Russia's victory over Ukraine
Russia will have a decisive victory over Ukraine and the collective west. Ignore mainstream perennial anti-Russia hatred propaganda, and pay close attention to what Prophet Ezekiel foretold us 2600 years ago under divine inspiration about the ultimate fate of Russia. It will be in the mountains of Israel when Yahuwah inflicts a fatal defeat and a terminal blow to Russia and its allied forces [Turkey, Iran, Sudan, and Libya]. This war on the nation of Israel that Russia will soon wage is not to be confused with the battle of Armageddon, which the antichrist will orchestrate. Click here to listen to this critical Bible study by Keith Malcomson on this timely subject.
Contact US

Yahův kalendář

3626 Články in 22 Languages

Tajemství Babylon: Původ Saturna
Prozkoumej původ boha Saturna a odhal, kdo přijímá bohoslužbu v sobotu (den Saturna). Tento článek je nezbytný pro všechny, kdo věří, že sobota je svatý sedmý den Sabat z Bible.
Comments: 0 
Hits: 2085 
Konstantin I a Hillel II: Dva muži, kteří oklamali celý svět

K jednomu z největších podvodů v dějinách světa došlo před téměř 1700 lety skrze činnost dvou lidí mužů: Konstantina I a Hillela II

Byl jsi oklamán?

Comments: 0 
Hits: 2017 
Jednoduché vysvětlení Metonického cyklu
Pochopení Metonického cyklu: Odhal krásu a stálost Biblického Luni-solárního kalendáře skrze velmi předpovídatelný 19letý cyklus!
Comments: 0 
Hits: 2246 
Záhada Pesachu
Záhada Pesachu zmátla mnoho lidí. Tři evangelia: Matouš, Marek a Lukáš – uvádí zdánlivě datum pro Poslední večeři, které se liší od času uvedeného v evangeliu Jana. V této, jako v každé jiné záhadě, nabízí Písmo řešení! Když jsou různé texty důsledně prozkoumány, vychází na povrch důkaz, že všechna čtyři evangelia jsou ve skutečnosti navzájem v souladu.
Comments: 0 
Hits: 1896 
Papežství se chlubí změnou kalendáře
Římsko katolická církev byla vždy otevřená ohledně své role ve změně kalendáře. Katolická církev skutečně poukazuje na tento čin jako na znamení její autority.
Comments: 0 
Hits: 1783 
Podvod datové hranice: Co to je a proč to je důležité! [Adventisté, čtěte]

Důsledné prozkoumání Mezinárodní datové hranice nezvratně dokazuje, že novodobý týdenní cyklus necykluje bez přerušení od doby Stvoření. Tvrdit opak znamená klanět se tradici a domněnce a nebrát přitom ohled na důkazy.

[MUSÍ ČÍST všichni sobotní sabatisté, světitelé svátků a Adventisté sedmého dne]

Comments: 0 
Hits: 5021 
Novměsíce a přechodné dny

Přechodné dny, podobně jako Novměsíce, se nenachází na novodobém solárním kalendáři. Nicméně je nezbytné pochopit, čím jsou, aby člověk získal jasnou představu o Yahuwahově kalendáři.

Comments: 0 
Hits: 2445 
FALEŠNÁ ZPRÁVA! „Sobota je Sabat“

Jak zastavit FALEŠNÉ ZPRÁVY: STUDUJ! Pečlivé studium historie, Bible a astronomie odhaluje šokující skutečnost, že sobota není biblický sedmý den Sabat a že ani neděle není den Spasitelova vzkříšení.

Comments: 0 
Hits: 3153 
Novodobý sedmidenní týden: Zkoumání historie jedné lži

Teorie o nepřetržitém týdenním cyklu je největší konspirační teorie ohledně času. Fakta historie dokazují, že dnes používaný kalendář je založen na pohanském kalendáři. Sobota ani neděle tedy nejsou pravým Biblickým dnem bohoslužby, protože oba tyto dny jsou stanovené podle padělku kalendáře.

Comments: 0 
Hits: 2855 
Podzimní svátky

Přijď, kdo miluješ Yahuwaha a chval Jeho jméno. Přijď na Jeho Slavnost, vše je připraveno. Nechť jsou tvé hříchy odpuštěny v Den Smíření a spoj se s dalšími věřícími na celém světě v projevu vděčnosti Yahuwahovi, tvého Zachovatele Smlouvy pro Jeho bohatá požehnání. Poznej, co to znamená, a jak se plně podílet na pravém Díkuvzdání.

