptămâna modernă de 7 zile reprezintă un ciclu continuu neschimbat de la Creațiune. O examinare atentă a Calendarului Iulian timpuriu dovedește înșelăciunea gravă a acestei credințe.

Comments: 0 
Hits: 5928 
Recuperarea Sabatului Pierdut

Sabatul este un dar sfânt şi totodată divin oferit omenirii. Cei care nu prețuiesc cunoașterea Sabatului li se va lua acest dar. Scriptura revelează faptul că Yahuwah Însuşi a făcut să se piardă cunoașterea adevăratului Sabat pentru că nu  a fost preţuită. Cu toate acestea, în timpul sfârșitului, această cunoaștere trebuie să fie restabilită.

Comments: 1 
Hits: 2834 
Lunile Noi, Sabatele și calendarul Gregorian

Calendarul Gregorian Modern nu poate fi folosit pentru a calcula adevăratul Sabat de Ziua a Șaptea deoarece lipsește o caracteristică vitală a modului de măsurare a timpului biblic: lunile calendaristice lunare (LUNAȚIILE). Calendarul Creatorului începe în fiecare lună cu Lună Nouă. Pentru că ciclul săptămânal pornește la fiecare Lună Nouă, pare că Sabatul ”plutește” printre zilele săptămânii gregoriene. În realitate, lunile gregoriene plutesc printre lunile calendaristice lunare care au un format foarte stabil.  

Comments: 0 
Hits: 4094 
Lunile Noi și Mana | Modelul din Pustie

Lumina continuă să avanseze cu privire la metoda de calculare a timpului poruncită de Creator, calendarul luni-solar. Astăzi, iubitorul nostru Tată restaurează și testează pe cei ce declară că aparțin Lui ca să vadă dacă ei merg în ascultare de Legea Sa. În acest articol, veți descoperi relația frumoasă dintre Lună Nouă și Mană, în conformitate cu principiile Calendarului Său.

Comments: 0 
Hits: 2709 
Sabat la apus? Absurd și Imposibil!

Lumina crescândă din anii recenți au revelat că ziua biblică—și implicit Sabatul—începe în zori.Cronologia evenimentelor care acoperă moartea și îngroparea lui Yahushua dovedește că Iudeii din timpul lui Yahushua începeau Sabatul în zori.   

Comments: 0 
Hits: 3567 
”Luna Bolnavă” şi Alte Ipoteze Nefondate

Pe măsură ce oamenii sinceri, s-au întors spre surse extra-biblice, în căutarea adevărului, au apărut diferite teorii cu privire la modul în care funcționează adevăratul calendar biblic. Mulți au apelat la cărțile necanonice  Enoh, Cartea Dreptului și Jubileele pentru a găsi o explicație a calendarului Creatorului . WLC consideră că înțelegerea în ce privește calendarul lui Yahuwah  trebuie, mai degrabă, să se bazeze pe elementele conținute în Scriptură, decât pe aceste, alte, surse extra-biblice.  

Comments: 0 
Hits: 2508 
Ziua Lunii Noi: Zorii De După Conjuncție

Noi, Echipa World’s Last Chance, dorim nespus de mult să împărtășim ceea ce credem cu sinceritate că reprezintă o mai mare lumină asupra calendarului Creatorului nostru. Odată ce am acceptat glorioasa lumină a calendarului luni-solar al lui Yahuwah și rolul său divin în determinarea tuturor zilelor de sărbătoare, inclusiv ziua a șaptea a Sabatului, am declarat, în ignoranța noastră, că Ziua Lunii Noi era determinată de primul crescent vizibil. Acum, după multă rugăciune și studiu, ne pare rău că am avut această înțelegere eronată și am dori să împărtășim cu umilință convingerea noastră că Ziua Lunii Noi trebuie să fie celebrată începând cu zorii zilei ce urmează conjuncție Lunii – Solare.

Comments: 0 
Hits: 5521 
Puzzelul Paştelui Evreiesc

Puzzelul Paştelui evreiesc a produs confuzie multor oameni. Trei dintre Evanghelii, Matei , Marcu și Luca aparent oferă o altă dată pentru Cina cea de Taină față de cea oferită în Evanghelia lui Ioan. Aici ca și în toate celelalte enigme, Scriptura conține soluția! Când diferitele texte sunt atent studiate, reiese dovada că toate cele patru evanghelii sunt, de fapt, în acord total una cu cealaltă.

Comments: 0 
Hits: 3612 
Sărbătorile de toamnă

Veţi înţelege care sunt Zilele Sfinte ale Cerului, Calendarul biblic, și Sărbătorile de Toamna. Veţi învăţa, de asemenea, care este importanța lor pentru toți creștinii de azi!

Comments: 0 
Hits: 5149 
Papalitatea se Mândrește că a Schimbat Calendarul

Biserica Catolică a fost întotdeauna foarte deschisă cu privire la rolul ei în schimbarea calendarului. De fapt Biserica Catolică arată spre aceste fapte ca fiind un semn al autorităţii ei.

Comments: 3 
Hits: 6431 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.