Contact US

Praktisk Fromhet

2683 Artiklar in 22 Languages

Bröllopsceremonier för Utkallade
Att sammanfoga en man och en kvinna i äktenskapet är en helig men ändå glad händelse. Den här artikeln svarar på vanliga frågor om Yahuwah-välsignade bröllop, traditioner, äktenskapscertifikat, m.m.
Comments: 0 
Hits: 26 
Bön: Själens andetag
“Bön är själens andetag. Det är hemligheten bakom andlig kraft. Inga andra medel för nåd kan ersätta den och bevara själens hälsa. Bön för med sig hjärtat i omedelbar kontakt med livets källa och stärker den religiösa erfarenhetens ben och muskler."
Comments: 0 
Hits: 29 
Gudomlig vägledning: Lär dig hur du kan veta Yahs vilja för dig personligen!
Att leva genom jordens sista kris kommer att kräva en närmare och viktigare koppling till den himmelske Fadern än vad som har upplevts sedan apostolisk tid. Varje troende behöver personlig vägledning eftersom varje individuell situation är så annorlunda. Detta kräver inte bara en personlig relation med Fadern, utan förmågan att höra och känna igen hans röst när han talar till dig.
Comments: 0 
Hits: 32 
Tro är segern!
Alla som accepterar den sanna sabbaten kommer att möta problem som är mänskligt olösliga. Yahuwah tillåter sådana prövningar så att Hans barn kommer att söka Honom. Det är först när oöverstigliga problem löses genom en förbundshållande Eloah som en persons tro stärks och TRO är det största behovet Yahs barn har idag.
Comments: 0 
Hits: 86 
Det är mer välsignat att ge . . .
Det är ofta svårt att veta vad man ska göra med tionde och offergåvor när man etablerar en hemekklesia. Den här artikeln utforskar bibliska principer om tionde och offergåvor och ger förslag på hur de kan ges till Yahuwah, även när man håller hemekklesia.
Comments: 0 
Hits: 41 
De utkallades kyrka

Skrifterna är tydliga. Den kvarvarande "kyrkan" är inte det sista organiserade samfundet. Per definition kan det inte finnas någon slutlig organiserad struktur. Snarare är de den sista kvarlevan av de Utkallade. De kallas ut ur alla samfund. Skrifterna visar oss att den sista generationen gör den slutliga separationen från Babylon, hennes kyrkor, och från alla falska läror och praxis.

Comments: 0 
Hits: 47 
De stora och dyrbara löftena
I dessa sista tider är det verkliga priset för evigt liv uppenbart. Att vinna himmelriket kommer att kräva att man ger upp allt. Nya situationer kommer att uppstå som kräver mer än mänsklig vishet. I detta, som i alla andra situationer, har Yahuwah gett en lösning för varje problem. Yahuwahs ord innehåller kraften att göra som det står skrivet. Hävda därför Hans löften! De är Hans gåva till dig. Du kan säkert vila alla på löften eftersom de är Yahs ord och de innehåller kraften att göra vad de utfärdat!
Comments: 0 
Hits: 108 
Denna dag med Yahuwah
Dagligt överlämnande är hemligheten till en stark och varaktig, glad och intim relation med Yahuwah. Lär dig hemligheten med den dagliga övergången och träd in i Yahs frid och glädjen att bli vägledd av Honom!
Comments: 0 
Hits: 59 
Hemekklesian
Husekklesian är mycket populär idag av många skäl. Men är de bara en del av Babylons förvirring? Den ursprungliga formen av gudomlig tillbedjan infördes i Eden som en hemekklesia. Den grundläggande formen för tillbedjan, vandring med Yahuwah, upprätthålls genom alla de gudomligt etablerade företagen: domare, kungar, och evangelisk ekklesia, som främst var en heminstitution i apostolisk tid. Evangeliet ger fjorton specifika principer att upprätta för att kunna upprätthålla en giltig ekklesia. De Nytestamentliga breven ger åtta specifika andliga gåvor för att gynna ekklesian. Vi står fortfarande inför idag med samma utmaningar som krävde diakonens och de äldstes tjänst i den apostoliska ekklesian. Detta enkla, men ändå effektiva system var fast etablerat av budordshållande sanningsälskare. Husekklesian förblir Yahuwahs sanna ekklesia idag. Ingen ny slags organisation förväntas.
Comments: 0 
Hits: 177 
Fritid och den gåva som tid är
Yahuwah är en ytterst generös Fader. De flesta av Hans gåvor erkänns inte av Hans jordiska barn, som tar dem för givet. Men alla bör komma ihåg att “Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.” (Jakobsbrevet 1:17) En gåva som kanske förbises mer än någon annan är tidens gåva.
Comments: 0 
Hits: 172 
Utsmyckning och den Kristne
Det är väldigt naturligt att människans sinne, som ursprungligen skapats i sin Skapares avbild, njuter och önskar skönhet. Ett av de vanligaste områden människor fokuserar sin önskan efter skönhet på är i personlig prydnad. Att sträva efter att uppmärksamma ens dåliga, syndiga kropp är att falla byte för STOLTHET, den synd som Lucifer föll för. De som lever i denna jordens sista tider kommer att söka efter karaktärens helighet och lägga åt sidan allt som skulle distrahera eller felaktigt representera Himmelens renhet.
Comments: 0 
Hits: 133 
Himmelens helande | Naturliga botemedel
Himmelens helande ger dig grunderna för att kunna bli välmående och sedan fortsätta vid god hälsa. Inte nog med att vi till hög grad kan reducera risken att vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer så kan vi också använda dessa enkla och billiga råd och tips för strålande hälsa. Hälsa är en vana. Vi är alla olika; men både sinne och kropp arbetar efter samma principer. De åtta naturliga botemedlen kan bota och återställa god hälsa. Dessa är solljus, frisk luft, vila, träning, bruk av vatten, ordentlig kost, återhållsamhet, och förtröstan på den gudomliga kraften. Den mentala hälsan är också rotad i åtta principer: ett rent samvete, ett glatt hjärta, skratt, bönens makt, och att därigenom hävda Yahuwahs löften, förlåtelse, att älska andra, hjälpa de nödställda och de som behöver, och ljuva ord.
Comments: 0 
Hits: 541 
Pornografi: Själaförstörande Osedlighet

