Senaste nytt Det har nu gått åtskilliga veckor sedan WLC yrkade en utmaning för världens alla "helare i tron" att flyga med sina privata jetflygplan till Wuhan i Kina och bota alla de som infekterats av Coronaviruset. Till dags dato så har ingen accepterat denna utmaning. Det är dags för dessa falska profeter att omvända och bekänna sina lögner. Klicka HÄR för mer info.
Contact US

Yahs Kalender

2694 Artiklar in 22 Languages

Internationella datumlinjen ändrad: Sabbaten oförändrad?
Den moderna veckocykeln har inga band till någonting i naturen. På grund av detta uppstår problem som inte finns i skapelsens lunisolarkalender: specifikt behovet av en godtycklig datumlinje. En kontinuerlig veckocykel, förankrad till ingenting i naturen, är en konstgjord institution. Internationella datumlinjen är helt enkelt en mänsklig lösning på vad som är mänskligt problem.
Comments: 0 
Hits: 161 
Månsabbaten
Många människor som önskar att dyrka på sjundedagssabbaten dyrkar på lördagen eftersom det är den sjunde dagen i den moderna veckan. Nu tror ett växande antal människor att den verkliga Sjundedagssabbaten i Skrifterna är en månsabbat som måste beräknas av den gamla månsolskalendern. Noggrann undersökning av bevisen är nödvändig för alla som önskar tillbe på Skaparens Sjundedagssabbat. Alla måste studera och välja själva: lördagssabbat? Eller Månsabbaten?
Comments: 0 
Hits: 58 
Sjundedagssabbaten: Reparera brottet
Skriften förutsäger den sista generationens triumferande verk: att reparera brottet eller överträdelsen som gjordes i Yahuwahs lag när sabbaten ändrades. Detta är det härliga öde som himlen bjuder in dig till idag.
Comments: 0 
Hits: 95 
Skingra mörkret: När börjar en dag?
Motståndaren har stulit dyrkan ämnad Skaparen genom att ändra kalendern som används för att hitta den sjunde dagens sabbat. Men det är inte allt han har förändrat. Han har till och med förändrat när en dag börjar!
Comments: 0 
Hits: 99 
Babyloniska mysterier: Den dolde guden
Den mest förvånande och chockerande informationen uppenbaras när den dolda gudens identitet avslöjas. Du kommer aldrig att titta på söndag eller lördag igen på samma sätt när du har läst den här artikeln.
Comments: 0 
Hits: 130 
Mysterium Babylon: Saturnus ursprung
Utforska guden Saturnus ursprung och upptäck vem som får dyrkan på lördagen (Saturnus dag). Den här artikeln är ett måste för alla som tror att lördag är Bibelns heliga sjunde dags Sabbat.
Comments: 0 
Hits: 175 
Harmagedon: Slaget om tillbedjan
Ändlösa spekulationer om slaget vid Harmagedon har i alla tider funnits. Vad är det? När är det? Otaliga teorier har givits. Men eftersom man inte har förstått att den verkliga kosmiska konflikten som sträcker sig över årtusenden handlar om tillbedjan. Slaget vid Harmagedon är bara den sista kampanjen i den långvariga krigföringen som startade när Lucifer skröt att han skulle sitta på sammankomsternas berg, Mo'edim-berget. Läs denna artikel och upptäck det spännande löftet som återstår för den sista generationen, de som kommer att vara reparera det som överträdelsen rev ned – de som återställer kalendern med vilken den sanna sabbaten beräknas.
Comments: 0 
Hits: 152 
Åttadagarsvecka? Den Julianska kalendern
Antaganden är farliga - särskilt när de görs i religion. Om en teologisk tro bygger på ett felaktigt antagande kommer religiös praxis att vara felaktig. De vanligaste antagandena i kristendomen är att lördagen är den Bibliska sabbaten och att söndagen är dagen då Yahushua återuppstod. Dessa övertygelser bygger på ett annat antagande: att den moderna veckan har rullat oavbrutet sedan Skapelsen. Fakta bakom den julianska kalendern bevisar emellertid att dessa antaganden är felaktiga.
Comments: 0 
Hits: 247 
Nymånadsdagen: en gåva från Skaparen

Nymånadsdagen är Yahuwahs gåva. De trofasta i dessa sista dagar kommer upprätthålla denna speciella dags helighet. Skrifterna förklarar att Nymånadsdagen kommer observeras av de Förlösta i den Nya Världen genom hela evigheten. Obeskrivbara lyckor väntar dem som söker gemenskap med Honom som Livets Fullhet dväljs i!

Comments: 0 
Hits: 2988 
Julen: Ursprung, historia, traditioner

"Helgdag." För de flesta associeras detta ordet med ett särskilt firande … julen! Trots det moderna firandets kommersiella grannlåt så förblir julen, i kärnan, en religiös festivitet. Det är en tid då en gudom blir ihågkommen och äras. Många uppriktiga Kristna talar om att "put the Christ back in Christmas". Problemet är att Yahushua Frälsaren aldrig var "i" julfirandet till att börja med! För att upptäcka vilken gud som hyllas vid julen, så behövs dess hedniska rötter spåras.  

Comments: 0 
Hits: 3317 
Kontinuerlig veckocykel bevisat falsk

Dagens Sabbatshelgare insisterar på att lördagen är Bibelns Sabbat eftersom de tror att sjudagarsveckan har rullat utan avbrott ända sedan Skapelsen. En anledning till denna tro är det faktum att när den Julianska kalendern byttes till den Gregorianska kalendern år 1582 så gick inga av veckans dagar bort. Torsdagen den 4:e oktober, 1582, på den Julianska kalendern följdes av fredagen den 15:e oktober, på den Gregorianska kalendern. Därför antas det, att eftersom inga dagar "förlorades" när kalendrarna övergick från Juliansk till Gregoriansk, så är den moderna veckan identisk med den Bibliska veckan.  

Comments: 0 
Hits: 2358 
Katolsk lärd bekräftar att varken lördagen eller söndagen är den Bibliska Sabbaten

Lördagssabbatister citerar från Katolska lärdas avhandlingar och verk för att bevisa att den Romersk-katolska Kyrkan medger att hon ändrat tillbedjelsedagen från Sabbaten till söndagen. I en häpnadsväckande intervju klargör en Romersk-katolsk lärd att detta var ett kalenderskifte, inte enbart ett byte av veckodagar. Således är inte lördagen den sanna Sabbaten från Bibeln. 

Comments: 0 
Hits: 2325 
Skaparens Kalender

De som önskar visa sin trohet till Skaparen kommer också tillbe Honom på dagen Han har utsett. För att finna den korrekta dagen för tillbedjan, så måste lunisolarkalendern som etablerades vid Skapelsen användas. Här finner du en kort förklaring av vad Skaparens Kalender är.  

Comments: 0 
Hits: 3161 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.