Contact US

Praktisk Fromhet

2575 Artiklar in 22 Languages

Himmelens helande | Naturliga botemedel
Himmelens helande ger dig grunderna för att kunna bli välmående och sedan fortsätta vid god hälsa. Inte nog med att vi till hög grad kan reducera risken att vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer så kan vi också använda dessa enkla och billiga råd och tips för strålande hälsa. Hälsa är en vana. Vi är alla olika; men både sinne och kropp arbetar efter samma principer. De åtta naturliga botemedlen kan bota och återställa god hälsa. Dessa är solljus, frisk luft, vila, träning, bruk av vatten, ordentlig kost, återhållsamhet, och förtröstan på den gudomliga kraften. Den mentala hälsan är också rotad i åtta principer: ett rent samvete, ett glatt hjärta, skratt, bönens makt, och att därigenom hävda Yahuwahs löften, förlåtelse, att älska andra, hjälpa de nödställda och de som behöver, och ljuva ord.
Comments: 0 
Hits: 344 
Pornografi: Själaförstörande Osedlighet

Varje syndig handling har sin rot i någon syndig tendens som man hyser i hjärtat. En synd som snabbt når pandemiska proportioner över alla åldersbarriär, bland gifta par såväl som singlar, är pornografi. De som ägnar sig åt pornografi vandrar på en väg som till slut kommer leda dem till själens totala ruinering.  

Comments: 0 
Hits: 3003 
Hans Namn är underbart | Del 1: Kalla på Hans Namn

Skrifterna bjuder gång på gång in oss att "kalla på den Himmelske Faderns Namn". Denna kärleksfulla inbjudan öppnar upp för alla Himmelens skatter. Vad som än behövs i detta livet och för all evighet - Skaparen har lovat att förse för dem som kallar på Hans Namn. Lär dig hur man kallar på Hans Namn. Ditt liv kommer aldrig att vara sig likt!   

Comments: 0 
Hits: 3175 
Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

Många singlar längtar efter att gifta sig, troendes att deras liv kommer bli kompletta först när de har en livspartner. Lär dig hemligheterna bakom att leva ett fullkomligt, uppfyllt liv – även som singel.

Comments: 0 
Hits: 3092 
Evig Kärlek | Del 1: Yahuwahs Kärlek för människan

Gudomlig Kärlek är evig kärlek. Det flödar från Yahuwahs stora hjärta, från Han som är all kärleks, all lyckas och all glädjes urkälla. Yahuwahs kärlek är den ojämförbart starkaste kraften i universum. Det är själva kärnan i vem och vad Han är och alltid kommer vara. 

Comments: 0 
Hits: 2732 
Rättfärdighet genom Tro

Den Protestantiska Reformationen antändes av den chock som följde vid åsynen av korruptionen i den Romersk-katolska prästerskapet i början på 1500-talet. På senare år har det framkommit överväldigande bevis att prästerskapet bara har blivit mer korrupt sen dess, med pedofiler som har ersatt de enbart giriga unga sönerna av herrskapet. Medan världen kanske tror att kyrkan från Inkvisitionen har förändrats, så visar deras beteende vilken förändring, om ens någon alls, som har skett: den har blivit värre. Nu, mer än någonsin förr, är rättfärdighetsläran, som den handling och gåva från Yahuwah själv, genom tro på Yahushuas försonande medlande som vår Överstepräst i den himmelska helgedomen, denna världens skriande behov. Yahushuas konungaskap är en försummad fråga, och detta resulterar i att folk inte inser att rättfärdighet genom tro är frukten av Yahushuas arv som Messias.   

Comments: 0 
Hits: 2776 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.