Varje syndig handling har sin rot i någon syndig tendens som man hyser i hjärtat. En synd som snabbt når pandemiska proportioner över alla åldersbarriär, bland gifta par såväl som singlar, är pornografi. De som ägnar sig åt pornografi vandrar på en väg som till slut kommer leda dem till själens totala ruinering.  

Comments: 0 
Hits: 3181 
Hans Namn är underbart | Del 1: Kalla på Hans Namn

Skrifterna bjuder gång på gång in oss att "kalla på den Himmelske Faderns Namn". Denna kärleksfulla inbjudan öppnar upp för alla Himmelens skatter. Vad som än behövs i detta livet och för all evighet - Skaparen har lovat att förse för dem som kallar på Hans Namn. Lär dig hur man kallar på Hans Namn. Ditt liv kommer aldrig att vara sig likt!   

Comments: 0 
Hits: 3311 
Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

Många singlar längtar efter att gifta sig, troendes att deras liv kommer bli kompletta först när de har en livspartner. Lär dig hemligheterna bakom att leva ett fullkomligt, uppfyllt liv – även som singel.

Comments: 0 
Hits: 3282 
Evig Kärlek | Del 1: Yahuwahs Kärlek för människan

Gudomlig Kärlek är evig kärlek. Det flödar från Yahuwahs stora hjärta, från Han som är all kärleks, all lyckas och all glädjes urkälla. Yahuwahs kärlek är den ojämförbart starkaste kraften i universum. Det är själva kärnan i vem och vad Han är och alltid kommer vara. 

Comments: 0 
Hits: 2885 
Rättfärdighet genom Tro

Den Protestantiska Reformationen antändes av den chock som följde vid åsynen av korruptionen i den Romersk-katolska prästerskapet i början på 1500-talet. På senare år har det framkommit överväldigande bevis att prästerskapet bara har blivit mer korrupt sen dess, med pedofiler som har ersatt de enbart giriga unga sönerna av herrskapet. Medan världen kanske tror att kyrkan från Inkvisitionen har förändrats, så visar deras beteende vilken förändring, om ens någon alls, som har skett: den har blivit värre. Nu, mer än någonsin förr, är rättfärdighetsläran, som den handling och gåva från Yahuwah själv, genom tro på Yahushuas försonande medlande som vår Överstepräst i den himmelska helgedomen, denna världens skriande behov. Yahushuas konungaskap är en försummad fråga, och detta resulterar i att folk inte inser att rättfärdighet genom tro är frukten av Yahushuas arv som Messias.   

Comments: 0 
Hits: 2932 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.