Contact US

Yahs Kalender

2647 Artiklar in 22 Languages

Babyloniska mysterier: Den dolde guden
Den mest förvånande och chockerande informationen uppenbaras när den dolda gudens identitet avslöjas. Du kommer aldrig att titta på söndag eller lördag igen på samma sätt när du har läst den här artikeln.
Comments: 0 
Hits: 31 
Mysterium Babylon: Saturnus ursprung
Utforska guden Saturnus ursprung och upptäck vem som får dyrkan på lördagen (Saturnus dag). Den här artikeln är ett måste för alla som tror att lördag är Bibelns heliga sjunde dags Sabbat.
Comments: 0 
Hits: 70 
Harmagedon: Slaget om tillbedjan
Ändlösa spekulationer om slaget vid Harmagedon har i alla tider funnits. Vad är det? När är det? Otaliga teorier har givits. Men eftersom man inte har förstått att den verkliga kosmiska konflikten som sträcker sig över årtusenden handlar om tillbedjan. Slaget vid Harmagedon är bara den sista kampanjen i den långvariga krigföringen som startade när Lucifer skröt att han skulle sitta på sammankomsternas berg, Mo'edim-berget. Läs denna artikel och upptäck det spännande löftet som återstår för den sista generationen, de som kommer att vara reparera det som överträdelsen rev ned – de som återställer kalendern med vilken den sanna sabbaten beräknas.
Comments: 0 
Hits: 64 
Åttadagarsvecka? Den Julianska kalendern
Antaganden är farliga - särskilt när de görs i religion. Om en teologisk tro bygger på ett felaktigt antagande kommer religiös praxis att vara felaktig. De vanligaste antagandena i kristendomen är att lördagen är den Bibliska sabbaten och att söndagen är dagen då Yahushua återuppstod. Dessa övertygelser bygger på ett annat antagande: att den moderna veckan har rullat oavbrutet sedan Skapelsen. Fakta bakom den julianska kalendern bevisar emellertid att dessa antaganden är felaktiga.
Comments: 0 
Hits: 105 
Nymånadsdagen: en gåva från Skaparen

Nymånadsdagen är Yahuwahs gåva. De trofasta i dessa sista dagar kommer upprätthålla denna speciella dags helighet. Skrifterna förklarar att Nymånadsdagen kommer observeras av de Förlösta i den Nya Världen genom hela evigheten. Obeskrivbara lyckor väntar dem som söker gemenskap med Honom som Livets Fullhet dväljs i!

Comments: 0 
Hits: 2866 
Julen: Ursprung, historia, traditioner

"Helgdag." För de flesta associeras detta ordet med ett särskilt firande … julen! Trots det moderna firandets kommersiella grannlåt så förblir julen, i kärnan, en religiös festivitet. Det är en tid då en gudom blir ihågkommen och äras. Många uppriktiga Kristna talar om att "put the Christ back in Christmas". Problemet är att Yahushua Frälsaren aldrig var "i" julfirandet till att börja med! För att upptäcka vilken gud som hyllas vid julen, så behövs dess hedniska rötter spåras.  

Comments: 0 
Hits: 3129 
Kontinuerlig veckocykel bevisat falsk

Dagens Sabbatshelgare insisterar på att lördagen är Bibelns Sabbat eftersom de tror att sjudagarsveckan har rullat utan avbrott ända sedan Skapelsen. En anledning till denna tro är det faktum att när den Julianska kalendern byttes till den Gregorianska kalendern år 1582 så gick inga av veckans dagar bort. Torsdagen den 4:e oktober, 1582, på den Julianska kalendern följdes av fredagen den 15:e oktober, på den Gregorianska kalendern. Därför antas det, att eftersom inga dagar "förlorades" när kalendrarna övergick från Juliansk till Gregoriansk, så är den moderna veckan identisk med den Bibliska veckan.  

Comments: 0 
Hits: 2239 
Katolsk lärd bekräftar att varken lördagen eller söndagen är den Bibliska Sabbaten

Lördagssabbatister citerar från Katolska lärdas avhandlingar och verk för att bevisa att den Romersk-katolska Kyrkan medger att hon ändrat tillbedjelsedagen från Sabbaten till söndagen. I en häpnadsväckande intervju klargör en Romersk-katolsk lärd att detta var ett kalenderskifte, inte enbart ett byte av veckodagar. Således är inte lördagen den sanna Sabbaten från Bibeln. 

Comments: 0 
Hits: 2223 
Skaparens Kalender

De som önskar visa sin trohet till Skaparen kommer också tillbe Honom på dagen Han har utsett. För att finna den korrekta dagen för tillbedjan, så måste lunisolarkalendern som etablerades vid Skapelsen användas. Här finner du en kort förklaring av vad Skaparens Kalender är.  

Comments: 0 
Hits: 2992 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.