Contact US

Praktisk Fromhet

2642 Artiklar in 22 Languages

Hemekklesian
Husekklesian är mycket populär idag av många skäl. Men är de bara en del av Babylons förvirring? Den ursprungliga formen av gudomlig tillbedjan infördes i Eden som en hemekklesia. Den grundläggande formen för tillbedjan, vandring med Yahuwah, upprätthålls genom alla de gudomligt etablerade företagen: domare, kungar, och evangelisk ekklesia, som främst var en heminstitution i apostolisk tid. Evangeliet ger fjorton specifika principer att upprätta för att kunna upprätthålla en giltig ekklesia. De Nytestamentliga breven ger åtta specifika andliga gåvor för att gynna ekklesian. Vi står fortfarande inför idag med samma utmaningar som krävde diakonens och de äldstes tjänst i den apostoliska ekklesian. Detta enkla, men ändå effektiva system var fast etablerat av budordshållande sanningsälskare. Husekklesian förblir Yahuwahs sanna ekklesia idag. Ingen ny slags organisation förväntas.
Comments: 0 
Hits: 69 
Fritid och den gåva som tid är
Yahuwah är en ytterst generös Fader. De flesta av Hans gåvor erkänns inte av Hans jordiska barn, som tar dem för givet. Men alla bör komma ihåg att “Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.” (Jakobsbrevet 1:17) En gåva som kanske förbises mer än någon annan är tidens gåva.
Comments: 0 
Hits: 61 
Utsmyckning och den Kristne
Det är väldigt naturligt att människans sinne, som ursprungligen skapats i sin Skapares avbild, njuter och önskar skönhet. Ett av de vanligaste områden människor fokuserar sin önskan efter skönhet på är i personlig prydnad. Att sträva efter att uppmärksamma ens dåliga, syndiga kropp är att falla byte för STOLTHET, den synd som Lucifer föll för. De som lever i denna jordens sista tider kommer att söka efter karaktärens helighet och lägga åt sidan allt som skulle distrahera eller felaktigt representera Himmelens renhet.
Comments: 0 
Hits: 51 
Himmelens helande | Naturliga botemedel
Himmelens helande ger dig grunderna för att kunna bli välmående och sedan fortsätta vid god hälsa. Inte nog med att vi till hög grad kan reducera risken att vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer så kan vi också använda dessa enkla och billiga råd och tips för strålande hälsa. Hälsa är en vana. Vi är alla olika; men både sinne och kropp arbetar efter samma principer. De åtta naturliga botemedlen kan bota och återställa god hälsa. Dessa är solljus, frisk luft, vila, träning, bruk av vatten, ordentlig kost, återhållsamhet, och förtröstan på den gudomliga kraften. Den mentala hälsan är också rotad i åtta principer: ett rent samvete, ett glatt hjärta, skratt, bönens makt, och att därigenom hävda Yahuwahs löften, förlåtelse, att älska andra, hjälpa de nödställda och de som behöver, och ljuva ord.
Comments: 0 
Hits: 438 
Pornografi: Själaförstörande Osedlighet

Varje syndig handling har sin rot i någon syndig tendens som man hyser i hjärtat. En synd som snabbt når pandemiska proportioner över alla åldersbarriär, bland gifta par såväl som singlar, är pornografi. De som ägnar sig åt pornografi vandrar på en väg som till slut kommer leda dem till själens totala ruinering.  

Comments: 0 
Hits: 3069 
Hans Namn är underbart | Del 1: Kalla på Hans Namn

Skrifterna bjuder gång på gång in oss att "kalla på den Himmelske Faderns Namn". Denna kärleksfulla inbjudan öppnar upp för alla Himmelens skatter. Vad som än behövs i detta livet och för all evighet - Skaparen har lovat att förse för dem som kallar på Hans Namn. Lär dig hur man kallar på Hans Namn. Ditt liv kommer aldrig att vara sig likt!   

Comments: 0 
Hits: 3213 
Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

Många singlar längtar efter att gifta sig, troendes att deras liv kommer bli kompletta först när de har en livspartner. Lär dig hemligheterna bakom att leva ett fullkomligt, uppfyllt liv – även som singel.

Comments: 0 
Hits: 3160 
Evig Kärlek | Del 1: Yahuwahs Kärlek för människan

Gudomlig Kärlek är evig kärlek. Det flödar från Yahuwahs stora hjärta, från Han som är all kärleks, all lyckas och all glädjes urkälla. Yahuwahs kärlek är den ojämförbart starkaste kraften i universum. Det är själva kärnan i vem och vad Han är och alltid kommer vara. 

Comments: 0 
Hits: 2789 
Rättfärdighet genom Tro

Den Protestantiska Reformationen antändes av den chock som följde vid åsynen av korruptionen i den Romersk-katolska prästerskapet i början på 1500-talet. På senare år har det framkommit överväldigande bevis att prästerskapet bara har blivit mer korrupt sen dess, med pedofiler som har ersatt de enbart giriga unga sönerna av herrskapet. Medan världen kanske tror att kyrkan från Inkvisitionen har förändrats, så visar deras beteende vilken förändring, om ens någon alls, som har skett: den har blivit värre. Nu, mer än någonsin förr, är rättfärdighetsläran, som den handling och gåva från Yahuwah själv, genom tro på Yahushuas försonande medlande som vår Överstepräst i den himmelska helgedomen, denna världens skriande behov. Yahushuas konungaskap är en försummad fråga, och detta resulterar i att folk inte inser att rättfärdighet genom tro är frukten av Yahushuas arv som Messias.   

Comments: 0 
Hits: 2836 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.