Comments: 0 
Hits: 3064 
Proměna: Jak se křesťané stali pohany

Když první generace křesťanů zemřely, došlo v křesťanství ke změně. Pohanství se vplížilo a pohanské praktiky byly přijaty. Největší přijatou změnou byl pohanský kalendář pro bohoslužbu.

Comments: 0 
Hits: 2538 
Měsíc je nemocný a další pošetilé domněnky

Když se lidé upřímného srdce obrací ke své Bibli a další dávné biblické literatuře hledajíc pravdu, vyvstávají různé teorie o tom, jak pravý Biblický kalendář funguje. Mnozí se obrátili ke knihám Enoch, Jasher a Jubilees, aby našli vysvětlení Stvořitelova kalendáře. WLC věří, že by naše pochopení Yahuwahova kalendáře mělo být založeno na důkazech obsažených v Bibli raději než v těchto mimobiblických zdrojích.

Comments: 0 
Hits: 1963 
Novměsíce a mana | Vzor na poušti
Světlo ohledně Stvořitelem ustanovené metody měření času, luni-solárního kalendáře, narůstá. Náš milující Otec dnes obnovuje a testuje ty, kteří se vydávají za Jeho vlastní, aby viděl, zdali budou chodit v Jeho Zákonu. V tomto článku odhalíš hlubší krásu Novměsíců a many ve vztahu k principům Jeho kalendáře.
Comments: 0 
Hits: 2356 
Obnovení ztracených Sabatů

Sabat je svatý, boží dar lidstvu. Ti, kteří si nestráží poznání Sabatu, jak by měli, přijdou o tento dar. Písmo odhaluje, že Yahuwah Sám způsobí ztrátu poznání pravého Sabatu těm, kdo si ho necení. Avšak v době konce bude toto poznání obnoveno.

Comments: 0 
Hits: 2023 
Poslední večeře: Pesach? Nebo ne?

Domněnka, že Poslední večeře byla večeří Pesach, vedla ke zmatku. Bible odhaluje krásný soulad symbolů a že Poslední večeře nebyla večeří Pesach, ale běžnou večeří ustanovenou s novými symboly.  

Comments: 0 
Hits: 2796 
Novměsíce, Sabaty a Gregoriánský Kalendář

Dnešní Gregoriánský kalendář nemůže být použit k výpočtu pravého sedmého dne Sabatu, protože neobsahuej veledůležitý prvek biblické časomíry: lunární měsíce. Kalendář Stvořitele začíná každý měsíc s Novým Měsícem. Protože týdenní cyklus restartuje s každým Novým Měsícem, zdá je, že se Sabat na Gregoriánském kalendáři "přesouvá". Ve skutečnosti jsou to ale Gregoriánské měsíce, které se přesouvají na velmi konzistentním formátu lunárních měsíců.  

Comments: 0 
Hits: 2976 
Sedmý den Sabat: Oprava Průlomu

Bible předpovídá triumfální dílo poslední generace: opravu průlomu nebo díry, způsobené v Yahuwahově zákonu, když byl změněn Sabat. Toto je slavnostní poslání, ke kterému nás dnes vyzývá Nebe.  

Comments: 0 
Hits: 2587 
Sabat při západu slunce? Absurdní a nemožné!

Rostoucí světlo v posledních letech odhalilo, že Biblický den - a proto i Sabat - začíná svítáním. Chronologie událostí týkajících se Yahushuovy smrti a pohřbení přesvědčivě dokazuje, že Židé v době Yahushuově zachovávali Sabat od svítání.  

Comments: 0 
Hits: 2659 
Babylonská tajemství: Skrytý bůh

Udivující a šokující informace je odhalena, když je odkryta identita Skrytého boha. Nikdy se nebudeš dívat na neděli a sobotu stejně jako dříve, když si přečteš tento článek.

Comments: 0 
Hits: 3085 
Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy byl Měsíc skutečně stvořen a jak to ovlivňuje jeho schopnost být přesným článkem Nebeské časomíry? Můžeme upřímně důvěřovat moudrosti a vzoru stanovenému v Genesis? Pojďme to prozkoumat.

Comments: 0 
Hits: 2595 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.